Всичко за подобните сегменти в дисплейната мрежа

За да получите изчерпателен и консолидиран изглед на аудиториите си и за да се опрости оптимизирането и управлението на аудиториите, ще видите следните подобрения в Google Ads:

 • Ново отчитане за аудиториите
  Подробните отчети за демографските данни, сегментите и изключванията за аудиториите вече са обединени на едно място, в раздела „Аудитории“ в навигационното меню вляво на страницата. Също така можете лесно да управлявате аудиториите си от тази страница с отчет. Научете повече за отчитането за аудиториите
 • Нови термини
  В отчета за аудиторията и в Google Ads използваме нови термини. Например „типове аудитории“ (включват подобни, персонализирани и пазарни аудитории и такива по афинитет) вече се наричат „сегменти от аудиторията“, а „ремаркетинг“ вече се нарича „Ваши данни“. Научете повече за актуализациите на термините и фразите за аудитории

„Подобни сегменти“ е функция за насочване, която използва сегментите Ви от данни, за да Ви помогне да разширите обхвата си до нови потенциални клиенти, които имат подобни характеристики на съществуващите Ви клиенти или хората, които са посетили уебсайта или използвали приложението Ви.

Преди да започнете

Насочването по подобни сегменти е налице за реклами в дисплейната мрежа, мрежата за търсене, YouTube, Gmail, „Списъци с клиенти“ и приложения. Подобните сегменти се създават автоматично и се актуализират в реално време, след като настроите най-малко един отговарящ на условията списък в библиотеката на Audience Center в Google Ads. Препоръчително е да разполагате със стратегия за данните, преди да използвате „Подобни сегменти“. Научете повече за насочването по сегментите Ви от данни

Предимства

 • По-голям обхват: Разширете обхвата на кампанията си до нови потребители, подобни на съществуващите, до пет пъти повече, отколкото само със сегментите Ви от данни.
 • Подобрени реализации: Получавайте 41% повече реализации, като комбинирате „Подобни сегменти“ с рекламни кампании в дисплейната мрежа.
 • Предоставени от машинно обучение: Подобните сегменти се актуализират в реално време, като се използват възможностите на машинното обучение, което анализира милиони сигнали, за да се оптимизира ефективността.
 • Лесно управление: Подобните сегменти се показват автоматично в отговарящите на условията профили в Google Ads. Тези профили се определят, когато се установи, че има достатъчно статистически значимо подобие между новите потребители посетителите на уебсайта и/или приложението Ви.
 • Ефективно насочване: Съществуващите Ви клиенти и хората, които са посетители уебсайта или използвали приложението Ви, се изключват автоматично от „Подобни сегменти“, за да насочвате само към нови потребители.

Опростено насочване по аудитория

Насочването по подобни сегменти Ви спестява догадките при търсенето на нови аудитории, като автоматично намира нови клиенти, подобни на съществуващите (като например „посетители на сайта“ или „потребители, осъществили реализации“). Google Ads взема съществуващите Ви списъци с потребители и използва машинно обучение, за да разбере какво общо имат помежду си, така че да намери още клиенти с подобни нагласи. Можете да използвате „Подобни сегменти“, за да намерите нови клиенти, подобни на съществуващите, като използвате критерии, например теми, които харесват, и сайтове, които посещават често.

Пример
Да кажем, че сте създали списък с клиенти с хора, купили ножове за стек от сайта Ви за кухненско оборудване. Вместо да Ви помогне да достигнете до широки групи хора, интересуващи се от „готвене“, „Подобни сегменти“ ще установи, че хората в този списък са разглеждали сайтове конкретно за „готвене на стек“ и „качествени комплекти ножове“, преди да дойдат на сайта Ви и да извършат покупка. Въз основа на това функцията ще намери други хора с подобна активност.

Подобните Ви сегменти се актуализират автоматично с развитието на първоначалния Ви списък с клиенти и промените на активността при сърфиране на хората. Така не Ви се налага да актуализирате подобните сегменти, след като бъдат създадени.

Привличане на нови потенциални клиенти

С „Подобни сегменти“ можете да увеличите обхвата на съществуващите кампании, които са създадени с помощта на данните Ви, и да насочвате към сайта си нови потребители, които вероятно също проявяват интерес към продукта или услугата Ви.

Дори и хората в подобните Ви сегменти да не извършат веднага покупка на сайта Ви, ако сте добавили общия маркер на сайта към него и те посетят уебсайта или използват приложението Ви, ще можете да се свържете с тях в бъдеще. Като добавите насочване по подобни сегменти, можете да привлечете повече посетители на уебсайта си и така да включите повече потребители в сегментите си от данни по интуитивен и лесен за управление начин.

Случай от практиката: ZOOT

ZOOT е търговец на облекла на дребно със седалище в Прага, който иска да подобри перспективите за аудиториите си и да се възползва в по-голяма степен от кампаниите си. За да постигне тези цели, внедрява „Подобни сегменти“ и динамични дисплейни реклами. Динамичните дисплейни реклами показват продукти, към които потребителите проявяват интерес, което води до повече покупки и като цяло удвоява възвръщаемостта на инвестициите в сравнение с настройките на предишните кампании. ZOOT използва „Подобни сегменти“, за да достигне до нови потребители, до които не успява с предишните си кампании. „Подобни сегменти“ се оказват толкова ефективни, че новите потребители осигуряват 63% от трафика в уебсайта на ZOOT в хода на кампанията.

Начин на работа

Google Ads взима предвид активността при сърфиране в сайтовете в дисплейната мрежа през последните 30 дни и я използва в допълнение към разглежданото от потребителя съдържание, за да разбере споделените интереси и характеристики на хората в сегментите Ви от данни. Въз основа на тази информация Google Ads автоматично намира потенциални клиенти, чиито интереси и характеристики са подобни на тези на хората, които са посетили уебсайта Ви или са използвали приложението Ви, или които са в списъците Ви със съществуващи клиенти. Колкото повече характеристики и интереси споделят хората, посетили уебсайта Ви и използвали приложението Ви, толкова по-добре работи „Подобни сегменти“.

За да намери подобни сегменти, Google Ads разглежда милионите приложения и сайтове в дисплейната мрежа. С промяната на сегментите Ви от данни ще се променят и подобните Ви сегменти. Подобните сегменти се създават чрез машинно обучение и се изграждат така, че да се адаптират динамично към променящите се пазари и тенденции. Тези модели намират високоефективни потребители, които са подобни на съществуващи клиенти.

Забележка: Съществуващите посетители на уебсайта Ви или потребители на приложението Ви се изключват автоматично от „Подобни сегменти“. Така че ако посетители, които са в подобен сегмент, бъдат добавени в сегмента с посетителите на уебсайта Ви и потребителите на приложението Ви, те ще бъдат премахнати от подобния сегмент.

Отговаряне на условията за „Подобни сегменти“

Google автоматично установява кои от сегментите Ви от данни отговарят на условията за „Подобни сегменти“ въз основа на различни фактори, включително, но не само:

 • минимум 100 посетители в началния списък (сегментите Ви от данни);
 • колко скоро посетителите са се присъединили към първоначалния сегмент;
 • типове сайтове, в които са сърфирали;
 • списъкът трябва да е притежаван от профила Ви, а не да е споделен.

Могат да се използват много типове сегменти от данни за генериране на подобни сегменти включително, но не само: посетители на уебсайтове, потребители на приложения, „Списъци с клиенти“, потребители на YouTube, Управление на връзките с клиенти, Google Анализ и др. Персонализираните списъци не отговарят на условията. В някои случаи няма достатъчно информация за генерирането на подобен сегмент. Тогава списъкът може да се показва като „Не е налице“ в Мениджър на аудитории.

Подобните сегменти се създават въз основа на потребители, които споделят едни и същи характеристики, като например начални списъци без ограничения за геолокация. Това означава, че ако даден бизнес се намира в Канада например, потребителите в подобните сегменти няма да бъдат ограничени само до Канада, а ще бъдат от различни местоположения по света.

Размерът на списъка, наличен в Мениджър на аудитории, ще показва покритие за всички възможни региони. Когато създавате нова кампания, прилагайте ограничения за геолокация, ако искате обхват само за ограничен избор от желани местоположения.

Имайте предвид следното:

Не поддържаме намиране на подобни сегменти за списъци въз основа на деликатни категории, като например раса, религия, сексуална ориентация или здравословно състояние. Цялото използване на „Подобни сегменти“ е предмет на правилата ни за персонализирано рекламиране. Хората, които не искат да бъдат включени в „Подобни сегменти“, могат да се откажат чрез своите Настройки за рекламите.

Може да са необходими до 72 часа, преди списъкът Ви да влезе в употреба.

Най-добри практики за „Подобни сегменти“

 • Използвайте автоматично офериране: Цената за реализация при „Подобни сегменти“ може да е до 25% по-висока от тази за насочване към посетителите на уебсайта, потребителите на приложението и съществуващите клиенти, тъй като „Подобни сегменти“ насочва към нови потребители. Използвайте целева CPA или целева възвръщаемост на инвестициите (tROAS) за по-добри резултати за ефективността. Ако основният показател за успех е „реализация“, използвайте целева CPA. eCPC е модел за офериране, предназначен за оптимизиране за кликвания, а не за реализации.
 • Направете рекламите си адаптивни: Използвайте дизайна на адаптивните реклами винаги, когато е възможно, така че рекламите Ви да са насочени към най-добрите клиенти с най-голяма точност. Изпробвайте варианти на текста на подканващите фрази, изображения и др.
 • Променяйте офертите: В зависимост от ефективността на кампаниите Ви по-висока оферта може да Ви помогне да се откроите или по-ниска може да спести от бюджета Ви. Интелигентното офериране повишава или понижава офертите Ви вместо Вас с корекции въз основа на импресиите.
 • Геолокации и езици: Оценете дали трябва да правите промени в географското местоположение и езика, дължащи се на определени аспекти на бизнеса Ви. Ако например бизнесът Ви работи само в конкретни местоположения или ако сайтът Ви е налице само на определени езици.
 • Поддържайте връзка с третите страни: Ако забележите проблеми с ефективността на кампаниите си и използвате компоненти на трети страни, използвайте тяхната поддръжка, за да проверите дали работят върху грешки.
 • Структура на кампанията: Възможно е да добавите подобни сегменти към съществуваща кампания въз основа на данните Ви в отделна рекламна група. Препоръчва се обаче да имате отделна кампания за по-добър контрол на бюджета, съобщенията и измерванията.
 • Стратегия за списъците: Помислете върху стратегията си за сегментите от данни. Тя ще окаже влияние върху вида на подобните сегменти, генерирани от системата. В идеалния случай трябва да имате предвид плановете и целите си, преди да настроите първоначалните си сегменти от данни. Препоръчва се да започнете кампания с най-успешните си сегменти. Например списък с „подобни на осъществилите реализации“ или тези с най-голям обем потребители.

Често срещани проблеми с „Подобни сегменти“

Недостатъчен обхват (или подобните сегменти са твърде малки)

 • Опитайте да увеличите офертата си и да проверите показателите си за рейтинга на импресиите. С ниско офериране може да загубите импресии, докато с високо можете да изчерпите бюджета си прекалено бързо. Ниските бюджети могат да ограничат честотата на показване на рекламите Ви, докато високите бюджети могат да направят кампаниите скъпи.
 • Опитайте да добавите допълнителен или по-голям подобен сегмент към насочването си. Възможно е да сте избрали сегмент, който е твърде малък.

Не се генерират подобни сегменти

 • Може да са необходими до 48 часа, преди подобните сегменти да се генерират след създаването на началния списък.
 • Малките Ви сегменти от данни (под 500 потребители) е по-малко вероятно да генерират подобни сегменти.

CPA е твърде висока

 • Опитайте да намалите целевата CPA или офертата си. Препоръчителният начин за намаляване на CPA е да изчакате края на периода на обучение (около 2 седмици) и след това да започнете да намалявате с 20% на седмица, като следите ефективността на списъка. Ако офертата Ви вече е ниска, опитайте да я повишите. Понякога ниската оферта Ви осигурява достъп само до рекламни места с ниско качество.
 • Опитайте нови рекламни послания и/или целеви страници – възможно е в рекламите Ви да няма достатъчно информация или да не са достатъчно убедителни, за да стимулират продажбите. Имайте предвид, че всеки път, когато променяте рекламните послания, алгоритъмът ще се нуждае от известно време, за да се адаптира към промяната и да намери нови модели.
 • Когато планирате как ще намерите нови потребители, помислете кои атрибути на тези потребители са най-важни за кампанията Ви, както и до каква степен искате да наблегнете върху реализациите след показване.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false