Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu tự động

Chiến lược đặt giá thầu tự động giúp cho việc đặt giá thầu trở nên đơn giản hơn và không còn mang nặng tính phỏng đoán, nhờ đó, bạn có thể đạt được các mục tiêu về hiệu quả hoạt động. Mỗi loại chiến lược đặt giá thầu tự động được thiết kế để giúp bạn đạt được một mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp của mình. Bài viết này giới thiệu 6 loại chiến lược đặt giá thầu tự động khác nhau và trường hợp sử dụng các chiến lược này.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn muốn tự động hóa việc đặt giá thầu cho Chiến dịch mua sắm, hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về tính năng đặt giá thầu tự động cho Chiến dịch mua sắm.

Ví dụ

Giả sử bạn muốn tăng số lượt chuyển đổi trên các chiến dịch của mình ở mức mục tiêu CPA, nhưng bạn không có thời gian để đặt CPA tối đa riêng cho mỗi từ khóa riêng lẻ. Bằng cách thêm các chiến dịch đó vào danh mục chiến lược giá thầu CPA mục tiêu và đặt mục tiêu CPA mà bạn muốn đạt được, bạn cho phép Google Ads tự động tối ưu hóa giá thầu bằng cách sử dụng tính năng máy học nâng cao để có hiệu quả hoạt động tốt hơn nhằm đạt được mục tiêu.

Các loại chiến lược đặt giá thầu tự động

Mục tiêu Chiến lược giá thầu

Tăng số lượt truy cập trang web.

Chiến lược Tối đa hóa số lần nhấp tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lần nhấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách của mình.

Bạn có thể sử dụng chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp dưới dạng chiến lược thông thường trong một chiến dịch hoặc dưới dạng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trong nhiều chiến dịch.

Tìm hiểu thêm về chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp

Tìm hiểu thêm về chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp cho Chiến dịch mua sắm

Tăng khả năng hiển thị.

Tỷ lệ hiển thị mục tiêu tự động đặt giá thầu với mục tiêu hiển thị quảng cáo của bạn ở vị trí đầu tiên nhất của trang, ở đầu trang hoặc bất kỳ vị trí nào trên trang kết quả tìm kiếm của Google.

Chỉ số Tỷ lệ hiển thị mục tiêu chỉ áp dụng trên Mạng tìm kiếm, ở dạng chiến lược thông thường trong một chiến dịch hoặc chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trong nhiều chiến dịch.

Tìm hiểu thêm về Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Thu hút nhiều lượt chuyển đổi hơn với CPA mục tiêu của bạn.

Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu tự động đặt giá thầu trên Mạng Tìm kiếm hoặc Mạng Hiển thị để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể ở mức chi phí mục tiêu cho mỗi hành động (CPA) mà bạn đã đặt. Một số lượt chuyển đổi có thể có giá cao hơn hoặc thấp hơn so với mục tiêu của bạn.

Bạn có thể sử dụng chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu ở dạng chiến lược thông thường trong một chiến dịch hoặc chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trong nhiều chiến dịch.

Tìm hiểu thêm về CPA mục tiêu

Đạt được lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) khi bạn đánh giá mỗi lượt chuyển đổi theo cách khác nhau.

ROAS mục tiêu tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều giá trị chuyển đổi nhất có thể ở mức lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) mà bạn đặt ra. Một số chuyển đổi có thể có lợi tức cao hơn hoặc thấp hơn mục tiêu của bạn.

Bạn có thể sử dụng chiến lược này ở dạng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư và chiến lược thông thường cho từng chiến dịch.

Tìm hiểu thêm về chiến lược Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo

Tìm hiểu thêm về chiến lược Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo cho Chiến dịch mua sắm

Nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn khi chi tiêu ngân sách của bạn.

Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất cho chiến dịch của mình khi chi tiêu ngân sách.

Tìm hiểu thêm về chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi

Nhận được giá trị chuyển đổi cao hơn khi chi tiêu ngân sách của bạn.

Chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được giá trị chuyển đổi cao nhất cho chiến dịch của mình khi chi tiêu ngân sách.

Tìm hiểu thêm về chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi

Sức mạnh của chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Chiến lược đặt giá thầu thông minh là một nhóm các chiến lược đặt giá thầu dựa trên lượt chuyển đổi (như CPA mục tiêu, ROAS mục tiêu và CPC nâng cao) sử dụng công nghệ máy học tiên tiến để giúp bạn điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với từng phiên đấu giá. Chiến lược này xét đến nhiều tín hiệu (bao gồm thiết bị, vị trí, thời điểm trong ngày, danh sách tiếp thị lại, ngôn ngữ và hệ điều hành) trong thời gian diễn ra phiên đấu giá để nắm được ngữ cảnh riêng biệt của mỗi lượt tìm kiếm.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của chiến lược Đặt giá thầu thông minh, hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về chiến lược Đặt giá thầu thông minh hoặc tải Hướng dẫn sử dụng chiến lược đặt giá thầu thông minh trên Mạng Hiển thị xuống.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false