Par cenu noteikšanas stratēģiju “Mērķa pārsolīšanas daļa”

Noklikšķiniet šeit, lai skatītu jaunumus par cenu noteikšanas stratēģiju “Mērķa pārsolīšanas daļa”.

“Mērķa pārsolīšanas daļa” ir portfeļa cenu noteikšanas stratēģija, kas palīdz jūsu reklāmām pārsolīt reklāmas no cita domēna. 

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā darbojas cenu noteikšanas stratēģija “Mērķa pārsolīšanas daļa”, kādi ir tās iestatījumi un kas ir jāņem vērā, izmantojot šo stratēģiju.

Pirms darba sākšanas

Ja vēl nezināt, kāds portfeļa cenu noteikšanas stratēģijas veids jums ir piemērots, vispirms izlasiet rakstu Par automātisko cenu noteikšanu.

Darbības principi

Programmā Google Ads cenas tiek automātiski paaugstinātas vai pazeminātas, lai palīdzētu jūsu reklāmām pārsolīt reklāmas no cita domēna. Šī cenu noteikšanas stratēģija darbojas kampaņās, kuru mērķauditorija tiek atlasīta tikai meklēšanas tīklā. Katrai cenu noteikšanas stratēģijai varat atlasīt tikai vienu domēnu, ko pārsolīt.

Kad jūsu reklāma pārsola kādu citu reklāmu, tā tiek parādīta virs šīs cita domēna reklāmas Google meklēšanas rezultātu lapās vai arī tiek rādīta tad, kad netiek rādīta šī cita reklāma. Ir svarīgi izprast, ka šīs stratēģijas izmantošana nenozīmē, ka tiek uzlabots jūsu kopējais reklāmu rangs; tās mērķis ir uzlabot jūsu reklāmu rangu salīdzinājumā ar cita domēna reklāmām.

Cenu noteikšanas stratēģija “Mērķa pārsolīšanas daļa” parasti centīsies sasniegt vēlamo pārsolīšanas daļu, bet gala izvietojumu tomēr nosaka reklāmu izsoles iznākums, ko ietekmē reklāmdevēja konkurētspēja un kvalitātes rādītājs. Ņemiet arī vērā, ka stratēģija “Mērķa pārsolīšanas daļa” tikai maina cenas. Stratēģijas izmantošana nenozīmē, ka jūsu reklāmas piedalīsies izsolēs, kurās tās parasti nepiedalās.

Padoms

Varat izmantot pārskatu “Ieskats izsolē”, lai skatītu domēnus, kuru reklāmas visbiežāk piedalās reklāmu izsolē kopā ar jūsu reklāmām.

Iestatījumi

Pārsolāmā domēna nosaukums

Atlasiet domēnu, kura reklāmas vēlaties pārsolīt meklēšanas rezultātos. Ja jūsu kampaņā ir pietiekami daudz datu, tiks rādīts to domēnu saraksts, kuru reklāmas nesen piedalījās tajās pašās izsolēs, kurās piedalījās jūsu reklāmas. Ja domēns netiek rādīts sarakstā, varat to ievadīt manuāli.

Pārsolīšanas mērķis

Ievadiet to izsoļu procentuālo daļu, kurās vēlaties iegūt augstāku rangu, salīdzinot ar atlasītā domēna reklāmām. Ņemiet vērā: jo augstāku rangu vēlēsieties iegūt, jo lielāks budžets būs nepieciešams šai stratēģijai.

Maksimālās cenas ierobežojums

Visaugstākā maks. MPK cena, ko Google Ads var iestatīt ikvienam atslēgvārdam, reklāmu kopai vai kampaņai, izmantojot stratēģiju “Mērķa pārsolīšanas daļa”. Ņemiet vērā, ka šī stratēģija nepaaugstinās cenas atslēgvārdiem kampaņās ar ierobežotu budžetu. Ja kampaņas budžets ir ierobežots, iespējams, izmantojot šo stratēģiju, neizdosies sasniegt mērķauditorijas atlases mērķi.

Automātiskā cenu noteikšana

  • Automātiskā cenu noteikšana sniedz programmai Google Ads iespēju pēc nepieciešamības palielināt un samazināt cenas, lai pārsolītu atlasīto domēnu. Izmantojot šo iestatījumu, cenas nav jāiestata manuāli.
  • Manuālā cenu noteikšana ļauj jums pašam iestatīt cenas, taču cenas tiek koriģētas, lai tās būtu vismaz tik augstas, cik nepieciešams atlasītā domēna pārsolīšanai.

Zemas kvalitātes atslēgvārdi

Atlasiet, kā reklāmu izsolēs sistēmai Google Ads ir jāiestata cenas atslēgvārdiem, kuru kvalitāte ir zema. Zemas kvalitātes atslēgvārdu cenu paaugstināšana var izmaksāt dārgāk, tāpēc ieteicams šim iestatījumam atstāt noklusējuma vērtību “Nepaaugstināt cenas”.

Svarīga informācija

  • Kad pirmo reizi izmantosiet šo stratēģiju, cenu atjaunināšana var ilgt pat vienu dienu. Pārsolīšanas daļas dati tiek atjaunināti reizi dienā, tādējādi arī jūsu cenas tiek atjauninātas reizi dienā, lai sasniegtu jūsu noteikto mērķa pārsolīšanas daļu. Tā kā stratēģijas rezultāti var tikt sākti rādīt pat pēc 7 dienām, ieteicams nogaidīt vismaz šo laiku, pirms veicat izmaiņas stratēģijas iestatījumos.
  • Ja abos domēnos tiek izmantota stratēģija “Mērķa pārsolīšanas daļa”, katra domēna cena tiks paaugstināta līdz brīdim, kad vienā no tiem tiks sasniegts maksimālās cenas ierobežojums. Augstākais reklāmas rangs tiks piešķirts izsoles dalībniekam ar augstāko noteikto cenu un kvalitātes rādītāju.
  • Izmantojot šo stratēģiju, cenas tiek mainītas atsevišķi katram atslēgvārdam, nevis katrā atsevišķā reklāmu izsolē. Tāpēc, iestatot cenu, tiek ietekmētas visas atslēgvārdiem atbilstošās izsoles, ne tikai tās, kurās piedalās jūsu un mērķa domēna reklāmas.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.