Automatické nabízení cen

Automatické nabízení cen za vás při nastavování nabídek udělá veškerou náročnou práci. Umožní vám dosáhnout stanovených cílů v oblasti výkonu bez nutnosti spoléhat se na odhady. Každý typ strategie automatických nabídek je navržen tak, aby vám při podnikání pomohl dosáhnout konkrétního cíle. Tento článek popisuje 6 různých typů strategií automatických nabídek a uvádí vhodné situace k jejich využití.

Než začnete

Chcete-li automatizovat nabízení cen v Nákupech Google, přečtěte si článek Automatické nabízení cen u kampaní v Nákupech Google.

Příklad

Řekněme, že chcete zvýšit počet konverzí ve všech svých kampaních při dané cílové CPA, ale nemáte čas nastavovat max. CPC jednotlivě pro každé klíčové slovo. Přidáte tedy tato klíčová slova do portfoliové strategie nabídek Cílová CPA a nastavíte cíl CPA, kterého chcete dosáhnout. Tak dovolíte službě Google Ads automaticky optimalizovat nabídky pro klíčová slova pomocí pokročilého strojového učení s cílem získat pro vás víc konverzí v rámci vašeho cíle výkonu.

 

Typy strategií automatických nabídek

Cíl Strategie nabídek Rozsah

Zvýšit počet návštěv webu

Strategie Maximalizace počtu kliknutí automaticky nastavuje nabídky tak, abyste v rámci svého rozpočtu získali co nejvíce kliknutí. 

Strategie Maximalizace počtu kliknutí je k dispozici buď jako standardní strategie pro jednu kampaň, nebo jako portfoliová strategie nabídek pro víc kampaní, reklamních sestav a klíčových slov.

Další informace o strategii Maximalizace počtu kliknutí

Další informace o strategii Maximalizace počtu kliknutí u kampaní v Nákupech Google

Kampaně

Zvýšit viditelnost na první stránce s výsledky vyhledávání na Googlu nebo na horních pozicích

Strategie Cílení na umístění na stránce s výsledky vyhledávání automaticky nastavuje nabídky tak, aby reklamy měly větší šanci na zobrazení v horní části stránky nebo na první stránce s výsledky vyhledávání.

Je k dispozici pouze jako portfoliová strategie nabídek ve Vyhledávací síti.

Další informace o strategii Cílení na umístění na stránce s výsledky vyhledávání

Kampaně

Zviditelnit se více než jiné domény

Strategie Cílový podíl vítězných zobrazení umožňuje zvolit, kterou doménu jiného inzerenta chcete ve výsledcích vyhledávání předstihnout a jak často. Služba Google Ads pak automaticky nastavuje nabídky pro Vyhledávací síť tak, aby vám pomohla tento cíl splnit.

Je k dispozici pouze jako portfoliová strategie nabídek.

Další informace o strategii Cílový podíl vítězných zobrazení

Kampaně

Získat více konverzí při určité cílové CPA

Strategie Cílová CPA automaticky nastavuje nabídky pro Vyhledávací nebo Obsahovou síť tak, abyste za nastavenou cílovou cenu za akvizici získali co nejvíce konverzí. Cena některých konverzí může být nižší nebo vyšší než cílová hodnota.

Strategie nabídek Cílová CPA je k dispozici buď jako standardní strategie pro jednu kampaň, nebo jako portfoliová strategie nabídek pro víc kampaní a reklamních sestav.

Strategie nabídek Cílová CPA se dříve nazývala Optimalizátor konverzí.

Další informace o strategii Cílová CPA

Kampaně, reklamní sestavy

Zvýšit počet konverzí a zároveň si udržet pod kontrolou nabídky pro klíčová slova

Strategie Vylepšená cena za proklik (ECPC) automaticky upravuje manuální nabídky tak, abyste získali více konverzí, a současně se pokusí dosáhnout stejné ceny za konverzi.

ECPC je k dispozici jako volitelná funkce v rámci manuálního nabízení CPC nebo jako portfoliová strategie nabídek. Je plně kompatibilní s nabídkovými systémy třetích stran včetně těch, které vaše nabídky automatizují.

Další informace o strategii Vylepšená CPC

Další informace o strategii Vylepšená CPC u kampaní v Nákupech Google

Kampaně, reklamní sestavy, klíčová slova

Dosáhnout cílové návratnosti investic do reklamy (ROAS), když má pro vás každá konverze jinou hodnotu 

Strategie Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) automaticky nastavuje nabídky tak, abyste získali co nejvyšší hodnotu konverzí v rámci vámi zvolené cílové návratnosti investic do reklamy. Některé konverze mohou mít nižší (nebo naopak vyšší) návratnost, než je cílová ROAS.

Je k dispozici jako portfoliová strategie nabídek a standardní strategie pro jednotlivé kampaně.

Další informace o strategii Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS)

Další informace o strategii Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) u kampaní v Nákupech Google

Kampaně, reklamní sestavy, klíčová slova

Získat více konverzí v rámci stanoveného rozpočtu 

Strategie Maximalizace počtu konverzí automaticky nastavuje nabídky tak, aby vaše kampaň získala v rámci stanoveného rozpočtu co nejvíce konverzí.

Je k dispozici jako standardní strategie pro jednotlivé kampaně, ale nikoli jako portfoliová strategie nabídek.

Další informace o strategii Maximalizace počtu konverzí

Kampaně

Účinnost chytrých nabídek Google Ads

Chytré nabídky jsou souborem strategií nabídek založených na konverzích – Cílová CPA, Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS) a Vylepšená CPC – které používají pokročilého strojového učení s cílem pomoci vám co nejlépe přizpůsobit nabídku pro každou jednotlivou aukci. Vycházejí také z řady signálů, které jsou přijaty v okamžiku aukce, včetně informací o zařízení, místě, denní době, remarketingovém seznamu, jazyce a operačním systému. Tak dokážou podchytit jedinečný kontext každého vyhledávání.

Pokud vás zajímají další informace o fungování chytrých nabídek Google Ads, stáhněte si naše průvodce pro VyhledávacíObsahovou síť.

 

 

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?