Optimer annoncer og kampagner til Displaynetværket

Annoncer til Displaynetværket kan blive vist på flere millioner websites overalt på internettet, så det er vigtigt, at du overvejer dine annonceringsmål med henblik på at udnytte alle muligheder for at gøre dine annoncer mere effektive. Her er nogle metoder, du kan bruge til at optimere dine kampagner på Displaynetværket:

Organiser dine kampagner efter tema

Kampagner skal være en samling af annoncegrupper. Hver annoncegruppe skal have flere annoncer, der matcher de målretningsmetoder, du vælger. Din annoncegruppes søgeord og annoncer relaterer f.eks. til samme tema. Det kan også være, at din annoncegruppes placeringer og annoncer omhandler et bestemt emne. Hvis du strukturerer dine kampagner på denne måde, er det også nemmere at administrere og optimere dem.


Gruppér dine søgeordslister

For at opnå et godt match mellem dine annoncer og dine søgeord kan du gruppere dine søgeord og annoncer i annoncegrupper baseret på dine produkter, tjenester eller andre kategorier. Det giver dig mulighed for at fokusere dine annoncer, så de når ud til de personer, der er mest interesserede i din virksomhed.

Når du medtager søgeord i kampagner, der er målrettet mod Displaynetværket, bruges alle søgeord til målretning, og samtlige søgeord betragtes som bredt match. Alle annoncerne i en annoncegruppe har samme søgeordsliste, og denne liste vil være mest effektiv i forhold til at skabe kontakt med de kunder, du ønsker, hvis den er specifik for annoncerne i din annoncegruppe.

Relaterede links

Skriv effektive annoncer

For at skabe en god kontakt med dine kunder er det vigtigt at skrive de bedst mulige annoncer. Uanset om din annonce er en enkel tekstannonce eller en billedannonce, kan du tiltrække kunder ved at fortælle din historie.

Displaynetværket understøtter en række forskellige iøjnefaldende annoncetyper og -formater. 

Husk! På nogle websites er det ikke alle typer annoncer, der vises, så det kan være en god idé at oprette annoncer i alle formater og størrelser for at nå ud til så mange som muligt.

Her er nogle spørgsmål, du kan holde i baghovedet, når du opretter dine annoncer:

  • Hvilken type person går ind på de websites, som du målretter mod?
  • Hvilken handling ønsker du, at denne person skal foretage?
  • Har du særlige tilbud eller funktioner til denne person på dit website?
  • Kan du vise personen en bestemt side, der vil gøre det mere sandsynligt, at vedkommende foretager den handling, som du ønsker?
  • Har du afprøvet flere versioner af din annonce for at finde dem, der virker bedst?

Relaterede links


Brug indsættelse af søgeord

Søgeordsindsættelse opdaterer dynamisk din annoncetekst, så den indeholder et af dine søgeord, der udløste visning af din annonce. Indsættelse af søgeord kan gøre dine annoncer mere relevante for potentielle kunder og være med til at øge din klikrate (CTR, click-through rate).

Relateret link: Om indsættelse af søgeord

Målret dine annoncer effektivt

Når du opsætter din kampagne, skal du vælge, hvordan du vil nå ud til folk på internettet. De mest grundlæggende og effektive metoder til at nå ud til bestemte målgrupper er at finjustere dine søgeord, bruge placeringer og emner, ekskludere websites og bruge remarketing over for brugere, der allerede har besøgt dit website.


Vælg de rette søgeord

De individuelle søgeord i din annoncegruppe hjælper med at bestemme, hvor dine annoncer vises på Displaynetværket. De fleste annoncører foretrækker at have et sted mellem 5 og 20 søgeord pr. annoncegruppe. Søgeordene bør være tæt knyttet til annoncerne i den pågældende annoncegruppe. Jo tættere dine søgeord er knyttet til dine annoncer og landingssider, desto større sandsynlighed er der for, at dine annoncer målrettes mod den rette målgruppe.

Relateret link: Vælg søgeord til dine kampagner på Displaynetværket


Ekskluder irrelevante søgeord

Ekskludering af søgeord kan hjælpe dig med at forhindre, at dine annoncer vises på sider om irrelevante emner, så du undgår at betale for unødvendige klik, hvilket kan forbedre dit investeringsafkast.

Eksempel

Annoncøren Sarah sælger "franske døre", men ikke "døre af plast med ruder". Hun vælger søgeord som "franske" og "franske døre", men ekskluderer "plast" og "ruder". Ekskludering af disse søgeord er med til at sikre, at annoncen ikke bliver vist på sider på Google Displaynetværket, hvor der er fokus på døre af plast med ruder, og det reducerer mængden af uønsket trafik via annoncen.

Relateret link: Føj negative søgeord til din kampagne


Vælg placeringer og emner

Målret mod flere placeringer om det samme emne ved at inkludere en kombination af populære og meget specialiserede websites for at øge sandsynligheden for at få dine annoncer vist. Hvis du kun målretter din annonce mod én placering eller nogle få placeringer, mindsker du sandsynligheden for, at den bliver vist.

Relateret link: Målret mod websites om bestemte emner


Ekskluder irrelevante websites og emner

Undgå, at dine annoncer vises på websites, der ikke er relevante for din virksomhed, ved at ekskludere dem. Du kan enten indtaste webadressen for en bestemt placering, som du ønsker at ekskludere, eller ekskludere bestemte kategorier af indhold. Du har også mulighed for at ekskludere flere sider om et bestemt emne på én gang.

Relaterede links


Nå ud til personer, der allerede har vist interesse

Du kan målrette mod målgrupper, der er interesserede i de typer produkter eller tjenester, du tilbyder. Du kan også vise annoncer til personer, der allerede har besøgt dit website eller brugt din app, ved at oprette din remarketingkampagne.

Relaterede links

Juster dine bud

Når du opretter en ny kampagne, har du mulighed for at målrette mod Søgenetværket, Displaynetværket eller begge dele. Afhængigt af hvilke netværk du målretter mod, skal du overvåge og administrere dine bud for at sikre, at du får mest muligt ud af dit daglige annonceringsbudget.

Hvis du kun målretter mod Displaynetværket, kan du bruge din annoncegruppes standardbud, angive individuelle bud for dine målretningsmetoder (f.eks. et søgeords- eller placeringsbud) eller angive budjusteringer for specifikke målretningsmetoder. Hvis du oplever, at dine annoncer klarer sig rigtig godt for en bestemt målretningsmetode, kan du hjælpe dine annoncer til at blive vist oftere og få flere klik ved at angive et andet bud eller en automatisk budjustering for dit annoncegruppebud.

Eksempel

Sarahs annoncer for franske døre klarer sig specielt godt på bestemte websites, som hun målretter mod på Displaynetværket. Hun beslutter sig for at øge sine bud for de pågældende placeringer for at forsøge at vise annoncerne oftere på disse websites.

Relaterede links


Fokuser på pris pr. handling (CPA, cost-per-action)

Vi anbefaler, at du bruger konverteringssporingsdata og CPA − i stedet for klikrate (CTR, click-through rate) − til at måle den samlede effektivitet for placeringer på Displaynetværket.

Klikraten er generelt lavere på Displaynetværket end på Søgenetværket, fordi folk har andre mål, når de befinder sig på sider på Displaynetværket. Folk, der ser sider på Displaynetværket, kigger på indhold og søger ikke med søgeord. Når du annoncerer på Displaynetværket, skal du være opmærksom på:

  • Hvis du har en lav klikrate på et website på Displaynetværket, er det ikke ensbetydende med, at dine annoncer ikke klarer sig godt.
  • Du kan bruge relativ CTR som et mål for, hvor effektive dine annoncer er på Displaynetværket sammenlignet med andre annoncørers annoncer, der vises på de samme websites. Dette er mere nyttigt end blot at bruge CTR.
  • Din annonceeffektivitet på Displaynetværket har ingen indvirkning på hverken effektivitet, kvalitetsresultat, pris pr. klik (CPC, cost-per-click) eller position på Google-søgesider eller andre sider på Søgenetværket.

Relateret link: Om budgivning baseret på mål-CPA

Hold øje med dine annoncers effektivitet

Find ud af, hvilke websites der har vist dine annoncer

Når du overvåger, hvilke websites, videoer og apps der har vist dine annoncer, kan du forhindre eksponeringer på placeringer, hvor dine annoncer ikke får klik. Hvis du f.eks. bemærker, at en placering aldrig fører til klik på din annonce, kan du overveje at ekskludere den. Og omvendt, hvis en placering fører til en masse klik, kan du vælge specifikt at målrette mod den og angive højere bud.


Brug Google Konverteringssporing

Spor specifikke handlinger (eller "konverteringer"), du genererer fra dine annoncer. Hvis du gennemgår det samlede antal konverteringer og værdien af disse konverteringer, kan du beslutte, om du bør hæve budgettet, ændre dine bud eller foretage andre ændringer i dine annoncegrupper for at modtage flere besøgende, der er målrettet mod.


Sørg for, at din annoncekampagne er af høj kvalitet, for at opnå størst mulig synlighed

På de fleste websites på Displaynetværket vises der kun få annoncer på hver side. Din annonces placering på siden er stærkt påvirket af din annonces kvalitetsresultat og dine bud. Hvis du oplever, at dine annoncer ikke vises ofte på Displaynetværket, kan du forsøge at forbedre dit kvalitetsresultat med mere relevante annoncer og forbedret målretning.

Relaterede links

Vidste du det...?

Hvis din kampagne genererer mindst 15 konverteringer pr. måned, kan du bruge disse værktøjer til at få dine kampagner optimeret automatisk og bevare kontrollen over din målretning:

  • Konverteringsoptimering er et værktøj til optimering af budgivning, som kan hjælpe dig med at maksimere dit investeringsafkast ved at optimere buddene for hver enkelt eksponering i realtid.
  • Displaykampagneoptimering optimerer både målretning og budgivning for at hjælpe dig med at opnå yderligere konverteringer via dine kampagner på Displaynetværket.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu