Всичко за подобните аудитории в дисплейната мрежа

Подобните аудитории са функция за насочване, основана на списъци с данни от първи страни, най-често списъци за ремаркетинг, която Ви помага да разширите обхвата на аудиториите си с най-добра ефективност, като насочва реклами към нови потребители, чиито характеристики са подобни на тези на посетителите на сайта Ви.

Преди да започнете

Насочването по подобни аудитории е налице за дисплейната мрежа, мрежата за търсене, YouTube, Gmail, Списъци с клиенти и за приложения. Списъците с подобни аудитории се създават автоматично и се актуализират в реално време, след като настроите поне един отговарящ на условията списък в библиотеката на Audience Center в Google Ads. Препоръчва се да имате внедрена стратегия за ремаркетинг, преди да използвате Подобни аудитории. Научете повече за ремаркетинга.

Предимства​

 • По-голям обхват: Разширете обхвата на кампанията си с нови потребители, подобни на съществуващите, до пет пъти повече, отколкото само със списъците за ремаркетинг.
 • Подобрен процент на реализация: Получавайте 41% повече реализации, като комбинирате Подобни аудитории с ремаркетинг в дисплейната мрежа.
 • Предоставени от машинно обучение: Списъците с подобни аудитории се актуализират в реално време, като се използват възможностите на машинното обучение, което анализира милиони сигнали за оптимизиране по ефективност.
 • Лесно управление: Списъците с подобни аудитории се показват автоматично в отговарящи на условията профили в Google Ads. Тези профили се определят, когато се установи, че има достатъчно статистически значимо подобие между новите потребители и първоначалните списъци за ремаркетинг.
 • Ефективно насочване: Първоначалните списъци за ремаркетинг се изключват автоматично от списъците с подобни аудитории, за да е сигурно, че насочвате реклами само към нови потребители.

Опростено насочване по аудитория

Насочването по подобна аудитория Ви спестява догадките при търсенето на нови аудитории, като автоматично намира нови клиенти, подобни на съществуващите (като например „посетители на сайта“ или „осъществили реализации“). Google Ads взема съществуващите Ви списъци с потребители и използва машинно обучение, за да разбере какво общо имат помежду си, така че да намери още клиенти с подобни нагласи. Можете да използвате Подобни аудитории, за да намирате нови клиенти, подобни на тези, които вече са в списъците Ви за ремаркетинг, като използвате критерии като харесвани теми и често посещавани от тях сайтове.

Пример

Да кажем, че сте създали списък за ремаркетинг с хора, купили ножове за стек от сайта Ви за кухненско оборудване. Вместо да Ви помага да достигнете до широки групи от хора, интересуващи се от „готвене“, функцията за подобни аудитории ще установи, че хората в този списък обикновено сърфират в сайтове, конкретно отнасящи се за „готвене на стек“ и „висококачествени комплекти ножове“, преди да дойдат на сайта Ви и да направят покупка. Въз основа на това функцията след това ще намери други хора с подобна активност.

Списъците Ви с подобни аудитории се актуализират автоматично с развитието на първоначалния списък и промяната в активността при сърфиране на хората. Така не Ви се налага да актуализирате списъците, след като бъдат създадени.

Привличане на нови потенциални клиенти

С Подобни аудитории можете да увеличите обхвата на съществуващите кампании за ремаркетинг, както и да привлечете нови потребители към сайта си, които също е вероятно да проявяват интерес към продукта или услугата Ви.

Дори и новите посетители от подобни аудитория да не купуват веднага от сайта Ви, ако сте добавили маркера за ремаркетинг към сайта си, можете да се свържете с тях по-късно чрез списък за ремаркетинг. С добавянето на насочване по подобни аудитории можете да привлечете повече посетители в сайта си и следователно повече потребители в списъците си за ремаркетинг по интуитивен и лесен за управление начин.

Случай от практиката: ZOOT

ZOOT е търговец на облекла на дребно със седалище в Прага, който искал да подобри перспективите за аудиториите си и да се възползва в по-голяма степен от кампаниите си. За постигането на тези цели те внедрили Подобни аудитории и динамични дисплейни реклами. Динамичните дисплейни реклами показвали продукти, към които потребителите проявяват интерес, което довело до повече покупки и като цяло удвоило възвръщаемостта на инвестициите в сравнение с настройките на предишните им кампании. ZOOT използвали Подобни аудитории, за да достигнат до нови потребители, до които не можели да достигнат с предишните си кампании. Списъкът с подобни аудитории се оказал толкова ефективен, че новите потребители осигурили 63% от трафика в уебсайта на ZOOT в хода на кампанията.

Начин на работа

Google Ads взема предвид активността при сърфиране в сайтовете на дисплейната мрежа през последните 30 дни и я използва в допълнение към съдържането, разглеждано от потребителя, за да разбере общите интереси и характеристики на хората в списъка Ви за ремаркетинг. Въз основа на тази информация Google Ads автоматично намира потенциални клиенти, чиито интереси и характеристики са подобни на тези на хората в списъка Ви. Колкото повече характеристики и интереси хората в списъците Ви за ремаркетинг споделят, толкова по-добре работи функцията за подобни аудитории.

За да намерим подобни аудитории, разглеждаме милионите приложения и сайтове в дисплейната мрежа. С промяната на списъците Ви за ремаркетинг ще се променя и подобната Ви аудитория. Списъците с подобни аудитории се създават чрез машинно обучение и се изграждат така, че да се адаптират динамично към променящите се пазари и тенденции. Тези модели намират високоефективни потребители, които са подобни на съществуващи клиенти

Забележка

Първоначалният списък за ремаркетинг е автоматично изключен от списъка Ви с подобни аудитории. Така че ако посетители, които са във втория, бъдат добавени към първия, те ще бъдат премахнати от списъка с подобни аудитории.

Отговаряне на условията за подобни аудитории

Google автоматично установява кои от списъците Ви за ремаркетинг отговарят на условията за подобни аудитории въз основа на различни фактори, включително, но не само:

 • минимум 100 посетители в началния списък (списък за ремаркетинг);
 • колко скоро са се присъединили към него;
 • типове сайтове, в които са сърфирали;
 • списъкът трябва да е притежаван от профила Ви, а не да е споделен.

Могат да се използват много типове списъци за ремаркетинг за генериране на подобни аудитории, включително, но не само: посетители на уебсайтове, потребители на приложения, списъци с клиенти, ремаркетинг за видеоклипове, управление на връзките с клиенти, Google Анализ и др. Персонализираните списъци не отговарят на условията. В някои случаи няма достатъчно информация за генерирането на списък с подобна аудитория. Тогава списъкът може да се показва като „Не е налице“ в Мениджър на аудитории.

Списъците с подобни аудитории се създават въз основа на потребители, които споделят едни и същи характеристики, като например начални списъци без ограничения за геолокация. Това означава, че ако даден бизнес се намира в Канада например, потребителите в списъка с подобни аудитории няма да бъдат ограничени само до Канада, а ще бъдат от различни местоположения по света.

Размерът на списъка, наличен в Мениджъра на аудитории, ще покаже покритие за всички възможни региони. Когато създавате нова кампания, прилагайте ограничения за геолокация, ако искате обхват само за ограничен избор от желани местоположения.

Имайте предвид следното

Не поддържаме Подобни аудитории за списъци, основани на деликатни категории, като например раса, религия, сексуална ориентация или здраве. Цялото използване на Подобни аудитории е предмет на правилата ни за персонализирано рекламиране. Хората, които не искат да бъдат включени в подобни аудитории, могат да се откажат чрез своите Настройки за рекламите.

Може да са необходими до 72 часа, преди списъкът Ви да влезе в употреба. 

Най-добри практики за Подобни аудитории

 • Използвайте автоматично офериране: Цената за реализация при Подобни аудитории може да е до 25% по-висока от тази за ремаркетинг, тъй като тези списъци са насочени към нови потребители. Използвайте целева CPA или целева възвръщаемост на инвестициите (tROAS) за по-добри резултати за ефективността. Ако основният показател за успех е „реализация“, използвайте целева CPA. eCPC е модел за офериране, предназначен за оптимизиране за кликвания, а не за реализации.
 • Направете рекламите си адаптивни: Използвайте дизайна на адаптивните реклами винаги, когато е възможно, така че рекламите Ви да са насочени към най-добрите клиенти с най-голяма точност. Изпробвайте варианти на текста на подканващите фрази, изображения и др.
 • Променяйте офертите: В зависимост от ефективността на кампаниите Ви по-висока оферта може да Ви помогне да се откроите или по-ниска може да спести от бюджета Ви. Интелигентното офериране повишава или понижава офертите Ви вместо Вас с корекции въз основа на импресиите.
 • Геолокации и езици: Оценете дали трябва да правите промени в географското местоположение и езика, дължащи се на определени аспекти на бизнеса Ви. Например, ако бизнесът Ви работи само в конкретни местоположения или ако сайтът Ви е налице само на определени езици.
 • Поддържайте връзка с третите страни: Ако забележите проблеми с ефективността при кампаниите си и използвате компоненти на трети страни, използвайте тяхната поддръжка, за да проверите дали работят върху грешки.
 • Структура на кампанията: Възможно е да добавите подобна аудитория към съществуваща кампания за ремаркетинг в отделна рекламна група. Препоръчва се обаче да имате отделна кампания за по-добър контрол на бюджета, съобщенията и измерванията.
 • Стратегия за списъците: Помислете върху стратегията си за списъците си за ремаркетинг. Тя ще окаже влияние върху вида на списъците с подобни аудитории, генерирани от системата. В идеалния случай трябва да имате предвид плановете и целите си, преди да настроите първоначалните си списъци за ремаркетинг. Препоръчва се да започнете кампания с най-успешните си списъци. Например списък с „подобни на осъществилите реализации“ или тези с най-голям обем потребители.

Често срещани проблеми с Подобни аудитории

Недостатъчен обхват (или твърде малък списък с подобни аудитории)

 • Опитайте да увеличите офертата си и да проверите показателите си за рейтинга на импресиите. С ниско офериране може да загубите импресии, докато с високо можете да изчерпите бюджета си прекалено бързо. Ниските бюджети могат да ограничат честотата на показване на рекламите Ви, докато високите бюджети могат да направят кампаниите скъпи.
 • Опитайте да добавите допълнителен или по-голям списък с подобни аудитории към насочването си. Възможно е да сте избрали списък, който е твърде малък.

Списъкът с аудитории не се генерира

 • Може да са необходими до 48 часа, преди списъкът Ви с подобни аудитории да се генерира след създаването на началния списък.
 • Малките списъци за ремаркетинг (<100 – 500 потребители) е по-вероятно да не генерират списъци с подобни аудитории.

CPA е твърде висока

 • Опитайте да намалите целевата CPA или офертата си. Препоръчителният начин за намаляване на CPA е да изчакате края на периода на обучение (около 2 седмици) и след това да започнете да намалявате с 20% на седмица, като следите ефективността на списъка. Ако офертата Ви вече е ниска, опитайте да я повишите. Понякога ниската оферта Ви осигурява достъп само до рекламни места с ниско качество.
 • Опитайте нови рекламни послания и/или целеви страници – възможно е в рекламите Ви да няма достатъчно информация или да не са достатъчно убедителни, за да стимулират продажбите. Имайте предвид, че всеки път, когато променяте рекламните послания, алгоритъмът ще се нуждае от известно време, за да се адаптира към промяната и да намери нови модели.
 • Когато планирате как ще намерите нови потребители, помислете кои атрибути на тези потребители са най-важни за кампанията Ви, както и до каква степен искате да наблегнете върху реализациите след показване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си