Automatické nabízení cen

Automatické nabízení cen vám ušetří námahu a odhady spojené s nastavováním cenových nabídek tak, abyste dosáhli svých cílů výkonu. Na rozdíl od ručních nabídek CPC není nutné manuálně upravovat nabídky pro konkrétní reklamní sestavy ani klíčová slova. Google Ads nastavuje nabídky za reklamy (na základě pravděpodobnosti, že u dané reklamy dojde ke kliknutí nebo ke konverzi) tak, aby vám to pomohlo dosáhnout konkrétního obchodního cíle.

Různé typy automatizovaných strategií nabídek vám mohou pomoci zvýšit počet kliknutí, viditelnost a počet konverzí. Tyto strategie nabídek se průběžně učí na základě informací o výkonu konkrétních nabídek, které využívají při určování nabídek budoucích. Přečtěte si, jak vybrat strategii nabídek na základě vašich cílů.

V tomto článku se dozvíte, jaké automatizované strategie nabídek se nejlépe hodí k různým obchodním cílům.

Poznámka: Pokud chcete automatizovat nabízení cen pro kampaň v Nákupech Google, přečtěte si článek Automatické nabízení cen u kampaní v Nákupech Google.

Přínos chytrých nabídek pro automatické nabízení cen v kampaních ve vyhledávání

Chytré nabídky využívají výhod automatického nabízení cen zaměřeného na dosažení cíle a aplikují je na konverze (kliknutí, po nichž následoval nákup nebo využití služby) a hodnoty konverzí. Zohledňují celou řadu signálů platných v okamžiku aukce, včetně informací o zařízení, místě, denní době, remarketingovém seznamu, jazyce a operačním systému. Díky tomu dokážou podchytit jedinečný kontext každého vyhledávání. Chytré nabídky používají funkci zvanou nabídky během aukce, která nastavuje nabídku zvlášť pro každý jednotlivý dotaz. Mezi strategie chytrých nabídek patří Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS), Maximalizovat konverze a Maximalizovat hodnotu konverze. Další informace o chytrých nabídkách

Příklad

Řekněme, že byste ve všech svých kampaních rádi zvýšili počet konverzí při dané cílové CPA, ale nemáte čas nastavovat max. CPC pro každé klíčové slovo zvlášť. Kampaně tedy přidáte do portfoliové strategie nabídek Cílová CPA a nastavíte hodnotu CPA, které chcete dosáhnout. Google Ads tak bude moci nabídky optimalizovat s využitím pokročilé umělé inteligence, aby vám pomohla dosáhnout vyššího výkonu v rámci vašich cílů.

Další informace o fungování chytrých nabídek najdete v článcích Průvodce chytrými nabídkami, Chytré nabídky a Jak nastavit chytřejší nabídky ve Vyhledávání.

Typy automatizovaných strategií nabídek

Cíl Strategie nabídek

Zvýšit počet návštěv webu

Maximalizace počtu kliknutí nastavuje cenové nabídky tak, abyste v rámci svého rozpočtu získali co nejvíce kliknutí.

Tuto strategii lze použít buď jako standardní pro jednu kampaň, nebo jako portfoliovou pro více kampaní.

Další informace o strategii Maximalizovat počet kliknutí

Další informace o strategii Maximalizovat počet kliknutí u kampaní v Nákupech Google

Zlepšit viditelnost

Cílový podíl zobrazení nastavuje nabídky tak, aby se vaše reklama zobrazila zcela nahoře na stránce s výsledky vyhledávání Google, v její horní části nebo kdekoli na ní.

Tato strategie je k dispozici pouze ve Vyhledávací síti, a to v podobě standardní strategie pro jednu kampaň nebo portfoliové strategie pro více kampaní.

Další informace o strategii Cílový podíl zobrazení

Získat více konverzí při určité cílové CPA

Chytré nabídky

Cílová CPA nastavuje cenové nabídky tak, abyste získali co nejvíc konverzí za nastavenou cílovou cenu za akci (CPA). Cena některých konverzí může být nižší nebo vyšší než cílová hodnota.

Strategie Cílová CPA je k dispozici buď jako standardní pro jednu kampaň, nebo jako portfoliová pro více kampaní.

Pokud je pro váš typ možno použít strategii Maximalizovat konverze nebo Maximalizovat hodnotu konverzí, doporučujeme to udělat a nepoužívat strategii Cílová CPA.

Jestliže používáte strategii Maximalizovat hodnotu konverze a nenastavíte cílovou CPA, budeme se snažit utratit váš rozpočet a zajistit vaší kampani co nejvyšší hodnotu konverzí.

Pokud používáte strategii Maximalizovat hodnotu konverzí a cílovou CPA nastavíte, pomůžeme vám dosáhnout co nejvyšší hodnoty konverzí v rámci vámi zvolené cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS).

Další informace o strategii Cílová CPA

Dosáhnout cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS), když různým konverzím přiznáváte různou hodnotu

Chytré nabídky

Cílová ROAS nastavuje nabídky tak, abyste v rámci stanovené cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS) získali co nejvyšší hodnotu konverzí. Některé konverze mohou mít nižší (nebo naopak vyšší) návratnost, než je cílová ROAS.

Strategie Cílová návratnost investic do reklamy je k dispozici buď jako standardní pro jednu kampaň, nebo jako portfoliová pro více kampaní.

Další informace o strategii Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Další informace o strategii nabídek Cílová ROAS u kampaní v Nákupech

Další informace o nastavení strategie Cílová ROAS u reklam na hotely

Získat více konverzí v rámci stanoveného rozpočtu

Chytré nabídky

Strategie nabídek Maximalizovat konverze se pomocí optimalizace nabídek snaží získat co nejvíce konverzí.

U této strategie můžete nastavit cílovou CPA. V tom případě se chytré nabídky pokusí získat co nejvíce konverzí při zvolené CPA. Pokud cílovou CPA neuvedete, bude se strategie Maximalizovat konverze snažit utratit celý rozpočet tak, abyste získali co nejvíce konverzí.

Strategie nabídek Maximalizovat hodnotu konverzí se optimalizací nabídek snaží dosáhnout co nejvyšší hodnoty konverzí. U této strategie můžete nastavit cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS). V tom případě se chytré nabídky pokusí dosahovat co nejvyšší hodnoty konverzí při dodržení nastavené návratnosti investic. Když cílovou ROAS nenastavíte, bude se strategie snažit dosáhnout co nejvyšší hodnoty konverzí a utratit celý rozpočet.

Strategie Maximalizovat hodnotu konverze se soustředí na oblast, kde chcete dosáhnout maximálních výkonů, omezuje však výdaje podle vámi stanoveného rozpočtu.

Přečtěte si o maximalizaci konverzí a maximalizaci hodnoty konverzí.

Další informace o strategii nabídek Maximalizace počtu konverzí

Dosahovat vyšší hodnoty konverzí v rámci stanoveného rozpočtu

Chytré nabídky

Maximalizace hodnoty konverzí nastavuje nabídky tak, aby kampaň v rámci stanoveného rozpočtu dosáhla co nejvyšší hodnoty konverzí.

Strategie Maximalizovat hodnotu konverze se soustředí na oblast, kde chcete dosáhnout maximálních výkonů, omezuje však výdaje podle vámi stanoveného rozpočtu.

Pokud strategii Maximalizovat hodnotu konverzí používáte, aniž byste nastavili cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS), budeme se snažit utratit celý rozpočet tak, aby vaše kampaně dosáhly co největší hodnoty konverze.

Jestliže jste u této strategie nabídek cílovou ROAS nastavili, pomůžeme vám dosáhnout co největší hodnoty konverze a zároveň cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS).

Při vytváření strategie nabídek Maximalizovat hodnotu konverzí lze nastavit cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS).

Přečtěte si o maximalizaci konverzí a maximalizaci hodnoty konverzí.

Další informace o strategii nabídek Maximalizace hodnoty konverzí

Vytvoření automatizované strategie nabídek

Automatizovanou strategii nabídek můžete vytvořit pro jednu kampaň (standardní strategie) nebo více kampaní (portfoliová strategie nabídek). Máte tyto možnosti:

  • Vytvořit strategii spolu s novou kampaní.
  • Vytvořit nebo změnit strategii v nastavení kampaně.
  • Vytvořit strategii na základě strategie nabídek

Pokud chcete vytvořit, zkontrolovat nebo spravovat své strategie nabídek, postupujte takto:

  1. V účtu Google Ads klikněte na ikonu Nástroje Tools Icon.
  2. V nabídce sekcí klikněte na rozbalovací nabídku Rozpočty a nabídky.
  3. Klikněte na Strategie nabídek.

Více informací o vytváření strategie nabídek se dočtete v článku Nastavení chytrých nabídek.

Tip: Pokud si nejste jisti, jak jednotlivé strategie nabídek fungují, přečtěte si článek Správné používání chytrých nabídek.

Výhody chytrých nabídek

Chytré nabídky jsou soubor strategií nabídek založených na konverzích – Cílová CPA, Cílová ROAS a Vylepšená CPC – které používají pokročilou umělou inteligenci s cílem co nejlépe vaši nabídku přizpůsobit pro každou jednotlivou aukci. Vycházejí také z řady signálů přijímaných v okamžiku aukce včetně informací o zařízení, místě, denní době, remarketingovém seznamu, jazyce a operačním systému. Tak dokážou podchytit jedinečný kontext každého vyhledávání.

Další informace o fungování chytrých nabídek najdete v tomto článku o chytrých nabídkách, případně si stáhněte našeho průvodce chytrými nabídkami pro Obsahovou síť.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka