Automatyczne określanie stawek

Automatyczne określanie stawek ułatwia szacowanie i ustalanie stawek według wyznaczonych celów skuteczności. Każdy typ strategii automatycznego określania stawek ma pomóc Ci osiągnąć konkretny cel biznesowy. W tym artykule opisujemy sześć typów strategii automatycznego określania stawek i pokazujemy, kiedy je stosować.

Zanim zaczniesz

Jeśli chcesz zautomatyzować ustalanie stawek w kampanii produktowej, przeczytaj artykuł Informacje o automatycznym ustalaniu stawek w kampaniach produktowych.

Przykład

Załóżmy, że chcesz zwiększyć w kampaniach liczbę konwersji przy docelowym CPA, ale nie masz czasu na ustawienie indywidualnego maks. CPC dla każdego słowa kluczowego z osobna. Jeśli dodasz te kampanie do zbiorczej strategii ustalania stawek docelowego CPA i wyznaczysz docelową wartość CPA, którą chcesz osiągnąć, Google Ads będzie automatycznie optymalizować stawki, wykorzystując zaawansowane systemy uczące się. Optymalizacja będzie nastawiona na zwiększanie skuteczności pod kątem Twoich celów.

 

Rodzaje strategii automatycznego określania stawek

Cel Strategia ustalania stawek

Więcej wizyt w witrynie

Maksymalizuj liczbę kliknięć automatycznie ustala stawki, by pomóc Ci uzyskać jak najwięcej kliknięć w ramach budżetu. 

Ta strategia jest dostępna jako strategia standardowa w pojedynczej kampanii lub jako strategia portfolio ustalania stawek w przypadku wielu kampanii.

Więcej informacji o strategii Maksymalizuj liczbę kliknięć.

Więcej informacji o strategii Maksymalizuj liczbę kliknięć w kampaniach produktowych.

Większa widoczność

Docelowy udział w wyświetleniach automatycznie ustala stawki, by zapewnić wyświetlanie reklamy na najwyższej pozycji na stronie, na górze strony lub w dowolnym miejscu na stronie z wynikami wyszukiwania Google.

Docelowy udział w wyświetleniach jest dostępny tylko w sieci wyszukiwania jako strategia standardowa w pojedynczej kampanii lub jako strategia portfolio ustalania stawek w przypadku wielu kampanii.

Więcej informacji o Docelowym udziale w wyświetleniach.

Uzyskanie większej liczby konwersji w ramach docelowego CPA

Docelowy CPA automatycznie ustala stawki w sieci reklamowej lub w sieci wyszukiwania, by uzyskiwać jak najwięcej konwersji przy ustawionym docelowym koszcie działania (CPA). Niektóre konwersje mogą kosztować więcej lub mniej niż ustawiona wartość.

Strategia określania docelowej stawki CPA jest dostępna jako strategia standardowa w pojedynczej kampanii lub jako strategia portfolio ustalania stawek w przypadku wielu kampanii i grup reklam.

Ustalanie docelowej stawki CPA było wcześniej nazywane „Optymalizatorem konwersji”.

Więcej informacji o docelowym CPA.

Osiągnięcie docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS), gdy każda konwersja ma inną wartość 

Docelowy ROAS automatycznie ustawia stawki w taki sposób, by wartość konwersji przy docelowym zwrocie z nakładów na reklamę była jak najwyższa. Niektóre konwersje mogą przynieść zwrot wyższy lub niższy od docelowego.

Ta metoda jest dostępna jako strategia portfolio ustalania stawek i jako strategia standardowa dla poszczególnych kampanii.

Więcej informacji o docelowym ROAS.

Więcej informacji o docelowym ROAS w kampaniach produktowych.

Większa liczba konwersji w ramach określonego budżetu 

Maksymalizacja liczby konwersji automatycznie ustala stawki tak, aby pomóc Ci uzyskać jak najwięcej konwersji dla Twojej kampanii w ramach określonego budżetu.

Dowiedz się więcej o maksymalizacji liczby konwersji.

Większa wartość konwersji w ramach określonego budżetu

Maksymalizacja wartości konwersji automatycznie ustala stawki tak, aby pomóc Ci uzyskać jak największą wartość konwersji dla Twojej kampanii w ramach określonego budżetu.

Dowiedz się więcej o maksymalizacji wartości konwersji.
 

 

Jak ważne jest inteligentne określanie stawek

Inteligentne ustalanie stawek to zestaw strategii ustalania stawek uwzględniających konwersje – docelowy CPA, docelowy ROAS i ulepszone CPC – który korzysta z systemów uczących się, by pomóc Ci dostosować stawkę do każdej aukcji. Ta strategia bierze pod uwagę rozmaite sygnały wysyłane w trakcie aukcji, np. informacje o typie urządzenia, lokalizacji, porze dnia, liście remarketingowej, języku czy systemie operacyjnym, dzięki którym możliwe jest określenie niepowtarzalnych okoliczności każdego wyszukiwania.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu inteligentnego określania stawek, przeczytaj artykuł Inteligentne określanie stawek lub pobierz przewodnik po inteligentnym określaniu stawek w sieci reklamowej.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem