Giới thiệu về khả năng tương thích của danh sách tiếp thị lại

Danh sách tiếp thị lại cho phép bạn hiển thị quảng cáo cho những người đã tương tác với doanh nghiệp của mình và từ đó nhắm mục tiêu những khách hàng thực sự quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của bạn. Những khách hàng này có thể đã truy cập trang web, tải ứng dụng xuống hoặc xem các video của bạn trên YouTube. Trong Google Ads, bạn có thể tạo danh sách tiếp thị lại dựa trên nhiều nguồn dữ liệu khác nhau và hành vi của khách hàng tiềm năng. 

Hãy tìm hiểu thêm về các cách tiếp thị lại khác nhau bằng Google Ads.

Số lượng người bạn có thể tiếp cận bằng danh sách tiếp thị lại phụ thuộc nhiều vào vị trí bạn muốn hiển thị quảng cáo của mình. Bài viết này giải thích lý do điều đó có thể xảy ra và những danh sách tiếp thị lại nào tương thích. 

Trước khi bắt đầu

Nếu chưa quen với tiếp thị lại, trước tiên, bạn nên đọc Cách hoạt động của tiếp thị lại. Bạn sẽ tìm hiểu cách thiết lập chiến dịch tiếp thị lại và cảm nhận cách tạo danh sách. 

Trong một số trường hợp, danh sách có thể không đủ điều kiện hoặc không tương thích với chiến dịch của bạn. Có hai lý do khiến danh sách tiếp thị lại có thể không hoạt động trong chiến dịch của bạn:

  1. Danh sách không có đủ khách truy cập hoặc người dùng trên mạng đã chọn trong mục cài đặt chiến dịch của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về kích thước danh sách.
  2. Loại danh sách của bạn không tương thích với mạng đã chọn trong tùy chọn cài đặt chiến dịch. Dưới đây bạn có thể tìm hiểu thêm về khả năng tương thích của loại danh sách.

​Khả năng tương thích của loại danh sách

Danh sách tiếp thị lại được nhóm theo nguồn dữ liệu thành loại danh sách tiếp thị lại. Loại danh sách phổ biến nhất là "Khách truy cập trang web", sử dụng một thẻ trên trang web của bạn để thêm người vào danh sách. Bên dưới, bạn có thể tìm hiểu loại danh sách tương thích với các loại quảng cáo. Lưu ý rằng bạn vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về quy mô.
 

Loại danh sách

Khả năng tương thích của danh sách

  Tìm kiếm YouTube Hiển thị Hiển thị (chỉ Gmail)
Khách truy cập trang web
Người dùng YouTube
Người dùng ứng dụng
Danh sách khách hàng
 

Khả năng tương thích của danh sách tiếp thị lại Đối tượng tương tự tùy thuộc vào danh sách gốc.
 

Đường liên kết liên quan


Sử dụng mẫu cho danh sách tiếp thị lại trang web Giới thiệu về danh sách tiếp thị lại dành cho quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm Giới thiệu về Đối sánh khách hàng 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố