Om liknande målgrupper i Display-nätverket

Liknande målgrupper är en inriktningsfunktion som är baserad på datalistor från första part, vanligen remarketinglistor. Den hjälper dig att utöka räckvidden för de målgrupper som ger bäst resultat genom att inrikta annonseringen på nya användare med liknande egenskaper som dina webbplatsbesökare.

Innan du börjar

Inriktning på liknande målgrupper är tillgängligt för Display, Sök, YouTube, Gmail, Kundmatchning och appar. Listor för liknande målgrupper skapas automatiskt och uppdateras i realtid så snart du har skapat minst en kvalificerad lista i biblioteket för Google Ads Audience Center. Vi rekommenderar att du har en remarketingstrategi på plats innan du kör Liknande målgrupper. Läs mer om remarketing.

Fördelar​

 • Större räckvidd: Utöka kampanjens räckvidd mot nya användare som liknar de befintliga användarna upp till fem gånger mer än med enbart remarketinglistor.
 • Förbättrad konverteringsfrekvens: Få upp till 41 % fler konverteringar genom att kombinera liknande målgrupper med Remarketing i Display-nätverket.
 • Drivs av maskininlärning: Listor för liknande målgrupper uppdateras i realtid med maskininlärningsfunktioner som analyserar miljontals signaler för att optimera resultatet.
 • Enkelt att hantera: Listor för liknande målgrupper visas automatiskt i kvalificerade Google Ads-konton. Ett konto bedöms vara kvalificerat när det finns en tillräckligt statistiskt säkerställd likhet mellan nya användare och den ursprungliga remarketinglistan.
 • Effektiv inriktning: De ursprungliga remarketinglistorna utesluts automatiskt från listor för liknande målgrupper så att du enbart inriktar dig på nya användare.

Enklare målgruppsinriktning

Med Liknande målgrupper behöver du aldrig slumpmässigt söka efter nya målgrupper, eftersom funktionen automatiskt hittar nya kunder som liknar dina befintliga kunder (som ”webbplatsbesökare” eller ”konverterare”). Google Ads använder dina befintliga användarlistor och maskininlärning för att förstå vad användarna har gemensamt och hitta fler likasinnade kunder. Du kan använda Liknande målgrupper om du vill hitta kunder som liknar de du redan har i dina remarketinglistor med kriterier som ämnen de gillar och webbplatser de besöker.

Exempel

Anta att du har skapat en remarketinglista med personer som har köpt köttknivar på din webbplats för köksutrustning. I stället för att försöka nå generella grupper med personer som är intresserade av matlagning kan du använda Liknande målgrupper och hitta personer i listan som besökte webbplatser om hur man tillagar kött och om kvalitetsknivar innan de kom till din webbplats och köpte en produkt. Utifrån detta hittar funktionen sedan andra personer med liknande aktiviteter.

Listorna för liknande målgrupper uppdateras automatiskt efter hand som den ursprungliga listan förändras och besökarnas surfaktivitet ändras. Du behöver alltså inte själv uppdatera listan för liknande målgrupper när du väl har skapat den.

Hitta nya potentiella kunder

Med Liknande målgrupper kan du öka räckvidden för befintliga remarketingkampanjer och få nya användare till din webbplats som sannolikt också är intresserade av dina produkter eller tjänster.

Om du har lagt till remarketingtaggen på din webbplats kan du nå ut till dessa nya besökare från Liknande målgrupper via en remarketinglista, även om de inte köper något från din webbplats direkt. När du använder inriktning på liknande målgrupper kan du lägga till fler webbplatsbesökare i remarketinglistorna på ett sätt som är intuitivt och enkelt att hantera.

Fallstudie: ZOOT

ZOOT är en återförsäljare av kläder baserad i Prag. Deras mål var att utöka den tilltänkta målgruppen och få ut mer av sina annonskampanjer. För att uppnå dessa mål implementerade de liknande målgrupper och dynamiska displayannonser. De dynamiska displayannonserna visade produkter som användarna var intresserade av, vilket ledde till fler köp och totalt sett en fördubblad avkastning på investeringen jämfört med tidigare kampanjinställningar. ZOOT använde Liknande målgrupper för att nå nya användare som tidigare kampanjer hade missat. Listan för liknande målgrupper var så effektiv att de nya användarna stod för 63 % av ZOOTs webbplatstrafik under kampanjen.

Så fungerar det

Google Ads analyserar surfaktiviteten på webbplatser i Display-nätverket under de senaste 30 dagarna och kombinerar resultatet med det innehåll användaren tittar på för att förstå vilka intressen och egenskaper som förenar personerna i remarketinglistan. Utifrån den här informationen hittar Google Ads automatiskt nya potentiella kunder som har liknande intressen och egenskaper som personerna i remarketinglistan. Ju fler egenskaper och intressen som är gemensamma för personerna i remarketinglistan, desto bättre fungerar Liknande målgrupper.

När vi söker efter liknande målgrupper analyserar Google Ads de miljontals appar och webbplatser som finns i Display-nätverket. När dina remarketinglistor ändras, ändras också den liknande målgruppen. Listor för liknande målgrupper skapas med maskininlärning och är utformade för att dynamiskt anpassa sig efter marknadsförändringar och trender. Dessa modeller hittar användare som ger bra resultat och som liknar befintliga kunders

Obs!

Den ursprungliga remarketinglistan utesluts automatiskt från listan för liknande målgrupper. Om besökare som redan finns med i listan för liknande målgrupper läggs till i remarketinglistan tas de bort från listan för liknande målgrupper.

Kvalificering för Liknande målgrupper

Google identifierar automatiskt vilka av dina remarketinglistor som är kvalificerade för Liknande målgrupper utifrån olika faktorer, inklusive, men inte begränsat till, följande:

 • minst 100 besökare i källistan (remarketinglistan)
 • hur länge dessa besökare har funnits i den ursprungliga listan
 • vilka typer av webbplatser användarna har besökt
 • att listan ägs av ditt konto, inte bara delas med det

Många typer av remarketinglistor kan användas för att generera liknande målgrupper, inklusive, men inte begränsat till: webbplatsbesökare, appanvändare, kundmatchning, videoremarketing, CRM, Google Analytics och annat. Anpassade listor är inte kvalificerade. I vissa fall finns det inte tillräckligt med information för att skapa en lista med liknande målgrupp. Då visas listan som Ej tillgänglig i Målgruppshantering.

Listor för liknande målgrupper skapas baserat på användare som har samma egenskaper som källistorna, utan geografisk begränsning. Det innebär att även om ett företag är baserat i Kanada så begränsas inte användarna i listan för liknande målgrupper till enbart Kanada. De kommer från olika platser i världen.

Den tillgängliga liststorleken i målgruppshanteraren visar täckning för alla möjliga regioner. När du skapar en ny kampanj kan du använda geografisk begränsning om du vill få en uppskattning endast för ett begränsat urval av önskade platser.

Viktigt att tänka på

Det går inte att skapa liknande målgrupper utifrån listor som baseras på känsliga kategorier som etnicitet, religion, sexuell läggning eller hälsa. All användning av Liknande målgrupper omfattas av vår policy för anpassade annonser. Användare som inte vill ingå i liknande målgrupper kan välja bort detta under Annonsinställningar.

Det kan ta upp till 72 timmar innan listan börjar visas. 

Bästa metoder för Liknande målgrupper

 • Använd automatisk budgivning: Kostnaden per konvertering för liknande målgrupper kan vara upp till 25 % högre än för remarketing, eftersom dessa listor inriktar sig på nya användare. Använd mål-CPA eller mål-ROAS för bättre resultat. Om det främsta mätvärdet för framgång är konvertering använder du mål-CPA. Förbättrad CPC är en budgivningsmodell som är utformad att optimera för klick istället för konverteringar.
 • Gör annonserna responsiva: Använd responsiva annonser där det är möjligt, så att dina annonser inriktar sig på de bästa kunderna med så stor noggrannhet som möjligt. Testa varianter av uppmaningstexter, bilder, osv.
 • Ändra buden: Beroende på hur det går för kampanjen kan du använda ett högre bud för att synas mer eller ett lägre bud för att spara budgeten. Smart Bidding höjer eller sänker dina bud åt dig med exponeringsbaserade justeringar.
 • Geolokalisering och språk: Utvärdera om du behöver göra ändringar i inställningarna för geografisk plats och språk utifrån ditt specifika företag. Kanske är ditt företag endast verksamt på specifika platser eller din webbplats endast tillgänglig på vissa språk, till exempel.
 • Kommunicera med externa företag: Om du ser att kampanjerna har resultatproblem och du använder komponenter från tredje part kontaktar du supporten för dessa komponenter för att se om de arbetar med några fel.
 • Kampanjstruktur: Det är möjligt att lägga till liknande målgrupper i en befintlig remarketingkampanj i en separat annonsgrupp. Vi rekommenderar dock att du använder en separat kampanj, eftersom det ger dig bättre kontroll över budget, meddelanden och statistik.
 • Liststrategi: Tänk igenom din strategi för remarketinglistor. Din strategi påverkar vilken typ av listor för liknande målgrupper som systemet genererar. Helst bör du ha dina planer och mål i åtanke redan när du skapar dina första remarketinglistor. Vi rekommenderar att du startar en kampanj med dina mest framgångsrika listor. Detta kan vara ”liknar besök som leder till konvertering” eller de listor som innehåller flest användare.

Vanliga problem med Liknande målgrupper

Otillräcklig räckvidd (eller listan för liknande målgrupper för liten)

 • Testa att öka ditt bud och kontrollera mätvärdena för exponeringsresultat. Med låga bud kan du förlora exponeringar, medan höga bud kan använda upp budgeten för snabbt. Låga budgetar kan begränsa hur ofta dina annonser visas medan höga budgetar kan göra kampanjer dyra.
 • Testa att lägga till ytterligare en eller en större lista för liknande målgrupper för din inriktning. Du kan ha valt en lista som är för liten.

Ingen lista för liknande målgrupper genereras

 • Det kan ta minst 48 timmar att generera listan för liknande målgrupper från det att du skapar källistan.
 • Det är mer troligt att små remarketinglistor (under 100–500 användare) inte genererar några listor för liknande målgrupper.

För hör CPA

 • Testa med att minska din mål-CPA eller ditt bud. Det rekommenderade sättet att minska CPA är att vänta tills inlärningsperioden är över (cirka två veckor) och sedan börja minska med 20 % vecka för vecka samtidigt som du följer upp listans resultat. Om ditt bud redan är lågt kan du testa med att höja det. Ibland ger dig ett lågt bud bara tillgång till annonsutrymmen av låg kvalitet.
 • Testa nya annonsmaterial och/eller målsidor – kanske innehåller annonserna inte tillräckligt med information eller är inte övertygande nog att generera försäljning. Tänk på att varje gång du byter annonsmaterial behöver algoritmen lite tid att anpassa sig till förändringen och hitta nya mönster.
 • När du planerar hur du ska hitta nya användare kan du tänka på vilka egenskaper hos dessa användare som är viktigast för kampanjen och hur mycket betoning du vill lägga på visningsbaserade konverteringar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt