Kontextové zacielenie

Vaše reklamy sa teraz budú zobrazovať v obsahu, ktorý sa zhoduje s ktorýmikoľvek z tém, umiestnení alebo kľúčových slov pre obsahové reklamy, videoreklamy alebo reklamy vo vyhľadávaní, na ktoré zacieľujete, vďaka čomu oslovíte viac potenciálnych zákazníkov. Ak ste napríklad zacielili na tému „bicykle“ a výraz „cyklisti“ ako na kľúčové slovo pre obsahové reklamy, videoreklamy alebo reklamy vo vyhľadávaní, vaše reklamy sa budú zobrazovať pri obsahu, ktorý vyhovuje niektorému z týchto zacielení.

V službe Google Ads uvidíte aj to, že kontextové zacielenie sa zobrazuje zjednodušene na jednej stránke, vďaka čomu môžete spravovať všetky typy zacielenia podľa obsahu (témy, umiestnenia, kľúčové slová pre obsahovú reklamu alebo videoreklamu a vylúčenia) v jednom zobrazení. Novú stránku nájdete v sekcii Obsah v rámci sekcie Kampane Ikona kampaní v navigačnej ponuke vľavo.

Iba videokampane, ktoré prinášajú konverzie: v najbližších mesiacoch už do nových ani existujúcich kampaní s konverziami videa nebudete môcť pridať zacielenie podľa obsahu. Pomôže vám to získať viac príležitostí na konverzie. Od začiatku roka 2023 budú všetky existujúce nastavenia zacielenia na obsah automaticky odstránené z videokampaní, ktoré prinášajú konverzie. Ak chcete manuálne odstrániť zacielenie na obsah z existujúcich kampaní, ktoré prinášajú konverzie, prejdite do nastavení reklamnej skupiny. Ďalšie informácie o optimalizácii kampane na získavanie konverzií

Proces, ktorý pripája reklamy k relevantným webom v Obsahovej sieti (ang. Display Network) okrem iného pomocou vašich kľúčových slov alebo tém.

  • Funguje to takto: systém Googlu analyzuje obsah každej webovej stránky s cieľom zistiť jej ústredný motív, ktorý sa potom priradí k vašej reklame pomocou kľúčových slov a vybraných tém, ktoré ste pridali do sekcie Obsah, ako aj pomocou zacielenia na jazyky, geografického zacielenia, nedávnej histórie prehliadania návštevníka a iných faktorov.
  • Google Ads používa kontextové zacielenie, keď reklamná skupina obsahuje kľúčové slová alebo témy a jej kampaň je nastavená na zobrazovanie reklám v Obsahovej sieti.

Ďalšie informácie o kontextovom zacielení

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka