Dátum ukončenia: definícia

Nastavenie, pomocou ktorého určujete, ako dlho chcete spúšťať reklamy v kampani. Po dátume ukončenia kampane sa prevádzka reklám zastaví.

V predvolenom nastavení žiadna reklamná kampaň nemá dátum ukončenia, reklamy sa teda môžu spúšťať bez časového obmedzenia. Nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť tak, aby sa kampaň skončila v určitý deň. Keď vyberiete dátum ukončenia, vaša kampaň sa skončí v daný deň o 23:59 podľa časového pásma, ktoré ste zvolili pre svoj účet.

Okrem toho pred dátumom ukončenia môžete kampaň kedykoľvek pozastaviť, znovu spustiť alebo ju môžete odstrániť a zastaviť tak prevádzku reklám.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka