Prepojenie súpravy služieb Google Marketing Platform so službou Google Ads

Google Marketing Platform je súprava nástrojov, ktoré vlastníkom firiem umožňujú na jednom mieste spravovať ich marketing aj analýzu. Pridanie účtu Google Ads do organizácie v účte Google Marketing Platform umožňuje jednoducho preskúmať výkonnosť kampaní v službe Google Ads v kontexte ďalších údajov v marketingovej stratégii.

Skôr než začnete 

S organizáciou v účte Google Marketing Platform môžete prepojiť tieto typy účtov Google Ads:

Ak chcete prepojiť alebo odpojiť účty Google Ads a organizácie, musíte mať prístup pre správcu alebo vyššiu úroveň prístupu k účtu Google Ads a prístup pre člena alebo vyššiu úroveň prístupu k organizácii v účte Google Marketing Platform.

Poznámky:
 • Keď prepojíte účet Google Ads s organizáciou v účte Google Marketing Platform, táto organizácia sa zobrazí v službe Google Ads ako účet správcu v sekcii Prístup k účtu na karte Správcovia. Do účtu správcu Google Marketing Platform však nebudete mať rovnaký prístup ako do bežnému účtu správcu.
 • Po prepojení účtu Google Ads s organizáciou v účte Google Marketing Platform už nebudete môcť prepojiť účet Google Ads s účtom správcu. Ak budete chcete prepojiť účet Google Ads so správcom, budete ho musieť najprv odpojiť od účtu Google Marketing Platform.
 •  Organizácia účtu Google Marketing Platform prepojená s vaším účtom Google Ads má automaticky správcovské vlastníctvo vášho účtu. Úroveň povolení pre správcu účtu Google Marketing Platform nie je možné obmedziť inak ako odpojením účtu Google Ads od organizácie v účte Google Marketing Platform.

Ako to funguje

Prepojenie s účtom Google Ads umožní správcom organizácie:

 • vytvoriť revízny prehľad používateľov, v ktorom si môžu prezerať prístup používateľov k účtom Google Marketing Platform a Google Ads;
 • odobrať používateľov z prepojených účtov Google Ads na domovskej stránke účtu Google Marketing Platform; 
 • prezerať si na jednom mieste všetky účty Google Ads a Google Marketing Platform spojené s organizáciou.

Správa používateľov

Po prepojení účtu Google Ads s organizáciou v účte Google Marketing Platform si správca používateľov účtu Google Marketing Platform môže na jednom mieste prezerať prístup používateľov k obom účtom. Okrem toho správca účtu Google Marketing Platform môže na stránkach Správa používateľov v rámci tejto platformy odvolať prístup používateľov k účtom Google Ads. Znamená to, že správcovia používateľov môžu teraz na jednom mieste odvolať prístup používateľov k účtom Google Marketing Platform aj Google Ads bez toho, aby sa museli do každej platformy prihlásiť osobitne. 

Pripomíname však, že správca používateľov nebude môcť pridávať používateľov do účtu Google Ads. Ďalšie informácie o pridaní a odobratí používateľov v súprave služieb Google Marketing Platform nájdete na tejto stránke.

Pokyny

Na tejto stránke nájdete pokyny na prepojenie, odpojenie a presun účtov Google Ads do iných organizácií. 

Po prepojení účtu Google Ads s vašou organizáciou sa Google Ads zobrazí v zozname vašich služieb. Kliknutím na Google Ads v zozname služieb zobrazíte jednotlivé účty. Po prepojení účtu Google Ads s vašou organizáciou sa používatelia v danom účte pridajú do organizácie s rolou používateľa. Keď majú používatelia v organizácii prístup k účtom Google Ads, vedľa ich mien sa zobrazuje ikona Google Ads.

V službe Google Ads sa prepojená organizácia v účte Google Marketing Platform zobrazí v službe Google Ads ako účet správcu so správcovským vlastníctvom. Organizáciu v účte Google Marketing Platform nájdete v sekcii Prístup k účtu na karte Správcovia. Ak je váš účet Google Ads tiež účtom správcu, túto organizáciu uvidíte aj v sekcii Tabuľka účtov. Do účtu správcu Google Marketing Platform v službe Google Ads však nebudete mať rovnaký prístup ako do bežného účtu správcu a správca účtu Google Marketing Platform nebude uvedený vo výbere účtov.

Odpojenie účtu Google Ads

Ak chcete od organizácie v účte Google Marketing Platform odpojiť niektorý účet služieb vrátane účtu Google Ads, musíte byť jeho správcom. Pokyny na odpojenie účtu Google Ads na domovskej stránke účtu Google Marketing Platform nájdete na tejto stránke

Organizácia účtu Google Marketing Platform prepojená s vaším účtom Google Ads má automaticky správcovské vlastníctvo vášho účtu. Úroveň povolení pre správcu účtu Google Marketing Platform nie je možné obmedziť inak ako odpojením účtu Google Ads od organizácie v účte Google Marketing Platform. 

Účet Google Ads môžete odpojiť od organizácie v účte Google Marketing Platform aj v rámci platformy Google Ads.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča .
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Prepojené účty.
 4. V sekcii Google Marketing Platform kliknite na Podrobnosti.
 5. Nájdite účet, ktorý chcete odpojiť, a kliknite na Odpojiť.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory