Automatyczne określanie stawek

Dzięki automatycznemu określaniu stawek nie musisz już zgadywać stawek ani się męczyć przy ich ustalaniu, a zarazem możesz osiągać swoje cele skuteczności. W przeciwieństwie do samodzielnego ustawiania stawek CPC nie ma konieczności ręcznego aktualizowania stawek dla określonych grup reklam czy słów kluczowych. Google Ads ustala stawki za Twoje reklamy w zależności od prawdopodobieństwa kliknięć lub konwersji, które pomagają osiągnąć określony cel biznesowy.

Różne rodzaje strategii automatycznego określania stawek pomagają zwiększać liczbę kliknięć, widoczność reklam i liczbę konwersji. Strategie automatycznego określania stawek stają się z czasem coraz skuteczniejsze, bo mają do dyspozycji stale rosnącą bazę danych o historycznej skuteczności stawek. Sprawdź, jak wybrać strategię ustalania stawek na podstawie celów.

W tym artykule opisujemy różne cele biznesowe i strategie automatycznego określania stawek, które najskuteczniej pomagają je realizować.

Uwaga: jeśli chcesz zautomatyzować ustalanie stawek w kampanii produktowej, przeczytaj artykuł Automatyczne określanie stawek w kampaniach produktowych.

Jak inteligentne określanie stawek ulepsza automatyczne określanie stawek w kampaniach w sieci wyszukiwania

Inteligentne określanie stawek korzysta z zalet automatycznego określania stawek pod kątem celu oraz stosuje tę funkcję do zwiększania liczby i wartości konwersji (czyli kliknięć zakończonych zakupem lub zamówieniem usługi). Ten zestaw strategii bierze pod uwagę rozmaite sygnały wysyłane w trakcie aukcji, np. informacje o rodzaju urządzenia, lokalizacji, porze dnia, liście remarketingowej, języku czy systemie operacyjnym, dzięki którym możliwe jest ustalenie niepowtarzalnych okoliczności każdego wyszukiwania. Inteligentne określanie stawek korzysta z funkcji ustalania stawek w czasie aukcji, która dobiera stawkę do każdego zapytania. Docelowy CPA, Docelowy ROAS, Maksymalizacja liczby konwersji i Maksymalizacja wartości konwersji to strategie inteligentnego określania stawek. Dowiedz się więcej o inteligentnym określaniu stawek.

Przykład

Załóżmy, że chcesz zwiększyć liczbę konwersji w kampaniach w ramach docelowego CPA, ale nie masz czasu na ustawienie indywidualnego maks. CPC dla poszczególnych słów kluczowych. Jeśli dodasz te kampanie do strategii portfolio ustalania stawek Docelowy CPA i wyznaczysz docelową wartość CPA, którą chcesz osiągnąć, Google Ads będzie optymalizować stawki, korzystając z zaawansowanej technologii AI. Optymalizacja będzie nastawiona na zwiększanie skuteczności pod kątem Twoich celów.

Więcej informacji o działaniu inteligentnego określania stawek znajdziesz w Przewodniku po inteligentnym określaniu stawek oraz w artykułach Inteligentne określanie stawek i Ustawianie lepszych stawek w sieci wyszukiwania (ten ostatni w języku angielskim).

Rodzaje strategii automatycznego określania stawek

Cel Strategia ustalania stawek

Więcej wizyt w witrynie

Strategia Maksymalizacja liczby kliknięć ustala stawki tak, aby umożliwić Ci uzyskanie jak największej liczby kliknięć w ramach budżetu.

Ta strategia jest dostępna jako strategia standardowa w pojedynczej kampanii lub jako strategia portfolio ustalania stawek w przypadku wielu kampanii.

Więcej informacji o strategii Maksymalizacja liczby kliknięć

Więcej informacji o strategii Maksymalizacja liczby kliknięć w kampaniach produktowych

Większa widoczność

Strategia Docelowy udział w wyświetleniach określa stawki tak, aby zapewnić wyświetlanie reklamy na najwyższej pozycji na stronie, na górze strony lub w dowolnym miejscu na stronie z wynikami wyszukiwania Google.

Ta strategia jest dostępna tylko w sieci wyszukiwania jako strategia standardowa w pojedynczej kampanii lub jako strategia portfolio ustalania stawek w przypadku wielu kampanii.

Więcej informacji o strategii Docelowy udział w wyświetleniach

Większa liczba konwersji w ramach docelowego CPA.

Inteligentne określanie stawek

Strategia Docelowy CPA określa stawki tak, aby Ci pomóc uzyskać jak największą liczbę konwersji przy wybranym przez Ciebie docelowym koszcie działania (CPA). Koszt poszczególnych konwersji może być wyższy lub niższy od docelowego.

Ta strategia jest dostępna jako strategia standardowa w pojedynczej kampanii lub jako strategia portfolio ustalania stawek w przypadku wielu kampanii.

Jeśli w przypadku Twojego typu kampanii dostępna jest strategia Maksymalizacja liczby konwersji lub Maksymalizacja wartości konwersji, zalecamy użycie tej strategii zamiast Docelowego CPA.

Jeśli używasz strategii Maksymalizacja wartości konwersji bez ustawionego docelowego CPA, dążymy do wydania Twojego budżetu, aby zmaksymalizować wartość konwersji w Twoich kampaniach.

Jeśli używasz strategii Maksymalizacja wartości konwersji z określonym docelowym CPA, pomożemy Ci uzyskać jak największą wartość konwersji w ramach docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS).

Więcej informacji o strategii Docelowy CPA

Osiąganie docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS), gdy każda konwersja ma inną wartość.

Inteligentne określanie stawek

Strategia Docelowy ROAS określa stawki tak, aby wartość konwersji przy docelowym zwrocie z nakładów na reklamę była jak najwyższa. Niektóre konwersje mogą przynieść zwrot wyższy lub niższy od docelowego.

Ta strategia jest dostępna jako strategia standardowa w pojedynczej kampanii lub jako strategia portfolio ustalania stawek w przypadku wielu kampanii.

Więcej informacji o strategii Docelowy ROAS

Więcej informacji o strategii Docelowy ROAS w kampaniach produktowych

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu strategii Docelowy ROAS w Reklamach hoteli.

Więcej konwersji w ramach określonego budżetu.

Inteligentne określanie stawek

Maksymalizacja liczby konwersji pomaga optymalizować kampanię pod kątem uzyskiwania jak największej liczby konwersji.

W strategii Maksymalizacja liczby konwersji możesz ustawić docelowy CPA. Oznacza to, że inteligentne określanie stawek będzie dążyć do uzyskania jak największej liczby konwersji przy wybranym przez Ciebie docelowym koszcie działania (CPA). Jeśli nie ustawisz docelowego CPA, Maksymalizacja liczby konwersji będzie dążyć do uzyskania jak największej liczby konwersji w ramach Twojego budżetu.

Strategia Maksymalizacja wartości konwersji pomaga optymalizować kampanię pod kątem wartości konwersji. Jeśli dodasz do jej konfiguracji docelowy ROAS, inteligentne określanie stawek będzie dążyć do uzyskania jak największej wartości konwersji przy zachowaniu określonego przez Ciebie docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS). Jeśli nie ustawisz docelowego ROAS, strategia będzie dążyć do uzyskania jak największej wartości konwersji w ramach Twojego budżetu.

Ta strategia koncentruje się na Twoim celu, ale ogranicza wydatki do wysokości określonego przez Ciebie budżetu.

Zobacz porównanie strategii Maksymalizacja liczby konwersji i Maksymalizacja wartości konwersji

Więcej informacji o strategii Maksymalizacja liczby konwersji

Większa wartość konwersji w ramach określonego budżetu

Inteligentne określanie stawek

Maksymalizacja wartości konwersji określa stawki tak, aby Ci pomóc uzyskać jak największą wartość konwersji dla Twojej kampanii w ramach ustalonego przez Ciebie budżetu.

Ta strategia koncentruje się na Twoim celu, ale ogranicza wydatki do wysokości określonego przez Ciebie budżetu.

Jeśli używasz strategii Maksymalizacja wartości konwersji bez ustawionego docelowego ROAS, dążymy do wydania Twojego budżetu, aby zmaksymalizować wartość konwersji w Twoich kampaniach.

Jeśli używasz strategii Maksymalizacja wartości konwersji z określonym docelowym ROAS, pomożemy Ci uzyskać jak największą wartość konwersji w ramach docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS).

Podczas tworzenia strategii ustalania stawek Maksymalizacja wartości konwersji możesz ustawić docelowy ROAS (zwrot z nakładów na reklamę).

Zobacz porównanie strategii Maksymalizacja liczby konwersji i Maksymalizacja wartości konwersji

Więcej informacji o strategii Maksymalizacja wartości konwersji

Tworzenie strategii automatycznego określania stawek

Strategię automatycznego określania stawek możesz utworzyć dla pojedynczej kampanii (strategia standardowa) lub dla wielu kampanii (strategia portfolio ustalania stawek). Oto możliwe sposoby:

  • utworzenie strategii w nowej kampanii,
  • utworzenie lub zmodyfikowanie strategii w ustawieniach kampanii,
  • utworzenie na podstawie opcji „Strategie ustalania stawek”.

Aby utworzyć lub sprawdzić strategie ustalania stawek albo nimi zarządzać:

  1. Na koncie Google Ads kliknij ikonę Narzędzia Ikona narzędzi.
  2. W menu sekcji kliknij Budżety i ustalanie stawek.
  3. Kliknij Strategie ustalania stawek.

Aby utworzyć strategię ustalania stawek, przeczytaj artykuł Konfigurowanie inteligentnego określania stawek.

Wskazówka: jeśli nadal nie masz pewności, jak działają poszczególne strategie ustalania stawek, przeczytaj artykuł Jak odnieść sukces dzięki inteligentnemu określaniu stawek.

Na czym polega inteligentne określanie stawek

Inteligentne określanie stawek to zestaw strategii ustalania stawek uwzględniających konwersje – Docelowy CPA, Docelowy ROAS i Ulepszony CPC – które korzystają z zaawansowanej technologii AI, aby Ci pomóc dostosować stawkę do każdej aukcji. Bierze on pod uwagę rozmaite sygnały wysyłane w trakcie aukcji, np. informacje o rodzaju urządzenia, lokalizacji, porze dnia, liście remarketingowej, języku czy systemie operacyjnym, dzięki którym możliwe jest ustalenie niepowtarzalnych okoliczności każdego wyszukiwania.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu inteligentnego określania stawek, przeczytaj artykuł Inteligentne określanie stawek lub pobierz przewodnik po inteligentnym określaniu stawek w sieci reklamowej.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne