Optimaliser annonsene og kampanjene dine i Displaynettverket

Annonser i Displaynettverket kan bli vist på millioner av nettsteder over hele Internett, så det er viktig at du bruker tid på annonseringsmålene dine for å få mest mulig ut av hver mulighet til å forbedre resultatene dine. Her finner du noen forslag til hvordan du kan optimalisere kampanjene dine i Displaynettverket:

Organiser kampanjene dine etter tema

Kampanjer bør være en samling annonsegrupper. Hver av annonsegruppene bør inneholde flere annonser som samsvarer med målrettingsmetodene du velger. Det kan for eksempel være at søkeordene og annonsene i annonsegruppen din er relatert til det samme temaet. Det kan også være at plasseringene og annonsene i annonsegruppen handler om et bestemt emne. Når du strukturerer kampanjene dine på denne måten, blir det også enklere å administrere og optimalisere dem.


Gruppér søkeordlistene dine

Knytt søkeordene sammen med de rette annonsene på en bedre måte ved å grupperer dem i annonsegrupper med utgangspunkt i produktene dine, tjenestene dine eller andre kategorier. Dermed kan du rette annonsene direkte mot dem som er mest interessert i det bedriften din tilbyr.

Når du bruker søkeord i kampanjer som er målrettet mot Displaynettverket, blir hvert søkeord brukt til målretting, og regnes som søkeord med fleksibelt samsvar. Alle annonsene i en annonsegruppe deler søkeordliste, og denne listen må gjelde spesifikt for annonsene i annonsegruppen for at du skal ha størst mulig sjanse til å n nå ut til de kundene du ønsker.

Relaterte linker

Lag effektive annonser

For at du skal få bedre kontakt med kundene dine, er det viktig at du lager en så overbevisende annonse som mulig. Uansett om du velger en vanlig tekstannonse eller en bildeannonse, vekker du oppmerksomheten til flere kunder hvis du viser frem det som er unikt for din bedrift.

I Displaynettverket kan du benytte flere forskjellige iøynefallende annonsetyper og -formater. 

Vær oppmerksom på følgende: Ikke alle annonsetyper kan bli vist på alle nettsteder. Det er derfor lurt at du lager annonser i alle formater og størrelser, slik at du når ut til flest mulig.

Tenk over følgende spørsmål når du begynner å lage annonser:

  • Hvilken type personer besøker nettstedplasseringene du målretter mot?
  • Hvilken handling ønsker du at disse personene skal utføre?
  • Har du spesialtilbud eller funksjoner som er tilgjengelige for disse personene på nettstedet ditt?
  • Kan du vise disse personene en unik side som øker muligheten for at vedkommende utfører den handlingen du ønsker?
  • Har du testet flere ulike versjoner av annonsen for å se hvilke som fungerer best?

Relaterte linker


Bruk innsetting av søkeord

Når du bruker innsetting av søkeord, oppdateres annonseteksten din dynamisk, slik at den inneholder et av søkeordene som utløste annonsen din. Med innsetting av søkeord kan du gjøre annonsene mer relevante for kundene, noe som bidrar til økt klikkfrekvens (CTR).

Relatert link: Bruk av innsetting av søkeord

Målrett annonsene dine effektivt

Når du lager en kampanje, må du velge hvordan du skal nå ut til folk på nettet. De enkleste og mest effektive måtene å nå ut til bestemte målgrupper på er ved å finstemme søkeordene dine, bruke plasseringer og emner, utelate nettsteder og kjøre remarketing mot folk som allerede har besøkt nettstedet ditt.


Velg riktige søkeord

Annonsegruppens egne søkeordliste hjelper til med å fastslå hvor i Displaynettverket annonsene vises. De fleste annonsører synes det er nyttig å ha mellom 5 og 20 søkeord per annonsegruppe. Søkeordene bør ha nær tilknytning til annonsene i denne annonsegruppen. Jo nærmere søkeordene er tilknyttet annonsene og landingssidene dine, desto større sjanse er det for at annonsene blir målrettet mot riktig målgruppe.

Relatert link: Velg søkeord for kampanjer i Displaynettverket


Utelat irrelevante søkeord

Hvis du utelater bestemte søkeord, kan du unngå at annonsene dine blir vist på sider om irrelevante emner. Dermed slipper du å betale for unødvendige klikk, noe som gir økt avkastning.

Eksempel

Tenk deg at annonsøren Sara selger akustiske gitarer, men ikke elektriske gitarer. Hun velger søkeord som «gitar» og «akustisk gitar», men ekskluderer «elektrisk» og «bassgitar». Ved å utelate disse søkeordene forhindrer hun at annonsen hennes blir vist på sider om elektriske gitarer i Displaynettverket, og hun reduserer dermed mengden uønsket trafikk til annonsen.

Relatert link: Legg til negative søkeord i kampanjen din


Velg plasseringer og emner

Målrett mot flere plasseringer tilknyttet det samme emnet, slik at du tar med en kombinasjon av populære og svært spesifikke nettsteder. Dermed øker sjansen for at du får vist annonsene dine. Hvis du bare målretter annonsen din mot én plassering eller noen få plasseringer, begrenser du sjansen for at annonsen din blir vist.

Relatert link: Målrett mot nettsteder som omhandler bestemte emner


Utelat irrelevante nettsteder og emner

Ved å utelate nettsteder som ikke er relatert til bedriften din, kan du unngå at annonsene dine blir vist på dem. Du kan enten skrive inn nettadressen til en bestemt plassering du ønsker å utelate, eller utelate bestemte innholdskategorier. Du kan også utelate flere sider om et bestemt emne samtidig.

Relaterte linker


Nå ut til folk som allerede har vist interesse

Du kan målrette mot målgrupper som er interessert i de produkt- eller tjenestetypene du tilbyr. Du kan også vise annonser til folk som har besøkt nettstedet ditt eller brukt appen din tidligere, ved å lage remarketingkampanjer.

Relaterte linker

Juster budene dine

Når du oppretter en ny kampanje, kan du målrette mot både Søke- og Displaynettverket, eller bare ett av dem. Avhengig av hvilke nettverk du målretter mot, må du overvåke og administrere budene dine for å få mest mulig ut av dagsbudsjettet ditt for annonsering.

Hvis du bare målretter mot Displaynettverket, kan du bruke standardbudet for annonsegruppen din, angi enkeltbud for målrettingsmetodene du bruker (f.eks. et søkeord- eller plasseringsbud), eller angi budjusteringer for bestemte målrettingsmetoder. Hvis du ser at annonsene dine får svært gode resultater med en bestemt målrettingsmetode, kan du sørge for at annonsene dine blir vist oftere og får flere klikk ved å angi et annet bud eller en automatisk justering av annonsegruppebudet ditt.

Eksempel

Saras annonser om akustiske gitarer får svært gode resultater på bestemte nettsteder hun målretter mot i Displaynettverket. Hun bestemmer seg for å øke budene for disse bestemte plasseringene for å øke sjansen for at annonsene hennes blir vist oftere på disse nettstedene.

Relaterte linker


Fokusér på kostnad per handling (CPA)

Vi anbefaler at du bruker konverteringssporingsdata og CPA-en din – ikke klikkfrekvensen (CTR) – som resultatmål for plasseringer i Displaynettverket.

CTR-en er vanligvis lavere for Displaynettverket enn for Søkenettverket, ettersom folk har andre mål når de befinner seg på sider i Displaynettverket. Brukere som er på sidene i Displaynettverket, søker ikke med søkeord, men blar gjennom informasjon. Husk følgende når du annonserer i Displaynettverket:

  • Selv om du har lav CTR på et nettsted i Displaynettverket, betyr ikke dette at du får dårlige resultater med annonsene dine.
  • Du kan bruke relativ CTR for å måle resultatene for annonsene dine i Displaynettverket, sammenlignet med resultatene for annonsene til andre annonsører som blir vist vises på de samme nettstedene. Dette er bedre enn bare å gå ut fra CTR.
  • Resultatene, kvalitetspoengene, kostnaden per klikk (CPC) eller plasseringen på Google-søkesidene eller på andre sider i Søkenettverket blir ikke påvirket av annonseresultatene dine i Displaynettverket.

Link til beslektet innhold: Om mål-CPA-budgivning

Følg med på resultatene for annonsene.

Finn ut hvilke nettsteder annonsene dine er vist på

Hvis du holder oversikt over nettstedene, videoene og appene annonsene dine er vist på, kan du unngå visninger på plasseringer der ingen klikker på annonsene dine. Hvis du for eksempel legger merke til at en plassering aldri fører til klikk på annonsen din, kan du utelate den. Hvis en plassering fører til mange klikk, kan du også målrette spesifikt mot denne og angi høyere bud.


Bruk Googles konverteringssporing-funksjon

Spor spesifikke handlinger (også kalt konverteringer) som stammer fra annonsene dine. Ved å gå gjennom det totale antallet konverteringer og verdien av disse konverteringene kan du avgjøre om du bør øke budsjettet, endre budene eller gjøre andre endringer i annonsegruppene for å få flere besøkende fra målgruppen din.


Sørg for at annonsekampanjen din er av høy kvalitet, slik at den er så synlig som mulig

Bare noen få annonser kan bli vist per side på de fleste nettstedene i Displaynettverket. Plasseringen til annonsen din påvirkes i stor grad av annonsens kvalitetspoeng og bud. Hvis du ser at annonsene dine ikke blir vist særlig ofte i Displaynettverket, bør du forsøke å få flere kvalitetspoeng med mer relevante annonser og finstemt målretting.

Relaterte linker

Visste du dette?

Hvis kampanjen din får minst 15 konverteringer per måned, kan du bruke disse verktøyene for å optimalisere kampanjene automatisk, samtidig som du fortsatt har kontroll over målrettingen din:

  • Konverteringsoptimereren er en optimaliseringsmotor for budgivning du kan bruke for å maksimere avkastningen din ved å optimalisere budene i sanntid – visning for visning.
  • Med Bannerkampanjeoptimereren optimaliseres både målrettingen og budgivningen, slik at det blir enklere for deg å få flere konverteringer for kampanjene dine i Displaynettverket.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt