Over de optimalisatiescore

De optimalisatiescore is een schatting van hoe goed uw Google Ads-account kan presteren. De optimalisatiescore loopt van 0% tot 100%, waarbij 100% betekent dat uw account optimaal kan presteren.

Naast de score ziet u een lijst met aanbevelingen om uw campagnes te optimaliseren. Bij elke aanbeveling wordt (in procenten) aangegeven hoeveel uw optimalisatiescore verandert wanneer u de betreffende aanbeveling toepast. Als u deze aanbevelingen toepast of afwijst, heeft dit dus invloed op de algehele optimalisatiescore van uw account. De optimalisatiescore is beschikbaar op campagne-, account- en manageraccountniveau.

Opmerking: De optimalisatiescore wordt alleen weergegeven voor actieve campagnes in het zoeknetwerk, display-campagnes en Shopping-campagnes. De optimalisatiescore heeft geen invloed op uw kwaliteitsscore of advertentierangschikking.

Hoe Google Ads de optimalisatiescore berekent

De optimalisatiescore wordt in realtime berekend op basis van de statistieken, de instellingen en de status van uw account en campagnes, de relevante impact van beschikbare aanbevelingen en de geschiedenis van recente aanbevelingen.

De optimalisatiescore en de beschikbare aanbevelingen worden beïnvloed door een groot aantal factoren, variërend van uw instellingen tot trends in het advertentie-ecosysteem. Nadat zich een relevante verandering heeft voorgedaan, ziet u mogelijk een andere score en een nieuwe reeks aanbevelingen.

Werken met aanbevelingen

Samen met de optimalisatiescore ontvangt u aanbevelingen waarmee u de prestaties van uw campagnes kunt verbeteren. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op de prestatiegeschiedenis, uw campagne-instellingen, en de zoekvolumes en trends op Google.

Bij elke aanbeveling wordt de scoretoename weergegeven. Dit is een waarde van <0,1% tot 100%. De scoretoename geeft indien mogelijk aan wat de geschatte impact van de betreffende aanbeveling is op de campagnestatistieken als geheel.

Het kan voorkomen dat de totale score (de optelsom van alle afzonderlijke aanbevelingsscores) uitkomt op meer dan 100%. Dit komt doordat sommige aanbevelingen niet meer van toepassing zijn wanneer u bepaalde andere aanbevelingen toepast.

Wanneer u op de pagina Aanbevelingen van uw account bijvoorbeeld een aanbeveling met een scoretoename van 5% toepast, neemt de optimalisatiescore van uw account met 5% toe. Uw account kan een optimalisatiescore van 100% bereiken als u alle aanbevelingen toepast of afwijst.

Aanbevelingen toepassen

Met aanbevelingen kunt u uw biedingen, zoekwoorden en advertenties verbeteren, zodat u uw budget optimaal benut. Daardoor worden de algehele prestaties en effectiviteit van uw campagnes verhoogd.

Als u een aanbeveling wilt toepassen, klikt u bij de betreffende aanbeveling op Weergeven en vervolgens op Toepassen. Als u alle aanbevelingen van een bepaald type wilt toepassen, klikt u op de kaart van de aanbeveling op Alles toepassen.

Aanbevelingen afwijzen

Als een aanbeveling niet relevant lijkt voor uw advertentiecampagne, kunt u de aanbeveling afwijzen. Dit doet u door de muisaanwijzer rechtsboven op de aanbeveling te plaatsen en vervolgens op X te klikken. Als u alle aanbevelingen van een bepaald type wilt afwijzen, klikt u op de kaart van een aanbeveling op het pictogram met drie stippen 3 dot menu icon en vervolgens op Alles afwijzen. U kunt dan zien wat de totale score van de afgewezen aanbevelingen is. Als een afgewezen aanbeveling later alsnog relevant lijkt, kan deze opnieuw worden weergegeven.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen