Podobné segmenty publika v Obsahové síti

Podobné segmenty publika je funkce sdílení založená na seznamech dat první strany, nejčastěji remarketingových seznamech. Pomáhá rozšířit zásah z nejvýkonnějších segmentů vašeho publika tím, že zacílí na nové uživatele s charakteristikami podobnými návštěvníkům vašeho webu.

Než začnete

Cílení na podobné segmenty publika je dostupné pro Obsahovou síť, Vyhledávací síť, YouTube, Gmail, Vlastní seznamy zákazníků a aplikace. Seznamy podobných segmentů publika se vytvoří automaticky a budou se v reálném čase aktualizovat poté, co vytvoříte alespoň jeden způsobilý seznam v knihovně Správce publik ve službě Google Ads. Před nasazením funkce podobných segmentů publika doporučujeme nejprve vytvořit remarketingovou strategii. Přečtěte si další informace o remarketingu.

Výhody​

 • Větší zásah: Rozšiřte zásah své kampaně o nové uživatele, kteří se podobají vašim stávajícím uživatelům, a to až pětkrát více než při použití samotných remarketingových seznamů.
 • Lepší konverzní poměr: Získejte o 41 % více konverzí propojením funkce podobných segmentů publika a remarketingu v Obsahové síti.
 • Využívání strojového učení: Seznamy podobných segmentů publika se v reálném čase aktualizují pomocí strojového učení, které analyzuje miliony signálů s cílem optimalizovat výkon.
 • Snadná správa: Seznamy podobných segmentů publika se ve způsobilých účtech Google Ads zobrazují automaticky. Způsobilost závisí na tom, zda je podobnost mezi novými uživateli a původním remarketingovým seznamem dostatečně statisticky významná.
 • Účinné cílení: Původní remarketingové seznamy jsou ze seznamů podobných segmentů publika automaticky vyloučeny, takže cílit budete opravdu pouze na nové uživatele.

Zjednodušené cílení na publikum

Cílení na podobné segmenty publika automaticky vyhledává nové zákazníky podobné stávajícím zákazníkům (návštěvníkům nebo uživatelům, kteří provedli konverzi), čímž se z procesu vyhledávání nového publika eliminuje element odhadu. Služba Google Ads analyzuje pomocí strojového učení vaše stávající seznamy uživatelů a snaží se najít, co mají společného, a podle toho identifikovat další podobné zákazníky. Pomocí funkce podobných segmentů publika můžete najít nové zákazníky podobné zákazníkům ve vašich remarketingových seznamech podle kritérií, jako jsou jejich oblíbená témata a často navštěvované stránky.

Příklad

Řekněme, že jste vytvořili remarketingový seznam z lidí, kteří si na vašem webu s kuchyňskými potřebami koupili steakové nože. Místo toho, abyste oslovili širokou skupinu uživatelů zajímajících se o vaření, můžete pomocí podobných segmentů publika zjistit, že uživatelé z tohoto publika předtím, než navštívili váš web a uskutečnili nákup, procházeli weby věnované přípravě steaků a weby nabízející kvalitní sady nožů. Prostřednictvím podobných segmentů publika pak najdete další uživatele s obdobným chováním.

Seznamy podobných segmentů publika se budou automaticky aktualizovat podle toho, jak se bude rozvíjet původní seznam a měnit aktivita uživatelů při procházení internetu. Seznamy podobných segmentů tedy není nutné aktualizovat ručně.

Získání nových potenciálních zákazníků

Díky funkci Podobné segmenty publika můžete zvýšit výkon stávajících remarketingových kampaní a na svůj web dostat nové uživatele, u kterých je vyšší pravděpodobnost, že budou mít o vaše produkty nebo služby zájem.

I kdyby si tito noví návštěvníci vašeho webu nic napoprvé nekoupili, pokud jste na stránku přidali značku pro remarketing, budete je moci oslovit později prostřednictvím remarketingového seznamu. Pokud přidáte cílení na podobné segmenty publika, získáte více návštěvníků a snadno a přirozeně rozšíříte své remarketingové seznamy.

Případová studie: ZOOT

Společnost ZOOT je prodejce oblečení sídlící v Praze, který se snažil zvýšit potenciál publika a získat ze svých kampaní větší efekt. Společnost proto implementovala funkci Podobné segmenty publika a dynamické obsahové reklamy. Dynamické obsahové reklamy zobrazovaly produkty, o které měli uživatelé zájem, což zvýšilo prodej a ve výsledku zdvojnásobilo návratnost investic ve srovnání s předchozím nastavením kampaně. Společnost ZOOT využila funkci Podobné segmenty publika k zásahu nových uživatelů, které její dřívější kampaně neoslovily. Seznam podobných segmentů publika se ukázal být natolik účinný, že v průběhu kampaně představovali noví uživatelé 63 % návštěvnosti webových stránek společnosti ZOOT.

Princip

Google Ads prohledá aktivitu procházení webů v Obsahové síti za posledních 30 dnů a pomocí těchto výsledků a obsahu, který si uživatel prohlíží, zjistí společné zájmy a charakteristiky lidí na vašem remarketingovém seznamu. Na základě těchto informací Google Ads automaticky vyhledá nové potenciální zákazníky, jejichž zájmy a charakteristiky jsou podobné jako u lidí na remarketingovém seznamu. Čím více charakteristik a zájmů mají lidé na vašem remarketingovém seznamu společných, tím lépe bude funkce Podobné segmenty publika fungovat.

Při vyhledávání podobných segmentů publika prochází služba Google Ads miliony aplikací a webů v Obsahové síti. Průběžné změny v remarketingových seznamech se odráží i v podobných segmentech publika. Seznamy podobných segmentů publika se vytvářejí na základě strojového učení a dokážou se dynamicky přizpůsobovat měnícím se trhům a trendům. Tyto modely vyhledávají uživatele s vysokým výkonem, kteří jsou podobní stávajícím zákazníkům.

Poznámka

Původní remarketingový seznam bude z vašeho seznamu podobných segmentů publika automaticky vyloučen. Takže pokud se návštěvníci ze seznamu podobných segmentů publika zařadí do vašeho remarketingového seznamu, budou ze seznamu podobných segmentů publika odebráni.

Způsobilost k vytváření podobných segmentů publika

Google na základě různých faktorů automaticky určí, z kterých remarketingových seznamů můžete podobné segmenty publika vytvářet. Mezi tyto faktory patří mimo jiné:

 • podmínka minimálního počtu 100 návštěvníků ve zdrojovém seznamu (remarketingovém seznamu),
 • doba, kdy byli do původního seznamu přidáni,
 • typy webů, které prohlíželi,
 • musí jít o seznam vlastněný vaším účtem, nikoli o sdílený seznam.

K vytvoření podobných segmentů publika lze použít mnoho typů remarketingových seznamů. Některé příklady: návštěvníci webu, uživatelé aplikace, vlastní seznamy zákazníků, videoremarketing, řízení vztahů se zákazníky, Google Analytics a další. Nelze použít vlastní seznamy. Někdy nemusí být k vygenerování seznamu podobných segmentů publika k dispozici dostatek informací. V takových případech se seznam může ve Správci publik zobrazit jako nedostupný.

Seznamy podobných segmentů publika se vytvářejí na základě uživatelů, jejichž charakteristiky se shodují s uživateli ve zdrojových seznamech bez omezení geolokace. To znamená, že pokud nějaká firma sídlí například v Kanadě, uživatelé v seznamu podobných segmentů publika nebudou pocházet pouze z Kanady, ale z celého světa.

Velikost seznamu dostupná ve Správci publik zobrazí pokrytí všech možných oblastí. Pokud chcete získat odhad zásahu pouze pro omezený výběr požadovaných umístění, při vytváření nové kampaně použijte omezení geolokace.

Důležité upozornění

Nepodporujeme vyhledávání podobných segmentů publika pro seznamy založené na citlivých kategoriích, jako je rasa, náboženství, sexuální orientace nebo zdravotní stav. Používání funkce Podobné segmenty publika se řídí zásadami personalizované inzerce. Uživatelé, kteří do podobných segmentů publika nechtějí být zahrnuti, se mohou odhlásit na stránce Nastavení reklam.

Může trvat až 72 hodin, než se vaše seznamy začnou zobrazovat. 

Doporučené postupy pro podobné segmenty publika

 • Použijte automatické nabízení cen: Cena za konverzi u podobného segmentu publika může být až o 25 % vyšší než u nabídek za remarketing, protože tyto seznamy cílí na nové uživatele. Abyste dosáhli lepších výsledků, využijte strategie cílové ceny za akci nebo cílové návratnosti investic do reklamy. Pokud jsou hlavní metrikou úspěchu konverze, použijte model cílové ceny za akci. Model rozšířené ceny za proklik je určen k optimalizování kliknutí, a nikoli konverzí.
 • Použijte responzivní reklamy: Kdykoli to bude možné, využívejte responzivních reklam, aby vaše reklamy cílily na ty nejlepší zákazníky s nejvyšší možnou přesností. Vyzkoušejte variace textu výzvy k akci, obrázku apod.
 • Upravte nabídky: V závislosti na výkonu kampaně vám může vyšší nabídka pomoci vyniknout, zatímco nižší nabídka může šetřit váš rozpočet. Funkce Chytré nabídky zvyšuje a snižuje nabídky na základě zobrazení.
 • Geolokace a jazyky: Vyhodnoťte, zda je vhodné změnit nastavení geolokace a jazyka na základě specifických aspektů vašeho podnikání – například pokud vaše firma působí pouze v konkrétních oblastech nebo pokud je váš web k dispozici pouze v některých jazycích.
 • Komunikujte se třetími stranami: Pokud vaše kampaně mají výkonnostní problémy a používáte komponenty třetích stran, obraťte se na podporu těchto třetích stran a zjistěte, zda se nepotýkají s chybami.
 • Struktura kampaně: Podobné segmenty publika je možné přidat do existující remarketingové kampaně jako samostatnou reklamní sestavu. Doporučujeme však používat samostatné kampaně, protože to umožňuje lepší kontrolu nad rozpočtem, sdělováním a měřením.
 • Strategie pro seznamy: Promyslete svou strategii pro remarketingové seznamy. Vaše strategie bude mít vliv na to, jaké druhy seznamů podobných segmentů publika systém vygeneruje. Ideální je sepsat si plán a cíle ještě před vytvořením prvních remarketingových seznamů. Doporučujeme kampaň zahájit s použitím nejúspěšnějších seznamů. Může jít například o seznam „podobnost s uživateli, u kterých došlo ke konverzi“ nebo seznam s největším počtem uživatelů.

Nejčastější problémy s podobnými segmenty publika

Nedostatečný zásah (příliš malý seznam podobných segmentů publika)

 • Zvyšte cenovou nabídku a zkontrolujte metriky skóre zobrazení. Nízké nabídky mohou způsobit pokles zobrazení, zatímco vysoké nabídky mohou příliš rychle vyčerpat váš rozpočet. Nízké nabídky mohou omezit četnost zobrazovaní vašich reklam, zatímco vysoké rozpočty mohou kampaně prodražit.
 • Zkuste k cílení přidat další nebo větší seznam podobných segmentů publika. Je možné, že jste vybrali příliš malý seznam.

Seznam podobných segmentů publika se nevytvořil

 • Vytvoření seznamu podobných publik bude trvat alespoň 48 hodin od vytvoření zdrojového seznamu.
 • U malých remarketingových seznamů (méně než 500 uživatelů) je vyšší pravděpodobnost, že nevygenerují seznamy podobných segmentů publika.

Příliš vysoká CPA

 • Zkuste snížit cílovou CPA nebo nabídku. Chcete-li snížit CPA, doporučujeme počkat na konec seznamovacího období (přibližně 2 týdny) a poté hodnotu snižovat o 20 % každý týden podle toho, jakých výsledků seznam dosahuje. Pokud vaše nabídka již je nízká, zkuste ji zvýšit. V některých případech umožňuje nízká nabídka přístup jen k málo kvalitnímu inventáři.
 • Vyzkoušejte nové reklamní kreativy a vstupní stránky. Je možné, že vaše reklamy nemají dostatek informací nebo nejsou dostatečně přesvědčivé. Mějte na paměti, že po každé změně kreativ chvíli trvá, než se algoritmus přizpůsobí změnám a nalezne nové vzory.
 • Při plánování způsobu, jakým budete hledat nové uživatele, se zamyslete, jaké atributy uživatelů jsou pro vaši kampaň nejdůležitější a jak důležité jsou pro vás konverze po zobrazení.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory