Cílení na publikum

Reklamní sestavy lze zacílit na určitý segment publika a oslovit tak uživatele na základě toho, kdo jsou, jaké mají zájmy a zvyky, co aktivně zkoumají nebo jak s vaší firmou byli ve styku. Cílení na publikum může zvýšit výkon kampaně, protože oslovuje uživatele, kteří procházejí webové stránky, používají aplikace nebo sledují videa. Přečtěte si zásady pro personalizovanou reklamu (dříve zájmově orientovaná reklama), které pomůžou vylepšit dojem uživatelů i inzerentů.

Jak cílení na publikum funguje

U obsahových kampaní se publikem rozumí skupina lidí se specifickými zájmy, záměry a demografickými údaji podle odhadu společnosti Google. Když do kampaně nebo reklamní sestavy přidáváte publikum, můžete vybírat z rozsáhlého seznamu kategorií, jako jsou například sportovní fanoušci, milovníci cestování, lidé kupující auto či konkrétní uživatelé, kteří navštívili váš web nebo vaši aplikaci. Google Ads zobrazí reklamy lidem, kteří s vysokou pravděpodobností spadají do vybraných kategorií.

Data, na jejichž základě jsou publika vytvářena (například historie návštěv stránky, minulá vyhledávání Googlem) mohou posloužit ke zlepšení nabídky a cílení v kampaních s nastaveným publikem.

Tabulka níže nabízí stručný popis různých typů publik, jež lze využít k cílení v kampaních:

Typ kampaně Typ publika
Obsahová
 • Podle zájmů, Vlastní podle zájmů: O co se zajímají a jaké mají zvyky
 • Vlastní podle záměru, Podle konkrétního zájmu o koupi: O co se aktivně zajímají a co plánují
 • Remarketing: Jak s vaší firmou byli ve styku
 • Podobné segmenty publika: Noví uživatelé s podobnými zájmy, jako mají návštěvníci vašeho webu / vaší aplikace
Vyhledávání
 • Podle zájmů: Co mají rádi, jaké mají zvyky a zájmy
 • Podle konkrétního zájmu o koupi: O co se aktivně zajímají a co plánují
 • Remarketing: Jak s vaší firmou byli ve styku
 • Vlastní seznamy zákazníků: Co víte o aktivitách svých zákazníků
 • Podobné segmenty publika: Noví uživatelé s podobnými zájmy, jako mají návštěvníci vašeho webu
Videokampaň
 • Podle zájmů, Vlastní podle zájmů: O co se zajímají a jaké mají zvyky
 • Vlastní podle záměru, Životní události, Podle konkrétního zájmu o koupi: O co se aktivně zajímají a co plánují
 • Remarketing: Jak s vaší firmou byli ve styku
 • Vlastní seznamy zákazníků: Co víte o aktivitách svých zákazníků
 • Podobné segmenty publika: Noví uživatelé s podobnými zájmy, jako mají návštěvníci vašeho webu
Pro hotely
 • Remarketing: Jak s vaší firmou byli ve styku (návštěvníci webových stránek, podobné segmenty publika, vlastní kombinace a seznamy zákazníků)

Jaké mají zájmy?

Podrobné demografické údaje
Podrobné demografické údaje vám umožní zasáhnout širší segmenty obyvatel, které mají společné charakteristiky. Může se jednat například o vysokoškolské studenty, vlastníky nemovitostí nebo novopečené rodiče. Pokud vás zajímá speciálně vybraný seznam podrobných demografických údajů, stáhněte si tento soubor CSV

Přidání podrobných demografických segmentů publika do kampaně

 1. Na stránce Souhrn týkající se příslušné kampaně klikněte v nabídce stránek na položku Publika.
 2. Klikněte na ikonu tužky .
 3. V části Všechna publika klikněte na možnost Podrobné demografické údaje.
 4. V části Podrobné demografické údaje klikněte na název demografické skupiny. Otevře se seznam konkrétních demografických údajů dané skupiny.
 5. Kliknutím zaškrtněte políčka u demografických segmentů, které chcete do kampaně přidat.
 6. Kroky 4 a 5 opakujte, dokud nevyberete všechny požadované demografické segmenty.
 7. Kliknutím na Uložit se vybrané demografické segmenty přidají do kampaně.
Publika podle zájmů

Publika podle zájmů vám umožňují oslovit uživatele na základě celkového obrazu jejich životního stylu, koníčků a zvyků. Lidé z publik podle zájmů projevili kvalifikovaný zájem o dané téma a díky tomu mohou inzerenti prezentovat své produkty a nabídky těm uživatelům, na nichž záleží nejvíce.

V současnosti mohou všichni inzerenti ve službách Google používat publika podle zájmů v kampaních ve vyhledávání, obsahových kampaních, videokampaních, kampaních v Nákupech Google, v Gmailu a ve službě Display & Video 360.

Pokud vás zajímá speciálně vybraný seznam zájmových kategorií, stáhněte si tento CSV.

Vlastní publikum podle zájmů

S vlastním publikem podle zájmů mohou inzerenti vytvořit segmenty, které jsou více šité na míru jejich značce (v porovnání s široce pojatými segmenty publika podle zájmů, které jsou obdobou televizního publika). Vlastní segmenty publika podle zájmů se vytvářejí pomocí kombinace těchto faktorů:
 • zájmy zadané jako klíčová sousloví,
 • adresy URL k vytváření kategorií zájmů na základě obsahu webových stránek,
 • typy míst, o která se lidé zajímají, nebo jejich životní styl a koníčky,
 • aplikace, které by mohly zajímat ideálního zákazníka. Spíše než zobrazování reklam v předem určených aplikacích to znamená jejich zobrazování těm uživatelům, kteří již mají ve svých mobilních zařízeních podobné aplikace. Pokud například zadáte Google Fit, bude služba Google Ads hledat uživatele, kteří už mají aplikace zaměřené na fitness.

Například výrobce sportovní obuvi bude chtít oslovit spíše publikum podle zájmů s označením „Nadšenci pro maraton“ než „Sportovní fanoušky“. S vlastním publikem podle zájmů může výrobce obuvi toto publikum blíže definovat podle těchto znaků:

 • uvedení zájmů typu maraton v Čechách, triatlon nebo přespolní běh,
 • použití URL adres webových stránek s obsahem, který se týká běhání, tréninkových rozvrhů, výživy pro maratonce a dalších podobných témat,
 • uvádění míst, která by mohla zajímat nadšence pro maraton, jako jsou fitnes centra, obchody se sportovní výživou a prodejny se zdravou výživou,
 • uvádění aplikací z kategorie Zdraví a fitness, které by mohly nadšence pro maraton zaujmout, například Google Fit.
Po přidání míst bude toto publikum kompatibilní pouze s videokampaněmi na YouTube.
Životní události
Komunikujte s diváky na YouTube a v Gmailu v době zásadních životních milníků, jako je absolvování vysoké školy, uzavření manželského svazku nebo stěhování. Pokud zjistíte, kdy k těmto okamžikům dochází, budete reklamu schopni přizpůsobit tak, aby vhodným způsobem oslovila správné uživatele.
K životním událostem, podobně jako jiným významným milníkům, nedochází tak často, proto mohou ve srovnání se segmenty publika podle zájmu oslovovat menší okruh uživatelů. Jsou ale často spojovány se spoustou nákupních rozhodnutí, takže jsou v mnoha případech výhodnější než kategorie publika s pravděpodobným zájmem, které mají jediné nákupní rozhodnutí. Pokud se například někdo chystá stěhovat, během následujících několika měsíců bude potřebovat nový nábytek, stěhovací služby, hypotéku a další související produkty.
Publikum s pravděpodobným zájmem
Vyberte z těchto kategorií publika zákazníky, kteří aktivně hledají produkty a zvažují zakoupení produktu nebo služby, které vy nabízíte.
Tyto segmenty publika jsou určeny inzerentům, kteří se zaměřují na získání konverzí od zákazníků s vysokou pravděpodobností nákupu. Pomohou vám zvýšit výkon remarketingu a oslovit zákazníky, kteří jsou blízko nákupu.
Pokud vás zajímá speciálně vybraný seznam publik s pravděpodobným zájmem, stáhněte si tento soubor CSV.

Vlastní publika podle záměru

Vlastní publika podle záměru nejsou v kampaních ve vyhledávání k dispozici.

Vlastní publikum podle záměru: obsahové kampaně

Vlastní publikum podle záměru umožňuje definovat a oslovit ideální publikum pro vaše obsahové kampaně. Vlastní publikum podle záměru můžete využít k segmentaci reklamních sestav podle konkrétního odvětví nebo vstupní stránky. Můžete použít automaticky vytvořená publika nebo definovat vlastní zadáním klíčových slov pro publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, adres URL a aplikací souvisejících s produkty a službami, které hledají vaši ideální zákazníci. Další informace o vlastních publikách podle nákupního záměru

Automaticky vytvořená publika jsou prozatím dostupná v angličtině, němčině, japonštině, španělštině, ruštině, portugalštině, francouzštině a italštině. Sledujte aktuální informace. Postupně budeme přidávat další jazyky.

Vlastní publikum podle záměru: kampaně na YouTube

Vlastní publikum podle záměru vám může pomoci zaujmout nové zákazníky na YouTube na základě výrazů používaných při vyhledávání vašich produktů nebo služeb na Googlu. Můžete vybírat z 300 až 500 klíčových slov, která by vaše ideální publikum s největší pravděpodobností použilo při vyhledávání. Abyste oslovili co nejvíce lidí, zaměřte se na obecná klíčová slova. Máte-li například obchod se sportovními potřebami, bude vhodnější místo konkrétnějšího klíčového slova (např. „zlevněné modré boty na basketbal“) zvolit obecnější klíčové slovo jako „boty na basketbal“.

Při zadávání klíčových slov vám plánovač klíčových slov navrhne odhady cenových nabídek a ukáže, jak často jsou klíčová slova hledána a jak se jejich objem vyhledávání s časem mění. Další informace o plánovači klíčových slov

Pokud inzerujete prostřednictvím partnerů Googlu pro video, zobrazí se vaše reklamy lidem, kteří mají zájmy a nákupní záměry související s vašimi vyhledávacími dotazy. Další informace o partnerech Googlu pro video.

Klíčová slova publika

Vlastní publikum podle záměru nyní představuje nový způsob využití klíčových slov publika. Pokud však v téže reklamní sestavě použijete obě možnosti cílení, může se objevit chyba „Reklamy se nezobrazují“. Tento problém je možné vyřešit pouze v novém prostředí služby Google Ads.
 1. Na navigačním panelu vlevo klikněte na kampaň nebo typ kampaně.
 2. V nabídce stránek klikněte na možnost Klíčová slova.
 3. Zrušte výběr možnosti Klíčová slova publika.
  • Chcete-li oslovit uživatele, kteří se o tato klíčová slova zajímají, vytvořte nové vlastní publikum podle záměru, které tato klíčová slova používá, a přidejte jej do reklamní sestavy.

Remarketing

Můžete také oslovit uživatele, kteří na produkty a služby vaší firmy již narazili, včetně dřívějších návštěvníků vašich webových stránek, mobilních aplikací a videí nebo uživatelů, kteří vám poskytli kontaktní údaje. Další informace najdete v článku Remarketing.

Podobné segmenty publika

Díky podobným segmentům publika nebudete muset při vyhledávání nového publika hádat. Vyhledají totiž automaticky nové zákazníky podobné vašim současným zákazníkům. Google Ads aktualizuje pomocí strojového učení seznamy podobných segmentů publika a porovnává nové uživatele s vašimi remarketingovými seznamy. Cílení na podobné segmenty publika umožňuje zobrazit reklamy uživatelům, kteří mají stejné vlastnosti jako uživatelé ve vašich stávajících remarketingových seznamech. Původní remarketingový seznam bude z vašeho seznamu podobných segmentů publika automaticky vyloučen, aby nevznikaly překryvy. Další informace o podobných segmentech publika

O koho se jedná

Jakmile stanovíte zájmy, potřeby, chování a cíle publika, můžete definovat, kdo bude vaším publikem v konkrétní kampani nebo reklamní sestavě. Vytvořit můžete běžné či kombinované publikum nebo si vybrat z publik předem nakonfigurovaných službou Google Ads.

Dynamické hledání zákazníků

Dynamické vyhledávání potenciálních zákazníků je jedním ze způsobů, jak zvýšit účinnost dynamického remarketingu založeného na zdrojích dat, oslovit nové uživatele a nabídnout jim nejoblíbenější produkty. Na rozdíl od dynamického remarketingu, který je zaměřen na co nejvyšší zhodnocení vašich stávajících zákazníků, se pro vás dynamické vyhledávání potenciálních zákazníků snaží získat nové uživatele. Proto je vhodnější metodou, pokud s inzercí začínáte nebo cílíte na publikum, které nemáte obsaženo ve vlastních datech (včetně remarketingových seznamů).

Princip

Dynamické vyhledávání zákazníků pomocí strojového učení předpovídá, které položky zdroje potenciální kupující hledají. Na základě údajů o dřívějším výkonu zdroje dat a chování uživatelů pak usoudí, u kterých nových uživatelů je nejvyšší pravděpodobnost, že si položky z vašeho zdroje koupí. Jakmile systém zjistí statisticky významné vztahy mezi položkami zdroje a záměrem uživatele, zkombinuje tento možný záměr s dostupnými demografickými údaji, jako je věk a pohlaví, aby pro záměr uživatele našel ve zdroji dat příslušný produkt. Produkty ve zdroji jsou hodnoceny a vybírány na základě výkonu, relevance a dalších faktorů, aby se určilo, které z nich mají největší šanci na konverzi.

U kampaní s dynamickým vyhledáváním potenciálních zákazníků doporučujeme chytré obsahové kampaně, protože mohou uživatele z dynamického remarketingu snadno kombinovat s vyhledáváním uživatelů a účinně tak nastavit celý konverzní trychtýř.

Příklad

Představte si, že provozujete hotel v Praze a zákazník tam chce jet na dovolenou. Na internetu si o Praze vyhledá různé informace, například o kulturních zajímavostech, restauracích, hotelech či letenkách. Vzhledem k tomu, že jste aktivovali dynamické hledání zákazníků, každá nová relevantní informace o uživateli, která naznačí jeho záměr cestovat do Prahy, pomáhá systémům Googlu poznat, že zobrazení vašich pražských hotelů tomuto zákazníkovi povede s větší pravděpodobností k relevantní a užitečné reklamě, a tím i ke konverzi.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory