Om automatisk budgivning

Med automatisk budgivning tar systemet seg av det kompliserte arbeidet med å bestemme hvilke bud som er best å angi for at du skal nå resultatmålene dine. Hver av de automatiske budstrategiene er utviklet for at det skal bli enklere for deg å nå et bestemt mål for bedriften din. I denne artikkelen finner du informasjon om de seks forskjellige automatiske budstrategiene og når de bør brukes.

Før du begynner

Hvis du vil bruke automatisk budgivning i Shopping-kampanjer, bør du lese om automatisk budgivning i Shopping-kampanjer.

Eksempel

Tenk deg at du ønsker å øke antallet konverteringer i kampanjene dine i tråd med et gitt CPA-mål. Du har imidlertid ikke tid til å fastsette individuelle maks. CPC-bud for de enkelte søkeordene. Hvis du kan legge til disse kampanjene i en budstrategi for porteføljen med mål-CPA og fastsette et CPA-mål du vil nå, kan Google Ads automatisk optimalisere budene med utgangspunkt i avansert maskinlæring. Du oppnår dermed bedre resultater.

Ulike automatiske budstrategier

Mål Budstrategi

Få flere nettstedsbesøk

Med Maksimer antall klikk-strategien blir budene dine angitt automatisk for at du skal få så mange klikk som mulig innenfor budsjettet ditt.

Du kan bruke «Maksimer antall klikk» som standardstrategi i én kampanje eller budstrategi for porteføljen, som omfatter flere kampanjer.

Finn ut mer om «Maksimer antall klikk»

Finn ut mer om «Maksimer antall klikk» for Shopping-kampanjer

Øk synligheten.

Med Mål for visningsandel-strategien blir bud angitt automatisk med mål om å vise annonsen din helt øverst på siden, øverst på siden eller hvor som helst på siden i Googles søkeresultater.

Du kan bruke «Mål for visningsandel» utelukkende i Søkenettverket, enten som standardstrategi i én enkelt kampanje, eller som budstrategi for porteføljen, som omfatter flere kampanjer.

Finn ut mer om «Mål for visningsandel»

Få flest mulig konverteringer for mål-CPA-en

Med mål-CPA-budgivning angis budene dine for Søke- eller Displaynettverket automatisk for at du skal kunne oppnå så mange konverteringer som mulig til målkostnaden per handling (mål-CPA) du angir. Enkelte konverteringer kan koste mer eller mindre enn det aktuelle målet.

Du kan bruke mål-CPA-budgivning som standard budstrategi i én enkelt kampanje, eller som budstrategi for porteføljen, som omfatter flere kampanjer og annonsegrupper.

Finn ut mer om mål-CPA

Nå et bestemt mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS) når du verdsetter enkeltkonverteringer ulikt.

Med mål-ROAS blir budene dine angitt automatisk i AdWords for at du skal få så høy konverteringsverdi som mulig for målet for avkstning på annonserkostnader (mål-ROAS) du angir. Noen konverteringer kan imidlertid ha en høyere eller lavere avkastning enn det som er målet ditt.

Dette alternativet kan brukes som budstrategi for porteføljen samt standardstrategi for enkeltkampanjer.

Finn ut mer om mål-ROAS

Finn ut mer om mål-ROAS i Shopping-kampanjer

Få flere konverteringer samtidig som du bruker opp hele budsjettet.

Med Maksimer antall konverteringer-strategien fastsettes budene dine automatisk for at du skal kunne oppnå så mange konverteringer som mulig med kampanjen din, samtidig som du bruker hele budsjettet.

Finn ut mer om Maksimer antall konverteringer

Oppnå høyere konverteringsverdi samtidig som du bruker opp hele budsjettet.

Med Maksimer konverteringsverdien-strategien fastsettes budene dine automatisk for at du skal kunne oppnå så høy konverteringsverdi som mulig, samtidig som du bruker hele budsjettet.

Finn ut mer om Maksimer konverteringsverdien

Så effektivt er smart budgivning

«Smart budgivning» er et sett konverteringsbaserte budstrategier – Mål-CPA, Mål-ROAS og Utvidet CPC. I disse strategiene brukes avansert maskinlæring for å skreddersy bud til hver eneste auksjon. Det tas hensyn til en rekke signaler under auksjonen, deriblant enhet, sted, tid på døgnet, remarketingliste, språk og operativsystem, for å tolke den unike konteksten for hvert enkelt søk.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan smart budgivning fungerer, kan du lese om smart budgivning eller laste ned veiledningen for smart budgivning med bannerannonser.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt