Създаване на кампания за динамичен ремаркетинг за дисплейната мрежа

За да виждате субтитри на своя език, включете надписите в YouTube. Кликнете върху иконата „Настройки“ в долната част на видеоплейъра, изберете „Субтитри“ и посочете езика си.Кампаниите за динамичен ремаркетинг показват на предишните посетители на уебсайта Ви по-персонализирани реклами въз основа на продукти или услуги, които са преглеждали в уебсайта. Тези кампании Ви предоставят допълнителни настройки и отчети конкретно за достигане до предишни посетители. Тази статия обяснява как да създадете кампания за динамичен ремаркетинг

Преди да започнете

Можете да използвате динамичен ремаркетинг само с кампании в дисплейната мрежа и кампании за приложения. Ако проявявате интерес да показвате динамични реклами при търсене, моля, прегледайте статията Всичко за динамичните реклами при търсене. Научете за динамичния ремаркетинг за кампании за приложения и за използването на динамични емисии за кампании за приложения.

Имайте предвид, че маркерът Ви за ремаркетинг не трябва да се свързва с поверителна или позволяваща лично идентифициране информация. В деликатни категории уебсайтове и приложения не може да се използва ремаркетинг. Ако настройвате кампания за ремаркетинг и поставите маркера за ремаркетинг в уебсайта или мобилното си приложение, трябва да спазвате правилата за рекламиране въз основа на интереси и местоположение.

Забележка: Google Ads не предлага отчитане за кампании за динамичен ремаркетинг на ниво артикул. Ако искате да виждате толкова детайлно ниво на отчитане, ще трябва да проследявате тези показатели в рамките на собствената си система за проследяване.

Инструкции

Как да създадете кампания за динамичен ремаркетинг за дисплейната мрежа

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании от страничното меню.
 3. Кликнете върху иконата със знак плюс  и изберете Нова кампания.
 4. Изберете Дисплейна мрежа.
 5. Изберете Продажби.
 6. Изберете Стандартна кампания в дисплейната мрежа и след това кликнете върху Напред.
 7. Въведете име, стратегия за офериране и бюджет за кампанията.
 8. Изборът Ви в секцията „Насочване“ е мястото, където се включва динамичният ремаркетинг. За оптимално насочване изберете „Автоматично“, за да може машинното обучение на Google да Ви помага да насочвате рекламите си с възможно най-голям обхват. Това включва ремаркетинг. Ако искате да насочвате само към конкретни аудитории, задайте насочването на „Ръчно“, за да изберете групи аудитории в менюто с аудитории. Проследяването от общия маркер на сайта помага на Google да идентифицира най-подходящите аудитории, от които да избирате. След като изберете ръчно списък от опциите, кликнете върху Готово. Ще можете също да добавите още опции за насочване и да включите „Разширяване на насочването“, което дава възможност на Google да насочва към аудиториите с най-висока ефективност за рекламите Ви.
 9. След това създайте дисплейните си реклами. Научете как да създавате адаптивни дисплейни реклами
 10. Кликнете върху Създаване на кампания.
 11. Сега трябва да прикачите емисии към кампаниите.
  1. Отворете „Кампании“ в лявото странично меню, за да изберете кампанията си.
  2. Кликнете върху Настройки.
  3. Кликнете върху Допълнителни настройки.
  4. Кликнете върху стрелката надолу за „Динамични реклами“.
  5. Поставете отметка в квадратчето до „Използване на емисия за динамични реклами за персонализирани реклами“.
  6. Кликнете върху Запазване.
Забележка: След като изберете емисия от определен тип бизнес, можете да я променяте само на друга емисия от същия тип бизнес. Ако например изберете емисия за търговия на дребно, можете да я промените само на друга емисия за търговия на дребно.

Как да създадете кампания за приложения за динамичен ремаркетинг

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху Кампании от страничното меню.
 3. Кликнете върху иконата със знак плюс  и изберете Нова кампания.
 4. За цел на кампанията изберете Популяризация на приложение.
 5. За тип на кампанията изберете Приложение.
 6. Изберете подтипа на кампанията и платформата на мобилното приложение.
 7. Задайте име, стратегия за офериране, бюджет, начална и крайна дата на кампанията, както и настройки на рекламния формат.
 8. Кликнете върху Показване на разширените настройки.
 9. В полето „Емисия за данни“ поставете отметка в квадратчето до инструкцията „Прикачете емисия, за да подобрите насочването и да активирате реклами, които включват елементите в емисията Ви“.
 10. Изберете емисия за динамични реклами или такава в Google Merchant Center. Научете за използването на емисии в кампании за приложения
 11. Кликнете върху Запазване и продължаване.
 12. Създайте рекламите си за приложения. Научете как да създадете ефективни елементи на рекламното послание за кампанията си за приложения

Изисквания за използване на реклами с HTML5

Би трябвало да можете да получите достъп до реклами с HTML5 в профила си в Google Ads, когато профилът Ви е генерирал достатъчно история в платформата ни и отговаря на следните изисквания:

 • открит е преди повече от 90 дни;
 • има над 1000 щ.д. общо разходи за целия период;
 • има добра история на спазване на правилата.

Имайте предвид, че изпълнението на горните изисквания невинаги гарантира достъп до реклами с HTML5.

Ако в профила Ви не са налице реклами с HTML5, можете да кандидатствате за достъп чрез този формуляр. Преди да подадете кандидатурата си, проверете дали профилът Ви отговаря на критериите за участие, посочени по-долу. Ще получите известие по имейл с актуализация за състоянието в рамките на седем работни дни от изпращането на кандидатурата.

 • Профилът трябва да има добра история на спазване на правилата.
 • Профилът трябва да има добра история на плащанията.
 • Профилът трябва да има над 1000 щ.д. общо разходи за целия период.

За да не се прекъсва достъпът Ви до реклами с HTML5, моля, старайте се да спазвате правилата ни и да поддържате добра история на съответствие с тях.

Междувременно можете да използвате други опции, като качени реклами с AMPHTML или адаптивни дисплейни реклами.

Уверете се, че следвате правилните спецификации за дисплейните реклами.

Динамично търсене на вероятни клиенти и динамичен ремаркетинг

Динамичното търсене на вероятни клиенти обединява информация за потребителите и за продуктите, за да показва най-добрите Ви продукти в точния момент на потребителите, които биха проявили най-голям интерес. За разлика от динамичния ремаркетинг, който цели да извлече максимална стойност от съществуващите Ви клиенти, динамичното търсене на вероятни клиенти се използва за придобиване на нови потребители. Тази разлика превръща динамичното търсене на вероятни клиенти в предпочитания метод, ако сте нов рекламодател или ако насочвате по аудитория, която се различава от данните Ви от първи страни (включително списъците Ви за ремаркетинг). 

Начин на работа

Динамичното търсене на вероятни клиенти използва машинно обучение, за да придобие представа какво търсят потенциалните купувачи. След като системата разбере какво търси потребителят, съчетава възможните намерения с информация въз основа на демографски данни, като възраст, пол и доход на домакинство, за да свърже потребителя с продукт в емисията Ви. Продуктите в емисията Ви се оценяват въз основа на фактори като ефективност, уместност и други, за да се определи кои от тях е най-вероятно да привлекат вниманието на потребителите и да доведат до реализации.

Добавяне на динамично търсене на вероятни клиенти към кампания за динамичен ремаркетинг

 1. Влезте в профила си в Google Ads и навигирайте до настройките на кампанията си.
 2. Кликнете върху Допълнителни настройки.
 3. Кликнете върху падащото меню под „Динамични реклами“.
  • В това падащо меню по подразбиране е избрано „Без емисия за данни“.
 4. Поставете отметка в квадратчето до „да се използва емисия за данни за персонализирани реклами“.
 5. Изберете съответната емисия за данни от падащото меню.
 6. Кликнете върху Запазване.

Забележка: За да добавите насочване към кампания, прегледайте ръководството за настройване на динамичен ремаркетинг за мрежата.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си