Всичко за автоматичното офериране

Автоматичното офериране върши тежката работа и премахва догадките при задаването на оферти, така че да достигате целевата си ефективност. За разлика от ръчното офериране за CPC няма нужда ръчно да актуализирате офертите за конкретни рекламни групи или ключови думи. Google Ads задава оферти за рекламите Ви според вероятността всяка реклама да доведе до кликване или реализация, което Ви помага да постигнете определена цел за бизнеса си.

Различните типове стратегии за автоматично офериране може да Ви помогнат да увеличите кликванията, видимостта иреализациите. Стратегиите за автоматично офериране се обучават с течение на времето, като използват информация за ефективността на офертите за формиране на бъдещите оферти. Научете как да определите стратегия за офериране въз основа на целите си

В тази статия се описват различни бизнес цели и стратегията за автоматично офериране, с която най-добре се постига всяка цел.

Забележка: Ако искате да направите оферирането си за кампания за Пазаруване автоматично, направете справка с Всичко за автоматичното офериране в кампании за Пазаруване.

Как „Интелигентно офериране“ подобрява автоматичното офериране за кампании в мрежата за търсене

„Интелигентно офериране“ използва предимствата на ориентирано към цели автоматично офериране и ги прилага към реализациите (кликванията, водещи до покупки или услуги), и стойностите на реализациите. То взема предвид и голямо разнообразие от сигнали, налични по време на търга, в това число устройство, местоположение, час, списък за ремаркетинг, език и операционна система, за да обхване уникалния контекст на всяко търсене. „Интелигентно офериране“ използва функция, наречена офериране по време на търга, която задава оферта за всяка заявка. „Целева CPA“, „Целева ROAS“, „Постигане на максимален брой реализации“ и „Постигане на максимална стойност на реализациите“ представляват стратегии за интелигентно офериране. Научете повече за „Интелигентно офериране“

Пример

Може да искате да увеличите реализациите в кампаниите си с цел за CPA, но нямате време да зададете отделна макс. CPC за всяка отделна ключова дума. С добавянето на тези кампании към стратегия за офериране за портфолио за целева CPA и задаването на цел за CPA, която искате да достигнете, позволявате на Google Ads да оптимизира офертите, като използва усъвършенстван AI така че да се постигне по-висока ефективност за целите Ви.

За повече информация относно начина на работа на Интелигентно офериране направете справка с Вашето ръководство за „Интелигентно офериране“, Всичко за „Интелигентно офериране“ и Задаване на по-интелигентни оферти за мрежата за търсене.

Типове стратегии за автоматично офериране

Цел Стратегия за офериране

Увеличаване на посещенията на сайта.

Постигане на максимален брой кликвания задава офертите Ви, така че да Ви помогне да получавате възможно най-много кликвания в рамките на бюджета си.

„Постигане на максимален брой кликвания“ се предлага като стандартна стратегия за единична кампания или като стратегия за офериране за портфолио за няколко кампании.

Научете повече за постигането на максимален брой кликвания

Научете повече за постигането на максимален брой кликвания за кампании за Пазаруване

Увеличаване на видимостта.

Целевият дял на импресиите задава офертите с цел да показва рекламата Ви на най-челната позиция в страницата, горе в страницата или където и да е на първата страница с резултати от търсенето с Google.

Целевият дял на импресиите е налице само за мрежата за търсене, като стандартна стратегия за единична кампания или като стратегия за офериране за портфолио за няколко кампании.

Научете повече за целевия дял на импресиите

Получаване на повече реализации с целевата Ви CPA.

Интелигентно офериране

Целевата CPA задава оферти, за да Ви помогне да получавате възможно най-много реализации при посочената от Вас целева цена на действие (CPA). Някои реализации може да струват повече или по-малко от целта Ви.

„Целева CPA“ се предлага като стандартна стратегия за единична кампания или като стратегия за офериране за портфолио за няколко кампании.

Ако за типа на кампанията Ви е налице офериране за постигане на максимален брой реализации или за постигане на максимална стойност на реализациите, препоръчваме да използвате него вместо целевата CPA.

Когато използвате „Постигане на максимална стойност на реализациите“ без зададена целева CPA, ще се постараем да изразходваме бюджета Ви, така че да постигнем максимална стойност на реализациите за кампаниите Ви.

Когато използвате „Постигане на максимална стойност на реализациите“ със зададена целева CPA, ще Ви помогнем да получите възможно най-голяма стойност на реализациите при посочената целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS).

Научете повече за целевата CPA

Достигане на целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS), когато придавате различна стойност на всяка реализация.

Интелигентно офериране

Целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) задава оферти, така че да Ви помогне да получавате възможно най-голяма стойност на реализациите при зададената от Вас целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS). Някои реализации може да имат по-висока или по-ниска възвръщаемост от целта Ви.

„Целева ROAS“ се предлага като стандартна стратегия за единична кампания или като стратегия за офериране за портфолио за няколко кампании.

Научете повече за целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS)

Научете повече за целевата възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) за кампании за Пазаруване

Получаване на повече реализации в рамките на бюджета Ви.

Интелигентно офериране

Оферирането за постигане на максимален брой реализации ще Ви помогне да оптимизирате за реализации.

Имате възможността да зададете целева CPA в стратегията си за офериране за постигане на максимален брой реализации, което означава, че „Интелигентно офериране“ ще се опита да получи възможно най-много реализации при зададената от Вас целева цена на действие (CPA). Ако опцията „Целева CPA“ не е зададена, „Постигане на максимален брой реализации“ ще се стреми да изразходва бюджета Ви, така че да получите възможно най-много реализации.

Оферирането за постигане на максимална стойност на реализациите ще Ви помогне да оптимизирате спрямо стойностите на реализациите. Имате възможността да зададете целева ROAS за стратегията си за офериране за постигане на максимална стойност на реализациите, което означава, че „Интелигентно офериране“ ще се опита да получи възможно най-високата стойност на реализацията при зададената от Вас целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS). Ако опцията „Целева ROAS“ не е зададена, стратегията за постигане на максимална стойност на реализациите ще се стреми да изразходва бюджета Ви, така че да се постигне възможно най-висока стойност на реализацията.

„Постигане на максимална стойност на реализациите“ набляга върху областта, в която искате да постигнете максимална стойност на реализациите, но ограничава разходите до посочения от Вас бюджет.

Направете справка с „Постигане на максимален брой реализации“ спрямо „Постигане на максимална стойност на реализациите“

Научете повече за „Постигане на максимален брой реализации“

Получаване на по-висока стойност на реализациите в рамките на бюджета Ви.

Интелигентно офериране

Постигане на максимална стойност на реализациите задава офертите така, че да Ви помага да получавате възможно най-висока стойност на реализациите за кампанията си в рамките на бюджета си.

„Постигане на максимална стойност на реализациите“ набляга върху областта, в която искате да постигнете максимална стойност на реализациите, но ограничава разходите до посочения от Вас бюджет.

Когато използвате „Постигане на максимална стойност на реализациите“ без зададена целева ROAS, ще се постараем да изразходваме бюджета Ви, така че да постигнем максимална стойност на реализациите за кампаниите Ви.

Когато използвате „Постигане на максимална стойност на реализациите“ със зададена целева ROAS, ще Ви помогнем да получите възможно най-голяма стойност на реализациите при посочената целева възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS).

Когато създавате стратегия за офериране за постигане на максимална стойност на реализациите, трябва да зададете целева ROAS (възвръщаемост на разходите за реклама).

Направете справка с „Постигане на максимален брой реализации“ спрямо „Постигане на максимална стойност на реализациите“

Научете повече за „Постигане на максимална стойност на реализациите“

Създаване на стратегия за автоматично офериране

Можете да създадете стратегия за автоматично офериране за една кампания (стандартна стратегия) или за няколко кампании (стратегия за офериране за портфолио) по следните начини:

  • Създаване заедно с нова кампания
  • Създаване или промяна от настройките за кампанията.
  • Създаване от „Стратегии за офериране“

За да създадете, прегледате или управлявате стратегии за офериране, изпълнете следните стъпки:

  1. В профила си в Google Ads кликнете върху иконата Инструменти Tools Icon.
  2. Кликнете върху падащото меню Бюджети и офериране в менюто на секцията.
  3. Кликнете върху Стратегии за офериране.

За да създадете стратегия за офериране, прегледайте Настройване на „Интелигентно офериране“.

Съвет: Ако все още не знаете как работи всяка от стратегиите за офериране, направете справка с Как да откриете успеха с помощта на „Интелигентното офериране“.

Силата на „Интелигентно офериране“

„Интелигентно офериране“ представлява набор от стратегии за офериране, базирани на реализациите, като целева СРА, целева ROAS и подобрена СРС, които използват усъвършенстван AI, за да Ви помогнат да постигнете правилната оферта за всеки търг. То взема предвид и голямо разнообразие от сигнали, налични по време на търга, в това число устройство, местоположение, час, списък за ремаркетинг, език и операционна система, за да обхване уникалния контекст на всяко търсене.

За повече информация относно начина на работа на Интелигентно офериране направете справка с Всичко за Интелигентно офериране или изтеглете нашето ръководство за Интелигентно офериране в дисплейната мрежа.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Drive Revenue with Optiscore

Want to improve account health and drive business goals? Learn from industry & Google experts on how to drive revenue with the help of Optimization Score & Auto Apply Recommendations.

Register Now

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067