Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu tự động

Chiến lược đặt giá thầu tự động giúp việc đặt giá thầu trở nên dễ dàng và không còn mang nặng tính phỏng đoán, để bạn có thể đạt được mục tiêu hiệu suất của mình. Mỗi loại chiến lược giá thầu tự động được thiết kế để giúp bạn đạt được một mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp của mình. Bài viết này giới thiệu 6 loại chiến lược giá thầu tự động khác nhau và thời điểm sử dụng chúng.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn muốn tự động hóa việc đặt giá thầu cho Chiến dịch mua sắm, hãy đọc Giới thiệu về chiến lược đặt giá thầu tự động cho Chiến dịch mua sắm.

Ví dụ:

Giả sử bạn muốn tăng số lượt chuyển đổi trên các chiến dịch của mình ở mức mục tiêu CPA, nhưng không có thời gian để đặt CPC tối đa riêng cho mỗi từ khóa. Bằng cách thêm các chiến dịch đó vào danh mục chiến lược giá thầu CPA mục tiêu và đặt mục tiêu CPA bạn muốn đạt được, bạn cho phép Google Ads tự động tối ưu hóa giá thầu bằng cách sử dụng máy học nâng cao để có hiệu suất tốt hơn cho mục tiêu của bạn.

 

Các loại chiến lược đặt giá thầu tự động

Mục tiêu Chiến lược giá thầu

Tăng số lượt truy cập trang web.

Chiến lược Tối đa hóa số lần nhấp tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lần nhấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách của mình. 

Chiến lược Tối đa hóa số lần nhấp có thể áp dụng ở dạng chiến lược tiêu chuẩn trong một chiến dịch hoặc chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trên nhiều chiến dịch.

Tìm hiểu thêm về chiến lược Tối đa hóa số lần nhấp.

Tìm hiểu thêm về chiến lược Tối đa hóa số lần nhấp cho Chiến dịch mua sắm.

Tăng khả năng hiển thị.

Tỷ lệ hiển thị mục tiêu tự động đặt giá thầu với mục tiêu hiển thị quảng cáo của bạn ở vị trí đầu tiên nhất của trang, ở đầu trang hoặc bất kỳ vị trí nào trên trang kết quả tìm kiếm của Google.

Tỷ lệ hiển thị mục tiêu chỉ có sẵn trên Mạng tìm kiếm, dưới dạng chiến lược chuẩn trong một chiến dịch hoặc dạng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trên nhiều chiến dịch.

Tìm hiểu thêm về Tỷ lệ hiển thị mục tiêu.

Thu hút nhiều lượt chuyển đổi hơn với CPA mục tiêu của bạn.

Chiến lược đặt giá thầu CPA mục tiêu tự động đặt giá thầu Tìm kiếm hoặc Hiển thị để giúp nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất có thể với giá mỗi hành động (CPA) mục tiêu mà bạn đã đặt. Một số lượt chuyển đổi có thể tốn chi phí nhiều hơn hoặc ít hơn so với mục tiêu của bạn.

Chiến lược Đặt giá thầu CPA mục tiêu có thể áp dụng dưới dạng chiến lược chuẩn trong một chiến dịch riêng lẻ hoặc chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trên nhiều chiến dịch và nhóm quảng cáo.

Đặt giá thầu CPA mục tiêu trước đây được gọi là "Trình tối ưu hóa chuyển đổi".

Tìm hiểu thêm về CPA mục tiêu.

Đạt được lợi nhuận mục tiêu trên mức chi tiêu quảng cáo (ROAS) khi bạn đánh giá mỗi lượt chuyển đổi khác nhau. 

ROAS mục tiêu tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều giá trị chuyển đổi nhất có thể ở mức lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) mà bạn đặt ra. Một số chuyển đổi có thể có lợi tức cao hơn hoặc thấp hơn mục tiêu của bạn.

Mục tiêu này khả dụng ở dạng chiến lược giá thầu danh mục đầu tư và chiến lược chuẩn cho từng chiến dịch.

Tìm hiểu thêm về ROAS mục tiêu.

Tìm hiểu thêm về Lợi nhuận mục tiêu trên mức chi tiêu quảng cáo ROAS cho Chiến dịch mua sắm.

Nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn khi chi tiêu ngân sách của bạn. 

Chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi nhất cho chiến dịch trong khi chi tiêu ngân sách của mình.

Tìm hiểu thêm về chiến lược Tối đa hóa lượt chuyển đổi.

Nhận thêm giá trị chuyển đổi trong khi chi tiêu ngân sách của bạn.

Chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi tự động đặt giá thầu để giúp bạn nhận được giá trị chuyển đổi nhiều nhất cho chiến dịch của mình trong khi chi tiêu ngân sách của bạn.

Tìm hiểu thêm về chiến lược Tối đa hóa giá trị chuyển đổi.
 

 

Sức mạnh của chiến lược Đặt giá thầu thông minh

Đặt giá thầu thông minh là một nhóm các chiến lược giá thầu dựa trên lượt chuyển đổi—CPA mục tiêu, ROAS mục tiêu và CPC nâng cao—sử dụng công nghệ máy học tiên tiến để giúp bạn điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với từng phiên đấu giá. Tính năng này xét đến nhiều tín hiệu trong thời gian đấu giá bao gồm thiết bị, địa điểm, thời gian trong ngày, danh sách tiếp thị lại, ngôn ngữ và hệ điều hành để xác định ngữ cảnh độc nhất của mỗi lượt tìm kiếm.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của chiến lược Đặt giá thầu thông minh, hãy đọc bài viết Giới thiệu về chiến lược Đặt giá thầu thông minh hoặc tải xuống Hướng dẫn đặt giá thầu thông minh trên Mạng hiển thị.

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố