Ponuky typu cieľový podiel víťazných zobrazení

Najnovšie informácie o cieľovom podiele víťazných zobrazení

Cieľový podiel víťazných zobrazení je portfóliová stratégia ponúk, ktorá vašim reklamám pomáha získať lepšie hodnotenie, než majú reklamy z inej domény. 

V tomto článku sa dozviete, ako funguje stratégia ponúk na základe cieľového podielu víťazných zobrazení, ako ju nastaviť a na čo je potrebné pamätať pri jej používaní.

Skôr než začnete

Ak ešte neviete, ktorý typ portfóliovej stratégie ponúk je pre vás vhodný, prečítajte si najprv článok o automatických ponukách.

Ako to funguje

Google Ads automaticky zvyšuje alebo znižuje cenové ponuky tak, aby vašim reklamám pomohla získať lepšie hodnotenie, než majú reklamy z inej domény. Táto stratégia ponúk funguje pri kampaniach, ktoré sú zacielené iba na Vyhľadávaciu sieť. Pri každej stratégii ponúk môžete zacieliť len na jednu doménu, ktorú chcete prevýšiť v hodnotení.

Keď vaša reklama získa lepšie hodnotenie ako iná reklama, na stránke s výsledkami vyhľadávania Google sa zobrazí nad reklamou inej domény, prípadne sa zobrazí vtedy, keď sa iná reklama nezobrazí. Je dôležité si uvedomiť, že táto stratégia nemusí nevyhnutne zlepšiť vaše celkové hodnotenie reklamy. Funguje iba ako pomôcka na zlepšenie hodnotenia v porovnaní s reklamami inej domény.

Stratégia ponúk typu cieľový podiel víťazných zobrazení vám zvyčajne pomáha dosiahnuť želaný podiel víťazných zobrazení. Konečné umiestnenie sa však určuje na základe reklamnej aukcie, na ktorú má vplyv vaša konkurencia a skóre kvality. Takisto upozorňujeme, že cieľový podiel víťazných zobrazení mení len cenové ponuky. Neprihlási vás na aukcie, ktorých by ste sa za normálnych okolností nezúčastnili.

Tip

Ak chcete zobraziť domény, ktorých reklamy sa najčastejšie zúčastňujú reklamnej aukcie s vašimi reklamami, môžete použiť prehľad Štatistiky aukcií.

Nastavenia

Názov domény, ktorú chcete prekonať

Vyberte doménu, ktorej reklamy by ste chceli vo výsledkoch vyhľadávania prekonať. Ak vaša kampaň obsahuje dostatočné množstvo dát, zobrazíme zoznam domén, ktoré nedávno ponúkli cenu v rovnakých aukciách ako vaše reklamy. Ak na zozname nevidíte príslušnú doménu, môžete ju zadať aj ručne.

Cieľ, ktorý chcete prekonať

Zadajte percentuálny podiel aukcií, v rámci ktorých by ste chceli prekonať vybratú doménu. Pamätajte na to, že čím vyšší je cieľ, ktorý chcete prekonať, tým väčší rozpočet budete pravdepodobne potrebovať na podporu danej stratégie.

Maximálna ponuka

Najvyššia max. ponuka CZK, ktorú Google Ads môže nastaviť pre kľúčové slová, reklamné skupiny alebo kampane používajúce cieľový podiel víťazných zobrazení. Majte na pamäti, že stratégia nezvýši ponuky pre kľúčové slová v kampaniach s obmedzeným rozpočtom. Ak je vaša kampaň obmedzená rozpočtom, táto stratégia možno nebude môcť dosiahnuť cieľ zacielenia.

Automatizácia ponúk

  • Možnosť Automatické ponuky umožňuje službe Google Ads zvyšovať a znižovať ponuky tak, aby ste získali lepšie hodnotenie ako vybratá doména. Ak je vybraté toto nastavenie, ponuky nebude potrebné nastavovať manuálne.
  • Možnosť Manuálne ponuky vám umožňuje nastaviť ponuky a zároveň upraví ich výšku tak, aby ste získali lepšie hodnotenie ako vybratá doména.

Kľúčové slová s nízkou kvalitou

Vyberte, akým spôsobom má Google Ads ponúkať ceny za kľúčové slová, ktoré majú pre reklamné aukcie nízku kvalitu. Zvýšenie ponúk pre kľúčové slová s nižšou kvalitou môže stáť viac. Odporúčame vám preto nechať toto nastavenie na predvolenej hodnote Nezvyšovať ponuky.

Na čo treba pamätať

  • Pri prvom použití tejto stratégie môže upravenie cenových ponúk trvať až deň. Údaje o podiele víťazných zobrazení sú však aktualizované raz za deň. Cenové ponuky sa teda taktiež upravujú denne, aby vám pomohli dosiahnuť cieľový podiel víťazných zobrazení. Vzhľadom na to, že táto stratégia začne prinášať výsledky možno až po siedmich dňoch, odporúčame počkať aspoň tak dlho pred vykonaním zmien v nastaveniach tejto stratégie.
  • Ak stratégiu ponúk typu cieľový podiel víťazných zobrazení používajú obe domény, stratégia bude zvyšovať cenovú ponuku oboch domén, kým jedna z nich nedosiahne svoju maximálnu ponuku. Účastník s najlepšou ponukou a skóre kvality získa vyššie hodnotenie reklamy.
  • Táto stratégia mení ponuky pre každé kľúčové slovo, nemení však ponuky v každej reklamnej aukcii. Nastavenie ponuky preto ovplyvní všetky aukcie, v ktorých sa vyskytne zhoda s kľúčovými slovami, nie iba tie, ktorých sa zúčastnia vaše reklamy a reklamy cieľovej domény.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory