Cílení na publikum

Reklamní sestavy lze zacílit na určitý segment publika a oslovit tak uživatele na základě toho, kdo jsou, jaké mají zájmy a zvyky, co aktivně zkoumají nebo jakou interakci s vaší firmou uskutečnili. Cílení na publikum může zvýšit výkon kampaně, protože oslovuje uživatele, kteří procházejí webové stránky, používají aplikace nebo sledují videa. Přečtěte si zásady pro personalizovanou reklamu (dříve zájmově orientovaná reklama), které pomůžou vylepšit dojem uživatelů i inzerentů.

Jak cílení na publikum funguje

Prostřednictvím publik budete moci oslovovat lidi ve chvíli, kdy procházejí stránky, aplikace, kanály, videa a obsah v Obsahové síti Google a na YouTube. Vybírat můžete z rozsáhlého seznamu kategorií, jako jsou například sportovní fanoušci a milovníci cestování, lidé kupující auto nebo konkrétní uživatelé, kteří navštívili váš web. Google Ads zobrazí reklamy lidem, kteří s vysokou pravděpodobností spadají do vybraných kategorií.

Poznámka: Data ze zdrojů publika mohou být použita ke zlepšení nabídky a cílení v kampaních s nastaveným publikem.

Tabulka níže nabízí stručný popis různých typů publik, jež lze využít k cílení v kampaních:

Typ kampaně Typ publika
Obsahová
 • Podle zájmu, Podle vlastního zájmu: Jaké jsou jejich zájmy a zvyky
 • Vlastní podle záměru, Podle konkrétního zájmu o koupi: O co se aktivně zajímají a co plánují
 • Remarketing: Jak s vaší firmou byli ve styku
 • Podobné segmenty publika: Noví uživatelé s podobnými zájmy, jako mají návštěvníci vašeho webu
Vyhledávání
 • Podle konkrétního zájmu o koupi: O co se aktivně zajímají a co plánují
 • Remarketing: Jak s vaší firmou byli ve styku
 • Vlastní seznamy zákazníků: Co víte o aktivitách svých zákazníků
 • Podobné segmenty publika: Noví uživatelé s podobnými zájmy, jako mají návštěvníci vašeho webu
Video
 • Podle zájmu, Podle vlastního zájmu: Jaké jsou jejich zájmy a zvyky
 • Vlastní podle záměru, Životní události, Podle konkrétního zájmu o koupi: O co se aktivně zajímají a co plánují
 • Remarketing: Jak s vaší firmou byli ve styku
 • Vlastní seznamy zákazníků: Co víte o aktivitách svých zákazníků
 • Podobné segmenty publika: Noví uživatelé s podobnými zájmy, jako mají návštěvníci vašeho webu

 

Jaké mají zájmy?

Podrobné demografické údaje

Podrobné demografické údaje vám umožní zasáhnout širší segmenty obyvatel, které mají společné charakteristiky. Může se jednat například o vysokoškolské studenty, vlastníky nemovitostí nebo novopečené rodiče.

Přidání podrobných demografických segmentů publika do kampaně

 1. Na stránce Souhrn týkající se příslušné kampaně klikněte v nabídce stránek na položku Publika.
 2. Klikněte na ikonu tužky .
 3. V části Všechna publika klikněte na možnost Podrobné demografické údaje.
 4. V části Podrobné geografické údaje klikněte na název demografické skupiny. Otevře se seznam konkrétních demografických údajů dané skupiny.
 5. Kliknutím na rámeček vedle jednotlivých demografických segmentů můžete tyto segmenty přidat do své kampaně.
 6. Kroky 4 a 5 opakujte, dokud nevyberete všechny demografické segmenty, které chcete do kampaně přidat.
 7. Kliknutím na Uložit se vybrané demografické segmenty přidají do kampaně.

Segmenty publika podle zájmů

Segmenty publika podle zájmů jsme navrhli pro firmy, které spustily kampaň v televizi a chtějí za výhodnou cenu rozšířit její zásah také na internet.
Z těchto segmentů můžete vybírat, chcete-li oslovit potenciální zákazníky hromadně a dát jim o sobě vědět.

Vlastní publikum podle zájmů

S vlastním publikem podle zájmů mohou inzerenti vytvořit segmenty, které jsou více šité na míru jejich značce (v porovnání s široce pojatými segmenty publika podle zájmů, které jsou obdobou televizního publika). Vlastní segmenty publika podle zájmů se vytvářejí pomocí kombinace těchto faktorů:
 • zájmy zadané jako klíčová sousloví,
 • adresy URL k vytváření kategorií zájmů na základě obsahu webových stránek,
 • typy míst, o která se lidé zajímají,
 • aplikace, které by mohly zajímat ideálního zákazníka. Spíše než zobrazování reklam v předem určených aplikacích to znamená jejich zobrazování těm uživatelům, kteří již mají ve svých mobilních zařízeních podobné aplikace. Pokud například zadáte Google Fit, bude služba Google Ads hledat uživatele, kteří už mají aplikace zaměřené na fitness.

Například výrobce sportovní obuvi bude chtít oslovit spíše publikum podle zájmů s označením „Nadšenci pro maraton“ než „Sportovní fanoušky“. S vlastním publikem podle zájmů může výrobce obuvi toto publikum blíže definovat podle následujících znaků:

 • uvedení zájmů typu 5K v San Franciscu, triatlon nebo přespolní běh,
 • použití URL adres webových stránek s obsahem, který se týká běhání, tréninkových rozvrhů, výživy pro maratonce a dalších podobných námětů,
 • uvádění míst, která by mohla zajímat Nadšence pro maraton, jako jsou posilovny, obchody se sportovní výživou a prodejny se zdravou výživou,
 • uvádění aplikací z kategorie Zdraví a fitness, které by mohly nadšence pro maraton zaujmout, například Google Fit.
Cílení na místa je v současné době podporováno jen u videokampaní na YouTube.

Životní události

Komunikujte s diváky na YouTube a v Gmailu v době zásadních životních milníků, jako je absolvování vysoké školy, uzavření manželského svazku nebo stěhování. Pokud zjistíte, kdy k těmto okamžikům dochází, budete reklamu schopni přizpůsobit tak, aby vhodným způsobem oslovila správné uživatele. Touto cestou aktivně působí mnoho různých inzerentů (od květinářství až po pojišťovny), kteří vstupují se do celého procesu od plánování svatby až po líbánky.
Níže uvedené životní události vám pomohou oslovit potenciální zákazníky, jakmile se změní jejich chování při nakupování a jejich preferované značky:
 • příprava na absolvování vysoké školy,
 • nedávné absolvování vysoké školy,
 • příprava na stěhování,
 • nedávné stěhování,
 • příprava na uzavření sňatku,
 • nedávné uzavření sňatku.
K životním událostem, podobně jako jiným významným milníkům, nedochází tak často, proto mohou ve srovnání se segmenty publika podle zájmu oslovovat menší okruh uživatelů. Jsou ale často spojovány se spoustou nákupních rozhodnutí, takže jsou v mnoha případech výhodnější než kategorie publika s pravděpodobným zájmem o koupi s jediným nákupním rozhodnutím. Pokud se například někdo chystá stěhovat, během následujících několika měsíců bude potřebovat nový nábytek, stěhovací služby, hypotéku a další související produkty.

Publikum s konkrétním zájmem o koupi

Vyberte z těchto kategorií publika zákazníky, kteří aktivně hledají produkty a zvažují zakoupení produktu nebo služby, které vy nabízíte.
Tyto segmenty publika jsou určeny inzerentům, kteří se zaměřují na získání konverzí od zákazníků s vysokou pravděpodobností nákupu. Pomohou vám zvýšit výkon remarketingu a oslovit zákazníky, kteří jsou ke koupi nakloněni.
 

Vlastní segmenty publika podle záměru

Vlastní publikum podle záměru umožňuje definovat a oslovit ideální publikum pro vaši firmu. Tato kategorie byla vytvořena pro inzerenty zaměřené na výkonnost. Umožňuje vám překonat hranice předem definovaných kategorií publika a oslovovat lidi, kteří se právě rozhodují o nákupu.
U kampaní v Obsahové síti máte možnost vytvořit vlastní publikum podle záměru za použití klíčových slov pro pro publikum s pravděpodobným zájmem o koupi. Stačí zadat klíčová slova a URL adresy, která vaše ideální publikum ve vztahu k daným produktům a službám na webových stránkách a aplikacích vyhledává.

Klíčová slova pro publikum s pravděpodobným zájmem o koupi (obsahové kampaně)

 • Zadejte klíčová slova, adresy URL, aplikace nebo obsah YouTube a oslovte online publikum, které aktivně vyhledává související produkt nebo službu. 
 • Aby služba Google Ads dobře chápala, kdo vaše ideální publikum tvoří, doporučujeme přidat kombinaci klíčových slov a adres URL (nejlépe celkem 15).
 • Vyhněte se adresám URL, které vyžadují, aby se uživatelé přihlásili (například sociální sítě a e-mailové služby).
 • Použijte klíčová slova související s produkty a službami, které toto publikum hledá. Tato klíčová slova poslouží jako základ k vytvoření vlastního publika podle záměru.
Před spuštěním kampaně nastavte měření konverzí

Vlastní publikum podle záměru: vytvořené automaticky (obsahové kampaně)

Aby hledání správných uživatelů bylo opravdu jednoduché, využívá Google technologii strojového učení k analýze stávajících kampaní a automaticky pak vytváří vaše vlastní publika podle záměru. Tato publika vycházejí z nejčastějších klíčových slov a adres URL v obsahu, který uživatelé procházejí při hledání konkrétního produktu či služby. 
Statistiky ze stávajících kampaní mohou například ukázat, že návštěvníci webu se sportovním zbožím aktivně hledali také sportovní boty do deště. Google Ads poté může automaticky vytvořit nové publikum typu „Vlastní záměr“ cílené na „nepromokavé běžecké boty“, čímž zjednoduší proces oslovení tohoto užšího segmentu zákazníků.
Tato automaticky vytvářená publika jsou k dispozici prozatím pouze v angličtině.

Klíčová slova podle publika

Vlastní publikum podle záměru nyní představuje nový způsob využití klíčových slov podle publika. Pokud však v téže reklamní sestavě použijete obě možnosti cílení, může se objevit chyba „Reklamy se nezobrazují“. Tento problém je možné opravit pouze v novém prostředí služby Google Ads.
 1. Na navigačním panelu vlevo klikněte na kampaň nebo typ kampaně.
 2. V nabídce stránek klikněte na Klíčová slova
 3. Odstraňte Klíčová slova podle publika.
  • Pokud chcete oslovit uživatele, kteří mají o tato klíčová slova zájem, vytvořte nové vlastní publikum podle záměru, které bude předmětná klíčová slova využívat, a přidejte je do reklamní sestavy. 
    

Remarketing

Můžete také oslovit uživatele, kteří na produkty a služby vaší firmy již narazili, včetně dřívějších návštěvníků vašich webových stránek, mobilních aplikací, videí nebo uživatelů, kteří vám poskytli kontaktní údaje. Další informace najdete v článku Remarketing.

Podobné segmenty publika

Podobné segmenty publika jsou založeny na odhadu z vašeho vyhledávání nového publika tak, že vyhledají nové zákazníky podobné vašim současným zákazníkům. Google Ads aktualizuje pomocí strojového učení seznamy podobných segmentů publika a porovnává nové uživatele s vašimi remarketingovými seznamy. Cílení na podobné segmenty publika umožňuje zobrazit reklamy uživatelům, kteří mají stejné vlastnosti jako uživatelé ve vašich stávajících remarketingových seznamech. Původní remarketingový seznam bude automaticky vyloučen z vašeho seznamu podobných segmentů publika, aby nevznikaly překryvy. Další informace o podobných segmentech publika

Dynamické vyhledávání potenciálních zákazníků

Dynamické vyhledávání potenciálních zákazníků je jedním ze způsobů, jak zvýšit účinnost dynamického remarketingu založeného na zdrojích dat, oslovit nové uživatele a nabídnout jim nejoblíbenější produkty. Na rozdíl od dynamického remarketingu, který je zaměřen na co nejvyšší zhodnocení vašich stávajících zákazníků, se pro vás dynamické vyhledávání potenciálních zákazníků snaží získat nové uživatele. Proto je vhodnější metodou, pokud s inzercí začínáte nebo cílíte na publikum, které nemáte obsaženo ve vlastních datech (včetně remarketingových seznamů).

Princip

Dynamické vyhledávání zákazníků pomocí strojového učení předpovídá, které položky zdroje potenciální kupující hledají. Na základě údajů o dřívějším výkonu zdroje dat a chování uživatelů pak usoudí, u kterých nových uživatelů je nejvyšší pravděpodobnost, že si položky z vašeho zdroje koupí. Jakmile systém zjistí statisticky významné vztahy mezi položkami zdroje a záměrem uživatele, zkombinuje tento možný záměr s dostupnými demografickými údaji, jako je věk a pohlaví, aby pro záměr uživatele našel ve zdroji dat příslušný produkt. Produkty ve zdroji jsou hodnoceny a vybírány na základě výkonu, relevance a dalších faktorů, aby se určilo, které z nich mají největší šanci na konverzi.

U kampaní s dynamickým vyhledáváním potenciálních zákazníků doporučujeme chytré obsahové kampaně, protože mohou uživatele z dynamického remarketingu snadno kombinovat s vyhledáváním uživatelů a účinně tak nastavit celý konverzní trychtýř.

Příklad

Představte si, že provozujete hotel v Praze a zákazník tam chce jet na dovolenou. Na internetu si o Praze vyhledá různé informace, například o kulturních zajímavostech, restauracích, hotelech či letenkách. Vzhledem k tomu, že jste aktivovali dynamické vyhledávání potenciálních zákazníků, každá nová relevantní informace o uživateli, která naznačí jeho záměr cestovat do Prahy, pomáhá systémům Googlu poznat, že zobrazení vašich pražských hotelů tomuto zákazníkovi povede s větší pravděpodobností k relevantní a užitečné reklamě, a tím i ke konverzi.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?