Cílení na publikum

Reklamní sestavy lze zacílit na určitý segment publika a oslovit tak uživatele na základě toho, kdo jsou, jaké mají zájmy a zvyky, co aktivně zkoumají nebo jak s vaší firmou byli ve styku. Cílení na publikum může zvýšit výkon kampaně, protože oslovuje uživatele, kteří procházejí webové stránky, používají aplikace nebo sledují videa. Přečtěte si zásady pro personalizovanou reklamu (dříve zájmově orientovaná reklama), které pomůžou vylepšit dojem uživatelů i inzerentů.

Jak cílení na publikum funguje

U obsahových kampaní se publikem rozumí skupina lidí se specifickými zájmy, záměry a demografickými údaji podle odhadu společnosti Google. Když do kampaně nebo reklamní sestavy přidáváte publikum, můžete vybírat z rozsáhlého seznamu kategorií, jako jsou například sportovní fanoušci a milovníci cestování, lidé kupující auto či konkrétní uživatelé, kteří navštívili váš web nebo vaši aplikaci. Google Ads zobrazí reklamy lidem, kteří s vysokou pravděpodobností spadají do vybraných kategorií.

Data, na jejichž základě jsou publika vytvářena (například historie návštěv stránky, minulá vyhledávání Googlem) mohou posloužit ke zlepšení nabídky a cílení v kampaních s nastaveným publikem.

Tabulka níže nabízí stručný popis různých typů publik, jež lze využít k cílení v kampaních:

Typ kampaně Typ publika
Obsahová
 • Podle zájmu, Podle vlastního zájmu: Jaké jsou jejich zájmy a zvyky
 • Vlastní podle záměru, Podle konkrétního zájmu o koupi: O co se aktivně zajímají a co plánují
 • Remarketing: Jak s vaší firmou byli ve styku
 • Podobné segmenty publika: Noví uživatelé s podobnými zájmy, jako mají návštěvníci vašeho webu / vaší aplikace
Vyhledávání
 • Podle konkrétního zájmu o koupi: O co se aktivně zajímají a co plánují
 • Remarketing: Jak s vaší firmou byli ve styku
 • Vlastní seznamy zákazníků: Co víte o aktivitách svých zákazníků
 • Podobné segmenty publika: Noví uživatelé s podobnými zájmy, jako mají návštěvníci vašeho webu
Video
 • Podle zájmu, Podle vlastního zájmu: Jaké jsou jejich zájmy a zvyky
 • Vlastní podle záměru, Životní události, Podle konkrétního zájmu o koupi: O co se aktivně zajímají a co plánují
 • Remarketing: Jak s vaší firmou byli ve styku
 • Vlastní seznamy zákazníků: Co víte o aktivitách svých zákazníků
 • Podobné segmenty publika: Noví uživatelé s podobnými zájmy, jako mají návštěvníci vašeho webu

Jaké mají zájmy?

Podrobné demografické údaje

Podrobné demografické údaje vám umožní zasáhnout širší segmenty obyvatel, které mají společné charakteristiky. Může se jednat například o vysokoškolské studenty, vlastníky nemovitostí nebo novopečené rodiče.

Přidání podrobných demografických segmentů publika do kampaně

 1. Na stránce Souhrn týkající se příslušné kampaně klikněte v nabídce stránek na položku Publika.
 2. Klikněte na ikonu tužky .
 3. V části Všechna publika klikněte na možnost Podrobné demografické údaje.
 4. V části Podrobné demografické údaje klikněte na název demografické skupiny. Otevře se seznam konkrétních demografických údajů dané skupiny.
 5. Kliknutím zaškrtněte políčka u demografických segmentů, které chcete do kampaně přidat.
 6. Kroky 4 a 5 opakujte, dokud nevyberete všechny požadované demografické segmenty.
 7. Kliknutím na Uložit se vybrané demografické segmenty přidají do kampaně.

Segmenty publika podle zájmů

Segmenty publika podle zájmů jsme navrhli pro firmy, které spustily kampaň v televizi a chtějí za výhodnou cenu rozšířit její zásah také na internet.
Z těchto segmentů můžete vybírat, chcete-li oslovit potenciální zákazníky hromadně a dát jim o sobě vědět.Seznam Googlem vybraných kategorií zájmů naleznete zde.

Vlastní publikum podle zájmů

S vlastním publikem podle zájmů mohou inzerenti vytvořit segmenty, které jsou více šité na míru jejich značce (v porovnání s široce pojatými segmenty publika podle zájmů, které jsou obdobou televizního publika). Vlastní segmenty publika podle zájmů se vytvářejí pomocí kombinace těchto faktorů:
 • zájmy zadané jako klíčová sousloví,
 • adresy URL k vytváření kategorií zájmů na základě obsahu webových stránek,
 • typy míst, o která se lidé zajímají,
 • aplikace, které by mohly zajímat ideálního zákazníka. Spíše než zobrazování reklam v předem určených aplikacích to znamená jejich zobrazování těm uživatelům, kteří již mají ve svých mobilních zařízeních podobné aplikace. Pokud například zadáte Google Fit, bude služba Google Ads hledat uživatele, kteří už mají aplikace zaměřené na fitness.

Například výrobce sportovní obuvi bude chtít oslovit spíše publikum podle zájmů s označením „Nadšenci pro maraton“ než „Sportovní fanoušky“. S vlastním publikem podle zájmů může výrobce obuvi toto publikum blíže definovat podle těchto znaků:

 • uvedení zájmů typu maraton v Čechách, triatlon nebo přespolní běh,
 • použití URL adres webových stránek s obsahem, který se týká běhání, tréninkových rozvrhů, výživy pro maratonce a dalších podobných témat,
 • uvádění míst, která by mohla zajímat nadšence pro maraton, jako jsou posilovny, obchody se sportovní výživou a prodejny se zdravou výživou,
 • uvádění aplikací z kategorie Zdraví a fitness, které by mohly nadšence pro maraton zaujmout, například Google Fit.
Po přidání míst bude toto publikum kompatibilní pouze s videokampaněmi na YouTube.

Životní události

Komunikujte s diváky na YouTube a v Gmailu v době zásadních životních milníků, jako je absolvování vysoké školy, uzavření manželského svazku nebo stěhování. Pokud zjistíte, kdy k těmto okamžikům dochází, budete reklamu schopni přizpůsobit tak, aby vhodným způsobem oslovila správné uživatele.
K životním událostem, podobně jako jiným významným milníkům, nedochází tak často, proto mohou ve srovnání se segmenty publika podle zájmu oslovovat menší okruh uživatelů. Jsou ale často spojovány se spoustou nákupních rozhodnutí, takže jsou v mnoha případech výhodnější než kategorie publika s pravděpodobným zájmem, které mají jediné nákupní rozhodnutí. Pokud se například někdo chystá stěhovat, během následujících několika měsíců bude potřebovat nový nábytek, stěhovací služby, hypotéku a další související produkty.

Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi

Vyberte z těchto kategorií publika zákazníky, kteří aktivně hledají produkty a zvažují zakoupení produktu nebo služby, které vy nabízíte.
Tyto segmenty publika jsou určeny inzerentům, kteří se zaměřují na získání konverzí od zákazníků s vysokou pravděpodobností nákupu. Pomohou vám zvýšit výkon remarketingu a oslovit zákazníky, kteří jsou nakloněni ke koupi.

Seznam Googlem vybraných kategorií s pravděpodobným zájmem naleznete zde.

Vlastní publika podle záměru

Vlastní publikum podle záměru: Obsahové kampaně

Vlastní publikum podle záměru umožňuje definovat a oslovit ideální publikum pro vaše obsahové kampaně. Vlastní publikum podle záměru můžete využít k segmentaci reklamních sestav podle konkrétního odvětví nebo vstupní stránky. Můžete použít automaticky vytvořená publika nebo definovat vlastní zadáním klíčových slov pro publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, adres URL a aplikací souvisejících s produkty a službami, které hledají vaši ideální zákazníci. Další informace o vlastních publikách podle nákupního záměru

Automaticky vytvořená publika jsou prozatím dostupná v angličtině, němčině, japonštině, španělštině, ruštině, portugalštině, francouzštině a italštině. Sledujte aktuální informace. Postupně budeme přidávat další jazyky.

Vlastní publikum podle záměru: Kampaně na YouTube

Vlastní publikum podle záměru vám může pomoci oslovit nové zákazníky na YouTube na základě výrazů používaných při vyhledávání vašich produktů nebo služeb na Googlu. Můžete vybírat z 300 až 500 klíčových slov, která by vaše ideální publikum s největší pravděpodobností použilo při vyhledávání. Abyste oslovili co nejvíce lidí, zaměřte se na obecná klíčová slova. Máte-li například obchod se sportovními potřebami, bude vhodnější místo konkrétnějšího klíčového slova (např. „zlevněné modré boty na basketbal“) zvolit obecnější klíčové slovo jako „boty na basketbal“.

Při zadávání klíčových slov vám Plánovač klíčových slov navrhne odhady cenových nabídek a ukáže vám, jak často jsou klíčová slova hledána a jak se jejich objem vyhledávání s časem mění. Další informace o Plánovači klíčových slov

Klíčová slova publika

Vlastní publikum podle záměru nyní představuje nový způsob využití klíčových slov publika. Pokud však v téže reklamní sestavě použijete obě možnosti cílení, může se objevit chyba „Reklamy se nezobrazují“. Tento problém je možné vyřešit pouze v novém prostředí služby Google Ads.
 1. Na navigačním panelu vlevo klikněte na kampaň nebo typ kampaně.
 2. V nabídce stránek klikněte na možnost Klíčová slova.
 3. Zrušte výběr možnosti Klíčová slova publika.
  • Chcete-li oslovit uživatele, kteří se o tato klíčová slova zajímají, vytvořte nové vlastní publikum podle záměru, které tato klíčová slova používá, a přidejte jej do reklamní sestavy.

Remarketing

Můžete také oslovit uživatele, kteří na produkty a služby vaší firmy již narazili, včetně dřívějších návštěvníků vašich webových stránek, mobilních aplikací a videí nebo uživatelů, kteří vám poskytli kontaktní údaje. Další informace najdete v článku Remarketing.

Podobné segmenty publika

Díky podobným segmentům publika nebudete muset při vyhledávání nového publika hádat. Vyhledají totiž nové zákazníky podobné vašim současným zákazníkům. Google Ads aktualizuje pomocí strojového učení seznamy podobných segmentů publika a porovnává nové uživatele s vašimi remarketingovými seznamy. Cílení na podobné segmenty publika umožňuje zobrazit reklamy uživatelům, kteří mají stejné vlastnosti jako uživatelé ve vašich stávajících remarketingových seznamech. Původní remarketingový seznam bude automaticky vyloučen z vašeho seznamu podobných segmentů publika, aby nevznikaly překryvy. Další informace o podobných segmentech publika

Dynamické hledání zákazníků

Dynamické vyhledávání potenciálních zákazníků je jedním ze způsobů, jak zvýšit účinnost dynamického remarketingu založeného na zdrojích dat, oslovit nové uživatele a nabídnout jim nejoblíbenější produkty. Na rozdíl od dynamického remarketingu, který je zaměřen na co nejvyšší zhodnocení vašich stávajících zákazníků, se pro vás dynamické vyhledávání potenciálních zákazníků snaží získat nové uživatele. Proto je vhodnější metodou, pokud s inzercí začínáte nebo cílíte na publikum, které nemáte obsaženo ve vlastních datech (včetně remarketingových seznamů).

Princip

Dynamické vyhledávání zákazníků pomocí strojového učení předpovídá, které položky zdroje potenciální kupující hledají. Na základě údajů o dřívějším výkonu zdroje dat a chování uživatelů pak usoudí, u kterých nových uživatelů je nejvyšší pravděpodobnost, že si položky z vašeho zdroje koupí. Jakmile systém zjistí statisticky významné vztahy mezi položkami zdroje a záměrem uživatele, zkombinuje tento možný záměr s dostupnými demografickými údaji, jako je věk a pohlaví, aby pro záměr uživatele našel ve zdroji dat příslušný produkt. Produkty ve zdroji jsou hodnoceny a vybírány na základě výkonu, relevance a dalších faktorů, aby se určilo, které z nich mají největší šanci na konverzi.

U kampaní s dynamickým vyhledáváním potenciálních zákazníků doporučujeme chytré obsahové kampaně, protože mohou uživatele z dynamického remarketingu snadno kombinovat s vyhledáváním uživatelů a účinně tak nastavit celý konverzní trychtýř.

Příklad

Představte si, že provozujete hotel v Praze a zákazník tam chce jet na dovolenou. Na internetu si o Praze vyhledá různé informace, například o kulturních zajímavostech, restauracích, hotelech či letenkách. Vzhledem k tomu, že jste aktivovali dynamické hledání zákazníků, každá nová relevantní informace o uživateli, která naznačí jeho záměr cestovat do Prahy, pomáhá systémům Googlu poznat, že zobrazení vašich pražských hotelů tomuto zákazníkovi povede s větší pravděpodobností k relevantní a užitečné reklamě, a tím i ke konverzi.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?