Studieguide inför testet Mobilannonsering

Om automatisk budgivning

Med automatisk budgivning slipper du själv sköta grovgörat och du behöver inte gissa dig fram till vilka bud som uppfyller dina verksamhetsmål. Alla våra automatiska budstrategier är utformade för att hjälpa dig nå ett specifikt mål för din verksamhet. I den här artikeln beskriver vi sex olika typer av automatiska budstrategier och när du ska använda dem.

Innan du börjar

Om du vill ange bud automatiskt för en Shopping-kampanj kan du läsa om automatisk budgivning för Shopping-kampanjer.

Exempel

Anta att du vill få fler konverteringar i alla dina kampanjer med ett visst CPA-mål, men att du inte har tid att ange ett särskilt högsta CPC för varje enskilt sökord. I och med att du lägger till de här kampanjerna i en portföljmålstrategi för mål-CPA-budgivning och anger ett CPA-mål tillåter du att Google Ads automatiskt optimerar bud via avancerad maskininlärning för att du ska få bättre resultat av dina mål.

Typer av automatiska budstrategier

Mål Budstrategi

Få fler webbplatsbesök

Med Maximera klick anges dina bud automatiskt så att du får så många klick som möjligt för din budget.

Maximera klick är tillgänglig som standardstrategi i en enskild kampanj eller som portföljbudstrategi i flera kampanjer.

Läs mer om Maximera klick

Läs mer om Maximera klick för Shopping-kampanjer

Öka synligheten.

Målexponeringsandel ställer automatiskt in bud med målet att visa din annons på den absolut högsta positionen på sidan, högt upp på sidan eller var som helst på den första sidan med Googles sökresultat.

Målexponeringsandel är endast tillgängligt i söknätverket, antingen som en standardstrategi för en enda kampanj eller som en portföljbudstrategi i flera kampanjer.

Läs mer om målexponeringsandel

Få fler konverteringar med din mål-CPA

Mål-CPA innebär att sök- och displaybuden automatiskt ställs in så att du får så många konverteringar som möjligt till den kostnad per åtgärd (CPA) du anger. Vissa konverteringar kan kosta mer eller mindre än målet.

Budgivning med mål-CPA är tillgängligt som standardstrategi i en enda kampanj eller som portföljbudstrategi för flera kampanjer och annonsgrupper.

Läs mer om mål-CPA

Nå en målavkastning på annonsutgift (ROAS) när du värderar varje konvertering olika

Med Mål-ROAS anges dina bud automatiskt så att du får så högt konverteringsvärde som möjligt för den mål-ROAS (avkastning på annonsutgift) du anger. Vissa konverteringar kan ha högre eller lägre avkastning än ditt mål.

Finns som portföljbudstrategi och standardstrategi för enskilda kampanjer

Läs mer om mål-ROAS

Läs mer om mål-ROAS för Shopping-kampanjer

Få fler konverteringar med din budget

Maximera konverteringar ställer automatiskt in bud som hjälper dig att få flest konverteringar för kampanjen med din budget.

Läs mer om Maximera konverteringar

Få mer konverteringsvärde medan du spenderar din budget.

Maximera konverteringsvärdet ställer automatiskt in bud som hjälper dig att få mest konverteringsvärde för din kampanj medan du spenderar din budget.

Läs mer om Maximera konverteringsvärdet

Kraften hos Smart Bidding

Smart Bidding är en uppsättning konverteringsbaserade budstrategier – Mål-CPA, Mål-ROAS och Förbättrad CPC – som använder avancerad maskininlärning för att ange rätt bud i varje auktion. Algoritmerna tar hänsyn till en mängd olika signaler vid auktionstillfället, som enhet, plats, klockslag, remarketinglista, språk och operativsystem, för att fånga upp det unika sammanhanget i varje sökning.

Om du vill veta mer om hur Smart Bidding fungerar kan du läsa Om Smart Bidding eller ladda ned vår guide för Smart Bidding i displaynätverket.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt