Google Analytics koppelen aan een Google Ads-manageraccount (MCC)

Door Google Analytics-property's aan uw Google Ads-manageraccount te koppelen, kunt u de activiteit van klanten op uw website analyseren na een advertentieklik die is gekoppeld aan een van de Google Ads-accounts in uw manageraccount. Met deze gegevens krijgt u inzicht in hoeveel websiteverkeer of zaken afkomstig zijn van Google Ads. Aan de hand hiervan kunt u uw advertenties en uw website verbeteren.

Als u een nieuw Google Ads-account toevoegt aan uw manageraccount, wordt dit automatisch aan dezelfde Analytics-property's gekoppeld. U hoeft dit account dus niet afzonderlijk aan Analytics te koppelen.

Voordelen

Nadat u Google Analytics en uw Google Ads-manageraccount heeft gekoppeld, kunt u het volgende doen:

 • Alle door u beheerde Google Ads-accounts in één stap koppelen aan Analytics.
 • Het beheer van uw geïmporteerde Analytics-doelen en -transacties, remarketinglijsten en site-engagementstatistieken, en geëxporteerde Analytics-kostengegevens van meerdere Google Ads-accounts vereenvoudigen door deze in één manageraccount te beheren.
 • Een account automatisch koppelen aan uw Analytics-property's wanneer u het account aan uw manageraccount toevoegt.

Voordat u begint, zorgt u ervoor dat u een Google-account gebruikt met rechten voor bewerken voor de Analytics-property en beheerderstoegang voor het Google Ads-manageraccount dat u wilt koppelen.

Opmerking: Deze rechten zijn alleen vereist voor het koppelen zelf. Nadat u de koppeling tot stand heeft gebracht, kunnen de rechten worden gewijzigd of geheel worden verwijderd.

Het toegangsniveau voor Google Ads controleren

Volg deze stappen om het toegangsniveau van uw Google Ads-account te controleren:

 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik op het toolsmenu , en klik onder 'Instellen' op Accounttoegang.
 3. Zoek in de kolom 'Toegangsniveau' naar 'Beheerder'.

Als u niet over het juiste toegangsniveau beschikt, kunt u de beheerder van uw Google Ads-manageraccount vragen om u beheerderstoegang te verlenen. Zonder beheerderstoegang tot uw Google Ads-manageraccount kunt u uw account niet aan Google Analytics koppelen.

Uw Google Analytics-rechten controleren

Controleer als volgt de rechten voor uw Analytics-property:

 1. Log in op uw Analytics-account.
 2. Klik bovenaan de pagina op het tabblad Beheer.
 3. Selecteer in de kolom 'Account' het Analytics-account met de property die u wilt aan een of meer van uw Google Ads-accounts wilt koppelen.
 4. Selecteer in de kolom 'Property' de Analytics-property die u wilt koppelen en klik op Gebruikersbeheer.

  Als Gebruikersbeheer hier niet wordt weergegeven, kunt u de beheerder van uw Analytics-account vragen u rechten voor bewerken te verlenen of de accounts voor u te koppelen.

 5. Zoek in de kolom 'Propertyrechten' naar rechten voor 'Bewerken' voor het e-mailadres dat aan uw Google Ads-account is gekoppeld.

Instructies

Google Analytics aan een Google Ads-manageraccount koppelen

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het toolsmenu en klik onder 'Instellen' op Gekoppelde accounts.
 3. Klik onder 'Google Analytics' op Details
 4. U ziet een lijst van Google Analytics-property's waartoe u toegang heeft. Klik op Koppeling instellen naast de property die u aan uw Google Ads-manageraccount wilt koppelen.
 5. U ziet nu een lijst met de weergaven van deze property die u kunt koppelen. Er zijn twee instellingen. Als uw Google Ads-account wordt gebruikt door een Google Ads-manageraccount dat aan deze property is gekoppeld, ziet u ook een kolom die aangeeft welke weergaven aan dat manageraccount zijn gekoppeld.
  • Sitestatistieken importeren: Kies één weergave waarvan u de site-engagementstatistieken wilt importeren. Hoewel dit optioneel is, raden we u aan één weergave te kiezen die wordt gebruikt voor de weergave van site-engagementstatistieken in de rapportagekolommen van Google Analytics voor al uw beheerde accounts.
  • Koppelen: Koppel zo veel weergaven als u wilt. Hiermee worden klik- en kostengegevens van Google Ads beschikbaar gemaakt in Analytics, en worden doelen en transacties van Analytics beschikbaar gemaakt in Google Ads. U kunt altijd een andere weergave kiezen in de afzonderlijk beheerde accounts.
 6. Klik op Opslaan.

U kunt deze handelingen herhalen voor eventuele aanvullende property's die u wilt koppelen.

Opmerking

Zodra Analytics-gegevens (bijvoorbeeld doelen) zijn geïmporteerd in Google Ads, vallen deze onder de Servicevoorwaarden van Google Ads.

Gekoppelde Analytics-property's bewerken of verwijderen

Nadat u een koppeling met een Analytics-property heeft gemaakt, kunt u weergaven toevoegen of verwijderen, instellingen bewerken of de koppeling met de property volledig verwijderen.

 1. Log in op uw Google Ads-manageraccount.
 2. Klik op het toolsmenu en klik onder 'Instellen' op Gekoppelde accounts.
 3. Klik onder 'Google Analytics' op Details weergeven.
 4. U ziet een lijst van Google Analytics-property's waartoe u toegang heeft. Klik op Bewerken naast de property die u wilt bewerken of waarvan u de koppeling wilt verwijderen.
  • Bewerken: schakel de koppelingen uit naar alle weergaven waarvan u de koppeling wilt verwijderen of wijzig de weergave die u wilt gebruiken voor site-engagementstatistieken.
  • Koppeling verwijderen: klik op Koppeling verwijderen.
 5. Klik op Opslaan.

Als u een eerder gekoppelde property ontkoppelt, zijn de Google Ads-gegevens (zoals klikken, vertoningen, CPC, enz.) niet langer zichtbaar in Analytics-rapporten. Sessiegegevens tot het moment dat u het account heeft losgekoppeld, zijn echter nog steeds beschikbaar. Alle nieuwe sessies die voortkomen uit klikken in de gekoppelde Google Ads-accounts nadat u deze heeft losgekoppeld, worden in Analytics-rapporten weergegeven als '(niet ingesteld)'. Alle op de koppeling gebaseerde remarketinglijsten worden ook gesloten. Alle doelen of transacties die u via Analytics naar Google Ads importeert, worden stopgezet.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen