Kredit za nadmerné zobrazovanie reklám

Ide o kredit pripísaný na váš účet, ak sme vašu reklamu zobrazovali tak často, že došlo k prekročeniu limitu mesačných platieb. Google vám tieto kliknutia neúčtuje a automaticky vám môže na faktúru pripísať kredit.

Ako to funguje:

  • Za nadmerné zobrazovanie sa považuje prípad, keď Google Ads zobrazí vašu reklamu častejšie, ako by bežne umožňoval váš rozpočet. Takto možno vykompenzovať dni, keď sa vaša reklama nezobrazuje veľmi často.
  • Ak dôjde k nadmernému zobrazovaniu, vaše celkové denné náklady by mohli byť až dvojnásobne vyššie než váš priemerný denný rozpočet. Na konci mesačného fakturačného obdobia vám však nikdy nebudeme účtovať viac, než je váš limit mesačných platieb, ktorý sa vypočíta ako priemerný počet dní mesiaca (30,4) vynásobený vaším priemerným denným rozpočtom.
  • Ak Google nadmerne zobrazuje vaše reklamy príliš často a nahromadené náklady na konci mesačného fakturačného obdobia sú vyššie, než povoľuje rozpočet, kredit za nadmerné zobrazovanie sa automaticky pripíše na váš účet.

Nadmerné zobrazovanie
Limity mesačných platieb
Správa rozpočtu

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory