Automatické nabízení cen

Automatické nabízení cen za vás při nastavování nabídek udělá veškerou náročnou práci. Umožní vám dosáhnout stanovených cílů v oblasti výkonu bez nutnosti spoléhat se na odhady. Každý typ strategie automatických nabídek je navržen tak, aby vám při podnikání pomohl dosáhnout konkrétního cíle. Tento článek popisuje 6 různých typů strategií automatických nabídek a uvádí vhodné situace k jejich využití.

Než začnete

Chcete-li automatizovat nabízení cen v Nákupech Google, přečtěte si článek Automatické nabízení cen u kampaní v Nákupech Google.

Příklad

Řekněme, že byste rádi zvýšili počet konverzí při dané cílové CPA ve všech svých kampaních, ale nemáte čas nastavovat max. CPC pro každé klíčové slovo vzlášť. Kampaně tedy přidáte do portfoliové strategie nabídek Cílová CPA a nastavíte cíl CPA, kterého chcete dosáhnout. Služba Google Ads tak bude moct automaticky optimalizovat nabídky pomocí pokročilého strojového učení s cílem získat pro vás více konverzí v rámci vašeho cíle výkonu.

 

Typy automatizovaných strategií automatických

Cíl Strategie nabídek

Zvýšit počet návštěv webu

Strategie Maximalizovat počet kliknutí automaticky nastavuje nabídky tak, abyste v rámci svého rozpočtu získali co nejvíce kliknutí. 

Strategie Maximalizovat počet kliknutí je k dispozici buď jako standardní pro jednu kampaň, nebo jako portfoliová pro více kampaní.

Další informace o strategii Maximalizovat počet kliknutí

Další informace o strategii Maximalizovat počet kliknutí u kampaní v Nákupech Google

Zvýšit viditelnost

Cílový podíl zobrazení automaticky nastavuje nabídky s cílem zobrazit vaši reklamu zcela nahoře na stránce s výsledky vyhledávání Google, v její horní části nebo kdekoli na ní.

Cílový podíl zobrazení je k dispozici pouze ve Vyhledávací síti v podobě standardní strategie pro jednu kampaň nebo portfoliové strategie nabídek napříč více kampaněmi.

Přečtěte si další informace o cílovém podílu zobrazení.

Získat více konverzí při určité cílové CPA

Cílová CPA automaticky nastavuje nabídky pro Vyhledávací nebo Obsahovou síť tak, abyste za stanovenou cílovou cenu za akci (CPA) získali co nejvíce konverzí. Některé konverze mohou stát více nebo méně, než je cílová cena.

Strategie nabídek Cílová CPA je k dispozici buď jako standardní strategie pro jednu kampaň, nebo jako portfoliová strategie nabídek pro víc kampaní a reklamních sestav.

Strategie nabídek Cílová CPA se dříve nazývala Optimalizátor konverzí.

Další informace o strategii Cílová CPA

Dosáhnout cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS), když má pro vás každá konverze jinou hodnotu 

Strategie Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) automaticky nastavuje nabídky tak, abyste získali co nejvyšší hodnotu konverzí v rámci vámi zvolené cílové návratnosti investic do reklamy. Některé konverze mohou mít nižší (nebo naopak vyšší) návratnost, než je cílová ROAS.

Je k dispozici jako portfoliová strategie nabídek a standardní strategie pro jednotlivé kampaně.

Další informace o strategii Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Další informace o strategii Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) u kampaní v Nákupech Google

Získat více konverzí v rámci stanoveného rozpočtu 

Strategie Maximalizovat konverze automaticky nastavuje nabídky tak, aby vaše kampaň získala v rámci stanoveného rozpočtu co nejvíce konverzí.

Další informace o maximalizaci počtu konverzí

Získat vyšší hodnotu konverzí v rámci stanoveného rozpočtu

Strategie Maximalizovat hodnotu konverze automaticky nastavuje nabídky tak, aby kampaň zaznamenala v rámci stanoveného rozpočtu co nejvyšší hodnotu konverzí.

Další informace o maximalizaci hodnoty konverzí
 

 

Síla chytrých nabídek

Chytré nabídky jsou souborem strategií nabídek založených na konverzích – Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) a Vylepšená CPC – které používají pokročilé strojové učení s cílem pomoci vám co nejlépe přizpůsobit nabídku pro každou jednotlivou aukci. Vycházejí také z řady signálů, které jsou přijaty v okamžiku aukce, včetně informací o zařízení, místě, denní době, remarketingovém seznamu, jazyce a operačním systému. Tak dokážou podchytit jedinečný kontext každého vyhledávání.

Další informace o fungování chytrých nabídek najdete v tomto článku o chytrých nabídkách, případně si stáhněte našeho průvodce chytrými nabídkami pro Obsahovou síť.

 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory