Definícia konverzného pomeru

Priemerný počet konverzií na jednu interakciu s reklamou vyjadrený ako percentuálna hodnota.

  • Konverzné pomery sa vypočítavajú ako podiel počtu konverzií a celkového počtu interakcií s reklamou, ktoré preukázateľne viedli ku konverzii počas rovnakého časového obdobia. Ak napríklad získate 50 konverzií z 1 000 interakcií, konverzný pomer bude 5 %, pretože 50 ÷ 1 000 = 5 %.
  • Ak sledujete viacero konverzných akcií alebo ak vyberiete započítavanie každej konverzie, váš konverzný pomer môže byť vyšší než 100 %, pretože za každé kliknutie sa môže započítať viac než jedna konverzia.
  • Pomocou sledovania konverzií môžete vo svojom účte merať konverzné pomery a využiť ich ako sprievodcu pri rozhodnutiach týkajúcich sa inzercie.

Sledovanie konverzií

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory