Google Analytics-conversies importeren in Google Ads

Als u de activiteit van klanten op uw website wilt analyseren, kunt u uw Google Analytics-conversies importeren in Google Ads en 'Conversies bijhouden' van Google Ads gebruiken om de conversies te meten. U kunt elke combinatie van de 3 tegelijkertijd gebruiken. Vouw het gedeelte hieronder uit voor een snelle vergelijking.

Google Analytics-conversies en 'Conversies bijhouden' van Google Ads vergelijken

Universal Analytics-conversies

 • Kan de volledige klantenstroom via uw site meten (in aanvulling op conversies).
 • Kan conversies van niet-Google Ads-bronnen gebruiken, dus de optie is geschikt om al het verkeer van klanten op uw website bij te houden.

Google Analytics 4-property's - conversies bijhouden

 • Ideaal als u geïnteresseerd bent in metingen en conversies voor uw app en website. Meer informatie over Google Analytics 4-property's.
 • Kan conversies van niet-Google Ads-bronnen gebruiken, dus de optie is geschikt om al het verkeer van klanten op uw website bij te houden.

'Conversies bijhouden' in Google Ads

Voordelen

Uw Google Analytics-conversies importeren in Google Ads biedt een aantal voordelen:

 • U heeft toegang tot uw Google Analytics-conversies en gegevens met betrekking tot uw Google Ads-klikken.
 • U kunt Google Analytics-conversiegegevens bekijken in Google Ads.
 • U kunt 'Slim bieden' toegang geven tot gegevens waarmee biedingen kunnen worden geoptimaliseerd, zodat u het aantal conversies kunt verhogen en de kosten kunt verlagen.

Mogelijk hoeft u geen Google Analytics-conversies te importeren als u op een bepaalde pagina al gebruikmaakt van 'Conversies bijhouden' van Google Ads. Als u zowel Universal Analytics- als Google Analytics 4-property's gebruikt om dezelfde site te meten, moet u in beide property's 'Conversies bijhouden' instellen. Als u dezelfde conversie vanuit elke property importeert voor rapportage en bieden, worden de conversies 2 keer geteld (omdat dezelfde conversie 2 keer is geïmporteerd). Importeer om dubbele conversies te voorkomen een conversie niet in zowel uw Universal Analytics- als uw Google Analytics 4-property.

Voordat u begint

Als u gegevens wilt importeren, moet u uw Google Ads-account koppelen aan een Google Analytics-account en autotagging inschakelen in uw Google Ads-account.

Instructies

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Google Ads | tools [Icon] rechtsboven in uw account.
 3. Klik onder Meting op Conversies.
 4. Klik op de plusknop .
 5. Selecteer Importeren en vervolgens op Google Analytics (UA) (voor Universal Analytics-property's) of Google Analytics (GA4) (voor Google Analytics 4-property's).
 6. Klik op Doorgaan.
 7. Selecteer op de volgende pagina de functies die u wilt importeren en klik op Importeren en doorgaan.
 8. Klik op Gereed.

Google Ads importeert de gegevens uit uw Analytics-account. Historische gegevens van vóór de importactie worden niet opgenomen.

Aandachtspunten

Het kan tot 24 uur duren voordat conversiegegevens beschikbaar zijn in Google Ads. Zodra deze gegevens beschikbaar zijn, worden geïmporteerde conversiegegevens weergegeven naast uw bestaande conversiegegevens op de pagina Conversies, en kunt u kolommen aanpassen op het tabblad Campagnes om deze gegevens op te nemen.In rapporten op basis van uw geïmporteerde conversiegegevens kunnen gemodelleerde conversies zijn opgenomen als schattingen in gevallen waarin Google niet alle conversies kan observeren. Deze zijn gebaseerd op verzamelde en geanonimiseerde gegevens.

Zodra Analytics-gegevens (bijvoorbeeld doelen) zijn geïmporteerd in Google Ads, vallen deze onder de servicevoorwaarden van Google Ads.

Conversie-instellingen bewerken voor geïmporteerde conversies

Nadat u uw Analytics-conversies heeft geïmporteerd, kunt u deze op dezelfde manier bewerken als de conversieacties die u heeft gemaakt in Google Ads.

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op het gereedschapsicoon Google Ads | tools [Icon] rechtsboven in uw account.
 3. Klik onder Meting op Conversies.
 4. Klik op de naam van de geïmporteerde conversie die u wilt bewerken.
 5. Klik rechtsonder op Instellingen bewerken.
 6. Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op de knop Opslaan.

Verschillen tussen gegevens

Wellicht constateert u verschillen tussen de conversiestatistieken van Google Analytics en die van 'Conversies bijhouden' in Google Ads.Controleer eerst uw instellingen. Zijn deze correct en ziet u nog steeds verschillen, dan hebben die mogelijk te maken met het volgende:

Transactiedatum

Google Ads rapporteert conversies vanaf de datum en tijd van de klik die tot de succesvolle actie heeft geleid, niet vanaf de datum van de succesvolle actie zelf.

Iemand ziet bijvoorbeeld uw advertentie en klikt er op 19 juli op maar verricht pas de volgende dag, dus op 20 juli, een aankoop op uw site. De conversie in Google Ads wordt dan toegeschreven aan 19 juli, de datum waarop de klik plaatsvond. In Google Analytics wordt de conversie echter toegeschreven aan 20 juli, de datum waarop de conversie daadwerkelijk plaatsvond.

Telmethode

In Google Ads kunt u ervoor kiezen om alle of unieke conversies te tellen door de telmethode in te stellen voor elke conversieactie (inclusief Analytics-doelen en -transacties die worden geïmporteerd in Google Ads). In de kolom Conversies in Google Ads worden de conversies weergegeven die hebben plaatsgevonden binnen de door u gekozen conversieperiode, op basis van de door u geselecteerde telmethode. Analytics telt echter alle doelen en transacties, waardoor er verschillen kunnen ontstaan.

Voorbeeld

U heeft een Analytics-doel gedefinieerd voor het invullen van een formulier waarmee leads informatie kunnen aanvragen over uw services. Iemand vult twee leadformulieren in (in verschillende sessies) na een advertentieklik. In Analytics worden nu twee behaalde doelen gerapporteerd. U importeert het betreffende Analytics-doel vervolgens in Google Ads en stelt de telmethode in op 'Unieke conversies'. Voor het twee keer invullen van uw formulier door één gebruiker ziet u in Google Ads dus slechts één conversie.

Ongeldige klikken
Doelen die in Analytics worden gerapporteerd, kunnen door onze technologie voor ongeldige klikken worden uitgefilterd als er verdachte of ongeldige klikactiviteit is geconstateerd. De betreffende doelen worden dan niet in uw Google Ads-account geïmporteerd.
Vervaldatums van cookies
Google Ads-cookies verlopen negentig dagen na de klik van een klant. De cookie die door Analytics wordt gebruikt, blijft echter tot twee jaar geldig. Google Ads-conversies kunnen een conversieperiode tussen één en negentig dagen hebben. Dit betekent dat een conversie die na de opgegeven conversieperiode wordt voltooid, niet wordt vastgelegd in Google Ads, maar wel wordt vastgelegd in Google Analytics als de conversie binnen twee jaar na de klikdatum wordt voltooid.
Vertragingen in geïmporteerde doelen
Het kan maximaal negen uur duren voordat conversiegegevens uit Analytics in 'Conversies bijhouden' worden geïmporteerd.
Wijzigingen in de naam van doelen of dataweergaven in Analytics
Als u de naam wijzigt van een doel of van een weergave die uw geïmporteerde Analytics-doelen bevat, wordt deze nieuwe naam pas in Google Ads weergegeven nadat het doel door een klant is voltooid. Het kan tot 24 uur duren voordat de wijzigingen zichtbaar zijn in uw Google Ads-account.
Deduplicatie van geïmporteerde transacties uit Analytics

Houd er rekening mee dat transactie-ID's uit Analytics als bestellings-ID's worden geïmporteerd in Google Ads. Overlappende conversies worden automatisch gededupliceerd in uw Google Ads-account. Meer informatie

Transacties in Analytics met dezelfde ID worden alleen gededupliceerd als ze plaatsvinden binnen dezelfde sessie. Meer informatie

Als dezelfde transactie-ID betrekking heeft op meerdere sessies, telt Analytics één transactie per sessie. Bij importeren in Google Ads wordt slechts één transactie geteld per transactie-ID. Hierdoor ziet u mogelijk minder conversies (transacties) in Google Ads dan in uw Google Analytics-rapporten.

Problemen?

Een koppelingsprobleem oplossen

Als u meer hulp nodig heeft met Google Analytics in Google Ads, neemt u contact met ons op.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen