Kontextové zacielenie

S cieľom poskytnúť komplexný a konsolidovaný prehľad zacielenia na obsah a zjednodušiť správu a optimalizáciu zacielenia na obsah zavádzame v službe Google Ads tieto zlepšenia:

Všetky typy zacielenia na obsah teraz nájdete v sekcii Obsah v bočnej navigácii:

  • Sekcie Témy, Umiestnenia, Kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu a Vylúčenia pre všetky typy zacielenia na obsah sú teraz kategorizované na karte Obsah v bočnej navigačnej ponuke. V sekcii Vylúčenia môžete kliknutím na rozbaľovaciu šípku napravo od výrazu Vylúčenia vybrať vylúčenia tém, umiestnení alebo kľúčových slov pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu.

Čoskoro zavedieme ďalšie zlepšenia:

  • Sekcie Témy, Umiestnenia a Kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu skonsolidujeme na jedinú stránku Obsah a do jediného reportu. Vylúčenia tiež skonsolidujeme do jedného reportu na tej istej stránke (Obsah).
  • Reklamy budú zacieľovať na akýkoľvek obsah vybraný v reklamnej skupine. Ak ste napríklad zacielili na tému „bicykle“ a na výraz „cyklisti“ ako na kľúčové slovo pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu, vaše reklamy sa budú zobrazovať pri obsahu, ktorý vyhovuje niektorému z týchto zacielení.

Až do migrácie účtu odporúčame používať v každej reklamnej skupine iba jeden spôsob zacielenia na obsah (témy, umiestnenia ALEBO kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu). Pred nadchádzajúcimi zmenami môže kombinovanie týchto spôsobov obmedziť výkonnosť kampane.

Iba videokampane, ktoré prinášajú konverzie: v najbližších mesiacoch už do nových ani existujúcich kampaní s konverziami videa nebudete môcť pridať zacielenie podľa obsahu. Pomôže vám to získať viac príležitostí na konverzie. Od začiatku roka 2023 budú všetky existujúce nastavenia zacielenia na obsah automaticky odstránené z videokampaní, ktoré prinášajú konverzie. Ak chcete manuálne odstrániť zacielenie na obsah z existujúcich kampaní, ktoré prinášajú konverzie, prejdite do nastavení reklamnej skupiny. Ďalšie informácie o optimalizácii kampane na získavanie konverzií

Proces, ktorý pripája reklamy k relevantným webom v Obsahovej sieti (ang. Display Network) okrem iného pomocou vašich kľúčových slov alebo tém.

  • Funguje to takto: systém Googlu analyzuje obsah každej webovej stránky s cieľom zistiť jej ústredný motív, ktorý sa potom priradí k vašej reklame pomocou vašich kľúčových slov a vybraných tém, ako aj pomocou zacielenia na jazyky, geografického zacielenia, nedávnej histórie prehliadania návštevníka a iných faktorov.
  • Google Ads používa kontextové zacielenie, keď reklamná skupina obsahuje kľúčové slová alebo témy a jej kampaň je nastavená na zobrazovanie reklám v Obsahovej sieti.

Ďalšie informácie o kontextovom zacielení

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
true
73067
false