Om automatisk budgivning

Med automatisk budgivning tar AdWords-systemet seg av det kompliserte arbeidet med å bestemme hvilke bud som er best å angi for å nå resultatmålene dine. Hver av de automatiske budstrategiene er utviklet for at det skal bli enklere for deg å nå et bestemt mål for bedriften din. I denne artikkelen finner du informasjon om de seks forskjellige automatiske budstrategiene og når de bør brukes.

Før du begynner

Hvis du vil ta i bruk automatisk budgivning for en Shopping-kampanje, bør du lese artikkelen Om automatisk budgivning for Shopping-kampanjer.

Eksempel

Tenk deg at du vil øke antallet konverteringer du oppnår med kampanjene dine, ut i fra et gitt CPA-mål, men ikke har tid til å angi maks. CPC-verdi for hvert enkelt søkeord. Ved å legge til disse søkeordene i en mål-CPA-budstrategi for en portefølje og angi et CPA-mål du ønsker å nå, kan du la Google Ads optimalisere budene for de ulike søkeordene dine automatisk ved hjelp av avansert maskinlæring, slik at du får flere konverteringer innenfor det angitte resultatmålet ditt.

 

Ulike automatiske budstrategier

Mål Budstrategi Område

Få flere nettstedsbesøk

Med Maksimer antall klikk-strategien blir budene dine angitt automatisk for at du skal få så mange klikk som mulig innenfor budsjettet ditt. 

Budstrategien «Maksimer antall klikk» er tilgjengelig enten som en standardstrategi i én enkelt kampanje, eller som en budstrategi for portefølje for flere kampanjer, annonsegrupper eller søkeord.

Finn ut mer om Maksimer antall klikk.

Finn ut mer om «Maksimer antall klikk» for Shopping-kampanjer.

Kampanjer
Øk synligheten

Med Mål for visningsandel-strategien blir bud angitt automatisk med mål om å vise annonsen din helt øverst på siden, øverst på siden eller hvor som helst på siden i Googles søkeresultater.

Budstrategien «Mål for visningsandel» er bare tilgjengelig på Søkenettverket, enten som standardstrategi i én enkelt kampanje, eller som en budstrategi for portefølje for flere kampanjer.

Finn ut mer om Mål for visningsandel.

Kampanjer

Få flest mulig konverteringer for mål-CPA-en

Med mål-CPA-budgivning angir AdWords-systemet automatisk bud for Søke- eller Displaynettverket slik at du skal få så mange konverteringer som mulig for målkostnaden din per kjøp (CPA). Noen konverteringer kan koste mer eller mindre enn målet.

Mål-CPA-budgivning er tilgjengelig som standard budstrategi i én enkelt kampanje, eller som en budstrategi for portefølje for flere kampanjer og annonsegrupper.

Mål-CPA-budgivning ble tidligere kalt «Konverteringsoptimereren».

Finn ut mer om mål-CPA.

Kampanjer og annonsegrupper

Øke antallet konverteringer samtidig som du har full kontroll over søkeordbudene

Med utvidet kostnad per klikk (ECPC) justeres de manuelle budene dine automatisk for at du skal få flere konverteringer til samme kostnad per konvertering.

ECPC er tilgjengelig som en valgfri funksjon med manuell CPC-budgivning, eller som budstrategi for porteføljer. Denne strategien er fullstendig kompatibel med budgivningssystemer fra tredjeparter, inkludert systemer for budautomatisering.

Finn ut mer om utvidet CPC.

Finn ut mer om ECPC for Shopping-kampanjer.

Kampanjer, annonsegrupper og søkeord

Nå en bestemt målavkastning på annonseringsforbruk (ROAS) når du verdsetter enkeltkonverteringer ulikt 

Med mål-ROAS blir budene dine angitt automatisk i AdWords for at du skal få så høy konverteringsverdi som mulig for målet for avkstning på annonserkostnader (mål-ROAS) du angir. Noen konverteringer kan imidlertid ha en høyere eller lavere avkastning enn det som er målet ditt.

Dette alternativet er tilgjengelig som budstrategi for porteføljer og standardstrategi for enkeltkampanjer.

Finn ut mer om mål-ROAS.

Finn ut mer om mål-ROAS for Shopping-kampanjer.

Kampanjer, annonsegrupper og søkeord

Få flere konverteringer samtidig som du bruker hele budsjettet ditt 

Med budstrategien Maksimer antall konverteringer angis budene dine automatisk for at du skal få så mange konverteringer som mulig for kampanjen din, samtidig som du bruker hele budsjettet ditt.

Dette alternativet er tilgjengelig som standardstrategi for enkeltkampanjer, men ikke som budstrategi for porteføljer.

Finn ut mer om budstrategien Maksimer antall konverteringer.

Kampanjer

Så effektivt er smart budgivning

«Smart budgivning» er et sett konverteringsbaserte budstrategier – mål-CPA, mål-ROAS og utvidet CPC – som bruker avansert maskinlæring for å skreddersy budene dine til hver eneste auksjon. Det tas hensyn til en rekke signaler under auksjonen, deriblant enhet, sted, tid på døgnet, remarketingliste, språk og operativsystem, for å tolke den unike konteksten for hvert enkelt søk.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan smart budgivning fungerer, kan du lese Om smart budgivning for Google Ads eller laste ned veiledningen for smart budgivning med bannerannonser.

 

 

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?