Display-verkoston mainosten ja kampanjoiden optimointi

Display-verkoston mainoksia voidaan näyttää miljoonilla Internet-verkkosivustoilla. On siis tärkeää pohtia mainonnan tavoitteita, jotta mainoksista voidaan tehdä mahdollisimman tehokkaita. Seuraavassa on kerrottu joitakin tapoja Display-verkoston kampanjoiden optimointiin.

Kampanjoiden järjestäminen teeman mukaan

Kampanjoiden pitäisi koostua useista mainosryhmistä. Kunkin mainosryhmän pitäisi sisältää useita mainoksia, jotka ovat valitsemiesi kohdistustapojen mukaisia. Mainosryhmäsi avainsanat ja mainokset voivat esimerkiksi liittyä samaan teemaan. Toinen vaihtoehto on, että sijoittelut ja mainokset ovat tietyn aiheen mukaisia. Kun jäsentelet kampanjat tällä tavalla, sinun on helpompi hallita ja optimoida niitä.


Avainsanaluetteloiden ryhmittely

Jotta saat mainokset ja avainsanat vastaamaan paremmin toisiaan, ryhmittele ne mainosryhmiksi tuotteiden, palveluiden tai muiden luokkien mukaan. Näin pystyt tavoittelemaan mainoksillasi käyttäjiä, jotka ovat eniten kiinnostuneita yrityksestäsi.

Kun lisäät avainsanoja Display-verkostoon kohdistettuihin kampanjoihin, kutakin avainsanaa käytetään kohdistukseen ja kaikkia avainsanoja käsitellään laajan haun avainsanoina. Kaikki mainosryhmän mainokset käyttävät samaa avainsanaluetteloa. Tavoitat tehokkaasti haluamasi asiakkaat, kun huolehdit aina siitä, että kyseisen luettelon avainsanat vastaavat mahdollisimman tarkasti mainosryhmäsi mainoksia.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Laadukkaiden mainosten luominen

Jotta tavoitat asiakkaasi, on tärkeää, että mainoksesi ovat mahdollisimman kiinnostavia. Olipa mainoksesi sitten perustekstimainos tai kuvamainos, kertomalla siinä tarinasi voit houkutella asiakkaita yritykseesi.

Display-verkosto tukee erilaisia huomiota herättäviä mainostyyppejä ja ‑muotoja. 

Tärkeää: Muista, että kaikilla sivustoilla ei näytetä kaikentyyppisiä mainoksia. Sinun kannattaa siis luoda kaikenmuotoisia ja ‑kokoisia mainoksia, jotta tavoitat mahdollisimman paljon käyttäjiä.

Kun aloitat mainosten luomisen, pohdi esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

  • Millaiset käyttäjät selaavat verkkosivuston sijoitteluja, joihin olet kohdistanut mainoksiasi?
  • Mitä toimintoja haluat heidän suorittavan?
  • Onko verkkosivustollasi näille käyttäjille suunnattuja erikoistarjouksia tai -ominaisuuksia?
  • Voitko näyttää kyseisille käyttäjille ainutlaatuisen sivun, joka saa heidät todennäköisemmin tekemään haluamasi toiminnon?
  • Oletko testannut useita mainoksesi versioita löytääksesi parhaiten toimivat versiot?

Aiheeseen liittyvä linkki


Avainsanan lisäyksen käyttäminen

Avainsanan lisäys päivittää mainostekstisi dynaamisesti lisäämällä siihen jonkin mainoksen käynnistäneistä avainsanoista. Avainsanan lisäys voi tehdä mainoksista osuvampia asiakkaiden kannalta, mikä auttaa parantamaan klikkausprosenttia.

Aiheeseen liittyvä linkki: Avainsanan lisäyksen käyttäminen

Mainosten tehokas kohdistaminen

Kun määrität kampanjan, sinun on valittava, miten haluat tavoittaa käyttäjät verkossa. Yksinkertaisin ja tehokkain tapa tavoittaa tiettyjä yleisöjä on tarkentaa avainsanoja, käyttää sijoitteluja ja aiheita, sulkea pois verkkosivustoja ja kohdistaa uudelleenmarkkinointia sivustollasi jo aiemmin käyneille käyttäjille.


Oikeiden avainsanojen valitseminen

Mainosryhmäsi yksittäiset avainsanat auttavat määrittämään, missä Display-verkoston osassa mainoksesi näkyvät. Useimmat mainostajat ovat todenneet, että kuhunkin mainosryhmään kannattaa sisällyttää 5–20 avainsanaa. Avainsanojen pitäisi liittyä tiiviisti kyseisessä mainosryhmässä oleviin mainoksiin. Mitä läheisemmin avainsanat liittyvät mainoksiin ja aloitussivuihin, sitä todennäköisemmin mainoksesi näytetään oikealle yleisölle.

Aiheeseen liittyvä linkki: Avainsanojen valitseminen Display-verkoston kampanjoihin


Epäolennaisten avainsanojen poissulkeminen

Sulkemalla avainsanoja pois voit estää mainoksiasi näkymästä aiheeseen liittymättömillä sivuilla, jolloin et joudu maksamaan tarpeettomista klikkauksista. Tämä voi parantaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia.

Esimerkki

Saaran yritys myy ulko-ovia mutta ei lasiliukuovia. Hän valitsee avainsanoiksi esimerkiksi "ovi" ja "ulko-ovi" ja sulkee pois avainsanat "lasi" ja "liukuovi". Näin hänen mainoksiaan ei näytetä sellaisilla Display-verkoston sivuilla, joilla puhutaan lasiliukuovista, mikä vähentää mainoksen tuottamaa ei-toivottua liikennettä.

Aiheeseen liittyvä linkki: Negatiivisten avainsanojen lisääminen kampanjaan


Sijoittelujen ja aiheiden valitseminen

Kohdista mainoksesi useisiin samaa aihetta käsitteleviin sijoitteluihin, jotta mukaan saadaan sekä suosittuja että nimenomaan tiettyä aihetta käsitteleviä verkkosivustoja. Näin mainostesi näyttämismahdollisuudet paranevat. Kohdistamalla mainoksen vain yhteen tai muutamaan sijoitteluun rajoitat mainoksen näyttömahdollisuuksia.

Aiheeseen liittyvä linkki: Mainonnan kohdistaminen tiettyä aihetta käsitteleville verkkosivustoille


Epäolennaisten verkkosivustojen ja aiheiden poissulkeminen

Voit estää mainoksia näkymästä muilla kuin yritykseesi liittyvillä verkkosivustoilla sulkemalla kyseiset sivustot pois sijoitteluista. Voit joko antaa tietyn poissuljettavan sijoittelun URL-osoitteen tai sulkea pois tiettyjä sisältöluokkia. Voit myös halutessasi sulkea kerralla pois useita tiettyä aihetta käsitteleviä sivuja.

Aiheeseen liittyviä linkkejä


Aiemmin kiinnostusta osoittaneiden käyttäjien tavoittaminen

Voit kohdistaa mainoksiasi yleisöille, jotka ovat kiinnostuneita tarjontasi kaltaisista tuotteista ja palveluista. Luomalla uudelleenmarkkinointikampanjan voit myös näyttää mainoksia käyttäjille, jotka ovat aiemmin käyneet verkkosivustollasi tai käyttäneet sovellustasi.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Hintatarjousten muokkaaminen

Kun luot uuden kampanjan, voit kohdistaa sen sekä haku- että Display-verkostoon tai vain toiseen niistä. Jotta päivittäisestä mainosbudjetista saadaan paras mahdollinen hyöty, hintatarjouksia on seurattava ja hallittava eri tavoin riippuen siitä, mihin verkostoihin mainonta kohdistetaan.

Jos kohdistat kampanjan vain Display-verkostoon, voit käyttää mainosryhmän oletushintatarjousta, määrittää eri kohdistustavoille yksittäisiä hintatarjouksia (kuten avainsanan tai sijoittelun hintatarjouksen) tai määrittää hintatarjouksen muokkauksia tietyille kohdistustavoille. Jos huomaat, että mainoksesi toimivat erityisen tehokkaasti tiettyä kohdistustapaa käytettäessä, voit saada mainoksesi näkymään entistä useammin ja tuottamaan enemmän klikkauksia määrittämällä mainosryhmän hintatarjousta varten erilaisia hintatarjouksia tai automaattisia hintatarjouksen muokkauksia.

Esimerkki

Saaran koiranluukkujen mainokset tuottavat hyviä tuloksia tietyillä verkkosivustoilla, joihin hän on kohdistanut mainoksia Display-verkostossa. Hän päättää suurentaa kyseisten sijoittelujen hintatarjouksia, jotta mainoksia näytettäisiin entistä useammin näillä verkkosivustoilla.

Aiheeseen liittyviä linkkejä


Toimintakohtaiseen hintaan (CPA) keskittyminen

Suosittelemme, että arvioit Display-verkoston sijoittelujen kokonaiskehitystä konversioseurannan datan ja toimintakohtaisen hinnan (CPA) perusteella etkä klikkausprosentin (CTR) perusteella.

Klikkausprosentti on yleensä alhaisempi Display-verkostossa kuin hakuverkostossa, koska Display-verkoston sivujen kävijöiden tavoitteet ovat erilaiset. Display-verkoston sivuja selaavat käyttäjät selaavat nimenomaan tietoja eivätkä niinkään tee hakuja avainsanoilla. Pidä seuraavat asiat mielessäsi mainostaessasi Display-verkostossa:

  • Vaikka Display-verkoston verkkosivuston klikkausprosentti olisi matala, se ei tarkoita, etteivät mainoksesi olisi tehokkaita.
  • Käyttämällä suhteellista klikkausprosenttia voit seurata mainostesi tehokkuutta Display-verkostossa verrattuna muiden mainostajien mainoksiin, jotka näkyvät samoilla verkkosivustoilla. Tästä on enemmän hyötyä kuin pelkästä klikkausprosentista.
  • Se, miten mainoksesi toimii Display-verkostossa, ei vaikuta mainoksen kehitykseen, laatupisteisiin, klikkauskohtaisiin hintoihin (CPC) tai sijaintiin Googlen hakusivuilla tai muilla hakuverkoston sivuilla.

Aiheeseen liittyvä linkki: Tietoja CPA-tavoitehintatarjouksista

Mainosten tehokkuuden seuraaminen

Mainoksiasi näyttäneiden sivustojen selvittäminen

Seuraamalla sitä, mitkä verkkosivustot, videot ja sovellukset ovat näyttäneet mainoksiasi, voit välttyä näyttökerroilta sijoitteluissa, joissa mainoksesi eivät saa klikkauksia. Jos esimerkiksi huomaat, että tietty sijoittelu ei koskaan johda mainoksesi klikkaukseen, harkitse sen poissulkemista. Jos tietty sijoittelu johtaa useisiin klikkauksiin, se kannattaa ehkä kohdistaa tarkemmin ja sen hintatarjouksia nostaa


Googlen konversioseurannan käyttäminen

Seuraa tiettyjä mainostesi aikaansaamia toimintoja (eli konversioita). Kun tiedät konversioiden kokonaismäärän ja arvon, voit arvioida, kannattaako sinun kasvattaa budjettiasi, muuttaa hintatarjouksiasi tai tehdä muita muutoksia mainosryhmiisi tavoittaaksesi kohdeyleisösi entistä paremmin.


Mainoskampanjan pitäminen laadukkaana parhaan näkyvyyden takaamiseksi

Useimmilla Display-verkoston verkkosivustoilla näkyy ainoastaan muutama mainos sivua kohti. Mainoksesi laatupisteet ja hintatarjous vaikuttavat suuresti mainoksesi sijoitteluun sivullasuur. Jos huomaat, ettei mainoksiasi näytetä kovinkaan usein Display-verkostossa, kokeile parantaa laatupisteitä käyttämällä osuvampia mainoksia ja tarkennettua kohdistusta.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Tiesitkö tätä?

Jos kampanjasi saa vähintään 15 konversiota kuukaudessa, voit optimoida sen automaattisesti alla olevilla työkaluilla. Kohdistamisen määrität edelleen itse.

  • Konversionoptimointityökalu on hintatarjousten optimoija, jonka avulla voit saavuttaa parhaan mahdollisen sijoitetun pääoman tuottoprosentin optimoimalla hintatarjoukset reaaliajassa näyttökerta kerrallaan.
  • Display-verkoston kampanjan optimointi optimoi sekä kohdistuksen että hintatarjoukset ja auttaa näin saamaan lisää konversioita Display-verkoston kampanjoissa.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun