Conversies via advertentieklikken importeren in Google Ads

Wanneer u conversies importeert, kunt u zien hoe uw online advertenties offline verkopen en andere waardevolle acties beïnvloeden. In dit artikel wordt beschreven hoe u een bestand kunt voorbereiden om de conversies die u ontvangt via klikken op uw advertenties, te importeren in Google Ads.

Lees Oproepconversies importeren voor instructies over hoe u conversies via oproepen kunt importeren.

Voordat u begint

Voordat u conversies gaat importeren, zorgt u ervoor dat u alle instructies voor het bijhouden van offline conversies instellen heeft gevolgd. 

U kunt uw gegevens importeren in Google Ads door een bestand te uploaden of naar een bestand te linken in de Google Ads-interface, of door de gegevens te verzenden via de Google Ads API. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u conversies importeert door een bestand te uploaden of naar een bestand te linken. Als u de gegevens wilt verzenden via de Google Ads API, leest u dit Help-artikel in onze API-ontwikkelaarshandleiding.

Instructies

Volg de onderstaande instructies om uw conversiegegevens voor te bereiden en te importeren.

De meeste gebruikers kunnen nu uitsluitend hun accounts beheren met het nieuwe, verbeterde Google Ads. Als u nog steeds de vorige AdWords-versie gebruikt, kiest u hieronder VorigeMeer informatie

Stap 1: Bereid uw gegevens voor op de import

 1. Download de template voor het uploaden van conversies (download: ExcelCSV of Google Spreadsheets).

  Als u conversies importeert die binnen één dag na de klik hebben plaatsgevonden, kan AdWords deze mogelijk nog niet registreren. Als praktische tip raden we u aan een extra dag aan gegevens te uploaden bij elke import. AdWords telt geen dubbele conversies.

  Opmerking: Als u conversies met externe toeschrijving importeert, leest u hieronder het gedeelte Conversies met externe toeschrijving importeren voor informatie over de juiste uploadtemplate en aanvullende functies.

  • Zorg ervoor dat u de rij die begint met 'Google Click ID', niet verwijdert, anders mislukt de import.
  • Controleer of uw gegevens geen extra kolommen en geen persoonlijke gegevens bevatten.
  • Als u wilt dat AdWords uw conversies automatisch importeert op basis van een vaste planning (zie Stap 2: Importeer uw conversies), moet u Google Spreadsheets gebruiken of linken naar een bestand via HTTPS of SFTP.
 2. Kies hoe u uw tijdzone in het bestand wilt invoeren:
  • Als al uw conversietijden betrekking hebben op dezelfde tijdzone, hoeft u de tijdzone maar eenmaal in te stellen. Dit doet u in de rij Parameters.
  • Als uw conversietijden betrekking hebben op verschillende tijdzones, voegt u aan elke conversietijd een tijdzone toe via de kolom 'Conversion Time'. Lees de instructies en bekijk de tabel onder 'Conversion Time' in stap 4 hieronder. Als u in de rij Parameters geen tijdzone invoert, verwijdert u deze rij.
  • U kunt ook een tijdzone opgeven in zowel de rij 'Parameters' als bij 'Conversion Time'. Er wordt dan als eerste gekeken naar de conversietijd. Is er bij een conversie geen tijdzone aangegeven, dan wordt de waarde uit de rij Parameters gebruikt.
 3. Gebruik een van de volgende notaties om de tijdzone in te voeren:
  • Geef uw tijdzone-ID op. Deze vindt u in deze lijst. Het voordeel van deze methode is dat u fouten vermijdt die te maken hebben met de overgang naar zomertijd of wintertijd.
  • Geef de afwijking ten opzichte van GMT op. Voer hiervoor een + of - in, gevolgd door het tijdsverschil (bestaande uit vier cijfers). De afwijking voor Amsterdam is bijvoorbeeld +0100 en voor New York -0500. Als u Greenwich Mean Time gebruikt, voert u +0000 in.
 4. Voeg vervolgens voor elke offline conversie een nieuwe rij toe en vul de kolommen als volgt in:
  • Google Click ID: De GCLID die tot de offline conversie heeft geleid. (Als u dit nog niet heeft gedaan, volgt u de instructies voor het bijhouden van offline conversies instellen voor meer informatie over hoe u dit moet doen.) 
  • Conversion Name: De naam van de conversieactie (bijvoorbeeld 'hoogwaardige lead' of 'overeenkomst ondertekend') waarvoor u deze conversie wilt importeren. Het is belangrijk dat u exact dezelfde spelling en hoofdletters gebruikt als toen u de conversieactie in uw AdWords-account maakte.
  • Conversion Time: De datum en het tijdstip waarop de conversie heeft plaatsgevonden. De tabel hieronder bevat een lijst met toegestane datumnotaties (bijvoorbeeld MM/dd/jjjj UU:mm:ss). U kunt een tijdzone aan de conversietijd toevoegen in een van de vier laatstgenoemde notaties. Vervang hierbij '+z' door het aantal uren verschil met GMT. U geeft dit aan met + of - en het tijdsverschil in vier cijfers. De afwijking voor Amsterdam is bijvoorbeeld +0100 en voor New York -0500. U kunt ook 'zzzz' vervangen door uw tijdzone-ID. Deze vindt u in deze lijst.
   Notatie Voorbeelden
   MM/dd/jjjj uu:mm:ss aa 08/14/2012 5:01:54 PM
   MMM dd,jjjj uu:mm:ss aa Aug 14, 2012 5:01:54 PM
   MM/dd/jjjj UU:mm:ss 08/14/2012 17:01:54
   jjjj-MM-dd UU:mm:ss 2012-08-14 13:00:00
   jjjj-MM-ddTUU:mm:ss 2012-08-14T13:00:00
   jjjj-MM-dd UU:mm:ss+z 2012-08-14 13:00:00+0500
   jjjj-MM-ddTUU:mm:ss+z 2012-08-14T13:00:00-0100
   jjjj-MM-dd UU:mm:ss zzzz 2012-08-14 13:00:00 America/Los_Angeles
   jjjj-MM-ddTUU:mm:ss zzzz 2012-08-14T13:00:00 America/Los_Angeles
  • Conversion Value: (optioneel veld) Een getal dat de waarde representeert die u aan de conversie toekent. Dit kan een valutawaarde zijn, maar u kunt ook relatieve waarden van nul tot tien invoeren (negatieve getallen zijn niet toegestaan). Als u dit veld leeg laat, wordt automatisch de conversiewaarde toegepast die u heeft gedefinieerd in Stap 2.8, tijdens het maken van de nieuwe offline conversieactie.
  • Conversion Currency: (optioneel veld) De valuta van uw conversiewaarde. U gebruikt dit veld als u conversiewaarden in meer dan één valuta rapporteert of wanneer u meerdere accounts heeft die worden gefactureerd in verschillende valuta's. Gebruik ISO 4217-valutacodes van drie tekens, zoals USD voor Amerikaanse dollar en JPY voor Japanse yen.

Conversies met externe toeschrijving importeren

Als u uw eigen externe toeschrijvingssysteem gebruikt om uw conversies aan meerdere klikken toe te schrijven, is het mogelijk een goed idee om externe toeschrijving te gebruiken wanneer u conversies importeert. Met extern toegeschreven conversieacties kunt u voor elke klik conversiekrediet met breukgetallen importeren.

Als u externe toeschrijving wilt gebruiken wanneer u conversies importeert, zorgt u ervoor dat u 'Externe toeschrijving' selecteert wanneer u in AdWords een conversieactie maakt (zoals uitgelegd bij item 14 van stap 1 in deze instructies). Wanneer u conversies met een gedeeltelijk krediet wilt uploaden, downloadt u onze template voor externe toeschrijving bij het importeren van conversies (download: Excel, CSV of Google Spreadsheets). Houd ook rekening met het volgende:

 • Zorg ervoor dat u de rij die begint met 'Google Click ID' niet verwijdert, anders mislukt de import.
 • Controleer of uw gegevens geen extra kolommen en geen persoonlijke gegevens bevatten.
 • Stel de waarde voor 'TimeZone' in de rij 'Parameters' in en/of in de kolom 'Conversion Time'. Meer informatie over hoe u de tijdzone instelt.
 • Voer de naam in van het toeschrijvingsmodel dat u gebruikt om gedeeltelijk conversiekrediet toe te wijzen, bijvoorbeeld 'linear' of 'Data driven for brand'.
 • Als u ervoor kiest om de conversiewaarde op te nemen, moet dit de gedeeltelijke waarde zijn die overeenkomt met het toegewezen conversiekrediet (zie het voorbeeld hieronder).
 • Het bedrag dat u in de kolom 'Attributed Credit' invoert, moet groter zijn dan 0 en kleiner dan of gelijk aan 1.
 • De kolommen 'Conversion Value' en 'Conversion Currency' zijn beide optioneel.

Laten we nu eens kijken hoe u de template voor het importeren van conversies met externe toeschrijving kunt gebruiken. Stel dat u aankopen bijhoudt en voor elke klik van een klant de GCLID verzamelt. Misschien kost het drie klikken voordat een bepaalde klant op uw website een artikel van € 100 koopt. Bijvoorbeeld één klik op een AdWords-display-advertentie, een tweede klik op een advertentie van een ander advertentienetwerk en een laatste klik op een AdWords-zoekadvertentie. U kiest ervoor om een lineair toeschrijvingsmodel te gebruiken. Uw upload ziet er dan als volgt uit:

Parameters:Attribution Model = linear          
Parameters:TimeZone=-0800     # Toegeschreven krediet moet tussen 0 en 1 zijn # # Optioneel # # Optioneel #
Google Click ID Conversion Name Conversion Time Attributed credit Conversion Value Conversion Currency
googleclickid1 Naam van conversieactie met externe toeschrijving 01-05-2017 15:42:01 uur 0,33 33,33 EUR
googleclickid2 Naam van conversieactie met externe toeschrijving 05-05-2017 15:42:01 uur 0,33 33,33 EUR

Stap 2: Importeer uw conversies

Als u uw offline conversies in AdWords wilt importeren, moet u uw conversiebestand uploaden naar uw AdWords-account of uw Mijn Klantencentrum-account. U kunt een bestand één keer uploaden of een planning maken om een bestand dat u online bewaart regelmatig te uploaden. Volg de onderstaande instructies voor een eenmalige upload of geplande uploads, afhankelijk van hoe u uw conversies wilt importeren.

Belangrijk: Nadat u een nieuwe conversieactie heeft gemaakt, wacht u vier tot zes uur voordat u conversies voor die conversieactie uploadt. Als u gedurende de eerste vier tot zes uur conversies uploadt, wordt er een foutmelding weergegeven en moet u uw conversies opnieuw uploaden.

Eenmalige upload

 1. Klik in AdWords op het tabblad Tools en selecteer Conversies. Als u een manageraccount gebruikt, klikt u op Conversies in het menu aan de linkerkant.
 2. Klik in het menu aan de linkerkant op Uploads.
 3. Selecteer naast Bron de bron van het bestand dat u wilt importeren. De opties zijn 'Een bestand uploaden', 'Google Spreadsheets', 'HTTPS' en 'SFTP'. Voor een eenmalige upload kunt u elk van deze opties kiezen.
 4. De volgende stap is afhankelijk van de bron die u hierboven heeft geselecteerd:
  • Als u 'Een bestand uploaden' of 'Google Spreadsheets' heeft geselecteerd, klikt u op Bestand kiezen om de template te zoeken die u heeft ingevuld en opgeslagen met de gegevens voor de offline conversies.
  • Als u HTTPS of SFTP heeft geselecteerd, geeft u de URL voor het bestand op, evenals de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot het bestand.
 5. Klik op de knop Uploaden en voorbeeld weergeven of Uploaden en toepassen.
  • Als u op 'Uploaden en voorbeeld weergeven' klikt, ziet u een voorbeeld met de geschatte wijzigingen op het onderstaande tabblad 'Geschiedenis'. Als u de conversies wilt importeren in uw account, klikt u op het dropdownmenu Actie en selecteert u Toepassen. (Houd er rekening mee dat u deze handeling na dit punt niet meer ongedaan kunt maken.)
  • Als u op 'Uploaden en toepassen' klikt, worden de conversies geïmporteerd in uw account. (Houd er rekening mee dat u deze handeling na dit punt niet meer ongedaan kunt maken.)

Geplande uploads

 1. Klik in AdWords op het tabblad Tools en selecteer Conversies. Als u een manageraccount gebruikt, klikt u op Conversies in het menu aan de linkerkant.
 2. Klik in het menu aan de linkerkant op Uploads.
 3. Selecteer naast Bron de bron van het bestand dat u wilt importeren. De opties zijn 'Een bestand uploaden', 'Google Spreadsheets', 'HTTPS' en 'SFTP'. Als u uploads wilt plannen, selecteert u 'Google Spreadsheets', 'HTTPS' of 'SFTP'. (U kunt geen uploads plannen als u 'Een bestand uploaden' selecteert.)
 4. De volgende stap is afhankelijk van de bron die u hierboven heeft geselecteerd:
  • Als u 'Google Spreadsheets' heeft geselecteerd, klikt u op Bestand kiezen om de template te zoeken die u heeft ingevuld en opgeslagen met de gegevens voor de offline conversies.
  • Als u HTTPS of SFTP heeft geselecteerd, geeft u de URL voor het bestand op, evenals de gebruikersnaam en het wachtwoord voor toegang tot het bestand.
 5. Vink het selectievakje naast Upload plannen aan.
 6. Selecteer Dagelijks of Wekelijks naast Frequentie en selecteer de tijd voor het uploaden van uw conversies.
 7. Klik op Uploaden en voorbeeld weergeven om uw bestand nu te uploaden. Dit wordt ten zeerste aanbevolen, omdat u zo kunt controleren of alles correct werkt voordat uw conversies automatisch volgens de planning worden geüpload. Als u de conversies wilt importeren in uw account, klikt u op het dropdownmenu Actie en selecteert u Toepassen. (Houd er rekening mee dat u deze handeling na dit punt niet meer ongedaan kunt maken.)
 8. Klik op Opslaan om uw planning op te slaan.

Opmerking

Als er een probleem is met uw geplande upload, wordt een melding in uw account weergegeven en ontvangt u een e-mail. U moet uw online bestand controleren om het probleem op te lossen.

Aanvullende richtlijnen

Klik op de gedeelten hieronder voor richtlijnen voor het importeren van uw conversies.

Uw uploads timen

Offline conversies die meer dan 90 dagen na de bijbehorende laatste klik zijn geüpload, worden niet in AdWords geïmporteerd. Dit betekent dat ze niet in uw conversiestatistieken worden weergegeven.

Meerdere conversies voor dezelfde klik uploaden

Dezelfde conversie wordt slechts eenmaal geïmporteerd. Als u dus een conversie met dezelfde combinatie van GCLID, conversienaam, datum en tijd uploadt, wordt deze door AdWords genegeerd.

Als u voor dezelfde klik meerdere conversies van hetzelfde type wilt uploaden, bijvoorbeeld verschillende conversies van offline aankopen, is dit echter wel mogelijk. AdWords registreert deze als aparte conversies, zolang de tijdstippen verschillend zijn (de GCLID's en conversienamen mogen wel identiek zijn).

Tip

Het is verstandig conversies die kort vóór uw laatste upload plaatsvonden, opnieuw te uploaden voor het geval dat enkele ervan te recent waren om te worden verwerkt. AdWords heeft na de klik op de advertentie vier tot zes uur verwerkingstijd nodig voordat een conversie kan worden geüpload. (Als u een conversie te snel na de klik uploadt, ziet u de foutmelding: 'We zijn nog bezig met het verwerken van de gegevens van deze klik. Probeer het over vier tot zes uur opnieuw.')

Als u uw conversies bijvoorbeeld dagelijks uploadt, moet u de conversies van de laatste twee dagen uploaden voor het geval sommige hiervan nog niet zijn verwerkt. U hoeft zich geen zorgen te maken over dubbel getelde conversies. AdWords telt dezelfde geüploade conversie slechts één keer.

De status van uw upload bekijken

Nadat uw bestand is geüpload, ziet u bovenaan de tabel een nieuwe vermelding voor dat bestand. Controleer de kolom Status om te bekijken of uw taak is voltooid.

Het kan enkele minuten duren voordat een bestand is geïmporteerd. Als het importeren is voltooid, ziet u in de statuskolom een samenvatting met de volgende updates:

 • Records geüpload
 • Acties gevonden
 • Gelukt
 • Mislukt

Deze samenvatting bevat ook een link naar 'Resultaten downloaden', waar u een kopie van uw geüploade bestand plus eventuele foutmeldingen kunt bekijken. Deze link wordt binnen 30 tot 60 dagen na uw eerste upload verwijderd.

Wat te doen als er fouten zijn
 1. Download het resultatenbestand via de link 'Resultaten downloaden'.
 2. Zoek in de kolom Fouten de rijen die zijn gemarkeerd met een fout.
 3. Breng de noodzakelijke correcties aan, sla het bestand op en upload het opnieuw. U mag het hele bestand gerust opnieuw uploaden, inclusief de vorige wijzigingen (aangezien AdWords alle rijen negeert die al eerder zijn geïmporteerd).
Soms treedt er een probleem op waardoor het bestand niet volledig wordt verwerkt. In dat geval wordt de foutmelding weergegeven in de eerste rij (als het een .csv- of .tsv-bestand is) of in een nieuw werkblad 'Algemene fouten' (als het een Excel-bestand is).
De geïmporteerde conversies weergeven in AdWords

Het duurt ongeveer drie uur voordat u de statistieken voor geïmporteerde conversies in uw AdWords-account kunt raadplegen. Zodra dat kan, worden ze weergegeven in uw conversiekolommen. (In Inzicht krijgen in uw gegevens voor het bijhouden van conversies vindt u meer informatie over de conversiekolommen en hoe u ze kunt toevoegen aan uw rapporten.) Als u wilt zien hoe de prestaties variëren per conversieactie, kunt u de kolom 'Conversies' segmenteren op 'Naam van conversieactie'.

Hoe langer de vertraging is tussen uw klikken en conversies (online of geïmporteerde conversies), hoe langer u moet wachten totdat de meest volledige conversiestatistieken worden weergeven.

Voorbeeld

Als u de conversiestatistieken voor maandag wilt bekijken, het drie dagen duurt voordat uw klikken een conversie genereren en u uw conversies 's nachts uploadt, kunt u vanaf vrijdagochtend de nauwkeurige conversiestatistieken voor maandag bekijken.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Vorige Nieuwe