Κατάσταση λέξης-κλειδιού: Ορισμός

Μια κατάσταση για κάθε λέξη-κλειδί που περιγράφει αν μπορεί να ενεργοποιήσει την προβολή διαφημίσεων τη συγκεκριμένη στιγμή.

Για κάθε λέξη-κλειδί, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή της στη στήλη "Κατάσταση" της σελίδας "Λέξεις-κλειδιά". Αν ισχύουν διάφορες καταστάσεις για μια λέξη-κλειδί, θα σας δείξουμε πρώτη την πιο συναφή κατάσταση.

Μπορεί να δείτε τις εξής καταστάσεις για τη λέξη-κλειδί:

Κληρονομημένες καταστάσεις

Η λέξη-κλειδί δεν ενεργοποιεί διαφημίσεις, επειδή περιέχεται σε μια καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων που δεν είναι ενεργή αυτήν τη στιγμή.

  • Η καμπάνια έχει τεθεί σε παύση ή Η ομάδα διαφημίσεων έχει τεθεί σε παύση: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια ομάδα διαφημίσεων ή καμπάνια που δεν προβάλλεται, επειδή προηγουμένως την έχετε θέσει σε παύση.
  • Η καμπάνια καταργήθηκε ή Η ομάδα διαφημίσεων καταργήθηκε: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια ομάδα διαφημίσεων ή σε μια καμπάνια που δεν προβάλλεται, επειδή προηγουμένως την έχετε καταργήσει.
  • Εκκρεμής καμπάνια: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια καμπάνια που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να προβάλλεται, επειδή η ημερομηνία έναρξής της είναι μεταγενέστερη.
  • Η καμπάνια ολοκληρώθηκε: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια καμπάνια που έχει σταματήσει να προβάλλεται, επειδή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της.
  • Η καμπάνια είναι σε αναστολή: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια καμπάνια που έχει τεθεί προσωρινά σε παύση, επειδή έχει εξαντληθεί το προπληρωμένο υπόλοιπο του λογαριασμού σας.

Μη αυτόματες καταστάσεις

Η λέξη-κλειδί δεν ενεργοποιεί διαφημίσεις, επειδή αλλάξατε μια ρύθμιση.

  • Σε παύση: Η λέξη-κλειδί δεν ενεργοποιεί διαφημίσεις, επειδή προηγουμένως την έχετε θέσει σε παύση.
  • Καταργήθηκε: Η λέξη-κλειδί δεν ενεργοποιεί διαφημίσεις, επειδή προηγουμένως την έχετε καταργήσει.

Καταστάσεις έγκρισης

Η λέξη-κλειδί βρίσκεται σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας έγκρισης κατά την οποία η Google εξετάζει τις λέξεις-κλειδιά, για να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνονται στις πολιτικές διαφημίσεων.

  • Εγκρίθηκε: Η λέξη-κλειδί έχει εξεταστεί και είναι κατάλληλη να εμφανίζει τις διαφημίσεις της.
  • Κατάλληλη: Η λέξη-κλειδί μπορεί να εμφανίζει τις διαφημίσεις της.
  • Εκκρεμεί έλεγχος: Η λέξη κλειδί μπορεί να εμφανίζει τις διαφημίσεις της στην Αναζήτηση Google, αλλά όχι σε άλλους ιστοτόπους. Η λέξη-κλειδί δεν θα μπορεί να εμφανιστεί στις περιπτώσεις αυτές έως ότου εγκριθεί, πράγμα για το οποίο μπορεί να απαιτηθεί έως 1 εργάσιμη ημέρα.
  • Υπό έλεγχο: Η λέξη-κλειδί δεν ενεργοποιεί διαφημίσεις και δεν θα εμφανίζει τις διαφημίσεις της έως ότου εγκριθεί, πράγμα για το οποίο μπορεί να απαιτηθεί έως 1 εργάσιμη ημέρα.
  • Απορρίφθηκε: Η λέξη-κλειδί δεν μπορεί να ενεργοποιήσει διαφημίσεις, διότι παραβαίνει την πολιτική του Google Ads.

Καταστάσεις συστήματος

Η απόδοση της λέξης-κλειδιού επηρεάζεται από κάποιον άλλον παράγοντα.

  • Χαμηλός όγκος αναζητήσεων: Η λέξη-κλειδί είναι προσωρινά σε αναστολή, επειδή σχετίζεται με πολύ μικρή επισκεψιμότητα αναζήτησης στο Google, πράγμα που υποδεικνύει ότι δεν είναι πολύ συναφής με τις περισσότερες αναζητήσεις των πελατών.
  • Σπάνια προβολή λόγω χαμηλού δείκτη ποιότητας: Ο δείκτης ποιότητας της λέξης-κλειδιού είναι πολύ χαμηλός και εμποδίζει την πολύ συχνή εμφάνιση της διαφήμισής σας.
  • Η προσφορά είναι κάτω από την εκτίμηση προσφοράς για προβολή στην πρώτη σελίδα: Η λέξη-κλειδί είναι ενεργή και μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαφήμισή σας για εμφάνιση. Ωστόσο, η προσφορά του κόστους ανά κλικ (CPC) είναι χαμηλότερη από το ποσό που είναι πιθανόν να τοποθετήσει τη διαφήμισή σας στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης Google.
  • Μικρός αριθμός αντιστοιχίσεων σελίδων: Η λέξη-κλειδί έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή, επειδή αντιστοιχεί σε πολύ λίγες σελίδες, πράγμα που υποδεικνύει ότι η φράση δεν είναι συνήθης στο περιεχόμενο του Δικτύου προβολής.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας