Importér Google Analytics-konverteringer i Google Ads

Hvis du gerne vil analysere kundeaktivitet på dit website, kan du importere dine Google Analytics-konverteringer i Google Ads og bruge Google Ads-konverteringssporing til at måle konverteringerne. Du kan bruge en hvilken som helst kombination af alle tre på samme tid. Udvid sektionen nedenfor for at få en hurtig sammenligning.

Sammenlign Google Analytics-konverteringer og Google Ads-konverteringssporing

Universal Analytics-konverteringer

 • Kan måle hele kundeflowet på dit website (ud over konverteringer).
 • Der kan inkluderes konverteringer fra andre kilder end Google Ads, så funktionen er velegnet, hvis du vil spore al kundetrafik på dit website.

Konverteringssporing i Google Analytics 4-ejendomme

 • Ideelt, hvis du er interesseret i måling og konverteringer på tværs af din app og dit website. Få flere oplysninger om Google Analytics 4-ejendomme.
 • Der kan inkluderes konverteringer fra andre kilder end Google Ads, så funktionen er velegnet, hvis du vil spore al kundetrafik på dit website.

Google Ads-konverteringssporing

Fordele

Der er et par fordele ved at importere dine Google Analytics-konverteringer til Google Ads:

 • Du kan få adgang til data om de Google Analytics-konverteringer og Google Ads-klik, du har opnået.
 • Du kan se Google Analytics-konverteringsdata i Google Ads.
 • Du kan give Smart Bidding adgang til data, der hjælper med at optimere buddene, hvilket potentielt kan øge antallet af konverteringer og sænke omkostningerne.

Du behøver muligvis ikke at importere Google Analytics-konverteringer, hvis du allerede bruger Google Ads-konverteringssporing på en bestemt side. Hvis du bruger både Universal Analytics- og Google Analytics 4-ejendomme til at måle det samme website, konfigurerer du sandsynligvis konverteringssporing i begge ejendomme. Hvis du importerer den samme konvertering fra hver ejendom til rapporterings- og budgivningsformål, kan dine konverteringer blive talt to gange (da den samme konvertering blev importeret to gange). For at undgå identiske konverteringer skal du kun importere en konvertering én gang på tværs af dine Universal Analytics- og Google Analytics 4-ejendomme.

Før du begynder

Hvis du vil importere data, skal du linke din Google Ads-konto til en Google Analytics-konto og aktivere automatisk tagging på din Google Ads-konto.

Vejledning

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2. Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til højre på din konto.
 3. Klik på Konverteringer under "Måling".
 4. Klik på plusknappen .
 5. Vælg Importér, og klik derefter på Google Analytics (UA) (for Universal Analytics-ejendomme) eller Google Analytics (GA4) (for Google Analytics 4-ejendomme).
 6. Klik på Fortsæt
 7. På den næste side skal du vælge de funktioner, du vil importere, og derefter klikke på Importér og fortsæt.
 8. Klik på Udfør.

Google Ads begynder at importere data fra din Analytics-ejendom. Der medtages ikke historiske data fra datoer, der ligger før tidspunktet for import.

Husk!

Der kan gå op til 24 timer, før konverteringsdata er tilgængelige i Google Ads. Når de importerede konverteringsdata er tilgængelige, vises de sammen med dine eksisterende konverteringsdata på siden Konverteringer. Du kan tilpasse kolonner under fanen Kampagner, så disse data medtages. De rapporter, der er baseret på dine importerede konverteringsdata, kan indeholde modellerede konverteringer som estimater i tilfælde, hvor Google ikke kan se alle konverteringer. Disse er baseret på samlede og anonymiserede data.

Så snart Analytics-data (f.eks. mål) er blevet importeret til Google Ads, er de underlagt servicevilkårene for Google Ads.

Rediger konverteringsindstillinger for importerede konverteringer

Når du har importeret dine Analytics-konverteringer, kan du redigere dem på samme måde, som når du redigerer konverteringshandlinger, der er oprettet i Google Ads.

 1. Log ind på din Google Ads-konto.
 2.  Klik på værktøjsikonet Google Ads | tools [Icon] øverst til højre på din konto.
 3. Klik på Konverteringer under "Måling".
 4. Klik på navnet på den importerede konvertering, du vil redigere.
 5. Klik på Rediger indstillinger nederst til højre.
 6. Foretag ændringerne, og klik på Gem.

Datauovensstemmelser

Der kan være uoverensstemmelser i konverteringsstatistikkerne mellem Google Analytics og Google Ads-konverteringssporing. Hvis du har dobbelttjekket, at din konfiguration er korrekt, kan afvigelserne i stedet være forårsaget af følgende:

Transaktionsdato

Google Ads rapporterer konverteringer ud fra datoen og klokkeslættet for det klik, der førte til den ønskede handling, og ikke ud fra datoen for selve den ønskede handling.

Lad os eksempelvis sige, at en person så din annonce og klikkede på den den 19. juli, men ikke købte noget på dit website før dagen efter, dvs. den 20. juli. I Google Ads registreres konverteringen som foretaget den 19. juli (altså den dag, hvor der blev klikket på annoncen). I Google Analytics registreres konverteringen derimod som foretaget den 20. juli (altså den dag, hvor selve konverteringen blev foretaget).

Optællingsmetode

I Google Ads kan du vælge enten at tælle alle konverteringer eller unikke konverteringer ved at angive optællingsmetoden for hver konverteringshandling (inklusive Analytics-mål og -transaktioner, der er importeret i Google Ads). I kolonnen "Konverteringer" i Google Ads kan du se konverteringer, der er foretaget inden for den valgte konverteringsperiode, i henhold til den valgte optællingsmetode. I Analytics er det derimod alle mål og konverteringer, der tælles, og det kan medføre uoverensstemmelser.

Eksempel

Du har defineret et Analytics-mål til udfyldelse af en kundeemneformular. En person udfylder to kundeemneformularer (i forskellige sessioner) efter et annonceklik, og det vises som to opnåelser af mål i Analytics. Du importerer dette mål i Google Ads og indstiller din optællingsmetode til "Unikke", så du ser kun én konvertering.

Ugyldige klik
Visse mål, der rapporteres i Analytics, bortfiltreres muligvis, når de importeres til din Google Ads-konto på grund af vores teknologi for ugyldige klik. Teknologien registrerer ikke klik, der virker som mistænkelig eller ugyldig klikaktivitet.
Udløbsdatoer for cookies
Google Ads-cookies udløber 90 dage efter et kundeklik, men i Analytics bruges der en cookie, som lagres i op til to år. Konverteringsperioden for Google Ads-konverteringer kan være 1-90 dage. Det betyder, at hvis en kunde fuldfører en konvertering efter den angivne konverteringsperiode, registreres konverteringen ikke i Google Ads, men den registreres stadig i Analytics, hvis den foretages inden for to år efter klikdatoen.
Forsinkelser med hensyn til import af mål
Der kan gå op til ni timer, fra konverteringsdata registreres i Analytics, til de importeres til Konverteringssporing.
Ændringer af mål eller visningsnavn i Analytics
Hvis du ændrer navnet på et mål eller en visning, der indeholder dine importerede Analytics-mål, vises disse nye navne i Google Ads, når målet er blevet fuldført af en kunde. Der kan gå op til 24 timer, før ændringerne afspejles på din Google Ads-konto.
Deduplikering af importerede transaktioner fra Analytics

Husk! Transaktions-id'er fra Analytics importeres som ordre-id'er i Google Ads. Overlappende konverteringer deduplikeres automatisk på din Google Ads-konto. Få flere oplysninger

Transaktioner i Analytics med samme id deduplikeres kun, hvis de forekommer inden for samme session. Få flere oplysninger

Hvis samme transaktions-id vedrører flere sessioner, tælles der én transaktion pr. session i Analytics. Når dataene importeres i Google Ads, tælles der kun én transaktion pr. transaktions-id. Der vises derfor muligvis færre konverteringer (transaktioner) i Google Ads end i dine Google Analytics-rapporter.

Har du problemer?

Løs et problem med linkning

Kontakt os, hvis du har brug for yderligere hjælp vedrørende Google Analytics i Google Ads.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet