Giới thiệu về khả năng tương thích của danh sách tiếp thị lại

Danh sách tiếp thị lại cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho những người đã tương tác với doanh nghiệp của bạn và từ đó nhắm mục tiêu đến những khách hàng có thể quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của bạn Những khách hàng này có thể đã truy cập vào trang web của bạn, tải ứng dụng của bạn xuống hoặc xem các video của bạn trên YouTube. Trong Google Ads, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và hành vi của khách hàng tiềm năng.

Hãy tìm hiểu thêm về các cách tiếp thị lại khác nhau bằng Google Ads.

Số lượng người bạn có thể tiếp cận bằng danh sách tiếp thị lại phụ thuộc nhiều vào vị trí bạn muốn hiển thị quảng cáo của mình. Bài viết này giải thích lý do điều đó có thể xảy ra và những danh sách tiếp thị lại nào tương thích.

Trước khi bắt đầu

Nếu chưa quen với tiếp thị lại, trước tiên, bạn nên đọc Cách hoạt động của tiếp thị lại. Bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập chiến dịch tiếp thị lại và biết cách tạo danh sách.

Trong một số trường hợp, danh sách có thể không đủ điều kiện hoặc không tương thích với chiến dịch của bạn. Có 2 lý do khiến danh sách tiếp thị lại có thể không hoạt động trong chiến dịch của bạn:

  1. Danh sách không có đủ khách truy cập hoặc người dùng trên mạng đã chọn trong mục cài đặt chiến dịch của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về kích thước danh sách.
  2. Loại danh sách của bạn không tương thích với mạng đã chọn trong tùy chọn cài đặt chiến dịch. Dưới đây bạn có thể tìm hiểu thêm về khả năng tương thích của loại danh sách.

Khả năng tương thích của loại danh sách

Danh sách tiếp thị lại được nhóm theo nguồn dữ liệu thành các loại danh sách tiếp thị lại. Loại danh sách phổ biến nhất là "Khách truy cập trang web", sử dụng một thẻ trên trang web của bạn để thêm người vào danh sách. Bạn có thể tìm hiểu loại danh sách tương thích với các loại quảng cáo dưới đây.

Lưu ý rằng bạn vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về quy mô.

Quy mô danh sách tiếp thị lại

Yêu cầu để phân phát quảng cáo danh sách tiếp thị lại của bạn thay đổi dựa trên mạng mục tiêu.

  1. Mạng Hiển thị của Google phải có tối thiểu 100 khách truy cập hoặc người dùng đang hoạt động trong vòng 30 ngày qua.
  2. Mạng Tìm kiếm của Google phải có ít nhất 1.000 khách truy cập hoặc người dùng đang hoạt động trong vòng 30 ngày qua.
  3. YouTube phải có ít nhất 1.000 khách truy cập hoặc người dùng đang hoạt động trong vòng 30 ngày qua.
  4. Gmail phải có ít nhất 1.000 khách truy cập hoặc người dùng đang hoạt động trong vòng 30 ngày qua trên Mạng Hiển thị.
  5. Quảng cáo khám phá phải có ít nhất 100 khách truy cập hoặc người dùng đang hoạt động trong vòng 30 ngày qua trên Mạng Hiển thị để chạy trên tất cả các mạng quảng cáo khám phá.

Loại danh sách

Khả năng tương thích của danh sách                                                       

  Mạng tìm kiếm YouTube Mạng hiển thị Gmail
Khách truy cập trang web* Xong Xong Xong Xong
Người dùng YouTube Xong Xong Xóa Xóa
Người dùng ứng dụng Xong Xong Xong Xóa
Danh sách khách hàng Xong Xong Xong Xong

* Một số khách truy cập vào trang web của bạn có thể không được nhắm mục tiêu trên các sản phẩm của Google. Ví dụ: bạn không thể nhắm mục tiêu khách truy cập được tải lên thông qua Nền tảng quản lý dữ liệu trên các sản phẩm của Google.

Khả năng tương thích của các danh sách đối tượng tương tự phụ thuộc vào danh sách gốc.

Loại danh sách gốc

Khả năng tương thích của danh sách đối tượng tương tự

  Mạng tìm kiếm YouTube Mạng hiển thị Mạng hiển thị (chỉ Gmail)
Khách truy cập trang web* Xong Xong Xong Xong
Người dùng YouTube Xóa Xong Xóa Xóa
Người dùng ứng dụng Xóa Xóa Xong Xóa
Danh sách khách hàng Xong Xong Xong Xong

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố