Labels maken, gebruiken en beheren

Met labels kunt u uw campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden in groepen organiseren. Labels zijn aanpasbaar en u kunt ze altijd wijzigen.

In dit artikel leert u hoe u labels kunt maken en beheren die u kunt gebruiken in uw tabellen met statistieken.

Voordat u begint

Als u niet weet hoe labels werken, lees dan eerst meer over Google Ads-labels.

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Labels toepassen en verwijderen via de tabbladen 'Zoekwoorden', 'Campagnes', 'Advertentiegroepen' en 'Advertenties'

 1. Klik op het tabblad Zoekwoorden (of het tabblad 'Advertentiegroepen', 'Advertenties' of 'Campagnes'). Keywords tab
 2. Gebruik de knop 'Kolommen aanpassen' om de kolom 'Labels' toe te voegen aan de tabel met statistieken, als dat nog niet is gebeurd.
 3. Selecteer het zoekwoord waarop u het label wilt toepassen. Select the keyword
 4. Klik op het dropdownmenu 'Labels'. Labels drop down menu
 5. Selecteer de labels die u wilt toepassen of gebruik het dropdownmenu om een nieuw label te maken. Select labels
 6. Klik op 'Toepassen'. Apply labels
Meerdere labels toepassen

Als u een label wilt toepassen op alle entiteiten in een tabel, inclusief de entiteiten die op de volgende pagina's staan en niet op de eerste pagina worden weergegeven, volgt u onderstaande stappen:

 1. Klik op het tabblad 'Zoekwoorden' (of het tabblad 'Advertentiegroepen', 'Advertenties' of 'Campagnes').
 2. Gebruik de knop 'Kolommen aanpassen' om de kolom 'Labels' toe te voegen aan de tabel met statistieken, als dat nog niet is gebeurd.
 3. Vink het vakje in de linkerbovenhoek van de tabel aan. Hiermee selecteert u alle zoekwoorden (of advertenties, advertentiegroepen of campagnes) die momenteel zichtbaar zijn in de tabel.
 4. Klik op het bericht boven aan de tabel waarin staat 'Alle rijen op alle pagina's selecteren'.
 5. Klik vervolgens op de knop 'Labels' boven aan de tabel en selecteer het label dat u wilt toepassen (of maak een nieuw label).
 6. Klik op 'Toepassen'.
 7. Er wordt een bericht weergegeven dat uw labels worden toegepast. Als het een grote taak is, kan het een tijdje duren. Klik op 'Uitvoeren op de achtergrond' als u deze pagina wilt verlaten. Als u de voortgang in de gaten wilt houden, kunt u deze bewerking controleren door op 'Bulkbewerkingen' te klikken en 'Bulksgewijze bewerking' te selecteren. Hier kunt u de status bekijken van al uw bulksgewijze bewerkingsverzoeken. Meer informatie over bulkbewerkingen
De tabbladen 'Campagnes', 'Advertentiegroepen', 'Advertenties' en 'Zoekwoorden' gebruiken om op een label te filteren
 1. Klik op het tabblad Zoekwoorden (of het tabblad 'Advertentiegroepen', 'Advertenties' of 'Campagnes').
 2. Selecteer in het dropdownmenu 'Filter' de optie 'Filteren op label'.
 3. Gebruik de aanvullende dropdownmenu's om het label of de labels te selecteren waarop u wilt filteren.
 4. Klik op 'Toepassen'.
 5. In de tabel met statistieken kunt u alle zoekwoorden zien (of advertentiegroepen of advertenties, afhankelijk van met welk tabblad u werkt) met dat label of die combinatie van labels. Ook ziet u hier de andere labels die op elke entiteit worden toegepast.
Labels beheren via de pagina 'Labels beheren'

U kunt labels het beste beheren door in het linkerdeelvenster van uw AdWords-account op 'Labels' te klikken. Hier kunt u al uw labels weergeven en zien aan hoeveel campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden elk label is toegewezen. Als u op een getal in de kolom 'Campagnes', 'Advertentiegroepen', 'Advertenties' of 'Zoekwoorden' in deze tabel klikt, wordt er een nieuwe tabel voor het specifieke label en de specifieke entiteit weergegeven.

U kunt hier ook labels toevoegen en verwijderen, en de namen, beschrijving en kleur van labels wijzigen.

Labels page

Als u de naam of kleur van een label wilt wijzigen of een beschrijving wilt toevoegen of wijzigen, klikt u op de naam van het label of op het gekleurde vierkant. Er wordt dan een pop-upvenster weergegeven waarin u een nieuwe naam kunt opgeven of een nieuwe kleur kunt selecteren.

Prestatiegegevens per label weergeven

Ga als volgt te werk om de prestatiegegevens voor uw labels op het tabblad Dimensies weer te geven:

 1. Klik op het tabblad Dimensies.
 2. Klik op 'Weergave'.
 3. Selecteer in het dropdownmenu de optie 'Labels'.
 4. Geef vervolgens aan of u de labelgegevens per zoekwoord, advertentie, advertentiegroep of campagne wilt weergeven.
 5. In de tabel met statistieken worden uw prestatiegegevens per label weergegeven op het niveau dat u heeft geselecteerd en voor de periode die u heeft opgegeven. De laatste rij, met alle overige items, bevat een overzicht van de prestaties voor alle elementen die niet zijn gekoppeld aan de labels in de tabel.

Tip

De rij met alle andere items bevat een overzicht van de prestaties voor alle elementen die niet zijn gekoppeld aan de labels in de tabel. In het geval van een rapport met ongefilterde labels bevat de rij met alle andere items de totale prestaties voor alle zoekwoorden zonder label. Als u het rapport echter zodanig filtert dat er twee van de vijf labels worden weergegeven, bevat de rij met alle andere items resultaten voor alle zoekwoorden zonder die twee labels.

Deze rij is met name handig wanneer u bijvoorbeeld merknaamzoekwoorden vs. niet-merkgerelateerde zoekwoorden labelt. Aangezien u waarschijnlijk 10-20 merknaamzoekwoorden gebruikt, hoeft u geen label te maken voor de duizenden niet-merkgerelateerde zoekwoorden in uw account. U kunt gewoon een rapport voor het merklabel uitvoeren en de resultaten voor de niet-merkgerelateerde zoekwoorden in de rij met alle andere items bekijken.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen