Automatyczne określanie stawek

Dzięki automatycznemu określaniu stawek nie musisz już męczyć się ani zgadywać przy ustalaniu stawek, a jednocześnie możesz osiągać swoje cele skuteczności. W przeciwieństwie do samodzielnego ustawiania stawek CPC nie musisz ręcznie aktualizować stawek dla określonych grup reklam czy słów kluczowych. Google Ads automatycznie ustala stawki za Twoje reklamy w zależności od prawdopodobieństwa kliknięcia lub konwersji, które pomaga osiągnąć określony cel biznesowy.

Różne rodzaje strategii automatycznego określania stawek pomagają zwiększać liczbę kliknięć, widoczność reklam i liczbę konwersji. Strategie automatycznego ustalania stawek z czasem stają się coraz skuteczniejsze, bo mają do dyspozycji wciąż rosnącą bazę danych o skuteczności stawek w przeszłości. Sprawdź, jak wybrać strategię ustalania stawek na podstawie celów.

W tym artykule opisujemy różne cele biznesowe i strategie automatycznego określania stawek, które najskuteczniej pomagają je realizować.

Uwaga: jeśli chcesz zautomatyzować ustalanie stawek w kampanii produktowej, przeczytaj artykuł Automatyczne określanie stawek w kampaniach produktowych.

Jak inteligentne określanie stawek ulepsza automatyczne określanie stawek w kampaniach w sieci wyszukiwania

Inteligentne określanie stawek korzysta z zalet automatycznego określania stawek pod kątem celu i stosuje je do liczby konwersji (kliknięć zakończonych zakupem lub usługą) i wartości konwersji. Ten zestaw strategii bierze pod uwagę rozmaite sygnały wysyłane w trakcie aukcji, np. informacje o typie urządzenia, lokalizacji, porze dnia, liście remarketingowej, języku czy systemie operacyjnym, dzięki którym możliwe jest określenie niepowtarzalnych okoliczności każdego wyszukiwania. Inteligentne określanie stawek wykorzystuje funkcję ustalania stawek w czasie aukcji, która dobiera stawkę dla każdego zapytania. Docelowy CPA, Docelowy ROAS, Maksymalizacja liczby konwersji i Maksymalizacja wartości konwersji to strategie inteligentnego określania stawek. Dowiedz się więcej o inteligentnym określaniu stawek.

Przykład

Załóżmy, że chcesz zwiększyć liczbę konwersji w kampaniach w ramach docelowego CPA, ale nie masz czasu na ustawienie indywidualnego maks. CPC dla poszczególnych słów kluczowych. Jeśli dodasz te kampanie do strategii portfolio ustalania stawek Docelowy CPA i wyznaczysz docelową wartość CPA, którą chcesz osiągnąć, Google Ads będzie automatycznie optymalizować stawki, korzystając z zaawansowanych systemów uczących się. Optymalizacja będzie nastawiona na zwiększanie skuteczności pod kątem Twoich celów.

Więcej informacji o działaniu inteligentnego określania stawek znajdziesz w Przewodniku po inteligentnym określaniu stawek oraz w artykułach Inteligentne określanie stawek i Ustawianie lepszych stawek w sieci wyszukiwania.

Rodzaje strategii automatycznego określania stawek

Cel Strategia ustalania stawek

Więcej wizyt w witrynie

Maksymalizacja liczby kliknięć automatycznie ustala stawki, aby pomóc Ci uzyskać jak najwięcej kliknięć w ramach Twojego budżetu.

Ta strategia jest dostępna jako strategia standardowa w pojedynczej kampanii lub jako strategia portfolio ustalania stawek w przypadku wielu kampanii.

Więcej informacji o strategii Maksymalizacja liczby kliknięć

Więcej informacji o strategii Maksymalizacja liczby kliknięć w kampaniach produktowych

Większa widoczność

Docelowy udział w wyświetleniach automatycznie ustala stawki, aby zapewnić wyświetlanie reklamy na najwyższej pozycji na stronie, na górze strony lub w dowolnym miejscu na stronie wyników wyszukiwania Google.

Ta strategia jest dostępna tylko w sieci wyszukiwania jako strategia standardowa w pojedynczej kampanii lub jako strategia portfolio ustalania stawek w przypadku wielu kampanii.

Więcej informacji o strategii Docelowy udział w wyświetleniach

Większa liczba konwersji w ramach docelowego CPA

Inteligentne określanie stawek

Docelowy CPA automatycznie ustala stawki, aby pomóc Ci uzyskać jak największą liczbę konwersji przy wybranym przez Ciebie docelowym koszcie działania (CPA). Koszt poszczególnych konwersji może być wyższy lub niższy od docelowego.

Ta strategia jest dostępna jako strategia standardowa w pojedynczej kampanii lub jako strategia portfolio ustalania stawek w przypadku wielu kampanii.

Jeśli w przypadku Twojego typu kampanii jest dostępna strategia Maksymalizacja liczby konwersji lub Maksymalizacja wartości konwersji, zalecamy użycie tej strategii zamiast Docelowego CPA.

Jeśli używasz strategii Maksymalizacja wartości konwersji bez ustawionego docelowego CPA, dążymy do wydania Twojego budżetu, aby zmaksymalizować wartość konwersji w Twoich kampaniach.

Jeśli używasz strategii Maksymalizacja wartości konwersji z określonym docelowym CPA, pomożemy Ci uzyskać jak największą wartość konwersji w ramach docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS).

Więcej informacji o strategii Docelowy CPA

Osiągnięcie docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS), gdy każda konwersja ma inną wartość

Inteligentne określanie stawek

Docelowy ROAS automatycznie ustawia stawki, aby wartość konwersji przy docelowym zwrocie z nakładów na reklamę była jak najwyższa. Niektóre konwersje mogą przynieść zwrot wyższy lub niższy od docelowego.

Ta strategia jest dostępna jako strategia standardowa w pojedynczej kampanii lub jako strategia portfolio ustalania stawek w przypadku wielu kampanii.

Więcej informacji o strategii Docelowy ROAS

Więcej informacji o strategii Docelowy ROAS w kampaniach produktowych

Więcej konwersji w ramach określonego budżetu

Inteligentne określanie stawek

Maksymalizacja liczby konwersji pomaga optymalizować kampanię pod kątem uzyskania jak największej liczby konwersji.

W strategii Maksymalizacja liczby konwersji możesz ustawić docelowy CPA. Oznacza to, że inteligentne określanie stawek będzie dążyć do uzyskania jak największej liczby konwersji przy wybranym przez Ciebie docelowym koszcie działania (CPA). Jeśli nie ustawisz docelowego CPA, Maksymalizacja liczby konwersji będzie dążyć do uzyskania jak największej liczby konwersji w ramach Twojego budżetu.

Strategia Maksymalizacja wartości konwersji pomaga optymalizować kampanię pod kątem wartości konwersji. Jeśli dodasz do jej konfiguracji docelowy ROAS, inteligentne określanie stawek będzie dążyć do uzyskania jak największej wartości konwersji przy zachowaniu określonego przez Ciebie docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS). Jeśli nie ustawisz docelowego ROAS, strategia będzie dążyć do uzyskania jak największej wartości konwersji w ramach Twojego budżetu.

Strategia Maksymalizacja wartości konwersji koncentruje się na Twoim celu, ale ogranicza wydatki do określonego przez Ciebie budżetu.

Zobacz porównanie strategii Maksymalizacja liczby konwersji i Maksymalizacja wartości konwersji

Więcej informacji o strategii Maksymalizacja liczby konwersji

Większa wartość konwersji w ramach określonego budżetu

Inteligentne określanie stawek

Maksymalizacja wartości konwersji automatycznie ustala stawki tak, aby pomóc Ci uzyskać jak największą wartość konwersji dla Twojej kampanii w ramach ustalonego przez Ciebie budżetu.

Ta strategia koncentruje się na Twoim celu, ale ogranicza wydatki do określonego przez Ciebie budżetu.

Jeśli używasz strategii Maksymalizacja wartości konwersji bez ustawionego docelowego ROAS, dążymy do wydania Twojego budżetu, aby zmaksymalizować wartość konwersji w Twoich kampaniach.

Jeśli używasz strategii Maksymalizacja wartości konwersji z określonym docelowym ROAS, pomożemy Ci uzyskać jak największą wartość konwersji w ramach docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS).

Podczas tworzenia strategii ustalania stawek Maksymalizacja wartości konwersji możesz ustawić docelowy ROAS (zwrot z nakładów na reklamę).

Zobacz porównanie strategii Maksymalizacja liczby konwersji i Maksymalizacja wartości konwersji

Więcej informacji o strategii Maksymalizacja wartości konwersji

Tworzenie strategii automatycznego określania stawek

Strategię automatycznego określania stawek możesz utworzyć dla pojedynczej kampanii (strategia standardowa) lub dla wielu kampanii (strategia portfolio ustalania stawek). Oto możliwe sposoby:

  • utworzenie strategii w nowej kampanii,
  • utworzenie lub edytowanie strategii w ustawieniach kampanii,
  • utworzenie strategii portfolio na stronie „Strategie ustalania stawek” w Zasobach wspólnych.

Aby utworzyć strategię ustalania stawek, przeczytaj artykuł Konfigurowanie inteligentnego określania stawek.

Wskazówka: jeśli nadal nie masz pewności, jak działają poszczególne strategie ustalania stawek, przeczytaj artykuł Jak odnieść sukces dzięki inteligentnemu określaniu stawek.

Na czym polega inteligentne określanie stawek

Inteligentne ustalanie stawek to zestaw strategii ustalania stawek uwzględniających konwersje – Docelowy CPA, Docelowy ROAS i Ulepszony CPC – które korzystają z systemów uczących się, aby pomóc Ci dostosować stawkę do każdej aukcji. Bierze on pod uwagę rozmaite sygnały wysyłane w trakcie aukcji, np. informacje o typie urządzenia, lokalizacji, porze dnia, liście remarketingowej, języku czy systemie operacyjnym, dzięki którym możliwe jest określenie niepowtarzalnych okoliczności każdego wyszukiwania.

Aby dowiedzieć się więcej o działaniu inteligentnego określania stawek, przeczytaj artykuł Inteligentne określanie stawek lub pobierz przewodnik po inteligentnym określaniu stawek w sieci reklamowej.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false