ลิงก์ Google Marketing Platform กับ Google Ads

Google Marketing Platform (GMP) รวบรวมชุดเครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจจัดการการตลาดและการวิเคราะห์ได้ในที่เดียว การเพิ่มบัญชี Google Ads ในองค์กร GMP ช่วยให้ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ Google Ads เพื่อเทียบข้อมูลอื่นๆ ในกลยุทธ์การตลาดของคุณได้สะดวก

ก่อนเริ่มต้น 

คุณลิงก์บัญชี Google Ads ประเภทต่อไปนี้กับองค์กรที่ใช้ Google Marketing Platform ได้

หากต้องการลิงก์และยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads กับองค์กร คุณจะต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบขึ้นไปในบัญชี Google Ads และมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับสมาชิกขึ้นไปในองค์กรที่ใช้ GMP

โปรดทราบ
 • เมื่อลิงก์บัญชี Google Ads กับองค์กรที่ใช้ GMP องค์กรนั้นจะปรากฏใน Google Ads เป็นบัญชีดูแลจัดการใต้ "การเข้าถึงบัญชี" ในแท็บ "ผู้จัดการ" อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่อาจเข้าถึงบัญชีดูแลจัดการ GMP ได้แบบเดียวกับที่เข้าถึงได้ในบัญชีดูแลจัดการปกติ
 • เมื่อลิงก์บัญชี Google Ads กับองค์กรที่ใช้ GMP แล้ว คุณจะลิงก์บัญชี Google Ads ของตัวเองกับบัญชีดูแลจัดการไม่ได้อีกต่อไป ต้องยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads กับ GMP ก่อน จึงจะลิงก์บัญชีกับผู้จัดการได้
 •  องค์กรที่ใช้ GMP ที่ลิงก์กับบัญชี Google Ads ของคุณจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของระดับผู้ดูแลระบบของบัญชีโดยอัตโนมัติ จะดาวน์เกรดระดับสิทธิ์ของผู้จัดการ GMP ไม่ได้ นอกจากจะยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads นั้นกับองค์กรที่ใช้ GMP

วิธีการทำงาน

การลิงก์บัญชี Google Ads จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบขององค์กรดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • สร้างรายงานการตรวจสอบผู้ใช้เพื่อดูการเข้าถึงของผู้ใช้ในบัญชี GMP และบัญชี Google Ads
 • นำผู้ใช้ออกจากบัญชี Google Ads ที่ลิงก์ในหน้าแรกของ GMP 
 • ดูบัญชี Google Ads และบัญชี GMP ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับองค์กรในที่เดียว

การจัดการผู้ใช้

เมื่อบัญชี Google Ads ลิงก์กับองค์กร Google Marketing Platform แล้ว ผู้ดูแลระบบที่เป็นผู้ใช้ของ Google Marketing Platform จะดูการเข้าถึงของผู้ใช้ในบัญชี GMP และบัญชี Google Ads ได้ในที่เดียว ผู้ดูแลระบบ GMP ยังยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงบัญชี Google Ads ของผู้ใช้ได้จากหน้า "การจัดการผู้ใช้" ของแพลตฟอร์มอีกด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้ดูแลระบบที่เป็นผู้ใช้ของ GMP จะยกเลิกสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงบัญชี GMP และบัญชี Google Ads ได้ในที่เดียวโดยไม่ต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบของแต่ละแพลตฟอร์มแยกกัน 

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าผู้ดูแลระบบที่เป็นผู้ใช้จะเพิ่มผู้ใช้ในบัญชี Google Ads ไม่ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มและนำผู้ใช้ออกจาก Google Marketing Platform ได้ที่นี่

วิธีการ

ทำตามวิธีการที่นี่เพื่อดูวิธีลิงก์ ยกเลิกการลิงก์ และย้ายบัญชี Google Ads ไปยังองค์กรอื่น 

หลังจากที่ลิงก์บัญชี Google Ads กับองค์กรแล้ว Google Ads จะปรากฏในรายการผลิตภัณฑ์ ให้คลิก Google Ads ในรายการผลิตภัณฑ์นี้เพื่อดูแต่ละบัญชี เมื่อลิงก์บัญชี Google Ads กับองค์กร ระบบจะเพิ่มผู้ใช้ในบัญชีนั้นไปที่องค์กรโดยให้มีบทบาทเป็นผู้ใช้ และไอคอน Google Ads จะปรากฏอยู่ข้างชื่อของผู้ใช้ในองค์กรเมื่อมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Google Ads

องค์กรที่ใช้ GMP ที่ลิงก์กับบัญชีจะปรากฏใน Google Ads ในฐานะบัญชีดูแลจัดการที่มีการเป็นเจ้าของระดับผู้ดูแลระบบใน Google Ads องค์กรที่ใช้ GMP จะปรากฏใต้ "การเข้าถึงบัญชี" ในแท็บ "ผู้จัดการ" หากบัญชี Google Ads ของคุณเป็นบัญชีดูแลจัดการ องค์กรที่ใช้ GMP จะปรากฏใน "ตารางบัญชี" อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่อาจเข้าถึงบัญชีดูแลจัดการ GMP ใน Google Ads ได้แบบเดียวกับที่เข้าถึงได้ในบัญชีดูแลจัดการปกติ และบัญชีดูแลจัดการ GMP จะไม่ปรากฏในตัวเลือกบัญชี

ยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads

หากต้องการยกเลิกการลิงก์บัญชีผลิตภัณฑ์ใดๆ ซึ่งรวมถึง Google Ads กับองค์กรที่ใช้ GMP คุณจะต้องเป็นผู้ดูแลบัญชีผลิตภัณฑ์นั้น ดูวิธียกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads จากในหน้าแรกของ GMP ได้ที่นี่ 

องค์กรที่ใช้ GMP ที่ลิงก์กับบัญชี Google Ads ของคุณจะมีสิทธิ์เป็นเจ้าของระดับผู้ดูแลระบบของบัญชีโดยอัตโนมัติ จะดาวน์เกรดระดับสิทธิ์ของผู้จัดการ GMP ไม่ได้ นอกจากจะยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads นั้นกับองค์กรที่ใช้ GMP 

นอกจากนี้คุณยังยกเลิกการลิงก์บัญชี Google Ads กับองค์กรที่ใช้ GMP ได้จากในแพลตฟอร์ม Google Ads โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google Ads 
 2. คลิกไอคอนเครื่องมือ   ที่มุมขวาบนของบัญชี
 3. คลิกบัญชีที่ลิงก์ภายใน "การตั้งค่า"
 4. คลิกรายละเอียดภายใน "Google Marketing Platform"
 5. ค้นหาบัญชีที่ต้องการยกเลิกการลิงก์ แล้วคลิกยกเลิกการลิงก์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว