Het bijhouden van offline conversies instellen

Met de functie 'Conversies importeren' van Google Ads kunt u zien wat er offline gebeurt nadat iemand op uw advertenties heeft geklikt. In dit artikel wordt beschreven hoe u uw Google Ads-account en website kunt instellen voor het bijhouden van offline conversies. Nadat u deze instructies heeft gevolgd, kunt u uw conversies importeren naar Google Ads.

In dit artikel vindt u de concrete instructies. Lees het artikel Over offline conversies bijhouden voor meer informatie over de voordelen van offline conversies bijhouden en hoe dit werkt.

Als u conversies vanuit Salesforce wilt importeren, volgt u deze instructies om uw Google Ads-account aan uw Salesforce-account te linken en bij te houden wanneer uw Google Ads-campagnes tot milestones in uw verkooptrechter leiden.

Voordat u begint

Als u de offline conversies van uw bedrijf wilt importeren, gaat u eerst na of het volgende op u van toepassing is:

 • U heeft autotagging ingeschakeld. Hiermee kunt u offline conversies importeren.
 • U kunt wijzigingen aanbrengen in de code op al uw webpagina's. Hiermee kunt u de GCLID-parameter (Google Click Identifer) registreren die is toegevoegd aan de URL waarnaar mensen doorklikken via een van uw advertenties.
 • U kunt elke GCLID opslaan met de via uw website verzamelde gegevens van de overeenkomstige potentiële klant. Wellicht wilt u dit uitvoeren in uw systeem voor het bijhouden van leads.
 • U heeft een cyclus van klik naar conversie van minder dan negentig dagen. Conversies die meer dan negentig dagen na de bijbehorende laatste klik worden geüpload, worden niet geïmporteerd door Google Ads. Dit betekent dat ze niet in uw conversiestatistieken worden weergegeven.

Instructies

Het instellen van imports voor offline conversies bestaat uit twee delen: een conversieactie maken in uw Google Ads-account en uw website en systeem configureren voor het bijhouden van leads. Volg beide sets met instructies hieronder.

Deel 1: Maak een of meer conversieacties om te importeren

U moet een nieuwe conversieactie maken voor elk type offline conversie dat u wilt meten, bijvoorbeeld 'hoogwaardige lead' of 'deal binnengehaald'. U kunt zoveel offline conversieacties meten als u wilt.

Ga als volgt te werk om een nieuwe offline conversieactie te maken:
 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik rechtsboven in uw account op het gereedschapspictogram .
 3. Klik onder 'Meting' op Conversies.
 4. Klik op de plusknop om een nieuwe conversieactie te maken.
 5. Er worden nu opties weergegeven voor de verschillende typen conversiebronnen die u kunt bijhouden. Klik op Importeren.
 6. Selecteer Andere gegevensbronnen of CRM's en selecteer vervolgens Conversies via klikken bijhouden of Conversies via telefoongesprekken bijhouden.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. Geef een naam op voor de conversieactie die u maakt. (Onthoud altijd de exacte naam en spelling, omdat u deze naam later moet opgeven wanneer u de gegevens voor offline conversies uploadt.)
 9. Klik op het dropdownmenu Categorie en selecteer de categorie die het best uw conversies beschrijft. U kunt met behulp van deze categorie uw conversierapporten segmenteren. U kunt de geselecteerde categorie achteraf altijd wijzigen.
 10. Selecteer in het gedeelte Waarde hoe de waarde van elke conversie moet worden bijgehouden.
 11. Selecteer in het gedeelte Aantal hoe u uw conversies telt.
 12. Klik op Conversieperiode. Selecteer hoe lang u na een advertentieklik conversies voor deze conversieactie wilt bijhouden. U kunt een periode tussen 1 en 90 dagen selecteren.
 13. (Geavanceerd) Klik op Opnemen in Conversies. Verwijder het vinkje voor deze instelling (standaard aangevinkt) als u geen gegevens voor deze conversieactie wilt opnemen in de kolommen 'Conversies' en 'Conversiewaarde'. Als u deze instelling uitschakelt, worden de gegevens nog steeds opgenomen in de kolom Alle conversies.
 14. U kunt deze instelling gebruiken als u een automatische biedstrategie gebruikt om te optimaliseren voor conversies en u deze specifieke conversieactie niet wilt opnemen in uw biedstrategie. Meer informatie over de instelling Opnemen in Conversies.
 15. Klik op Attributiemodel. Met deze instelling kunt u kiezen hoe u krediet toekent voor elke conversie.
  • Als u een attributiemodel van Google Ads wilt gebruiken, selecteert u Google Ads-attributie gebruiken en selecteert u een model in het dropdownmenu. U vindt meer informatie over elke optie en hoe deze instelling werkt in Over attributiemodellen.
  • Als u uw eigen attributiemodel wilt gebruiken en een breukgetal voor elke GCLID wilt importeren, selecteert u Externe attributie gebruiken.

   Opmerking: U kunt niet schakelen tussen externe attributie en Google Ads-attributie nadat de actie is gemaakt.

 16. Klik op Maken en doorgaan.
 17. Klik op Gereed.

Belangrijk: Nadat u een nieuwe conversieactie heeft gemaakt, wacht u vier tot zes uur voordat u conversies voor die conversieactie uploadt.  Als u tijdens de eerste vier tot zes uur conversies uploadt, kan het twee dagen duren voordat die conversies in uw rapporten worden weergegeven.

Conversies voor meerdere accounts uploaden uit één bestand

Hiervoor moeten alle relevante accounts vanuit een gedeeld Mijn Klantencentrum-manageraccount zijn gekoppeld. U uploadt uw bestanden naar dit manageraccount. Google Ads importeert vervolgens alle conversies die afkomstig zijn van deze gekoppelde accounts.

Als u een conversie uploadt voor een account dat niet is gekoppeld vanuit uw manageraccount, verschijnt er een foutbericht met de mededeling dat u geen toestemming heeft om te uploaden.

 • Als u 'Conversies bijhouden voor meerdere accounts' gebruikt: u moet uw conversieacties voor importeren maken op manageraccountniveau en de aanwijzingen volgen om ervoor te zorgen dat alle beheerde accounts het manageraccount als 'conversieaccount' gebruiken.
 • Als u 'Conversies bijhouden voor meerdere accounts' niet gebruikt: U maakt in elk afzonderlijk account conversieacties voor importeren. Als u dezelfde conversie (zoals 'hoogwaardige lead') bijhoudt voor verschillende accounts, is het heel belangrijk dat u in elk account exact dezelfde spelling en hoofdletters gebruikt voor de namen van de conversies.
 • Als u 'Conversies bijhouden' van Google Ads nog nooit heeft gebruikt en alle accounts onder uw manageraccount toebehoren aan hetzelfde bedrijf: u kunt het beste Conversies bijhouden voor meerdere accounts gebruiken. Daarmee kunt u uw conversies en toeschrijvingsrapporten eenvoudiger bijhouden.

Deel 2: Schakel uw website en het systeem voor het bijhouden van leads in

In deel 2 worden de stappen behandeld die u moet uitvoeren: 

 1. Update elke pagina met een leadverzendingsformulier, zodat de Google-klik-ID wordt doorgegeven aan uw leadbeheersysteem.
 2. Voeg een script (bekijk het voorgestelde script hieronder) aan al uw webpagina's toe om de Google-klik-ID te registreren en op te slaan.
 3. Sla de Google-klik-ID op in uw leadbeheersysteem, samen met de gegevens van de potentiële klant. 
   

Opmerking: Zorg ervoor dat u stap 1 hierboven uitvoert (één of meer conversieacties maken) voordat u met deze stap begint. Als u dit niet doet, kunt u uw eerste conversies niet importeren.

 1. U moet elke formulierverzendingspagina aanpassen om een verborgen formulierveld voor de Google-klik-ID toe te voegen.  Dit is hoe de GCLID wordt doorgegeven aan uw backend-systeem.
  Hier is een voorbeeldformulier met een verborgen veld voor de GCLID.  Als u uw formuliercode rechtstreeks kunt aanpassen, voegt u de gemarkeerde tag <input> in tussen de tags <form>.  In sommige gevallen moet de beheerder van uw leadbeheersysteem deze formuliercode voor u genereren.

 

  <form action="" name="myForm"> 		
     Name: <input type="text" name="name"> 		
     <input type="hidden" id="gclid_field" name="gclid_field" value=""> 	 	
     <input type="submit" value="Submit Form" name="btnSubmit"> 	
  </form>
    
 1. Update de code op elk van uw webpagina's om de Google-klik-ID te registreren en op te slaan (via cookie of lokale opslag). U kunt uw eigen script schrijven of het onderstaande script gebruiken:  Als u het onderstaande script gebruikt, moet u de regel 'var gclidFormFields' updaten met de lijst van alle veld-ID's die u in de vorige stap heeft gemaakt:

  <script>

  function getParam(p) {
    var match = RegExp('[?&]' + p + '=([^&]*)').exec(window.location.search);
   return match && decodeURIComponent(match[1].replace(/\+/g, ' '));
  }

  function getExpiryRecord(value) {
    var expiryPeriod = 90 * 24 * 60 * 60 * 1000; // vervaltijd van negentig dagen in milliseconden

    var expiryDate = new Date().getTime() + expiryPeriod;
    return {
      value: value,
      expiryDate: expiryDate
    };
  }

  function addGclid() {
    var gclidParam = getParam('gclid');
    var gclidFormFields = ['gclid_field', 'foobar']; // alle mogelijke
  formuliervelden voor Google-klik-ID's hier

    var gclidRecord = null;
    var currGclidFormField;

    var gclsrcParam = getParam('gclsrc');
    var isGclsrcValid = !gclsrcParam || gclsrcParam.indexOf('aw') !== -1;

    gclidFormFields.forEach(function (field) {
    if (document.getElementById(field)) {
        currGclidFormField = document.getElementById(field);
      }
    });

    if (gclidParam && isGclsrcValid) {
      gclidRecord = getExpiryRecord(gclidParam);
      localStorage.setItem('gclid', JSON.stringify(gclidRecord));
    }

    var gclid = gclidRecord || JSON.parse(localStorage.getItem('gclid'));
    var isGclidValid = gclid && new Date().getTime() < gclid.expiryDate;

    if (currGclidFormField && isGclidValid) {
      currGclidFormField.value = gclid.value;
    }
  }

  window.addEventListener('load', addGclid);

   </script>

De code toevoegen:

 • We raden u ten zeerste aan dit script toe te voegen aan elke webpagina op uw site (niet alleen uw bestemmingspagina's) om te voorkomen dat sommige conversies worden gemist. Voeg dit script bijvoorbeeld toe aan uw webpaginatemplate, zodat het automatisch wordt toegevoegd aan al uw nieuwe pagina's. U kunt dit script ook toevoegen aan een algemeen element zoals de voettekst van de pagina.

 • Wanneer u het script toevoegt, is het een goed idee om het op elke webpagina in te voegen, onmiddellijk vóór de afsluitende tag </body>.

 1. Pas uw backend-beheersysteem voor klantgegevens aan, zodat wanneer het systeem de waarde voor de Google-klik-ID uit het formulierveld ontvangt, de Google-klik-ID kan worden opgeslagen samen met de gegevens van de potentiële klant. Als u bijvoorbeeld een leadbeheersysteem gebruikt, laat u uw IT-team een aangepast veld aan uw leadobject toevoegen zodat de Google-klik-ID makkelijk en betrouwbaar kan worden opgeslagen en opgehaald. Uw IT-team kan de integratiehandleiding raadplegen voor het specifieke systeem dat u gebruikt.

Tip: Gebruik Google Tag Manager om de GCLID verzamelen

Als u een Google Tag Manager-account heeft en dezelfde veldnaam gebruikt in alle formulieren, kunt u deze gebruiken om het bovenstaande script als volgt te implementeren:

 1. Log in op uw Google Tag Manager-account via http://www.google.com/tagmanager.
 2. Klik onder 'Accounts' op de naam van het account met de container die u gebruikt voor uw Google Ads-tags.
 3. Klik onder 'Containers' op de naam van de container die u wilt gebruiken.
 4. Klik op de knop Nieuw en selecteer vervolgens Tag in het dropdownmenu.
 5. Typ een naam in het veld 'Tagnaam' (bijvoorbeeld 'Klik-ID's van Google Ads verzamelen voor conversie-import').
 6. Selecteer Aangepaste html-tag in het dropdownmenu onder 'Tagtype'.
 7. Kopieer de JavaScript-code uit stap 2 hierboven en plak deze in het veld 'Html'.
 8. Klik onder 'Activeringsregels' op de knop +Toevoegen. Vink het selectievakje aan naast 'Alle pagina's' en klik op Opslaan.
 9. Klik op Opslaan.
 10. Klik op de knop Versie maken.
 11. Klik op de knop Publiceren.

Conversies importeren in Google Ads

U heeft nu uw Google Ads-account, website en systeem voor het bijhouden van leads ingesteld. Volg nu de instructies voor het importeren van conversies in Google Ads om het bijhouden van offline conversies te voltooien.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?