Automatické ponuky

Automatické ponuky vás odbremenia od náročných úloh a dohadov pri nastavovaní cenových ponúk s cieľom splniť vaše výkonnostné ciele. Každý typ stratégie automatických ponúk je navrhnutý tak, aby vám pomohol dosiahnuť špecifický cieľ vašej firmy. V tomto článku vám predstavíme šesť rôznych typov stratégií automatických ponúk a situácie, v ktorých by ste ich mali použiť.

Skôr než začnete

Ak chcete automatizovať ponúkanie pre kampaň v Nákupoch, prečítajte si informácie o automatickom ponúkaní pre kampane v Nákupoch.

Príklad

Povedzme, že chcete zvýšiť počet konverzií vo svojich kampaniach pri cieľovej CZA, no nemáte čas nastaviť individuálnu max. CZK pre jednotlivé kľúčové slová. Pridaním týchto kampaní do portfólia stratégie ponúk cieľovej CZA a nastavením požadovanej cieľovej CZA umožníte službe Google Ads, aby automaticky optimalizovala ponuky pomocou pokročilého strojového učenia a zlepšila tak výkonnosť vašich cieľov.

 

Typy stratégií automatických ponúk

Cieľ Stratégia ponúk

Zvýšenie návštevnosti webu

Maximalizácia kliknutí automaticky nastavuje ponuky tak, aby ste v rámci rozpočtu získali čo najviac kliknutí. 

Maximalizácia kliknutí je dostupná ako štandardná stratégia jednej kampane alebo portfóliová stratégia ponúk viacerých kampaní.

Prečítajte si ďalšie informácie o maximalizácii kliknutí.

Prečítajte si ďalšie informácie o maximalizácii kliknutí pre kampane v Nákupoch.

Zvýšenie viditeľnosti

Cieľový podiel zobrazení automaticky nastavuje ponuky s cieľom zobraziť vašu reklamu celkom navrchu stránky, navrchu stránky alebo kdekoľvek na stránke s výsledkami vyhľadávania Google.

Cieľový podiel zobrazení je k dispozícii len vo Vyhľadávacej sieti ako štandardná stratégia v rámci jednej kampane alebo ako portfóliová stratégia ponúk v rámci viacerých kampaní.

Prečítajte si ďalšie informácie o cieľovom podiele zobrazení.

Zvýšenie počtu konverzií pomocou cieľovej CZA

Cieľová CZA automaticky nastavuje ponuky vo Vyhľadávacej alebo Obsahovej sieti tak, aby ste pri nastavenej cieľovej cene za akciu (CZA) získali čo najviac konverzií. Cena niektorých konverzií môže byť vyššia alebo nižšia ako váš cieľ.

Ponúkanie cieľovej CZA je dostupné buď ako štandardná stratégia v jednej kampani, alebo ako portfóliová stratégia ponúkania cien vo viacerých kampaniach a reklamných skupinách.

Ponúkanie cieľovej CZA sa v minulosti nazývalo Optimalizátor konverzií.

Prečítajte si viac o cieľovej CZA.

Dosiahnutie cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS) pri rôznych hodnotách konverzií 

Cieľová ROAS automaticky nastavuje cenové ponuky tak, aby ste pri vami nastavenej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (ROAS) dosiahli čo najvyššiu hodnotu konverzie. Niektoré konverzie môžu mať vyššiu alebo nižšiu návratnosť, než je vaša cieľová návratnosť.

Cieľová ROAS je k dispozícii ako portfóliová stratégia ponúkania cien aj ako štandardná stratégia v individuálnych kampaniach.

Ďalšie informácie o cieľovej ROAS

Prečítajte si viac o cieľovom ROAS pre kampane v Nákupoch.

Zvýšenie počtu konverzií počas míňania rozpočtu 

Stratégia Maximalizácia počtu konverzií automaticky nastavuje ponuky tak, aby pomohla vyčerpať rozpočet a dosiahnuť tak maximálne množstvo konverzií pre vašu kampaň.

Prečítajte si viac o maximalizácii konverzií.

Zvýšenie hodnoty konverzie počas míňania rozpočtu

Maximalizácia hodnoty konverzií automaticky nastavuje ponuky tak, aby ste pri vyčerpaní rozpočtu dosiahli maximálnu hodnotu konverzie.

Prečítajte si viac o maximalizácii hodnoty konverzií.
 

 

Sila inteligentných ponúk

Inteligentné ponuky predstavujú skupinu stratégií ponúk založených na konverziách (Cieľová CZA, Cieľové ROAS a Vylepšená CZK), ktoré pomocou pokročilého strojového učenia nastavujú vhodné cenové ponuky pri jednotlivých aukciách. Zohľadňuje sa takisto celý rad signálov v čase aukcie vrátane zariadenia, polohy, času dňa, remarketingového zoznamu, jazyka a operačného systému na zaznamenanie jedinečného kontextu každého vyhľadávania.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spôsobe fungovania inteligentných ponúk, prečítajte si článok Inteligentné ponuky alebo si stiahnite nášho sprievodcu inteligentnými ponukami v Obsahovej sieti.

 

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory