Om liknande segment i Display-nätverket

Som vi meddelade den 1 november 2022 kommer Liknande målgrupper att flyttas över till mer hållbara lösningar. Med start den 1 augusti 2023 tas liknande segment gradvis bort från alla annonsgrupper och kampanjer i Google Ads. Detta bör vara genomfört i slutet av månaden.

 • För display-, Discovery- och videoåtgärdskampanjer som fortfarande använder liknande målgruppssegment efter den 1 augusti 2023 aktiveras optimerade segment automatiskt.
 • På samma sätt aktiveras målgruppsutökning för videokampanjer med målet Övervägande av produkt och varumärke eller Varumärkesmedvetenhet och räckvidd.
 • Om du valde bort detta före den 1 augusti 2023 pausas annonsgrupper och kampanjer som är inriktade på liknande segment. Se till att återuppta dem och lägg till relevanta inriktningskriterier.

Läs mer om ändringarna i målgruppssegment.

Vi har gjort förbättringar i Google Ads för att ge en omfattande och samlad överblick över dina målgrupper och göra det enklare att hantera och ordna dem.

 • Ny målgruppsrapportering
  Detaljerade rapporter om målgruppsdemografi, segment och uteslutningar finns nu samlade på ett ställe. Klicka på ikonen Kampanjer Campaigns Icon, gå till fliken Målgrupper, sökord och innehåll och klicka på Målgrupper. Du kan enkelt hantera dina målgrupper från den här rapportsidan. Läs mer om målgruppsrapportering.
 • Nya termer
  Vi använder nya termer i målgruppsrapporten och i Google Ads. Målgruppstyper (som liknande målgrupper, anpassade målgrupper, målgrupper med köpavsikt och målgrupper inom intressegrupp) kallas nu målgruppssegment. Remarketing kallas nu din data. Läs mer om uppdateringar av termer och fraser för målgrupper.

Liknande segment är en inriktningsfunktion som utgår från dina datasegment för att utöka din räckvidd till nya potentiella kunder vars egenskaper liknar dina befintliga kunder, webbplatsbesökare eller appanvändare.

Innan du börjar

Inriktning på liknande segment är tillgänglig för Display-nätverket, söknätverket, YouTube, Gmail, Kundmatchning och appar. Liknande segment skapas och uppdateras med hjälp av Googles AI i realtid när du har skapat minst en kvalificerad lista i Audience Center-biblioteket i Google Ads. Vi rekommenderar att du har en datasegmentstrategi på plats innan du använder liknande segment. Läs mer om hur du inriktar dig på datasegment

Fördelar

 • Större räckvidd: Utöka räckvidden för din kampanj till nya användare som liknar dina befintliga, upp till fem gånger mer än med enbart datasegment.
 • Fler konverteringar: Du kan få upp till 41 % fler konverteringar genom att kombinera liknande segment med annonskampanjer i Display-nätverket.
 • Drivs av Googles AI: Liknande segment uppdateras i realtid med hjälp av Googles AI-funktioner som analyserar miljontals signaler för att optimera resultatet.
 • Enkla att hantera: Liknande segment visas i kvalificerade Google Ads-konton med hjälp av Googles AI. Ett konto betraktas som kvalificerat när det finns en tillräckligt statistiskt säkerställd likhet mellan nya användare och dina webbplatsbesökare och appanvändare.
 • Effektiv inriktning: Dina befintliga kunder, webbplatsbesökare eller appanvändare utesluts från liknande segment med hjälp av Googles AI så att du enbart inriktar dig på nya användare.

Enklare målgruppsinriktning

Med liknande segment behöver du aldrig slumpmässigt söka efter nya målgrupper eftersom Googles AI hittar nya kunder som liknar dina befintliga (till exempel ”webbplatsbesökare” eller ”personer som har utfört en konvertering”). Google Ads använder dina befintliga användarlistor och Googles AI för att förstå vad användarna har gemensamt och hitta fler likasinnade kunder. Du kan använda liknande segment för att hitta nya kunder som liknar dina befintliga utifrån kriterier som ämnen de visar intresse för och webbplatser de besöker.

Exempel
Anta att du har skapat en kundlista över personer som har köpt köttknivar på din webbplats med köksutrustning. I stället för att försöka nå breda grupper av personer som är intresserade av ”matlagning” kan funktionen Liknande segment identifiera att personer på listan ofta besöker webbplatser som specifikt handlar om ”tillaga kött” och ”förstklassiga knivar” innan de hamnar på din webbplats och gör ett köp. Utifrån detta hittar funktionen sedan andra personer som uppvisar liknande aktivitet.

Liknande segment uppdateras med hjälp av Googles AI i takt med att din ursprungliga lista ändras och människors webbaktivitet skiftar. Du behöver alltså inte själv uppdatera liknande segment efter att de har skapats.

Hitta nya potentiella kunder

Med liknande segment kan du utöka räckvidden för befintliga kampanjer som har skapats med hjälp av din data och få besök på din webbplats av nya personer som sannolikt är intresserade av din produkt eller tjänst.

Även om personerna i dina liknande segment inte köper något omedelbart på din webbplats kan du nå dem nästa gång de besöker din webbplats eller använder din app, om du har lagt till Google-taggen på din webbplats. Genom att lägga till inriktning med liknande segment kan du få fler besökare på din webbplats och därmed lägga till fler personer i dina datasegment på ett enkelt och lätthanterligt sätt.

Fallstudie: ZOOT

ZOOT är en återförsäljare av kläder baserad i Prag. Deras mål var att utöka sin tilltänkta målgrupp och få ut mer av sina annonskampanjer. För att nå dessa mål implementerade de liknande segment och dynamiska displayannonser. De dynamiska displayannonserna visade produkter som besökarna var intresserade av, vilket ledde till fler köp och totalt sett en fördubblad avkastning på investeringen jämfört med tidigare kampanjinställningar. ZOOT använde liknande segment för att nå nya personer som tidigare kampanjer hade missat. Deras liknande segment var så effektiva att nya användare utgjorde 63 % av ZOOTs webbplatstrafik under kampanjen.

Så fungerar det

Google Ads analyserar webbaktiviteten på webbplatser i Display-nätverket under de senaste 30 dagarna och använder detta resultat tillsammans med innehållet som besökarna tittar på för att förstå vilka intressen och egenskaper som förenar personerna i dina datasegment. Utifrån denna information hittar Google Ads med Googles AI nya potentiella kunder med liknande intressen och egenskaper som personerna på dina listor över befintliga kunder, dina webbplatsbesökare eller appanvändare. Ju fler egenskaper och intressen som är gemensamma för dina webbplatsbesökare och appanvändare, desto bättre fungerar liknande segment.

När vi söker efter liknande segment analyserar Google Ads de miljontals appar och webbplatser som finns i Display-nätverket. När dina datasegment ändras, ändras också dina liknande segment. Liknande segment skapas med hjälp av Google AI och är utformade för att anpassas dynamiskt till trender och förändringar på marknaden. Modellerna hittar användare som ger bra resultat och som liknar befintliga kunder.

Obs! Befintliga webbplatsbesökare eller appanvändare utesluts från dina liknande segment med Googles AI. Om personer som ingår i ett liknande segment läggs till i segmentet med webbplatsbesökare och appanvändare tas de bort från det liknande segmentet.

Kvalificering för liknande segment

Google identifierar med hjälp av Googles AI vilka av dina datasegment som kan användas med liknande segment utifrån flera olika faktorer, till exempel:

 • minst 100 besökare på källistan (dina datasegment)
 • hur länge dessa besökare har funnits i det ursprungliga segmentet
 • vilka typer av webbplatser användarna har besökt
 • att listan ägs av ditt konto, inte bara delas med det

Många typer av datasegment kan användas för att generera liknande segment, till exempel webbplatsbesökare, appanvändare, kundmatchning, YouTube-användare, CRM, Google Analytics och andra. Anpassade listor kan inte användas. I vissa fall finns det inte tillräckligt med information för att skapa liknande segment. Då visas listan som Ej tillgänglig i Målgruppshantering.

Liknande segment skapas baserat på användare som har samma egenskaper som källistorna, utan geografisk begränsning. Det betyder att även om ett företag är baserat i Sverige begränsas inte användarna i de liknande segmenten till Sverige, utan kan komma från olika platser i hela världen.

Den tillgängliga liststorleken i Målgruppshanteraren visar täckningen i alla regioner där du använder funktionen. När du skapar en ny kampanj kan du använda geografisk begränsning för att se en uppskattning av räckvidden för ett begränsat urval av önskade platser.

Viktigt att tänka på

Det går inte att skapa liknande segment för listor baserat på känsliga kategorier som etnisk härkomst, religion, sexuell läggning eller hälsa. All användning av liknande segment omfattas av vår policy för anpassade annonser. Personer som inte vill finnas med i liknande segment kan välja bort det i Annonsinställningar.

Det kan ta upp till 72 timmar innan listan börjar visa annonser.

Rekommenderade metoder för liknande segment

 • Använd Googles AI-baserade budgivning: Kostnaden per konvertering för liknande segment kan vara upp till 25 % högre än för inriktning på webbplatsbesökare, appanvändare och befintliga kunder, eftersom liknande segment inriktas på nya användare. Använd mål-CPA eller mål-ROAS för bättre resultat. Om ditt primära resultatmätvärde är konvertering ska du använda mål-CPA. Förbättrad CPC är en budgivningsstrategi som optimerar för klick snarare än konverteringar.
 • Gör annonserna responsiva: Använd responsiva annonser där det är möjligt, så att dina annonser inriktas på de bästa kunderna med så stor noggrannhet som möjligt. Prova varianter av uppmaningar, bilder och annat.
 • Justera buden: Beroende på hur det går för din kampanj kan du lägga ett högre bud för att synas mer eller ett lägre bud för att förbruka mindre av budgeten. Smart Bidding höjer eller sänker dina bud åt dig med exponeringsbaserade justeringar.
 • Geolokalisering och språk: Utvärdera om du behöver göra ändringar i inställningarna för geografisk plats och språk beroende på de specifika förhållandena för ditt företag. Ditt företag kanske till exempel bara är verksamt på specifika platser, eller din webbplats kanske bara är tillgänglig på vissa språk.
 • Kommunicera med tredje part: Om du ser att dina kampanjer ger dåligt resultat och du använder komponenter från tredje part bör du kontakta företaget och höra om de arbetar med att lösa eventuella problem.
 • Kampanjstruktur: Du kan lägga till liknande segment i en befintlig kampanj utifrån data i en separat annonsgrupp. Vi rekommenderar dock att du använder en separat kampanj, eftersom det ger dig större kontroll över budget, meddelanden och mätningar.
 • Liststrategi: Tänk igenom din datasegmentstrategi. Strategin påverkar vilka typer av liknande segment som systemet genererar. Helst bör du ha dina planer och mål i åtanke redan när du skapar dina första datasegment. Vi rekommenderar att du skapar en kampanj med dina mest framgångsrika segment. Det kan till exempel vara listan ”liknar besök som leder till konvertering” eller listorna som innehåller flest användare.

Vanliga problem med liknande segment

Otillräcklig räckvidd (eller liknande segment är för små)

 • Prova att höja budet och kontrollera mätvärdena för exponeringsresultat. Med låga bud kan du förlora exponeringar, medan höga bud kan förbruka budgeten för fort. En låg budget kan begränsa hur ofta dina annonser visas medan en hög budget kan göra kampanjer dyra.
 • Prova att lägga till ett ytterligare eller större liknande segment i inriktningen. Du kan ha valt ett segment som är för litet.

Liknande segment genereras inte

 • Det kan ta minst 48 timmar att generera liknande segment efter att källistan har skapats.
 • Det är mindre troligt att små datasegment (färre än 500 personer) genererar liknande segment.

För hög CPA

 • Prova att sänka din mål-CPA eller ditt bud. Det rekommenderade sättet att sänka CPA är att vänta tills inlärningsperioden är över (cirka två veckor) och sedan börja sänka den med 20 % vecka för vecka samtidigt som du följer upp listans resultat. Om ditt bud redan är lågt kan du prova att höja det. Ibland ger ett lågt bud bara tillgång till annonsutrymmen av låg kvalitet.
 • Prova nya annonsmaterial och/eller målsidor. Dina annonser kanske inte innehåller tillräckligt med information eller är inte övertygande nog att generera försäljning. Tänk på att varje gång du byter annonsmaterial behöver algoritmen lite tid på sig för att anpassas till förändringen och hitta nya mönster.
 • När du planerar hur du ska hitta nya kunder kan du fundera på vilka egenskaper hos dessa personer som är viktigast för din kampanj och hur stor betoning du vill lägga på visningsbaserade konverteringar.

Relaterade länkar

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
15472726061925506130
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
73067
false