Prebieha kontrola: definícia

Stav pridelený reklamám, ktoré prechádzajú kontrolou. Takto zaisťujeme, aby boli reklamy bezpečné, vhodné a v súlade s pravidlami reklamy.

Väčšinu reklám skontrolujeme do jedného pracovného dňa. Niektoré komplexné kontroly však môžu trvať aj dlhšie. Ak kontrola vašej reklamy trvá viac ako jeden pracovný deň, kontaktujte nás. Google si vyhradzuje právo stanoviť prioritu kontrol na zabezpečenie celkovej stability prevádzky systému.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory