Kampaň: definícia

Množina reklamných skupín (reklám, kľúčových slov a cenových ponúk), ktoré majú spoločný rozpočet, geografické zacielenie a ďalšie nastavenia. Kampane sa často používajú na usporiadanie kategórií ponúkaných produktov alebo služieb.

  • V účte Google Ads môžete prevádzkovať jednu alebo viacero reklamných kampaní.
  • Každá kampaň pozostáva z jednej alebo viacerých reklamných skupín.
  • Medzi nastavenia, ktoré môžete upraviť na úrovni kampane, patria rozpočet, jazyk, poloha, distribúcia pre sieť Google a ďalšie položky.
  • Môžete vytvoriť oddelené reklamné skupiny na zobrazovanie reklám na rôznych miestach alebo pomocou rôznych rozpočtov.

 

Štruktúra účtov
Vytvorenie prvej reklamnej kampane
Viac článkov

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?