Om budgivning med målandel for høyeste rangering

Klikk her for å se de siste oppdateringene om målandel for høyeste rangering

Målandel for høyeste rangering er en budstrategi for porteføljer du kan bruke for at annonsene dine skal bli rangert høyere enn annonser fra andre domener. 

I denne artikkelen forklarer vi hvordan budstrategien Målandel for høyeste rangering fungerer, hvilke innstillinger som er tilgjengelige, og hva du må være oppmerksom på når du bruker denne strategien.

Før du begynner

Hvis du ikke vet hvilken budstrategi for porteføljer som passer best for deg ennå, kan du først lese Om automatisk budgivning.

Slik fungerer denne budstrategien

Budene dine økes eller reduseres automatisk i Google Ads, slik at annonsene dine kan bli rangert høyere enn annonser fra andre domener. Denne budstrategien fungerer med kampanjer som er målrettet bare mot Søkenettverket. For hver budstrategi kan du bare utpeke ett domene du ønsker å rangeres høyere enn.

Når annonsen din har høyere rangering enn en annen annonse, blir den vist ovenfor annonsen fra det andre domenet på Googles søkeresultatsider. Den kan også bli vist når den andre annonsen ikke blir vist. Det er viktig å være klar over at annonserangeringen din ikke nødvendigvis forbedres ved at du bruker denne strategien. Den bidrar bare til å forbedre rangeringen til annonsene dine sammenlignet med annonsene på andre domener du selv utpeker.

Når du bruker målandel for høyeste rangering som budstrategi, forsøker systemet å oppnå den ønskede andelen for høyeste rangering, men den endelige plasseringen avgjøres av utfallet av annonseauksjonen, som igjen påvirkes av annonsørkonkurransen og antallet kvalitetspoeng. Vær også oppmerksom på at det bare er budene dine som endres når du bruker målandel for høyeste rangering. Den fører ikke til at du deltar i auksjoner der du normalt ikke ville ha deltatt.

Tips

Du kan bruke rapporten for auksjonsstatistikk til å få oversikt over domenene til annonsene som oftest deltar i annonseauksjonen sammen med annonsene dine.

Innstillinger

Domenenavnet du ønsker å rangeres høyere enn

Velg det domenet som inneholder annonsene du ønsker å rangeres høyere enn i søkeresultatene. Hvis kampanjen din har nok data, vises en liste over domener som nylig har lagt inn bud i de samme auksjonene som annonsene dine. Du kan også skrive inn et domene manuelt hvis det ikke er oppført i listen.

Målet for høyere rangering

Angi prosentandelen av auksjoner der du ønsker å få høyere rangering enn det valgte domenet. Husk at jo høyere mål for høyere rangering du har, desto større budsjett kreves sannsynligvis for å oppnå dette.

Øvre budgrense

Det høyeste maks. CPC-budet du ønsker skal angis i Google Ads for søkeord, annonsegrupper eller kampanjer når du bruker målandel for høyeste rangering. Vær oppmerksom på at budene for søkeord i budsjettbegrensede kampanjer ikke økes når du bruker denne strategien. Hvis kampanjen din begrenses av budsjettet, er det ikke sikkert du når det angitte målet med denne strategien.

Automatiske bud

  • Med Automatiske bud tillater du at Google Ads øker og reduserer budene etter behov for å oppnå høyere rangering enn det valgte domenet. Med denne innstillingen er det ikke nødvendig å angi bud manuelt.
  • Med Manuelle bud kan du angi bud selv. Google Ads justerer deretter budene slik at de minst er på et nivå som er nødvendig for å oppnå høyere rangering enn det valgte domenet.

Søkeord av dårlig kvalitet

Velg hvordan du vil at Google Ads skal by for søkeord av lav kvalitet for annonseauksjonene dine. Det kan være kostbart å øke budene for søkeord av dårligere kvalitet, og vi anbefaler derfor at du bruker standardinnstillingen «Ikke øk budene».

Vær oppmerksom på følgende

  • Den første gangen du bruker denne strategien, kan det gå opptil et døgn før budene dine blir oppdatert. Dataene om andel for høyeste rangering oppdateres én gang i døgnet, og budene dine blir også oppdatert daglig slik at du kan oppnå målandelen din for høyeste rangering. Det kan ta opptil sju dager før strategien begynner å gi resultater, og vi anbefaler derfor at du venter minst så lenge før du endrer innstillingene for strategien.
  • Hvis målandel for høyeste rangering brukes som budstrategi for to domener, økes budet for hvert av domenene til ett av dem når den øverste budgrensen. Deltakeren med det beste budet og flest kvalitetspoeng oppnår høyest annonserangering.
  • Med denne strategien endres budene søkeord for søkeord. Budene endres ikke i hver enkelt annonseauksjon. Når et bud er angitt, påvirkes dermed alle auksjonene der hvert søkeord er involvert, ikke bare auksjonene der annonsene dine og annonser fra domenet du vil rangeres høyere enn deltar.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt