Всичко за съвместимостта на списъците за ремаркетинг

Списъците за ремаркетинг Ви дават възможност да показвате реклами на хора, които са взаимодействали с бизнеса Ви, и така да насочвате към клиенти, които може да имат силен интерес към продуктите и услугите Ви. Тези клиенти може да са посещавали уебсайта Ви, да са изтегляли приложението Ви или да са виждали видеоклиповете Ви в YouTube. В Google Ads можете да създавате списъци за ремаркетинг на базата на много различни източници на данни и видове поведение на потенциалните клиенти. 

Научете повече за различните начини за ремаркетинг в Google Ads.

Броят на хората, до които можете да достигнете със списък за ремаркетинг, зависи много от това къде искате да се показват рекламите Ви. В тази статия се разяснява защо е възможно това да се случи и кои списъци за ремаркетинг за съвместими. 

Преди да започнете

Ако не сте запознати с ремаркетинга, първо трябва да прочетете Как функционира ремаркетингът. Ще научите как се настройва кампания за ремаркетинг и как се създават списъци. 

В някои случаи списъкът Ви може да не отговаря на условията или да е несъвместим с кампанията Ви. Има две причини, поради които списък за ремаркетинг може да не работи в кампанията Ви:

  1. Списъкът Ви не съдържа достатъчно посетители или потребители в мрежата, посочена в настройките на кампанията Ви. Научете повече за размера на списъците.
  2. Типът на списъка Ви е несъвместим с мрежата, посочена в настройките на кампанията Ви. По-долу можете да научите повече за съвместимостта на типовете списъци.

​Съвместимост на типовете списъци

Списъците за ремаркетинг се групират по източника на данните им в типове списъци за ремаркетинг. Най-често срещаният тип списък е „Посетители на уебсайта“, който използва маркер в уебсайта Ви, за да добавя хора към списъка. По-долу можете да разберете кои типове списъци са съвместими с различните типове реклами. Имайте предвид, че трябва да продължите да спазвате изискванията за размер.
 

Тип списък

Съвместимост на списъка

  Търсене YouTube Дисплейни кампании Дисплейна мрежа (само за Gmail)
Посетители на уебсайта
Потребители на YouTube
Потребители на приложението
Списък с клиенти
 

Съвместимостта на списъците за ремаркетинг за подобни аудитории зависи от началния списък.
 

Сродни връзки


Използване на шаблони за списъци за ремаркетинг за уебсайт Всичко за списъците за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене Всичко за „Списъци с клиенти“ 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си