Podobni odbiorcy w sieci wyszukiwania

Remarketing pozwala wyświetlać reklamy osobom, które już odwiedziły Twoją witrynę, i docierać do odbiorców zainteresowanych tym, co oferujesz. Prawdopodobnie zależy Ci na tym, aby przyciągnąć do witryny nowych użytkowników – możesz to uzyskać, znajdując osoby, których aktywność w sieci wyszukiwania jest podobna do aktywności osób znajdujących się na Twojej liście remarketingowej.

Wejście w życie zasad App Tracking Transparency (ATT) firmy Apple może wpływać na ruch pozyskiwany z aplikacji na iOS 14 dzięki listom remarketingowym (a zwłaszcza listom użytkowników witrynyużytkowników aplikacji czy też listom tworzonym automatycznie) oraz listom kierowania na listę klientów (m.in. w przypadku stosowania tych list na potrzeby wykluczeń). W kampaniach promujących cele konwersji online (szczególnie tych, w których stosujesz remarketing i kierowanie na listę klientów) mogą występować wahania skuteczności. W tym czasie zaczniemy obejmować konwersjami modelowanymi coraz większą część ruchu z urządzeń z systemem iOS 14.

Zalety

  • Wyszukiwanie odbiorców przypominających użytkowników witryny i kierowanie na nich reklam
  • Uproszczone wyszukiwanie odbiorców i kierowanie na nich reklam
  • Nowi potencjalni klienci

Jak to działa

Google Ads analizuje ostatnią aktywność związaną z wyszukiwaniem, która pochodzi od użytkowników znajdujących się na Twojej liście remarketingowej. Pomaga to zagregować aktywność w sieci wyszukiwania osób odwiedzających Twoją witrynę znajdujących się na liście.  Na podstawie tych informacji system automatycznie wyszukuje nowych potencjalnych klientów, których aktywność w sieci wyszukiwania jest podobna do aktywności osób z Twojej listy remarketingowej.

Załóżmy, że masz listę remarketingową osób, które kupiły buty do biegania w Twoim sklepie internetowym z artykułami sportowymi. Zamiast umożliwić Ci dotarcie do szerokiej grupy osób zainteresowanych „bieganiem”, funkcja podobnych odbiorców wskaże osoby z tej listy, które przed odwiedzeniem Twojej witryny i dokonaniem zakupu wyszukały takie hasła jak „trening triathlonowy” lub „lekkie buty do biegania”. Następnie na podstawie tych danych funkcja podobnych odbiorców znajdzie inne osoby o podobnej aktywności w sieci wyszukiwania, np. takie, które wyszukały hasło „lekkie buty do biegania”.

W miarę rozwoju oryginalnej listy i zmian zachodzących w aktywności w sieci wyszukiwania, Twoje listy podobnych odbiorców będą się automatycznie aktualizować. Dzięki temu nie musisz aktualizować listy podobnych odbiorców po jej utworzeniu.

Kwalifikacja do zastosowania funkcji podobnych odbiorców

Google Ads wyszukuje podobnych odbiorców wśród milionów użytkowników sieci wyszukiwania Google. Nasz system automatycznie sprawdzi, w których z Twoich list remarketingowych można zastosować funkcję podobnych odbiorców. Bierzemy w tym celu pod uwagę rozmaite czynniki, m.in.:

  • liczbę użytkowników znajdujących się na oryginalnej liście,
  • to, jak dawno te osoby znalazły się na oryginalnej liście,
  • podobieństwo aktywności tych użytkowników w sieci wyszukiwania,
  • wszelkie zmiany w oryginalnej liście.

Lista podobnych odbiorców powstaje na podstawie listy remarketingowej lub listy kierowanej na listę klientów, która zawiera co najmniej 1000 plików cookie o odpowiednio wysokim podobieństwie w aktywności w sieci wyszukiwania, by utworzyć listę podobnych odbiorców.Więcej informacji o tym, jak Google Ads zbiera dane użytkowników, znajdziesz tutaj.

Do wygenerowania listy podobnych odbiorców można wykorzystać listy remarketingowe oparte na tagach w witrynie i regułach oraz listy kierowania na listę klientów oparte na adresach e-mail, adresach pocztowych lub numerach telefonów. Jeśli te źródła nie zawierają jednak wystarczających informacji, być może trzeba będzie poczekać na więcej interakcji i aktywności związanej z wyszukiwaniem. Lista może się wówczas wyświetlić w Udostępnionych zasobach w sekcji Zarządzanie odbiorcami jako „Niezgodna”.

Pamiętaj

Podobni odbiorcy nie używają informacji poufnych związanych np. z rasą, religią, orientacją seksualną czy zdrowiem. Więcej informacji o zasadach dotyczących reklam spersonalizowanych.

Osoby, które nie chcą trafić na listę podobnych odbiorców, mogą wyłączyć tę funkcję w Ustawieniach reklam.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem