Κατάσταση λέξης-κλειδιού: Ορισμός

Μια κατάσταση για κάθε λέξη-κλειδί που περιγράφει αν μπορεί να ενεργοποιήσει την προβολή διαφημίσεων τη συγκεκριμένη στιγμή.

Για κάθε λέξη-κλειδί, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή της στη στήλη "Κατάσταση" της σελίδας "Λέξεις-κλειδιά". Αν ισχύουν διάφορες καταστάσεις για μια λέξη-κλειδί, θα σας δείξουμε πρώτη την πιο συναφή κατάσταση.

Μπορεί να δείτε τις εξής καταστάσεις για τη λέξη-κλειδί:

Καταστάσεις λέξης-κλειδιού

Όταν η Google ελέγχει τις λέξεις-κλειδιά για να βεβαιωθεί ότι συμμορφώνονται με τις πολιτικές διαφημίσεων, η λέξη-κλειδί βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας ελέγχου.

Πριν από τον έλεγχο, η λέξη-κλειδί θα έχει αυτήν την κατάσταση:

 • Υπό εξέταση: Η λέξη-κλειδί δεν θα μπορεί να ενεργοποιήσει διαφημίσεις έως ότου ελεγχθεί, κάτι το οποίο μπορεί να χρειαστεί έως και μία εργάσιμη ημέρα.

Μετά τον έλεγχο, η λέξη-κλειδί θα έχει μία από τις εξής καταστάσεις:

 • Κατάλληλη: Η λέξη-κλειδί έχει ελεγχθεί και είναι κατάλληλη για την προβολή των διαφημίσεών της.
 • Κατάλληλη (υπό περιορισμούς): Η απόδοση της λέξης-κλειδιού επηρεάζεται από κάποιον άλλο παράγοντα
  • Χαμηλός όγκος αναζητήσεων: Η λέξη-κλειδί είναι προσωρινά σε αναστολή, επειδή σχετίζεται με πολύ μικρή επισκεψιμότητα αναζήτησης στο Google, πράγμα που υποδεικνύει ότι δεν είναι πολύ συναφής με τις περισσότερες αναζητήσεις των πελατών.
  • Σπάνια προβολή λόγω χαμηλού δείκτη ποιότητας: Ο δείκτης ποιότητας της λέξης-κλειδιού είναι πολύ χαμηλός και εμποδίζει την πολύ συχνή εμφάνιση της διαφήμισής σας.
  • Η προσφορά είναι κάτω από την εκτίμηση προσφοράς για προβολή στην πρώτη σελίδα: Η λέξη-κλειδί είναι ενεργή και μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαφήμισή σας για εμφάνιση. Ωστόσο, η προσφορά του κόστους ανά κλικ (CPC) είναι χαμηλότερη από το ποσό που είναι πιθανόν να τοποθετήσει τη διαφήμισή σας στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης Google.
  • Μικρός αριθμός αντιστοιχίσεων σελίδων: Η λέξη-κλειδί έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή, επειδή αντιστοιχεί σε πολύ λίγες σελίδες, πράγμα που υποδεικνύει ότι η φράση δεν είναι συνήθης στο περιεχόμενο του δικτύου προβολής.
 • Ακατάλληλη: Η λέξη-κλειδί δεν ενεργοποιεί διαφημίσεις, επειδή περιέχεται σε μια ακατάλληλη καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων
  • Η καμπάνια τέθηκε σε παύση ή Η ομάδα διαφημίσεων τέθηκε σε παύση: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια ομάδα διαφημίσεων ή καμπάνια που δεν προβάλλεται, επειδή προηγουμένως τη θέσατε σε παύση.
  • Η καμπάνια καταργήθηκε ή Η ομάδα διαφημίσεων καταργήθηκε: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια ομάδα διαφημίσεων ή καμπάνια που δεν προβάλλεται, επειδή προηγουμένως την έχετε καταργήσει.
  • Καμπάνια σε εκκρεμότητα: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια καμπάνια που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να προβάλλεται, επειδή η ημερομηνία έναρξής της είναι μεταγενέστερη.
  • Η καμπάνια ολοκληρώθηκε: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια καμπάνια που έχει σταματήσει να προβάλλεται, επειδή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της.
  • Η καμπάνια είναι σε αναστολή: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια καμπάνια που τέθηκε προσωρινά σε παύση, επειδή έχει εξαντληθεί το προπληρωμένο υπόλοιπο του λογαριασμού σας.
 • Απορρίφθηκε: Η λέξη-κλειδί δεν μπορεί να ενεργοποιήσει διαφημίσεις, επειδή παραβαίνει την πολιτική του Google Ads.
 • Καταργήθηκε: Η λέξη-κλειδί δεν ενεργοποιεί διαφημίσεις, επειδή προηγουμένως την καταργήσατε.
 • Σε παύση: Η λέξη-κλειδί δεν ενεργοποιεί διαφημίσεις, επειδή προηγουμένως τη θέσατε σε παύση.

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού