Om automatisk budgivning

Med automatisk budgivning tar AdWords-systemet seg av det kompliserte arbeidet med å bestemme hvilke bud som er best å angi for å nå resultatmålene dine. Hver av de automatiske budstrategiene er utviklet for at det skal bli enklere for deg å nå et bestemt mål for bedriften din. I denne artikkelen finner du informasjon om de seks forskjellige automatiske budstrategiene og når de bør brukes.

Før du begynner

Hvis du vil ta i bruk automatisk budgivning for en Shopping-kampanje, bør du lese artikkelen Om automatisk budgivning for Shopping-kampanjer.

Eksempel

Tenk deg at du vil øke antallet konverteringer du oppnår med kampanjene dine, ut i fra et gitt CPA-mål, men ikke har tid til å angi maks. CPC-verdi for hvert enkelt søkeord. Ved å legge til disse kampanjene i en budstrategi for mål-CPA for porteføljer og angi et CPA-mål du ønsker å nå, tillater du at Google Ads optimaliserer bud automatisk ved hjelp av avansert maskinlæring, slik at du oppnår bedre resultater for målene dine.

 

Ulike automatiske budstrategier

Mål Budstrategi

Få flere nettstedsbesøk

Med Maksimer antall klikk-strategien blir budene dine angitt automatisk for at du skal få så mange klikk som mulig innenfor budsjettet ditt. 

Budstrategien «Maksimer antall klikk» er tilgjengelig enten som en standardstrategi i én kampanje, eller som en budstrategi for portefølje for flere kampanjer.

Finn ut mer om maksimer antall klikk.

Finn ut mer om «maksimer antall klikk» for Shopping-kampanjer.

Øke synligheten

Med Mål for visningsandel-strategien blir bud angitt automatisk med mål om å vise annonsen din helt øverst på siden, øverst på siden eller hvor som helst på siden i Googles søkeresultater.

Budstrategien «Mål for visningsandel» er bare tilgjengelig på Søkenettverket, enten som standardstrategi i én enkelt kampanje, eller som en budstrategi for portefølje for flere kampanjer.

Finn ut mer om mål for visningsandel.

Få flest mulig konverteringer for mål-CPA-en

Med mål-CPA-budgivning angis budene dine for søke- eller Displaynettverket automatisk slik at du oppnår så mange konverteringer som mulig til målkostnaden din per handling (mål-CPA). Enkelte konverteringer kan koste mer eller mindre enn målet ditt.

Mål-CPA-budgivning er tilgjengelig som standard budstrategi i én enkelt kampanje, eller som en budstrategi for portefølje for flere kampanjer og annonsegrupper.

Mål-CPA-budgivning ble tidligere kalt «Konverteringsoptimereren».

Finn ut mer om mål-CPA

Nå et bestemt mål for avkastning på annonsekostnader (ROAS) når du verdsetter enkeltkonverteringer ulikt 

Med mål-ROAS blir budene dine angitt automatisk i AdWords for at du skal få så høy konverteringsverdi som mulig for målet for avkstning på annonserkostnader (mål-ROAS) du angir. Noen konverteringer kan imidlertid ha en høyere eller lavere avkastning enn det som er målet ditt.

Dette alternativet er tilgjengelig som budstrategi for porteføljer og standardstrategi for enkeltkampanjer.

Finn ut mer om mål-ROAS.

Finn ut mer om mål-ROAS for Shopping-kampanjer.

Få flere konverteringer samtidig som du bruker hele budsjettet ditt 

Med budstrategien Maksimer antall konverteringer angis budene dine automatisk for at du skal få så mange konverteringer som mulig for kampanjen din, samtidig som du bruker hele budsjettet ditt.

Finn ut mer om maksimer antall konverteringer.

Oppnå høyere konverteringsverdi samt bruke hele budsjettet

Med maksimer konverteringsverdien angis budene dine automatisk for at du skal oppnå så høy konverteringsverdi som mulig, samtidig som du bruker hele budsjettet ditt.

Finn ut mer om maksimer konverteringsverdien.
 

 

Så effektivt er smart budgivning

«Smart budgivning» er et sett konverteringsbaserte budstrategier – mål-CPA, mål-ROAS og utvidet CPC – som bruker avansert maskinlæring for å skreddersy budene dine til hver eneste auksjon. Det tas hensyn til en rekke signaler under auksjonen, deriblant enhet, sted, tid på døgnet, remarketingliste, språk og operativsystem, for å tolke den unike konteksten for hvert enkelt søk.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan smart budgivning fungerer, kan du lese Om smart budgivning eller laste ned veiledningen for smart budgivning med bannerannonser.

 

 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt