Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu tự động

Tính năng đặt giá thầu tự động giúp bạn không phải bỏ nhiều công sức và phỏng đoán khi đặt giá thầu để đạt được mục tiêu hiệu suất. Không giống như phương thức Đặt giá thầu CPC thủ công, bạn không cần phải tự cập nhật giá thầu cho những nhóm quảng cáo hoặc từ khoá cụ thể. Google Ads đặt giá thầu cho quảng cáo của bạn dựa trên khả năng quảng cáo đó sẽ mang lại lượt nhấp hoặc lượt chuyển đổi giúp bạn đạt được mục tiêu cụ thể cho công việc kinh doanh của mình.

Các loại chiến lược đặt giá thầu tự động có thể giúp bạn tăng số lượt nhấp, khả năng hiển thịsố lượt chuyển đổi. Chiến lược đặt giá thầu tự động học hỏi trong quá trình chạy, sử dụng thông tin về hiệu suất của một giá thầu để đặt giá thầu phù hợp trong tương lai. Tìm hiểu cách xác định một chiến lược giá thầu dựa trên các mục tiêu.

Bài viết này mô tả các mục tiêu kinh doanh và chiến lược đặt giá thầu tự động giúp bạn đạt được từng mục tiêu một cách tốt nhất.

Lưu ý: Nếu bạn chỉ muốn tự động hoá tính năng đặt giá thầu cho một chiến dịch Mua sắm, hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về tính năng đặt giá thầu tự động cho chiến dịch Mua sắm.

Cách chiến lược Đặt giá thầu thông minh nâng cao hiệu quả của tính năng đặt giá thầu tự động cho chiến dịch Tìm kiếm

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh khai thác các lợi ích của tính năng đặt giá thầu tự động dựa trên mục tiêu và áp dụng cho các lượt chuyển đổi (lượt nhấp được chuyển đổi thành lượt mua hàng hoặc dịch vụ) cũng như giá trị chuyển đổi. Chiến lược này xét đến nhiều tín hiệu (bao gồm cả thiết bị, vị trí, thời điểm trong ngày, danh sách tái tiếp thị, ngôn ngữ và hệ điều hành) trong thời gian diễn ra phiên đấu giá để nắm được ngữ cảnh riêng biệt của mỗi lượt tìm kiếm. Chiến lược Đặt giá thầu thông minh sử dụng tính năng "đặt giá thầu tại thời điểm đấu giá" để đặt giá thầu cho mỗi cụm từ tìm kiếm. Các chiến lược Đặt giá thầu thông minh gồm CPA mục tiêu, Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, Tối đa hóa lượt chuyển đổi và Tối đa hóa giá trị chuyển đổi. Tìm hiểu thêm về chiến lược đặt giá thầu thông minh

Ví dụ:

Có thể bạn muốn tăng số lượt chuyển đổi trên các chiến dịch của mình theo mục tiêu CPA, nhưng bạn không có thời gian để đặt CPC tối đa riêng cho từng từ khoá. Bằng cách thêm các chiến dịch đó vào chiến lược giá thầu danh mục đầu tư CPA mục tiêu và đặt mục tiêu CPA mà bạn muốn đạt được, bạn cho phép Google Ads tự động tối ưu hoá giá thầu bằng cách sử dụng công nghệ AI nâng cao để có hiệu suất tốt hơn nhằm đạt được mục tiêu của mình.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của chiến lược Đặt giá thầu thông minh, hãy tham khảo các bài viết Hướng dẫn sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh, Giới thiệu về chiến lược Đặt giá thầu thông minh, Đặt giá thầu thông minh hơn trên Mạng Tìm kiếm.

Các loại chiến lược đặt giá thầu tự động

Mục tiêu Chiến lược giá thầu

Tăng số lượt truy cập vào trang web.

Chiến lược Tối đa hoá số lượt nhấp đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt nhấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn.

Bạn có thể sử dụng chiến lược Tối đa hoá số lượt nhấp làm chiến lược chuẩn trong một chiến dịch hoặc làm chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trong nhiều chiến dịch.

Tìm hiểu thêm về chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp

Tìm hiểu thêm về chiến lược Tối đa hóa số lượt nhấp cho chiến dịch Mua sắm

Tăng khả năng hiển thị.

Chiến lược Tỷ lệ hiển thị mục tiêu đặt giá thầu cho mục tiêu là hiển thị quảng cáo của bạn ở vị trí đầu tiên trên trang, ở đầu trang hoặc ở vị trí bất kỳ trên trang kết quả tìm kiếm trên Google.

Chiến lược Tỷ lệ hiển thị mục tiêu chỉ dành cho Mạng Tìm kiếm, ở dạng chiến lược chuẩn trong một chiến dịch hoặc chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trong nhiều chiến dịch.

Tìm hiểu thêm về chiến lược Tỷ lệ hiển thị mục tiêu

Nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn bằng chiến lược CPA mục tiêu.

Đặt giá thầu thông minh

Chiến lược CPA mục tiêu đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể với chi phí mục tiêu trên mỗi hành động (tCPA) mà bạn đã đặt. Một số lượt chuyển đổi có thể có chi phí cao hơn hoặc thấp hơn so với mục tiêu của bạn.

Bạn có thể sử dụng chiến lược CPA mục tiêu dưới dạng chiến lược chuẩn trong một chiến dịch hoặc dưới dạng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trong nhiều chiến dịch.

Nếu chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc Tối đa hóa giá trị chuyển đổi có thể áp dụng được cho loại chiến dịch mà bạn chọn, bạn nên sử dụng các chiến lược đó thay vì chiến lược CPA mục tiêu.

Khi bạn đang sử dụng chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi không đặt CPA mục tiêu, chúng tôi sẽ tập trung chi tiêu ngân sách để tăng tối đa giá trị chuyển đổi cho các chiến dịch của bạn.

Khi bạn đang sử dụng chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi có đặt CPA mục tiêu, chúng tôi sẽ giúp bạn nhận được giá trị chuyển đổi cao nhất có thể với mức lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu).

Tìm hiểu thêm về chiến lược CPA mục tiêu

Đạt được lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu) khi bạn đánh giá mỗi lượt chuyển đổi theo cách khác nhau.

Đặt giá thầu thông minh

Chiến lược ROAS mục tiêu đặt giá thầu để giúp bạn nhận được giá trị lượt chuyển đổi cao nhất có thể với lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (tROAS) mà bạn đã đặt. Một số lượt chuyển đổi có thể mang lại mức lợi tức cao hơn hoặc thấp hơn so với mục tiêu của bạn.

Bạn có thể sử dụng chiến lược ROAS mục tiêu dưới dạng chiến lược chuẩn trong một chiến dịch hoặc dưới dạng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trong nhiều chiến dịch.

Tìm hiểu thêm về chiến lược ROAS mục tiêu

Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo cho chiến dịch Mua sắm

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập chiến lược đặt giá thầu theo lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo cho Quảng cáo khách sạn

Nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn khi chi tiêu ngân sách của bạn.

Đặt giá thầu thông minh

Chiến lược đặt giá thầu Tối đa hoá lượt chuyển đổi sẽ giúp bạn tối ưu hoá nhằm thu hút lượt chuyển đổi.

Bạn có thể đặt CPA mục tiêu trong chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa lượt chuyển đổi. Điều này có nghĩa là chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ cố gắng giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể với mức chi phí mục tiêu trên mỗi hành động mà bạn đã đặt. Nếu bạn không đặt CPA mục tiêu, chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi sẽ tập trung chi tiêu ngân sách của bạn để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể.

Chiến lược đặt giá thầu Tối đa hoá giá trị chuyển đổi sẽ giúp bạn tối ưu hoá nhằm tăng giá trị chuyển đổi. Bạn có thể đặt ROAS mục tiêu trong chiến lược đặt giá thầu Tối đa hoá giá trị chuyển đổi. Điều này có nghĩa là chiến lược Đặt giá thầu thông minh sẽ cố gắng mang lại giá trị chuyển đổi cao nhất có thể với mức lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu) mà bạn đã đặt. Nếu bạn không đặt ROAS mục tiêu, chiến lược Tối đa hoá giá trị chuyển đổi sẽ tập trung chi tiêu ngân sách để mang lại giá trị chuyển đổi cao nhất có thể.

Chiến lược Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi tập trung vào các chỉ số mà bạn muốn tối đa hoá, nhưng lại làm giới hạn số tiền chi tiêu trong phạm vi ngân sách nhất định.

Tham khảo bài viết Chiến lược Tối đa hoá lượt chuyển đổi so với chiến lược Tối đa hoá giá trị chuyển đổi

Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về chiến lược Tối đa hoá lượt chuyển đổi

Nhận được giá trị lượt chuyển đổi cao hơn khi chi tiêu ngân sách của bạn.

Đặt giá thầu thông minh

Chiến lược Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi đặt giá thầu để giúp bạn nhận được giá trị lượt chuyển đổi cao nhất cho chiến dịch trong khi chi tiêu ngân sách.

Chiến lược Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi tập trung vào các chỉ số mà bạn muốn tối đa hoá, nhưng lại làm giới hạn số tiền chi tiêu trong phạm vi ngân sách nhất định.

Khi bạn đang sử dụng chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi không đặt ROAS mục tiêu, chúng tôi sẽ tập trung chi tiêu ngân sách vào việc tăng tối đa giá trị chuyển đổi cho các chiến dịch của bạn.

Khi bạn đang sử dụng chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi có đặt ROAS mục tiêu, chúng tôi sẽ giúp bạn nhận được giá trị chuyển đổi cao nhất có thể với mức lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS mục tiêu).

Khi tạo một chiến lược đặt giá thầu Tối đa hóa giá trị chuyển đổi, bạn có thể đặt ROAS mục tiêu (lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo).

Tham khảo bài viết Chiến lược Tối đa hoá lượt chuyển đổi so với chiến lược Tối đa hoá giá trị chuyển đổi

Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về chiến lược Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi

Tạo chiến lược đặt giá thầu tự động

Bạn có thể tạo chiến lược đặt giá thầu tự động cho một chiến dịch (chiến lược chuẩn) hoặc nhiều chiến dịch (chiến lược giá thầu danh mục đầu tư) bằng những cách sau:

  • Tạo chiến dịch mới.
  • Tạo hoặc thay đổi trong phần cài đặt chiến dịch.
  • Tạo trên trang "Chiến lược giá thầu"

Để tạo, xem hoặc quản lý chiến lược giá thầu, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Công cụ Tools Icon.
  2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Ngân sách và chiến lược đặt giá thầu trong trình đơn mục.
  3. Nhấp vào Chiến lược giá thầu.

Để tạo một chiến lược giá thầu, hãy tham khảo bài viết Thiết lập chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Mẹo: Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ cách hoạt động của từng chiến lược đặt giá thầu, hãy tham khảo bài viết Đạt được thành công nhờ sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh.

Sức mạnh của chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh là một nhóm các chiến lược giá thầu dựa trên lượt chuyển đổi (CPA mục tiêu, ROAS mục tiêu và CPC nâng cao) sử dụng công nghệ AI nâng cao để giúp bạn điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với từng phiên đấu giá. Chiến lược này xét đến nhiều tín hiệu tại thời điểm đấu giá (bao gồm cả thiết bị, vị trí, thời điểm trong ngày, danh sách tái tiếp thị, ngôn ngữ và hệ điều hành) để nắm được bối cảnh riêng của mỗi lượt tìm kiếm.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của chiến lược Đặt giá thầu thông minh, hãy tham khảo bài viết Giới thiệu về chiến lược Đặt giá thầu thông minh hoặc tải Hướng dẫn sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh trên Mạng Hiển thị.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính