Portfóliová stratégia ponúkania cien: definícia

Stratégia automatického ponúkania cien zameraná na ciele, ktorá zoskupuje viaceré kampane, reklamné skupiny a kľúčové slová.

Portfóliové stratégie ponúkania cien nastavujú cenové ponuky automaticky, čím vám pomáhajú dosiahnuť vaše výkonnostné ciele. Zahŕňajú tri stratégie inteligentných ponúk, t. j.  cieľovú CZA, cieľovú ROAS a vylepšenú CZK, a ďalšie stratégie vrátane maximalizácie počtu kliknutí, cieľového umiestnenia na stránke vyhľadávania a cieľového podielu víťazných zobrazení.

  • Po vytvorení sa portfóliová stratégia uloží do vašej zdieľanej knižnice. Tá predstavuje kľúčové miesto na správu portfóliových stratégií ponúkania cien a sledovanie ich výkonnosti.
  • Do portfóliovej stratégie ponúkania cien môžete pridávať položky na stránkach Kampane, Reklamné skupiny a Kľúčové slová.
  • Portfóliové stratégie ponúkania cien sa v minulosti označovali ako stratégie flexibilného ponúkania cien.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory