Κατάσταση λέξης-κλειδιού: Ορισμός

Μια κατάσταση για κάθε λέξη-κλειδί που περιγράφει αν μπορεί να ενεργοποιήσει την προβολή διαφημίσεων τη συγκεκριμένη στιγμή.

Για κάθε λέξη-κλειδί, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή της στη στήλη "Κατάσταση" της σελίδας "Λέξεις-κλειδιά". Αν ισχύουν διάφορες καταστάσεις για μια λέξη-κλειδί, θα σας δείξουμε πρώτη την πιο συναφή κατάσταση.

Μπορεί να δείτε τις εξής καταστάσεις για τη λέξη-κλειδί:

Καταστάσεις λέξης-κλειδιού

Όταν η Google ελέγχει τις λέξεις-κλειδιά για να βεβαιωθεί ότι συμμορφώνονται με τις πολιτικές διαφημίσεων, η λέξη-κλειδί βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας ελέγχου.

Πριν από τον έλεγχο, η λέξη-κλειδί θα έχει αυτήν την κατάσταση:

 • Υπό εξέταση: Η λέξη-κλειδί δεν θα μπορεί να ενεργοποιήσει διαφημίσεις έως ότου ελεγχθεί, κάτι το οποίο μπορεί να χρειαστεί έως και μία εργάσιμη ημέρα.

Μετά τον έλεγχο, η λέξη-κλειδί θα έχει μία από τις εξής καταστάσεις:

 • Κατάλληλη: Η λέξη-κλειδί έχει ελεγχθεί και είναι κατάλληλη για την προβολή των διαφημίσεών της.
 • Κατάλληλη (υπό περιορισμούς): Η απόδοση της λέξης-κλειδιού επηρεάζεται από κάποιον άλλο παράγοντα
  • Χαμηλός όγκος αναζητήσεων: Η λέξη-κλειδί είναι προσωρινά σε αναστολή, επειδή σχετίζεται με πολύ μικρή επισκεψιμότητα αναζήτησης στο Google, πράγμα που υποδεικνύει ότι δεν είναι πολύ συναφής με τις περισσότερες αναζητήσεις των πελατών.
  • Σπάνια προβολή λόγω χαμηλού δείκτη ποιότητας: Ο δείκτης ποιότητας της λέξης-κλειδιού είναι πολύ χαμηλός και εμποδίζει την πολύ συχνή εμφάνιση της διαφήμισής σας.
  • Η προσφορά είναι κάτω από την εκτίμηση προσφοράς για προβολή στην πρώτη σελίδα: Η λέξη-κλειδί είναι ενεργή και μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαφήμισή σας για εμφάνιση. Ωστόσο, η προσφορά του κόστους ανά κλικ (CPC) είναι χαμηλότερη από το ποσό που είναι πιθανόν να τοποθετήσει τη διαφήμισή σας στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων αναζήτησης Google.
  • Μικρός αριθμός αντιστοιχίσεων σελίδων: Η λέξη-κλειδί έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή, επειδή αντιστοιχεί σε πολύ λίγες σελίδες, πράγμα που υποδεικνύει ότι η φράση δεν είναι συνήθης στο περιεχόμενο του δικτύου προβολής.
 • Ακατάλληλη: Η λέξη-κλειδί δεν ενεργοποιεί διαφημίσεις, επειδή περιέχεται σε μια ακατάλληλη καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων
  • Η καμπάνια τέθηκε σε παύση ή Η ομάδα διαφημίσεων τέθηκε σε παύση: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια ομάδα διαφημίσεων ή καμπάνια που δεν προβάλλεται, επειδή προηγουμένως τη θέσατε σε παύση.
  • Η καμπάνια καταργήθηκε ή Η ομάδα διαφημίσεων καταργήθηκε: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια ομάδα διαφημίσεων ή καμπάνια που δεν προβάλλεται, επειδή προηγουμένως την έχετε καταργήσει.
  • Καμπάνια σε εκκρεμότητα: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια καμπάνια που δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να προβάλλεται, επειδή η ημερομηνία έναρξής της είναι μεταγενέστερη.
  • Η καμπάνια ολοκληρώθηκε: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια καμπάνια που έχει σταματήσει να προβάλλεται, επειδή έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της.
  • Η καμπάνια είναι σε αναστολή: Η λέξη-κλειδί ανήκει σε μια καμπάνια που τέθηκε προσωρινά σε παύση, επειδή έχει εξαντληθεί το προπληρωμένο υπόλοιπο του λογαριασμού σας.
 • Απορρίφθηκε: Η λέξη-κλειδί δεν μπορεί να ενεργοποιήσει διαφημίσεις, επειδή παραβαίνει την πολιτική του Google Ads.
 • Καταργήθηκε: Η λέξη-κλειδί δεν ενεργοποιεί διαφημίσεις, επειδή προηγουμένως την καταργήσατε.
 • Σε παύση: Η λέξη-κλειδί δεν ενεργοποιεί διαφημίσεις, επειδή προηγουμένως τη θέσατε σε παύση.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
false
true
true
73067