Навигиране в профила Ви на мениджър

Различните страници в профила Ви на мениджър улесняват преглеждането на голям набор от данни и информация за всички профили, пряко или непряко свързани с този профил.

В тази статия се обяснява как да навигирате в профила си на мениджър. За повече информация за това, как работят профилите на мениджър, прочетете Всичко за профилите на мениджър в Google Ads.

Профилът Ви на мениджър има четири основни страници: Общ преглед, Препоръки, Профили и Кампании.

Забележка Ако в профила си на мениджър имате голям брой профили, някои от тези функции може все още да не са налице.

Общ преглед

Страницата с общ преглед е първата, която ще видите, когато влезете в профила си на мениджър в Google Ads Подобно на страниците с общ преглед в отделните профили, тази тук Ви дава възможност бързо да преглеждате общата ефективност на управляваните си профили. Прочете Всичко за страницата с общ преглед в профила Ви на мениджър

Препоръки

Страницата „Препоръки“ в профила Ви на мениджър може да Ви помогне да подобрите профилите, които управлявате. Тук можете да прегледате на едно място препоръките, които са налице във всичките Ви управлявани профили. Прочетете повече за „Препоръки“.

Профили 

От страницата „Профили“ в профила Ви на мениджър можете да се придвижите до страниците „Ефективност“, „Управление“ и „Бюджети“.

Във всяка от тези три страници винаги можете да кликнете върху името на профил в графата „Профил“, за да преминете направо към страницата за този отделен профил. Ще можете да получите достъп до всички налични функции в Google Ads и да правите промени, ако е необходимо.

Кампании

От страницата „Кампании“ можете да създавате и управлявате кампании за управляваните си профили. Прочетете Всичко за страницата „Кампании“ в профила Ви на мениджър, за да научите повече за това, какво можете да правите в тази страница.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си