Automatické ponuky

Automatické ponuky za vás urobia všetku ťažkú prácu a bez dohadov za vás nastavia ponuky, s ktorými dosiahnete svoje výkonnostné ciele. Na rozdiel od manuálnych ponúk ceny za kliknutie nemusíte manuálne aktualizovať ponuky pre konkrétne reklamné skupiny ani kľúčové slová. Google Ads nastavuje ponuky pre vaše reklamy na základe pravdepodobnosti, že pri danej reklame dôjde ku kliknutiu alebo konverzii, aby vám to pomohlo dosiahnuť konkrétny obchodný cieľ.

Rôzne typy stratégií automatických ponúk vám pomôžu dosiahnuť vyšší počet kliknutí a konverzií a zlepšiť viditeľnosť. Stratégie automatických ponúk sa priebežne optimalizujú pomocou informácií o výkonnosti jednotlivých ponúk, vďaka čomu je nastavovanie ďalších ponúk efektívnejšie. Ako vybrať stratégiu ponúk na základe cieľov

Tento článok opisuje rôzne obchodné ciele a najlepšie stratégie automatických ponúk na ich dosiahnutie.

Poznámka: Ak chcete automatizovať ponuky v nákupnej kampani (ang. Shopping campaign), prečítajte si o automatických ponukách v nákupných kampaniach.

Ako inteligentné ponuky zlepšujú automatické ponuky v kampani vo vyhľadávaní

Inteligentné ponuky využívajú výhody automatických ponúk zameraných na cieľ a používajú ich na získavanie konverzií (kliknutí, po ktorých nasledoval nákup alebo využitie služby) a hodnôt konverzií. Zohľadňuje sa takisto celý rad signálov v čase aukcie vrátane zariadenia, polohy, času dňa, remarketingového zoznamu, jazyka a operačného systému a je tak možné zaznamenať jedinečný kontext každého vyhľadávania. Inteligentné ponuky používajú funkciu ponúk pri aukcii, ktorá nastavuje ponuku pre každý dopyt. Stratégie inteligentných ponúk zahŕňajú cieľovú cenu za akciu, cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu , maximalizáciu konverzií a maximalizáciu hodnoty konverzií. Ďalšie informácie o inteligentných ponukách

Príklad

Možno chcete zvýšiť počet konverzií vo svojich kampaniach pri určitej cieľovej cene za akciu (angl. cost‑per‑action), no nemáte čas nastaviť individuálnu maximálnu cenu za kliknutie (angl. cost‑per‑click) pre jednotlivé kľúčové slová. Pridaním týchto kampaní do portfóliovej stratégie ponúk cieľovej ceny za akciu a nastavením požadovanej cieľovej ceny za akciu umožníte službe Google Ads, aby optimalizovala ponuky pomocou pokročilej umelej inteligencie a zlepšila tak výkonnosť v prípade vašich cieľov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spôsobe fungovania inteligentných ponúk, prečítajte si články Sprievodca inteligentnými ponukami, Inteligentné ponuky a Nastavenie inteligentnejších ponúk vo vyhľadávaní.

Typy stratégií automatických ponúk

Cieľ Stratégia ponúk

Zvýšenie návštevnosti webu

Maximalizácia kliknutí nastavuje ponuky tak, aby ste v rámci svojho rozpočtu získali čo najviac kliknutí.

Maximalizácia kliknutí je dostupná ako štandardná stratégia jednej kampane alebo portfóliová stratégia ponúk viacerých kampaní.

Ďalšie informácie o maximalizácii kliknutí

Ďalšie informácie o maximalizácii kliknutí pre nákupné kampane

Zvýšenie viditeľnosti

Cieľový podiel zobrazení nastavuje ponuky s cieľom zobraziť vašu reklamu na samom vrchu stránky, navrchu stránky alebo kdekoľvek na stránke s výsledkami vyhľadávania na Googli.

Cieľový podiel zobrazení je k dispozícii len vo Vyhľadávacej sieti ako štandardná stratégia jednej kampane alebo portfóliová stratégia ponúk viacerých kampaní.

Ďalšie informácie o cieľovom podiele zobrazení

Zvýšenie počtu konverzií pomocou cieľovej ceny za akciu

Inteligentné ponuky

Cieľová cena za akciu nastavuje ponuky tak, aby ste pri nastavenej cieľovej cene za akciu (CZA) získali čo najviac konverzií. Niektoré konverzie môžu stáť viac alebo menej, ako je cieľová suma.

Cieľová cena za akciu je dostupná ako štandardná stratégia jednej kampane alebo portfóliová stratégia ponúk viacerých kampaní.

Ak je pre váš typ kampane dostupná maximalizácia konverzií alebo maximalizácia hodnoty konverzií, odporúčame vám namiesto cieľovej ceny za akciu použiť niektorú z týchto stratégií.

Keď používate maximalizáciu hodnoty konverzií bez nastavenej cieľovej ceny za akciu, budeme sa v prípade vašich kampaní snažiť minúť váš rozpočet na maximalizáciu hodnoty konverzií.

Ak používate maximalizáciu hodnoty konverzií s nastavenou cieľovou cenou za akciu, pomôžeme vám dosiahnuť čo najvyššiu možnú hodnotu konverzie pri danej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (NVR).

Ďalšie informácie o cieľovej cene za akciu

Dosiahnutie cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (NVR) pri rôznych hodnotách konverzií

Inteligentné ponuky

Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu nastavuje ponuky tak, aby ste pri nastavenej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (NVR) dosiahli čo najvyššiu hodnotu konverzie. Niektoré konverzie môžu mať vyššiu alebo nižšiu návratnosť, než je vaša cieľová návratnosť.

Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu je dostupná ako štandardná stratégia jednej kampane alebo portfóliová stratégia ponúk viacerých kampaní.

Ďalšie informácie o cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu

Ďalšie informácie o cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu pre nákupné kampane

Ďalšie informácie o nastavení cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu pre reklamy na hotely

Zvýšenie počtu konverzií v rámci stanoveného rozpočtu

Inteligentné ponuky

Maximalizácia konverzií vám pomôže optimalizovať kampaň na konverzie.

V rámci stratégie ponúk na maximalizáciu konverzií môžete nastaviť cieľovú cenu za akciu. To znamená, že inteligentné ponuky sa pokúsia získať čo najviac konverzií pri nastavenej cieľovej cene za akciu (CZA). Ak možnosť Cieľová CZA nie je nastavená, maximalizácia konverzií sa bude snažiť minúť váš rozpočet tak, aby ste získali čo najviac konverzií.

Maximalizácia hodnoty konverzií vám pomôže optimalizovať kampaň na hodnoty konverzií. V rámci stratégie ponúk na maximalizáciu hodnoty konverzií môžete nastaviť cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu. To znamená, že inteligentné ponuky sa pokúsia dosiahnuť najvyššiu možnú hodnotu konverzie pri nastavenej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (NVR). Ak cieľová návratnosť výdavkov na reklamu nie je nastavená, maximalizácia hodnoty konverzií sa bude snažiť minúť váš rozpočet tak, aby ste získali čo najvyššiu hodnotu konverzie.

Maximalizácia hodnoty konverzií kladie dôraz na oblasť, ktorú chcete maximalizovať, obmedzuje však výdavky podľa stanoveného rozpočtu.

Pozrite si porovnanie maximalizácie konverzií a maximalizácie hodnoty konverzií.

Ďalšie informácie o maximalizácii konverzií

Zvýšenie hodnoty konverzie v rámci stanoveného rozpočtu

Inteligentné ponuky

Maximalizácia hodnoty konverzií nastavuje ponuky tak, aby ste pri vyčerpaní rozpočtu dosiahli maximálnu hodnotu konverzie.

Maximalizácia hodnoty konverzií kladie dôraz na oblasť, ktorú chcete maximalizovať, obmedzuje však výdavky podľa stanoveného rozpočtu.

Keď používate maximalizáciu hodnoty konverzií bez nastavenej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu, budeme sa v prípade vašich kampaní snažiť minúť váš rozpočet na maximalizáciu hodnoty konverzií.

Ak používate maximalizáciu hodnoty konverzií s nastavenou cieľovou návratnosťou výdavkov na reklamu, pomôžeme vám dosiahnuť čo najvyššiu možnú hodnotu konverzie pri danej cieľovej návratnosti výdavkov na reklamu (NVR).

Pri vytváraní stratégie ponúk na maximalizáciu hodnoty konverzií môžete nastaviť cieľovú návratnosť výdavkov na reklamu (NVR).

Pozrite si porovnanie maximalizácie konverzií a maximalizácie hodnoty konverzií.

Ďalšie informácie o maximalizácii hodnoty konverzií

Vytvorenie stratégie automatických ponúk

Stratégiu automatických ponúk môžete vytvoriť pre jednu kampaň (štandardná stratégia) alebo viaceré kampane (portfóliová stratégia ponúk) nasledujúcimi spôsobmi:

  • Vytvorte ju spolu s novou kampaňou.
  • Vytvorte ju alebo zmeňte v nastaveniach kampane.
  • Vytvorte ju zo sekcie Stratégie ponúk.

Ak chcete vytvárať, kontrolovať alebo spravovať stratégie ponúk, postupujte takto:

  1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Nástroje Tools Icon.
  2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Rozpočty a ponuky.
  3. Kliknite na Stratégie ponúk.

Ak chcete vytvoriť stratégiu ponúk, prečítajte si o nastavení inteligentných ponúk.

Tip: Ak stále nemáte jasno, ako fungujú jednotlivé stratégie ponúk, prečítajte si článok Dosiahnutie úspechu s inteligentnými ponukami.

Sila inteligentných ponúk

Inteligentné ponuky predstavujú skupinu stratégií ponúk založených na konverziách (cieľová cena za akciu, cieľová návratnosť výdavkov na reklamu a vylepšená cena za kliknutie), ktoré pomocou pokročilej umelej inteligencie nastavujú vhodné ponuky pri jednotlivých aukciách. Zohľadňuje sa takisto celý rad signálov v čase aukcie vrátane zariadenia, polohy, času dňa, remarketingového zoznamu, jazyka a operačného systému a je tak možné zaznamenať jedinečný kontext každého vyhľadávania.

Ak sa chcete dozvedieť viac o spôsobe fungovania inteligentných ponúk, prečítajte si článok Inteligentné ponuky alebo si stiahnite nášho sprievodcu inteligentnými ponukami v Obsahovej sieti.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
12067912340968861578