Oprava kampane Google Ads vo vyhľadávaní v prípade, že nie je v prevádzke alebo má nízku návštevnosť

If you are using Dynamic Search Ads, make sure to check out how to fix low traffic issues with Google Dynamic Search Ads.

Ak chcete, aby sa zobrazovali titulky vo vašom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. V dolnej časti prehrávača videa vyberte ikonu nastavení Obrázok ikony nastavení služby YouTube, potom vyberte Titulky a napokon požadovaný jazyk.


Niekedy môžete zistiť, že kampane vo vyhľadávaní nezískavajú taký počet zobrazení, ako by ste očakávali, alebo nedokážu minúť veľkú časť nastaveného denného rozpočtu. V tomto článku vám vysvetlíme bežné dôvody, prečo sa reklamy nemusia zobrazovať, a možnosti riešenia problémov pomocou nástrojov v službe Google Ads.


Skôr než začnete

Čo očakávať po aktivácii kampane

Ak ste kampaň vo vyhľadávaní aktivovali nedávno, môže chvíľu trvať, kým začne prinášať zobrazenia. Môže to mať niekoľko príčin:

  • Kontrola novovytvorených alebo upravených reklám na zaistenie ich súladu so všetkými požiadavkami vyplývajúcimi pravidiel trvá 24 až 48 hodín.
  • Pri kampaniach používajúcich stratégie automatických ponúk môže dochádzať k výkyvom výkonnosti alebo zmenám výdavkov, pretože Google Ads vykonáva optimalizáciu na základe nastaveného cieľa.
  • Ak zmeníte nastavenia kampane, službe Google Ads môže chvíľu trvať, kým upraví zobrazovanie.

Prejsť na stránku Kampane v účte Google Ads

Použitie nástroja na zobrazenie ukážky reklamy

Nástroj na ukážku a diagnostiku reklamy vám pomôže zistiť, prečo sa pri určitom hľadanom výraze nemusia zobrazovať reklamy. Výsledky vyhľadávania, ktoré vráti tento nástroj, sa môžu časom meniť.

Prejsť na nástroj na zobrazenie ukážky reklamy v účte Google Ads

Odporúčania

Odporúčania upozorňujú na príležitosti na zlepšenie výkonnosti, keď kampaň vo vyhľadávaní nie je v prevádzke alebo má nízku návštevnosť. Pri riešení týchto problémov môžete napríklad využiť nasledujúce vzorové typy odporúčaní.

Bežné typy odporúčaní na opravu kampaní, ktoré nie sú v prevádzke:

  • Kampaň sa ešte nezačala alebo sa už skončila
  • Vytvorte reklamnú skupinu alebo zrušte jej pozastavenie
  • Rozpočet účtu je vyčerpaný
  • Všetky reklamy sú zamietnuté
  • Pridajte kľúčové slová alebo zrušte ich pozastavenie

Bežné typy odporúčaní na opravu nízkej návštevnosti:

  • Upravte cieľové hodnoty ceny za akciu
  • Upravte svoje rozpočty

Prejsť na stránku Odporúčania v účte Google Ads

Pomocou diagnostických štatistík zistite, prečo sa kampaň nezobrazuje

Diagnostické štatistiky upozorňujú na problémy, ktoré môžu obmedzovať schopnosť kampane zobrazovať reklamy. Diagnostické štatistiky poskytujú aj odporúčania, ako tieto problémy vyriešiť. Ďalšie informácie o diagnostických štatistikách

Príklad: Inzerent nezaznamenal po vytvorení kampane žiadne konverzie ani návštevnosť. Pomocou diagnostických štatistík zistí, že sa kampaň nezobrazuje, pretože jej podklady boli zamietnuté. Uvidí aj odporúčanie, aby tieto zamietnuté podklady opravil.


11 bežných dôvodov, prečo sa reklamy vo vyhľadávaní nezobrazujú alebo majú nízku návštevnosť

1. Problémy s účtom

Ak je účet pozastavený alebo v ňom máte problém s fakturáciou, až do vyriešenia problému nebudete môcť zobrazovať reklamy.

Ďalšie informácie o problémoch s účtom


2. Obdobia a dátumy spustenia a ukončenia kampane

Google Ads zobrazuje údaje o výkonnosti za obdobie, ktoré vyberiete.

Ďalšie informácie o obdobiach a dátumoch spustenia a ukončenia kampane


3. Reklamné skupiny, podklady alebo reklamy nie sú aktívne alebo porušujú pravidlá

Aj keď je kampaň aktivovaná, skontrolujte, či v nej máte aktívne reklamné skupiny, podklady alebo reklamy.

Ďalšie informácie o reklamných skupinách, podkladoch alebo reklamách, ktoré nie sú aktívne alebo porušujú pravidlá


4. Nízke cieľové ponuky a ciele optimalizácie

Hoci sa reklamy s veľmi nízkou ponukou môžu zobraziť, počet aukcií, do ktorých vaša kampaň vstúpi alebo ktoré vyhrá, pravdepodobne nebude taký vysoký a vaše reklamy nemusia získať žiadne zobrazenia.

Ďalšie informácie o nízkych cieľoch ponúk a cieľoch optimalizácie


5. Nízky rozpočet

Keď máte nízky rozpočet, vaše reklamy sa nemusia zobrazovať tak často, keďže Google Ads zaisťuje, aby kampaň neprekročila limit výdavkov.

Ďalšie informácie o nízkom rozpočte


6. Príliš úzke zacielenie

Hoci vám nastavenia zacielenia pomáhajú nájsť správnu skupinu používateľov, ktorí sa najviac zaujímajú o vašu firmu, pri každom pridaní zacielenia alebo problémoch s remarketingovými zoznamami zužujete potenciálny dosah svojich reklám.

Ďalšie informácie o príliš úzkom zacielení


7. Zacielenie prekrývajúce sa s inými kampaňami alebo reklamnými skupinami

V účte môžete mať viacero kampaní alebo reklamných skupín, ktoré v dôsledku podobných kľúčových slov alebo ďalšieho zacielenia môžu vstupovať do prekrývajúcich sa aukcií.

Ďalšie informácie o prekrytí zacielenia s inými kampaňami alebo reklamnými skupinami


8. Podiel stratených zobrazení

Údaje o podiele zobrazení, konkrétne o podiele stratených zobrazení vo vyhľadávaní (hodnotenie reklamy), vám pomôžu zistiť percentuálny podiel času, keď sa vaše reklamy v dôsledku hodnotenia reklamy v aukcii nezobrazovali vo Vyhľadávacej sieti (angl. Search Network).

Ďalšie informácie o podiele stratených zobrazení


9. Sledovanie konverzií

Ak sa kampaň optimalizuje na získavanie konverzií pomocou automatických ponúk, ale nezískava dostatok údajov o konverziách, respektíve nemáte správne nastavené sledovanie konverzií, vaša reklama môže mať obmedzené zobrazovanie.

Ďalšie informácie o sledovaní konverzií


10. Kvalita reklamy

Kvalita reklamy vyjadruje odhadovaný dojem používateľov z vašich reklám vo vyhľadávaní (angl. search ad).

Ďalšie informácie o kvalite reklamy


11. Fungovanie aukcií

Schopnosť vašej kampane zobrazovať reklamy môžu ovplyvniť iní inzerenti, ktorí sa zúčastňujú rovnakých aukcií ako vy.

Ďalšie informácie o dynamike aukcií


Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka