Het bijhouden van offline conversies instellen

Met de functie 'Conversies importeren' van Google Ads kunt u zien wat er offline gebeurt nadat iemand op uw advertenties heeft geklikt. In dit artikel wordt beschreven hoe u uw Google Ads-account en website kunt instellen voor het bijhouden van offline conversies. Nadat u deze instructies heeft gevolgd, kunt u uw conversies importeren naar Google Ads.

In dit artikel vindt u de concrete instructies. Lees Over offline conversies bijhouden voor meer informatie over de voordelen van offline conversies bijhouden en hoe dit werkt.

Als u conversies vanuit Salesforce wilt importeren, volgt u deze instructies om uw Google Ads-account aan uw Salesforce-account te linken en bij te houden wanneer uw Google Ads-campagnes tot milestones in uw verkooptrechter leiden.

Voordat u begint

Als u de offline conversies van uw bedrijf wilt importeren, gaat u eerst na of het volgende op u van toepassing is:

 • U heeft autotagging ingeschakeld. Hiermee kunt u offline conversies importeren.
 • U kunt wijzigingen aanbrengen in de code op al uw webpagina's. Hiermee kunt u de GCLID-parameter (Google Click Identifer) registreren die is toegevoegd aan de URL waarnaar mensen doorklikken via een van uw advertenties.
 • U kunt elke GCLID opslaan met de via uw website verzamelde gegevens van de overeenkomstige potentiële klant. Wellicht wilt u dit uitvoeren in uw systeem voor het bijhouden van leads.
 • U heeft een cyclus van klik naar conversie van minder dan negentig dagen. Conversies die meer dan negentig dagen na de bijbehorende laatste klik worden geüpload, worden niet geïmporteerd door Google Ads. Dit betekent dat ze niet in uw conversiestatistieken worden weergegeven.

Instructies

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Het instellen van imports voor het bijhouden van offline conversies bestaat uit twee delen: het maken van een conversieactie in uw AdWords-account en het configureren van uw website en systeem voor het bijhouden van leads. Volg beide sets met instructies hieronder.

Stap 1: Maak een of meer conversieacties om te importeren

U moet een nieuwe conversieactie maken voor elk type offline conversie dat u wilt meten, zoals 'gekwalificeerde lead' of 'transactie gelukt'. U kunt net zo veel typen offline conversieacties meten als u wilt.

Ga als volgt te werk om een nieuwe offline conversieactie te maken:
 1. Log in op uw AdWords-account.
 2. Klik op het tabblad Tools en selecteer Conversies in het dropdownmenu.
 3. Klik op de knop + Conversie.
 4. Er worden nu opties weergegeven voor de verschillende typen conversiebronnen die u kunt bijhouden. Selecteer Importeren.
 5. Geef een naam op voor de conversieactie die u maakt. (Onthoud altijd de exacte naam en spelling, omdat u deze naam later moet opgeven wanneer u de gegevens voor offline conversies uploadt.) Klik op Gereed.
 6. Klik op Waarde. Selecteer hoe u de waarde van elke conversie wilt bijhouden:
  • Elke keer dat dit gebeurt, heeft de conversieactie dezelfde waarde. Geef het bedrag op dat elke conversie waard is voor uw bedrijf.
  • De waarde van deze conversieactie kan variëren. Gebruik deze optie bijvoorbeeld om aankopen van producten met verschillende prijzen bij te houden.
  • Geen waarde toewijzen.
 7. Klik op Gereed.
 8. Klik op Aantal. Selecteer hoe u uw conversies wilt tellen:
  • Alle: dit is de aangewezen instelling voor verkopen, waarbij naar verwachting elke conversie waardevol is voor uw bedrijf.
  • Eén: deze instelling is vooral geschikt voor leads (zoals een aanmeldingsformulier op uw website), waarbij slechts één conversie per advertentieklik waardevol is voor uw bedrijf.
 9. Klik op Gereed.
 10. Klik op Conversieperiode. Selecteer hoe lang u na een advertentieklik conversies voor deze conversieactie wilt bijhouden. U kunt een periode tussen 1 en 90 dagen selecteren. Klik op Gereed.
 11. Klik op Categorie. Selecteer de categorie die het best overeenkomt met uw conversie. U kunt met behulp van deze categorie uw conversierapporten segmenteren. U kunt de geselecteerde categorie achteraf altijd wijzigen. Klik op Gereed.
 12. (Geavanceerd) Klik op Opnemen in Conversies. Schakel deze instelling (die standaard is ingeschakeld) uit als u de gegevens die aan deze conversieactie zijn gerelateerd, niet wilt opnemen in de rapportkolom Conversies. Als u deze instelling uitschakelt, worden de gegevens nog steeds opgenomen in de kolom Alle conversies.
  Dit is een geschikte instelling als u een geautomatiseerde biedstrategie gebruikt om conversies te optimaliseren en als u deze specifieke conversieactie niet in uw biedstrategie wilt opnemen. Meer informatie over de instelling 'Opnemen in Conversies'.
 13. Klik op Gereed.
 14. Klik op Toeschrijvingsmodel. Met deze instelling kunt u kiezen hoe u krediet toekent voor elke conversie. Als u een toeschrijvingsmodel van AdWords wilt gebruiken, selecteert u er een in het dropdownmenu. U vindt meer informatie over elke optie en hoe deze instelling werkt in Over toeschrijvingsmodellen. Als u uw eigen toeschrijvingsmodel wilt gebruiken en een breukgetal voor elke GCLID wilt importeren, selecteert u 'Externe toeschrijving'.

  Opmerking: U kunt niet schakelen tussen externe toeschrijving en AdWords-toeschrijving nadat de actie is gemaakt.

 15. Klik op Gereed.
 16. Klik op Opslaan en doorgaan.
 17. U ziet nu een bevestiging met een link naar het Helpcentrum. Klik op Gereed.

Belangrijk: Nadat u een nieuwe conversieactie heeft gemaakt, wacht u vier tot zes uur voordat u conversies voor die conversieactie uploadt.  Als u tijdens de eerste vier tot zes uur conversies uploadt, kan het twee dagen duren voordat die conversies in uw rapporten worden weergegeven.

Conversies voor meerdere accounts uploaden uit één bestand

Hiervoor moeten alle relevante accounts vanuit een gedeeld Mijn Klantencentrum-manageraccount zijn gelinkt. U uploadt uw bestanden naar dit manageraccount. Wij importeren vervolgens alle conversies die afkomstig zijn uit deze accounts.

Als u een conversie uploadt voor een account dat niet is gelinkt vanuit uw manageraccount, verschijnt er een foutbericht met de mededeling dat u geen toestemming heeft om te uploaden.

 • Als u 'Conversies bijhouden voor meerdere accounts' gebruikt: U maakt uw conversieacties voor importeren op manageraccountniveau en volgt de instructies om ervoor te zorgen dat alle beheerde accounts het manageraccount als 'conversieaccount' gebruiken.
 • Als u 'Conversies bijhouden voor meerdere accounts' niet gebruikt: U maakt in elk afzonderlijk account conversieacties voor importeren. Als u dezelfde conversie (zoals 'gekwalificeerde lead') bijhoudt voor verschillende accounts, is het heel belangrijk dat u in elk account exact dezelfde spelling en hoofdletters gebruikt voor de namen van de conversies.
 • Als u 'Conversies bijhouden' van AdWords nog nooit heeft gebruikt en alle accounts onder uw manageraccount toebehoren aan hetzelfde bedrijf: U kunt het best Conversies bijhouden voor meerdere accounts gebruiken. Daarmee kunt u uw conversies en toeschrijvingsrapporten eenvoudiger bijhouden.

Stap 2: Schakel uw website en het systeem voor het bijhouden van leads in

Opmerking: Zorg ervoor dat u stap 1 uitvoert (één of meer conversieacties maken) voordat u met deze stap begint. Als u dit niet doet, kunt u uw eerste conversies niet importeren.

 1. Update de code op elk van uw webpagina's om de GCLID te registreren en in een cookie op te slaan.

  Hieronder volgt een voorbeeld van de JavaScript-code die u op elke webpagina kunt gebruiken voor het opslaan van de GCLID in een cookie met de naam 'gclid'.

  <script type="text/javascript">
  function setCookie(name, value, days){
    var date = new Date();
    date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000)); 
    var expires = "; expires=" + date.toGMTString();
    document.cookie = name + "=" + value + expires + ";path=/";
  }
  function getParam(p){
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
    return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
  }
  var gclid = getParam('gclid');
  if(gclid){
    var gclsrc = getParam('gclsrc');
    if(!gclsrc || gclsrc.indexOf('aw') !== -1){
  	  setCookie('gclid', gclid, 90);
  	}
  }
  </script> 

  Het is verstandig deze code onderaan elke webpagina in te voegen, vlak voor de afsluitende tag </body>. Op die manier hoeft u de code niet telkens toe te voegen wanneer u nieuwe advertenties met nieuwe bestemmingspagina's maakt. U hoeft zich ook geen zorgen te maken dat u de GCLID's kwijtraakt als u de bestemmingspagina van bestaande advertenties wijzigt. Het is nog beter om deze code toe te voegen aan uw webpaginatemplate, zodat de code automatisch aan al uw nieuwe pagina's wordt toegevoegd en GCLID's kan vastleggen.

 2. Vervolgens wijzigt u de pagina waarop potentiële klanten contactgegevens kunnen verzenden (meestal is dit een formulier voor het indienen van leads), zodat deze de GCLID uit de cookie kan lezen en kan doorgeven aan het leadbeheersysteem, samen met de contactgegevens van de lead.

  U kunt de GCLID-waarde ophalen via de door u gekozen talen aan client- of serverzijde. Nadat de GCLID is opgehaald, is het verstandig deze via het formulier voor het indienen van leads door te geven als een verborgen-veldelement.

  Hier volgt een voorbeeldformulier met een verborgen veld voor het verzamelen van de GCLID. U moet de gemarkeerde tag <input> invoegen tussen de <form>-tags:

    <form action="" name="myForm"> 		
       Name: <input type="text" name="name"> 		
       <input type="hidden" id="gclid_field" name="gclid_field" value=""> 	 	
       <input type="submit" value="Submit Form" name="btnSubmit"> 	
    </form>
      

  Hieronder ziet u een voorbeeld van de JavaScript-code voor het ophalen van de GCLID-waarde uit de cookie en voor het updaten van de waarde van het verborgen formulierelement. Het is belangrijk dat u deze code invoegt achter de code voor het ophalen van de GCLID-waarde die we bij de vorige stap (stap 2.1) hebben opgegeven, en vóór de afsluitende tag </body>.

   <script> 
   function readCookie(name) { 
   var n = name + "="; 
   var cookie = document.cookie.split(';'); 
   for(var i=0;i < cookie.length;i++) {   
     var c = cookie[i];   
     while (c.charAt(0)==' '){c = c.substring(1,c.length);}   
     if (c.indexOf(n) == 0){return c.substring(n.length,c.length);} 
   } 
   return null; 
   } 
  
   window.onload = function() {   
     document.getElementById('gclid_field').value = 
   readCookie('gclid'); 
   } 
   </script>
  

  In dit voorbeeld wordt aangenomen dat uw formulier een verborgen veld bevat met de naam 'gclid_field'. Als dit veld een andere naam heeft (als u bijvoorbeeld de naam moet gebruiken die uw CRM-systeem voor u heeft gemaakt), kunt u deze naam gebruiken in plaats van 'gclid_field'.

 3. Pas uw backend-beheersysteem voor klantgegevens aan, zodat u de GCLID kunt opslaan met de gegevens van de potentiële klant. Als u bijvoorbeeld een leadbeheersysteem gebruikt, kunt u een aangepast veld aan het leadobject toevoegen, zodat u de ID op eenvoudige en betrouwbare wijze kunt opslaan en ophalen. Raadpleeg het Helpcentrum van het systeem dat u gebruikt voor specifieke integratiehandleidingen.

Tip: Gebruik Google Tag Manager om de GCLID verzamelen

Als u een Google Tag Manager-account heeft, kunt u hiermee de JavaScript-code voor het verzamelen van GCLID's implementeren. Volg hiervoor deze stappen:

 1. Log in op uw Google Tag Manager-account via http://www.google.com/tagmanager.
 2. Klik onder Accounts op de naam van het account met de container die u voor uw AdWords-tags gebruikt.
 3. Klik onder Containers op de naam van de container die u wilt gebruiken.
 4. Klik op de knop Nieuw en selecteer vervolgens Tag in het dropdownmenu.
 5. Typ een naam in het veld 'Tagnaam' (bijvoorbeeld 'Klik-ID's van AdWords verzamelen voor conversie-import').
 6. Selecteer 'Aangepaste HTML-tag' in het dropdownmenu onder 'Tagtype'.
 7. Kopieer de JavaScript-code uit stap 2.1 hierboven en plak deze in het veld 'HTML'.
 8. Klik onder 'Activeringsregels' op de knop +Toevoegen. Vink het selectievakje aan naast 'Alle pagina's' en klik op Opslaan.
 9. Klik op Opslaan.
 10. Klik op de knop Versie maken.
 11. Klik op de knop Publiceren.

Conversies importeren in AdWords

U heeft nu uw AdWords-account, website en systeem voor het bijhouden van leads ingesteld. Volg nu de instructies voor het importeren van conversies in AdWords om het bijhouden van offline conversies te voltooien.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe