Ofte stillede spørgsmål om privatliv: Google Nest

Senest opdateret: 24. august 2021 | Arkiv

Velkommen til Google Nest. I denne hjælpeartikel får du yderligere oplysninger om, hvordan vi behandler data, når du bruger Google Nest-enheder og -tjenester til forbundne hjem.

Udvid alle Skjul alle

Oplysninger, som Google indsamler  

Hvilke typer data indsamles der, når jeg bruger Google Nests enheder og tjenester til det forbundne hjem?

Googles privatlivspolitik gælder for vores enheder og tjenester til det forbundne hjem, og den beskriver, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan du kan opdatere, administrere, eksportere og slette dine oplysninger. Læs også, hvordan vi beskytter personlige oplysninger i dit hjem, for at få indblik i de sikkerhedsforanstaltninger, som Google Nest anvender i forbindelse med håndtering af dine oplysninger.

Kategorier for de data, der indsamles

Udover at gemme de data, der er beskrevet i privatlivspolitikken, gemmer vi også følgende, når du bruger vores enheder og tjenester til forbundne hjem:
 • Konfigurationsoplysninger, du angiver, når du opretter din konto og konfigurerer en enhed ved hjælp af vores apps. Det kan f.eks. være enhedsnavn, enhedstype og oplysninger om dit hjem, inkl. din adresse, dit postnummer og enhedens placering.
 • Sensordata som f.eks. registreret bevægelse, måling af omgivende lys, temperatur, luftfugtighed, kulilte og røgniveau samt oplysninger, der stammer fra disse data, f.eks. søvnoplysninger. I vejledningen til sensorer i Google Nest-enheder får du indblik i, hvilke oplysninger disse sensorer sender til Google, og du kan se eksempler på, hvordan oplysningerne leverer og forbedrer Nest-enheder og -tjenester.

 • Lyd- og videodata fra enheder med kameraer og mikrofoner samt oplysninger, der stammer fra disse data, f.eks. oplysninger om hoste- og snorkebegivenheder (hvis du har konfigureret denne funktion), oplysninger om ansigtsgenkendelse (hvis du har konfigureret denne funktion) og oplysninger i forbindelse med registrering af en person, et objekt, lyd, bevægelse eller anden aktivitet. Alt dette afhænger af dine tilladelser og indstillinger. Vi gemmer f.eks. dine videooptagelser, hvis du vælger at modtage tjenester til videolagring fra Google i forbindelse med dine Nest Cams.
 • Enhedens brugsdata, som omfatter:
  • Manuelle interaktioner med en enhed (f.eks. manuelle justeringer af temperaturen på Nest-termostaten), brugsdata om opvarmning og afkøling (f.eks. når dit varme- eller kølesystem tændes og slukkes) samt tilstand, indstillinger og anvendte funktioner på en enhed.
  • Enhedens brugsdata indsamles også, når en enhed bruges sammen med en Google-tjeneste (f.eks. Google Assistent, YouTube, Google Maps, Google Kalender, Google Fit eller Google Duo) eller en tredjepartstjeneste (f.eks. Spotify eller Pandora). Det kan f.eks. være tale- eller berøringsinteraktioner, lange tryk på enheden eller andre enhedsinteraktioner eller -justeringer, der kan være relateret til enhedens tilstand, indstillinger og anvendte funktioner.
 • Tekniske data såsom enhedens mærke og model, serienummer, IP- og MAC-adresse, Wi-Fi-forbindelse, -signalstyrke og -indstillinger, registrering af andre enheder på dit netværk og adgangspunkter i nærheden, hardware- og softwareversion, sensorstatus, batteriniveau, logfiler fra forbindelser, strømstatus, HVAC-systemegenskaber og andre tekniske oplysninger som f.eks. rapporter og logs om nedbrud, diagnostik, pålidelighed og ydeevne.
 • Oplysninger om tjenesten, såsom hvilken type tjeneste du har brugt (f.eks. Nest Aware eller energibesparende tjenester som Rush Hour Rewards og Seasonal Savings), tjenesteattributter (f.eks. funktioner, du har brugt eller aktiveret), brugsdata for tjenesten (f.eks. start- og slutdato, tjenestejusteringer og funktionsindstillinger), hvordan tjenesten klarer sig samt eventuel feedback til tjenesten.
Mere om data fra dine enheder og tjenester

Yderligere oplysninger om, hvordan bestemte Google Nest-enheder og -tjenester til det forbundne hjem indsamler data, varierer afhængigt af enheden og tjenesten, og hvordan du konfigurerer din enhed eller tjeneste, som beskrevet i dette afsnit. Se, hvordan Google bruger data til at forbedre tjenester, for at få en bedre forståelse af, hvordan Google bruger data fra alle dine enheder og tjenester til det forbundne hjem til at give dig en bedre brugeroplevelse.

Chromecast
Højttalere (Google Home, Home Mini, Nest Mini og Home Max)
Wifi (Google Wifi og Google Nest Wifi)
Nest-termostater Oplysninger, du angiver under konfigurationen

Når du installerer en Nest-termostat, bliver du bedt om oplysninger, der hjælper din termostat med at fungere korrekt. Er din termostat f.eks. i et hjem eller en virksomhed, og i hvilket postnummer ligger bygningen? Disse oplysninger hjælper os med at tilpasse din oplevelse, f.eks. ved at hente en vejrmelding for dit område. Derudover henter Nest-termostaten oplysninger direkte fra dit varme- og kølesystem (HVAC), hvis du har et, for at få indsigt i dets funktioner. Den skal f.eks. vide, om dit system både kan opvarme og afkøle, eller om det kun kan afkøle. Ved at besvare disse spørgsmål hjælper du os med at konfigurere et startprogram, som giver dig et behageligt indeklima.

Data fra enhedssensorer

Google indsamler data fra flere forskellige sensorer, som er indbygget i Nest-termostaten, f.eks. aktuel temperatur, luftfugtighed, bevægelse og omgivende lys i rummet. Disse sensorer kan også registrere, om der er nogen i rummet. Dermed kan Nest-termostaten sørge for et behageligt indeklima, når du er hjemme, og spare på varmen, når du er ude. Hvis Nest-termostaten f.eks. registrerer din tilstedeværelse i rummet efter en længere periode, kan den justere indstillingen til en foretrukken temperatur ud fra antagelsen af, at du lige er stået op eller kommet hjem. Ligeledes kan Nest-termostaten skrue ned for temperaturen for at spare på varmen, hvis den ikke registrerer nogen bevægelse i rummet. Dette hjælper også med at aktivere funktioner såsom Home/Away Assist og rutinerne Hjemme og Ikke hjemme, som automatisk ændrer adfærden for andre Nest-enheder i dit hjem ud fra, hvornår du tager afsted og kommer tilbage.

Nest Protect Oplysninger, du angiver under konfigurationen

Når du installerer Nest Protect, bliver du bedt om oplysninger som f.eks. din adresse eller dit postnummer, samt hvor i dit hjem du vil installere din enhed. Disse oplysninger er med til at tilpasse din oplevelse ved f.eks. at give Nest Protect mulighed for at informere dig om, hvor en begivenhed finder sted, eller ved at optimere planlægningen af funktioner såsom Sound Check, så de kører i bestemte tidsrum i løbet af dagen.

Data fra enhedssensorer

Vi indsamler data fra flere forskellige sensorer, som er indbygget i Nest Protect, f.eks. røg- og kulilteniveauer, aktuel temperatur, luftfugtighed og omgivende lys i rummet. De kan også registrere, om der er bevægelse i rummet. Med disse oplysninger kan Nest Protect bl.a. registrere røg og kulilte i dit hjem og advare dig om fare. Hvis Nest Protect f.eks. registrerer et stigende røg- eller kulilteniveau, udsender den en Heads-Up-advarsel, inden niveauet bliver højt nok til at udløse en Emergency Alarm, og giver dig samtidig besked om, hvad faren er. Nest Protect (2. generation) har også en mikrofon, der gør det muligt for Nest Protect at levere visse forbedrede funktioner. Helt konkret udsender Nest Protect lydprøver under et Safety Checkup eller et Sound Check, som mikrofonen skal opfange for at bekræfte, at højttaleren og hornet fungerer.

Nest Cam, Nest Doorbell og Dropcam (samlet kaldet "Nest Cam") Oplysninger, du angiver under konfigurationen

Når du installerer Nest Cam, bliver du bedt om visse grundlæggende oplysninger som f.eks. navnet på dit kamera, en beskrivelse af kameraet, din hjemmeadresse, dit postnummer, samt hvor i dit hjem du vil installere Nest Cam. Disse oplysninger bruges til at tilpasse din oplevelse, f.eks. ved at fortælle dig, hvilken enhed der aktiverer en notifikation.

Data fra enhedssensorer

Vi indsamler data fra flere forskellige sensorer, som er indbygget i Nest Cam, f.eks. enhedens temperatur og omgivende lys i rummet. Ved at indsamle disse oplysninger kan Nest Cam f.eks. finde ud af, om det er mørkt, og Night Vision skal aktiveres.

Data og signaler i forbindelse med video og lyd

Når du aktiverer funktioner til optagelse eller streaming på dit Nest Cam, behandler vi video- og lydsignaler fra enheden i overensstemmelse med dine instruktioner, din konfiguration og dine indstillinger. Til dette formål kan vi registrere og sende dele af disse data via push-notifikationer eller mail eller analysere dataene for at identificere bevægelse, lyd eller anden aktivitet. Når dit Nest Cam er tændt, behandler vi video- og lydsignaler og -data for at identificere aktivitet. Hvis du abonnerer på Nest Aware, bliver dit Nest Cam endnu bedre til at registrere aktivitet.

Hvis du konfigurerer dit kamera og tilvælger modtagelse af mobilnotifikationer, kan vi behandle oplysninger fra dit Nest Cam med henblik på at sende dig underretninger, når der sker noget. Hvis du aktiverer optagefunktionerne, optager, behandler og opbevarer vi desuden video- og lydoptagelser fra din enhed, så længe din abonnementsperiode for optagelser varer (f.eks. 5, 10, 30 eller 60 dage), og du har adgang til disse optagelser via vores tjenester i dette tidsrum.

I nogle områder behandler vi ansigtsgenkendelsesdata, så vi kan sende Familiar Face Alerts i overensstemmelse med dine instruktioner, din konfiguration og dine indstillinger. Hvis du vælger at bruge denne funktion på dit Nest Cam, behandler vi ansigtsbilleder og underliggende ansigtsgenkendelsesdata, så din enhed kan genkende kendte ansigter og give dig besked om kendte og ukendte personer. Du kan bruge appen og dine kontoindstillinger til at angive, om denne biometriske behandling skal finde sted. Afhængigt af hvor du bor, og hvordan du konfigurerer enheden, skal du muligvis indhente samtykke til at scanne ansigterne på de personer, der besøger dit hjem.

Gemt og delt indhold

Du kan gemme og vælge at dele bestemt indhold, f.eks. videoklip, live videostreams, billeder, billedtekster og kommentarer, så andre kan få adgang til det via Google-tjenester.

Lovgivningen om databeskyttelse og privatliv i dit land kan indebære, at du har et vist ansvar ved brugen af Nest Cam. Det er dig, der har ansvaret for at sikre, at du overholder alle love, der måtte være gældende, når du bruger Nest Cam. Du skal f.eks. muligvis sætte et opslag op, der oplyser gæsterne i dit hjem om, at du bruger et Nest Cam, og/eller indhente deres udtrykkelige samtykke afhængigt af formålet med dine behandlingsaktiviteter, og hvilken metode du bruger. Bemærk især, at optagelse og deling af klip, der involverer andre personer og/eller scanninger af andres ansigter, kan påvirke enkeltpersoners privatliv og databeskyttelsesrettigheder. Når du bruger Nest Cam med en Google-konto, er du også underlagt disse supplerende servicevilkår for Nest.

Bemærk, at alle Assistent-enheder, der har en skærm og er tilknyttet din konto, har adgang til dit kamera. Derudover giver nogle af Googles smartskærmenheder med kameraer, f.eks. Nest Hub Max, dig også mulighed for at aktivere dit kamera, så det fungerer som et Nest Cam.

Få flere oplysninger

Nest Secure (herunder Nest Guard, Nest Detect, Nest Tag og Nest Connect) Oplysninger, du angiver under konfigurationen

Når du installerer Nest Secure, bliver du bedt om visse grundlæggende oplysninger, f.eks. din hjemmeadresse, dit postnummer, hvor i dit hjem du har installeret dine Guard- og Detect-enheder og tilpassede etiketter til disse enheder. Disse oplysninger bruges til at tilpasse din oplevelse, f.eks. ved at fortælle dig, hvilken enhed der aktiverer en notifikation eller alarm, eller ved at aktivere Home/Away Assist (eller en lignende funktion), så den automatisk minder dig om at aktivere Nest Secure-systemet, når du tager hjemmefra.

Data fra enhedssensorer

Vi indsamler data fra flere forskellige sensorer, som er indbygget på Nest Secure-enheder. Nest Guard kan f.eks. registrere bevægelse. Nest Detect kan registrere både bevægelse, og om vinduer eller døre er åbne eller lukkede, afhængigt af hvordan du har konfigureret enheden i dit hjem. Disse enheder kan registrere, om noget i rummet bevæger sig, og derefter udsende en alarm og/eller sende dig en notifikation. Nest Guard har en mikrofon, som du kan aktivere for at bruge visse valgfri produktfunktioner. Du kan f.eks. bruge den til at aktivere Google Assistent. Sensorer indsamler også data såsom enhedens temperatur og omgivende lys i rummet.

Nest Hub

Nest Hub (2. generation)

Nest Hub Max

Setup information you provide

When you set up your Google Nest smart display, you’ll be asked for certain basic device setup information, such as your home address and the room in your home where the device is located. You can also choose to set up the Google Assistant to receive personalized experiences, such as by setting up Voice Match or Face Match, and you can also choose to enable specific features such as using your Nest Hub Max as a Nest Cam, setting up Sleep Sensing using your Nest Hub (2nd gen), making Duo calls, and so on.

Data from device sensors

We collect data from several sensors built into our smart displays, such as Soli sensor, capacitive touch signals and ambient light in the room. By collecting this information, a Nest Hub smart display can know, for instance, when and how to adjust the display to your home environment. Some device sensors allow us to offer optional features such as Sleep Sensing or Quick Gestures, that you can choose to turn on or off at any time.

Video and audio data

We collect data from the microphones built into Google Nest smart displays, as well as the camera built into Nest Hub Max, subject to your permissions, configurations and settings. Nest Hub smart displays include features that rely on sending audio recordings and video footage to Google to work—for example, Duo video calling or home monitoring with the built-in Nest Cam—as well as camera sensing features that enable you to personalize or control your experience without sending video or images from your Nest Hub Max to Google after setup. Other features may process your audio only on your device, for example the Nest Hub (2nd gen), lets you use your microphones to track sleep sound disturbances like coughing or snoring.

Health and wellness data with Sleep Sensing 

Sleep Sensing on your Nest Hub (2nd gen) lets you tracks your sleep, breathing, the time of day, and the light and temperature in the room, sound disturbances like your coughing and snoring, to help you understand your sleep, show relevant insights and educational content, and to develop and improve Google’s health and fitness services. Several safeguards are built into Sleep Sensing:

 • Sleep Sensing does not rely on a camera. It uses Motion Sense’s low-power radar to detect movement and breathing. No distinguishable images of your body or face are generated or used for Sleep Sensing with Motion Sense.
 • Sleep Sensing is off by default. You choose when to turn it on and can turn it off at any time.  You can even temporarily pause it through your on-device settings. 
 • You can also customize your settings in what you would like Sleep Sensing to track. For example, you could tell your Nest Hub to not record sound disturbances like coughing and snoring, or you can choose to not receive personalized insights and suggestions from Google Fit. You can review and delete your sleep data at any time in Google Fit.
 • Your sleep data is handled responsibly.  Your coughing and snoring sound data doesn’t leave the Nest Hub, only sounds events are sent to Google servers. Consistent with our commitment to privacy in the home, your sleep data is not used for ad personalization. 

Since Sleep Sensing monitors the spot you usually sleep in, children, pets, and other family members sleeping in that spot will affect your data. Device placement, motion, and other device sensors may cause inaccurate readings. Anyone with access to your Nest Hub can review and delete your most recent sleep session. If someone nearby coughs or snores while Sleep Sensing is on, this feature may process and attribute those sounds to you. Updates to this feature may improve its accuracy, for example, by using Motion Sense to exclude nearby noises from your coughs and snores. Please ensure you inform people nearby that this feature may process their sounds, and get their permission before you turn it on.

Learn more: 

Sådan bruger Google data til at forbedre tjenester

Hvordan bruges data på mine forskellige enheder og tjenester til det forbundne hjem til at levere en bedre brugeroplevelse?

Googles privatlivspolitik gælder for vores enheder og tjenester til forbundne hjem, og den forklarer, hvilke oplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvordan du kan opdatere, administrere, eksportere og slette dine oplysninger. Læs også, hvordan vi beskytter personlige oplysninger i dit hjem, for at få indblik i de sikkerhedsforanstaltninger, som Google Nest anvender i forbindelse med håndtering af dine oplysninger.

Vores Google Nest-produkter anvender data fra dine enheder og tjenester til det forbundne hjem for at gøre dem mere brugbare for dig. Det betyder, at de hjælper os med at levere Google-tjenester og -oplevelser til det forbundne hjem, ligesom de hjælper os med at forbedre og tilpasse dem samt udvikle nye. Derudover hjælper de os med at beskytte alle Google-tjenester og holde dig informeret om relevante Google-produkter, -tjenester og -opdateringer.

Her er nogle eksempler på, hvordan vi bruger data til at gøre funktioner og tjenester mere brugbare:

 • Levering, forbedring og tilpasning af tjenesterne: Sensorerne til temperatur og luftfugtighed i Nest-termostater hjælper med at gøre dit hjem behageligt og sparer samtidig på varmen. Data fra dit Nest Wifi-netværk hjælper med at optimere effektiviteten af dit Wi-Fi, og dine enhedsstatistikker og brugsdata hjælper med at forbedre enhedens ydeevne og stabilitet. Motion Sense giver os mulighed for at tilbyde søvnsensor på Nest Hub (2. generation).
 • Understøttelse af praktiske funktioner: Home/Away Assist og rutinerne Hjemme og Ikke hjemme anvender aktivitetssensorer på flere forskellige Nest-enheder i dit hjem til automatisk at ændre adfærden for disse Nest-enheder, når du tager afsted, og når du kommer hjem. Nest Aware-funktionen til registrering af lyd kan bruges på flere Nest-enheder, så du f.eks. kan registrere glas, der knuses, i hjemmet.
 • Udvikling af nye funktioner: Vi samler data med henblik på at udvikle algoritmer eller bruge dem til at finde og rette fejl eller forbedre ydeevnen, sikkerheden og stabiliteten for alle vores enheder og tjenester til det forbundne hjem. Vi bruger f.eks. temperatur- og luftfugtighedsdata fra vores enheder til at måle, hvordan omgivelserne påvirker batteritiden. Vi brugte også sammenlagte sensordata for omgivende lys og temperatur fra termostater hos mange af vores kunder til at fastslå, at direkte sollys kan få termostaterne til at tro, at det er varmere, end det faktisk er. Vi introducerede derfor den nye funktion Sunblock, som hjælper termostaten med at tage højde for dette, så den angiver den rigtige temperatur.
 • Kompatibilitet med enheder og tjenester fra første- og tredjeparter: Flere enheder i dit hjem kan arbejde sammen, dele data og reagere på hændelser – f.eks. kan din Nest Hub arbejde sammen med din Nest-dørklokke om at fortælle dig, om der er nogen ved døren, og din Google Home-enhed kan også bruges til at styre temperaturen på din Nest-termostat. Det gør det nemt for alle i dit hjem at styre disse enheder. Din enhed kan også samarbejde med Nest-tjenester til forbundne hjem, når du abonnerer på dem. Som Nest Aware-abonnent kan du f.eks. tilvælge relevante underretninger fra dit Nest Cam. Afhængigt af dine indstillinger kan din enhed også samarbejde med tredjepartsenheder (f.eks. lyspærer eller låse) og -tjenester (f.eks. Spotify eller Pandora).
 • Kompatibilitet med Google-tjenester såsom Google Assistent: En række forskellige Nest-enheder, f.eks. Nest Cam IQ Indoor, Nest Hub Max og Nest Secure, giver dig mulighed for at aktivere Google Assistent eller andre Google-tjenester på enheden. Dine enhedsinteraktioner via Google Assistent eller andre Google-tjenester (f.eks. YouTube) kan bruges til at tilpasse dine Google-oplevelser, bl.a. til at vise dig relevante annoncer. Teksten fra dine taleinteraktioner med Google Assistent kan f.eks. bruges som en indikation på dine interesser i forbindelse med annoncetilpasning. Du kan til enhver tid slette tidligere taleinteraktioner med Assistent, og du kan også deaktivere annoncetilpasning, når du bruger Googles tjenester. Gå til din Google-konto for at gennemgå og administrere dine privatlivsindstillinger. 
 • Løbende information om Googles produkter, tjenester og opdateringer: Vi kan informere dig om tjenester til det forbundne hjem, f.eks. programmer vedrørende energi og sikkerhed i hjemmet. Nogle af Googles kampagner bliver personligt tilpasset på baggrund af din brug af Googles enheder og tjenester. Vi kan f.eks. promovere et program om energibesparelser til dig afhængigt af din brug af termostat eller aflæsninger af din temperatursensor, eller vi kan promovere en kommende Google Nest-enhed til dig, hvis du bruger flere Google-enheder til forbundne hjem. Vi respekterer dog altid dit valg i forhold til, om du vil modtage kampagnemails fra Google. Gå til din Google-konto for at gennemgå og administrere dine kontoindstillinger, og gå til Home-appen for at administrere dine indstillinger for hjemmet

Vi arbejder hele tiden på nye måder at forbedre din oplevelse af Googles tjenester. Vi holder dig opdateret om nye oplevelser og produktintegrationer, som Google tilbyder, og vi informerer dig om eventuelle ændringer af den måde, dine oplysninger bruges på. Vi fortsætter desuden med at give dig mulighed for at administrere oplysninger om dit forbundne hjem.

Hvordan får jeg flere oplysninger om tilpasset annoncering og deaktivering af personligt tilpassede annoncer?

Få flere oplysninger om tilpasset annoncering, og hvordan du administrerer de annoncer, du får vist. Du kan deaktivere annoncetilpasning i dine annonceindstillinger.

Hvordan får jeg indblik i, hvornår Google bruger og ikke bruger data fra mine enheder og tjenester til forbundne hjem?

Se, hvordan vi beskytter personlige oplysninger i hjemmet. Her forklarer vi, at dine video- og lydoptagelser samt sensormålinger fra vores enheder og tjenester til forbundne hjem i dit hjemmemiljø holdes adskilt fra annoncering, og at dataene ikke bruges til annoncetilpasning. Når du interagerer med Assistent, kan teksten fra disse taleinteraktioner dog være en indikation på dine interesser i forbindelse med annoncetilpasning. Du kan altid gennemgå dine Google-indstillinger for at administrere, hvilke annoncer du får vist, eller om du helt vil fravælge annoncetilpasning.

Derudover har Google angivet bestemte brugsgrænser i forbindelse med enhedens brugsdata (f.eks. dine manuelle enhedsjusteringer) fra visse Nest-enheder samt visse steddata, der er indsamlet via Nest- og Home-appen. Du kan læse mere nedenfor:

Direkte interaktion med din Nest-enhed uden en Google-tjeneste

Hvis du interagerer direkte med din Nest-enhed (f.eks. dine manuelle termostatjusteringer) uden at bruge en Google-tjeneste, anvendes enhedens brugsdata ikke til annoncetilpasning. Se, hvordan Google-annoncer fungerer, og hvordan du administrerer, hvilke annoncer du får vist. Denne specifikke grænse for din enheds brugsdata gælder kun for følgende Nest-enheder, der historisk er blevet brugt sammen med Nest-konti: Nest-termostater, Nest Cams, Nest-videodørklokker, Nest-alarmsystemer, Nest-dørlåse og Nest-røg- og kuliltealarmer.

Disse data, der behandles, når du interagerer direkte (dvs. uden at bruge en Google-tjeneste som f.eks. Assistent), er ikke tilgængelige i din Nest-enhed Min aktivitet, og det at slå Google Aktivitetsadministration fra har ingen indvirkning på indsamlingen eller opbevaringen af disse data. Det skyldes, at vi bruger disse data til mere begrænsede formål i forhold til at levere Google-tjenester og -brugeroplevelser til det forbundne hjem, ligesom de hjælper os med at forbedre og tilpasse dem samt udvikle nye. Derudover hjælper de os med at beskytte alle Google-tjenester og holde dig informeret om relevante Google-produkter, -tjenester og -opdateringer (bl.a. promovering af vores enheder og tjenester til forbundne hjem til dig som forklaret ovenfor), og dataene er afgørende for, hvordan dine enheder og tjenester til forbundne hjem fungerer. Disse data slettes, når du sletter din konto, og de er underlagt Googles praksis i forbindelse med kontosletning.

Interaktion med din Nest-enhed via en Google-tjeneste

Hvis du bruger en Nest-enhed sammen med en Google-tjeneste såsom Google Assistent, kan vi bruge dine aktivitetsdata til at påvirke de annoncer, du får vist (f.eks. når du siger "Hey Google, indstil temperaturen til 21 grader" til din termostat eller afspiller en YouTube-video på din Nest Hub). Disse Google-tjenester kan omfatte: Google Assistent (eller programmet Kompatibel med Google Assistent), YouTube, Google Maps, Google Kalender, Google Duo, Google Home-appen og lignende. Du kan administrere dine annonceindstillinger, hvilket bl.a. betyder, at du kan deaktivere annoncetilpasning fuldstændigt i dine annonceindstillinger. Du kan administrere dine aktivitetsindstillinger, f.eks. deaktivere Web- og appaktivitet helt, i Min aktivitet.

Steddata 

Den placering, der fastslås for din telefon af indstillingen Placeringshistorik på din Google-konto, anvendes ikke af Nest-funktionen Home/Away Assist og rutinerne Hjemme og Ikke hjemme. Placeringshistorik påvirker ikke disse Nest-funktioner (eller din telefons steddata, som indsamles af disse funktioner, der bruges til at fastslå Placeringshistorik på din Google-konto).

Jeg overvejer at migrere min eksisterende Nest-konto til en Google-konto. Hvordan får jeg flere oplysninger?

Gå til siden med ofte stillede spørgsmål om, hvad der sker med Google Nest, hvor du kan få flere oplysninger. Hvis du migrerer til Google, knyttes dine Nest-data til din Google-konto. Google håndterer disse data som beskrevet i Googles privatlivspolitik og på denne side med ofte stillede spørgsmål i Hjælp. Du er også underlagt Googles servicevilkår, som suppleres af disse servicevilkår for Nest. Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Schweiz, og der ikke er angivet andet i eventuelle yderligere vilkår, leveres Googles tjenester (herunder Nest-tjenesterne, hvis du migrerer) af Google Ireland Limited, som er en virksomhed, der er indregistreret og drives i henhold til lovgivningen i Irland (registreringsnummer: 368047), med adressen Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. På siden med ofte stillede spørgsmål om Nest-kontoen kan du også finde svar på spørgsmål om konti i Nest-appen og en vejledning i, hvordan du migrerer din Nest-konto til en Google-konto.

Hvis du ikke migrerer din Nest-konto til en Google-konto, vil du fortsat være underlagt de eksisterende vilkår og privatlivspolitikker for Nest Labs, Inc.

Deling af dine oplysninger

Når du bruger Googles enheder og tjenester til forbundne hjem, deles dine data muligvis med tredjeparter som beskrevet i Googles privatlivspolitik (og mere detaljeret nedenfor). I dette afsnit forklarer vi også, hvordan oplysninger deles mellem alle dine Google Nest-enheder og -tjenester til forbundne hjem og blandt medlemmer af dit Google Nest-hjem.  

Hvordan administrerer eller tilbagekalder jeg andres adgang til enhederne i mit hjem?

Du kan tilføje personer såsom familiemedlemmer eller bofæller i dit Google Nest-hjem. Du bør kun invitere personer, du har tillid til, da medlemmer af dit hjem får omfattende rettigheder som forklaret under Del et hjem og enheder i Google Home-appen.

Husk, at gæster med fysisk adgang til dit hjem muligvis kan få adgang til og interagere med din enhed. De kan f.eks. justere din termostat, se video, som vises på din smartskærm, eller endda interagere med mikrofon- og kameraknapper på enheden. Hvis du vil undgå, at gæster bruger din enhed, kan du overveje at lægge den væk, når du har gæster på besøg.

Få flere oplysninger om deling af enheder:

Kan jeg bruge både Google Home- og Nest-appen?

Ja. Du kan bruge både Google Home-appen (Home-appen) og Nest-appen sammen med din Google-konto til at administrere enhederne i dit hjem. Nogle enheder kræver dog muligvis, at du bruger Nest-appen, mens andre kræver Home-appen. Hvis du f.eks. vil bruge Google Nest Mini, skal du vælge Home-appen.

Hvordan samarbejder Home-appen med Nest-appen om at give mig en bedre oplevelse?

Hvis du bruger den samme Google-konto til både Nest- og Google Home-appen, får du i fremtiden en samlet oversigt over dit Google-hjem og dets medlemmer i begge apps. Dine data håndteres som beskrevet i Googles privatlivspolitik, og visse knapper og indstillinger samles i Google Home-appen. Se, hvordan du deler enheder i dit hjem med andre.

Da begge apps viser det samme hjem, påvirker handlinger i den ene app visningen af hjemmet i den anden app. Nedenfor er nogle eksempler:

 • Hvis du er ny bruger af Nest-appen og logger ind på Nest-appen med den Google-konto, du bruger sammen med din Home-app, bliver dit eksisterende Google-hjem automatisk synligt i Nest-appen, og dit hjem i både Nest- og Home-appen knyttes sammen.
 • Du skal bruge Google Home-appen (og ikke Nest-appen) til at administrere familiemedlemmerne i dit hjem eller til at omdøbe eller slette dit hjem.
 • Hvis du er ejer af et Nest-hjem, og et andet medlem af hjemmet fjerner dig via Home-appen, fjernes tilknytningen af alle de Nest-enheder, der er tilknyttet dit Nest-hjem, i Nest-appen, og du mister også adgangen til Nest-hjemmet.
 • Understøttede enheder, der føjes til et Nest-hjem:
  • Bliver synlige i Google Home-appen under det samme tilknyttede hjem
  • Deles med alle andre medlemmer af et angivet hjem
  • Kan tilgås via Google Assistent
Hvilke oplysninger deles mellem flere enheder til det forbundne hjem?

Hvis du har flere enheder i dit hjem, der anvender Google-tjenester, kan de dele visse oplysninger:

 • Lokalt blandt Nest- og tredjepartsenheder: Nest- og tredjepartsenheder kan dele oplysninger direkte for at levere bedre brugeroplevelser. Det kan f.eks. være oplysninger om, hvorvidt der er bevægelse i rummet, hvilke enheder i dit hjem der afspiller indhold via Cast, temperaturdata og forekomster af røg- eller kuliltealarmer.
 • Lokalt mellem Nest-enheder og mobilapps på din telefon: Oplysninger deles for at caste indhold og muliggøre relaterede funktioner samt funktioner såsom Home/Away Assist og rutinerne Hjemme og Ikke hjemme. Oplysninger kan også deles i visse tilfælde, hvor din enhed kan fungere som en grænserouter for andre Nest-enheder.
 • Blandt Google-servere i skyen: Google bruger forskellige lagersystemer til mange forskellige enheder til hjemmet.

Se, hvordan Nest-produkter fungerer sammen, og hvordan dine Nest-produkter opretter forbindelse til hinanden og til internettet.

Hvilke data deles, når jeg bruger de tjenester, der tilbydes af Nest-partnere?

Hvis du tilmelder dig tjenester og programmer til forbundne hjem, som tilbydes af vores partnere, f.eks. energi- eller forsikringsselskaber, deler Google dine personlige oplysninger, hvis du giver tilladelse til det. Når du bruger tredjepartstjenester, der er integreret i Googles tjenester, er din brug underlagt deres egne vilkår og privatlivspolitikker.

Dit forbundne hjem og Google Assistent

Hvordan bruger jeg Google Assistent sammen med enheder og tjenester i mit forbundne hjem? Bruges mine taleforespørgsler til Assistent til annoncetilpasning?

Når du bruger vores enheder og tjenester til det forbundne hjem, anvender vi ikke dine lydoptagelser i annoncering, og vi bruger dem heller ikke til annoncetilpasning – men når du interagerer med Assistent med stemmen, bruger vi muligvis teksten fra disse interaktioner som en indikation på dine interesser i forbindelse med annoncetilpasning. Få flere oplysninger om dine data i Assistent for at se din Assistent-aktivitet og deaktivere tilpassede annoncer fuldstændigt.

Hvordan vælger jeg, hvor mange data Assistent skal gemme, og hvordan disse data skal administreres?

Vælg, hvad du vil dele med Google Assistent, for at få oplysninger om aktivitetsindstillinger, der påvirker de data, som Assistent indsamler, og hvordan du ser og sletter disse data.

Eksport, sletning og beskyttelse af dine oplysninger

Hvordan kan jeg få adgang til og downloade mine data?

Hvis du bruger Nest-tjenester med en Google-konto, kan du se, hvordan du downloader dine data, for at få et arkiv over dine Nest-data.

Hvordan sletter jeg data, der er knyttet til min brug af Nest- og Home-enheder?
Hvilke opbevaringsperioder gælder for mine data?

Du kan læse om Googles politikker for dataopbevaring, som omhandler, hvor lang tid det tager os at slette dine oplysninger, f.eks. Nest-data. Du kan også til enhver tid slette dine strukturer (hjem) og fjerne medlemmer af hjemmet eller enheder ved at administrere dine indstillinger i Home-appen.

Vær opmærksom på, at visse Nest-produkter fortsætter med at fungere uden en konto. Hvis du bruger disse enheder og tjenester uden en konto, vil du fortsat være underlagt Googles privatlivspolitik, servicevilkår og disse supplerende servicevilkår for Nest. Dette gælder også, hvis du tidligere har haft en konto, som nu er slettet.

Efter du har slettet din konto, kan din Nest-termostat f.eks. stadig styre dit varmesystem og klimaanlæg, registrere bevægelse for at fastslå, om der skal skiftes til Eco Temperatures, lade dig vælge en automatisk eller manuel plan og bruge andre grundlæggende funktioner. Den husker også dine Wi-Fi-oplysninger. Det betyder, at den fastholder forbindelsen til internettet og fortsætter med at kommunikere med vores servere. Den kan også modtage softwareopdateringer. Termostaten sender data og den IP-adresse, de stammer fra, til vores servere, så længe den har forbindelse til internettet. Hvis datalogging og softwareopdateringer ikke skal fortsætte, skal du afbryde din termostats forbindelse til dit Wi-Fi-netværk. På siden med ofte stillede spørgsmål om konti i Nest-appen kan du få flere oplysninger.

Hvordan forhindrer jeg, at visse brugs- og nedbrudsrapporter sendes til Google?

Når indstillingen "Hjælp med at forbedre din enhed" er aktiveret (for Nest-enheder med denne indstilling), sendes brugsdata og nedbrudsrapporter til Google i baggrunden for at hjælpe os med at finde og løse problemer og forbedre tjenesterne. Se Chromecast/Google Nest og dit privatliv.

Sådan deaktiverer du afsendelse af rapporter til Google for følgende enheder og tjenester:

Hvordan afmelder jeg marketingmails?

Åbn den marketingmail, du ikke længere vil modtage, og følg linket til afmelding.

Hvordan sletter jeg min Google-konto?

Se, hvordan du sletter din Google-konto.

Hvordan nulstiller jeg mine Google Nest-enheder?

Se, hvordan du fjerner et produkt fra din konto i Nest-appen.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin:

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
1633396
false