Vytvoření kampaně typu Maximální výkon s reklamami na lokálně dostupné zboží

Častým cílem inzerentů je povzbudit zákazníky, aby navštívili kamenný obchod a představili produkty dostupné v nedalekých prodejnách. V tomto článku se dozvíte, jak optimalizovat kampaně typu Maximální výkon s reklamami na lokálně dostupné zboží, abyste podpořili offline návštěvy prodejny a prodeje pomocí propojeného účtu a zdroje služby Merchant Center.

Maximálně výkonná kampaň využívá technologii Google AI k vytvoření takových nastavení kampaně, která vám pomohou získat z reklam větší hodnotu. Při vytváření kampaně se vám mohou zobrazovat oznámení o problémech, které by mohly mít vliv na výkon. Tyto problémy můžete zkontrolovat a vyřešit pomocí navigační nabídky pro vytváření kampaní. Další informace, jak vytvořit úspěšnou kampaň

Tip: Pokud cíle v tomto článku neodpovídají cílům kampaně nastaveným v Google Ads, poskytne vám Google další možnosti vytvoření maximálně výkonné kampaně. Přečtěte si o dalších způsobech, jak vytvořit maximálně výkonnou kampaň.

Obsah této stránky

Než začnete

 • V účtu Merchant Center je třeba uvést požadované informace o produktu, jako jsou údaje o firmě, daňové údaje (pouze v USA), ověřené a nárokované webové stránky, nastavení dopravy a zdroj se všemi informacemi o produktech.
 • Zkontrolujte, zda je účet Google Ads propojen s účtem Merchant Center.
 • Poznámka: v reklamách v Nákupech nelze používat automaticky vytvořené podklady.

Pokyny

Pokud používáte zdroj služby Merchant Center, vytvoříte kampaň typu Maximální výkon takto: Pokud nevíte, jak měření konverzí funguje, přečtěte si článek Nastavení měření konverzí pro web a teprve poté nastavte cíle.

Krok 1 ze 7: Vytvoření kampaně a výběr cíle

 1. Klikněte na tlačítko plus Create Button a vyberte možnost Kampaň.
 2. V části Vyberte cíl zvolte možnost Návštěvy a promoakce místní prodejny.
 3. Zvolte typ kampaně Maximální výkon.
 4. Zvolte svůj účet Merchant Center a zemi nebo štítek zdroje, kde produkty prodáváte.

Tento obrázek znázorňuje, jak pro novou reklamní kampaň zvolit typ kampaně Maximální výkon.

 1. Zadejte název kampaně.
 2. Vyberte tlačítko Pokračovat.

Důležité upozornění

 • Aktualizujte nebo odstraňte zastaralé nebo zastaralé cíle: Cíle konverzí byste měli aktualizovat, abyste zlepšili výkon a abyste je nemuseli z cílů neustále odstraňovat. Pokud chcete upravit nebo odstranit nerelevantní cíle, klikněte na ikonu tří teček . Pokud chcete aktualizovat cíle konverzí na úrovni účtu, přejděte do části Konverze.
 • Nastavte si hodnoty konverzí: Nastavte si hodnoty konverzí pro různé cíle nebo když má pro vaši firmu každá konverze jinou hodnotu. Pokud je například optimalizace vaší kampaně zaměřena na telefonáty a akce na webu, můžete jako hodnotu telefonátů nastavit průměrnou hodnotu objednávky. Automatizace bude optimalizovat s ohledem na cíle s nejvyšší návratností investic do reklamy.
 • Kampaně typu Maximální výkon podporují pouze měřicí šablony na úrovni účtu nebo kampaně: Měřicí šablony na nižší úrovni, například na úrovni reklamní sestavy nebo skupiny produktů, budou automaticky odstraněny.

Krok 2 ze 7: Nastavení nabídek

 1. V sekci Nabídky vyberte strategii nabídek.
  • Konverze: Pokud zaškrtnete políčko Nastavit cílovou cenu za akci, zaměří se kampaň na dosažení zadané cílové CPA.
  • Hodnota konverze: Když zaškrtnete políčko Nastavit cílovou návratnost investic do reklamy, zaměří se kampaň na dosažení Cílové ROAS.
 2. Pokud chcete zpřesnit cílové publikum bez ohledu na strategii nabídek, zaškrtněte v části Akvizice zákazníků políčko Upravovat nabídky pro získávání nových zákazníků. Další informace o cíli Akvizice nových zákazníků
  • Poznámka: Pokud chcete podávat nabídky pro nové zákazníky, bude potřeba zahrnout nějaký segment publika, který má alespoň v jedné síti nejméně 1 000 aktivních členů.
 1. Pokud svou kampaň s cíli týkajícími se prodejny optimalizujete s ohledem na získávání nových zákazníků, budou při zobrazování reklam novým zákazníkům využívány:
  • minulé nákupní online konverze,
  • seznamy stávajících zákazníků sdílené prostřednictvím vlastních seznamů zákazníků.

Podrobnosti o získávání nových zákazníků najdete na panelu Akvizice na stránce Souhrn konverzí. Jediným režimem, který je s cíli týkajícími se prodejny kompatibilní, je režim Pouze nový zákazník. Pokud zvolíte možnost Hodnota nového zákazníka, nebude kampaň optimalizována se zaměřením na získávání zákazníků a bude fungovat jako standardní kampaň typu Maximální výkon.

Nastavení strategie nabídek

Maximálně výkonné kampaně vám pomohou nastavit optimální nabídky pro každou aukci, abyste mohli kampaň optimalizovat.

 • Pokud měříte hodnotu konverzí, doporučujeme použít strategii nabídek Maximalizace hodnoty konverzí.
 • Jestliže tyto hodnoty neměříte a všechny konverze jsou pro vás stejně důležité, zvažte strategii nabídek Maximalizace počtu konverzí.

Další informace o výběru nabídky a rozpočtu

Nastavení předvoleb pro akvizici zákazníků

Kampaň můžete optimalizovat tak, abyste získávali nové zákazníky. Ve výchozím nastavení kampaně jsou cenové nabídky za nové i stávající zákazníky stejné. V tomto nastavení ale můžete určit, jestli mají noví zákazníci pro vaši firmu větší hodnotu.

Další informace o cíli Akvizice nových zákazníků

Krok 3 ze 7: Nastavení kampaně

 1. Na stránce Nastavení kampaně v části Lokality zvolte oblast, na kterou chcete cílit.
 2. Pokud chcete cílit na oblast, která není uvedena, vyberte možnost Zadat další lokalitu, zadejte název místa, na které chcete cílit, a pak vyberte možnost Cílit nebo Vyloučit.
  • Pokud chcete v určité lokalitě cílit na konkrétní místa, vyberte možnost V okolí a poté znovu Cílit nebo Vyloučit.
 3. V rozbalovací nabídce Jazyky zvolte jazyky, kterými vaši zákazníci hovoří. Pokud chcete reklamy nabízet konkrétním skupinám zákazníků, můžete jazyků zvolit více.
  • Poznámka: Další možnosti geografického cílení najdete v sekci Rozšířené vyhledávání. Lokality můžete přidat hromadně, nebo můžete uvést lokalitu a zadat okruh kolem ní, na který chcete cílit.
 4. V části Další nastavení můžete provést případné další nastavení, potom klikněte na Další.

Zapnutí automaticky vytvářených podkladů

Pokud ponecháte vybrané automaticky vytvářené podklady, mohou maximálně výkonné kampaně automaticky generovat podklady, pokud Google AI předpokládá, že by bylo možné výkon kampaně zlepšit. Google AI vybírá ze vstupních stránek text a obrázky a zobrazuje je v reklamách, pokud by to mohlo zlepšit jejich výkon. Vy pak můžete přidat informace, jako jsou barvy značky, aby kampaň vypadala lépe upravená na míru dané firmě.

Pokud v Google Ads zapnete obě nastavení automaticky vytvářených podkladů (textové podklady i cílové URL), může být cílová URL nahrazena relevantnější doménou na základě záměru zákazníka, která bude používat dynamický nadpis, popis a podklady kreativ z obsahu vstupní stránky. Aktivací této funkce můžete zvýšit schopnost kampaně zobrazovat reklamy.

Poznámka: Pokud do kampaně přidáváte pouze cíle týkající se prodejny, jako jsou návštěvy prodejny, kontakty nebo kliknutí na zobrazení trasy, nebude rozšíření cílové URL podporováno.

Final URL Expansion

If both the automatically created assets settings (text assets and Final URL) in Google Ads are checked and turned on for your campaign, your final URL may be replaced with a more relevant domain based on customer intent, that uses a dynamic headline, description, and creative assets from your landing page’s content. By turning this feature on, you can increase your campaign’s ability to serve.

Learn more about Automatically created assets in Performance Max.

Poznámka: Podklady pro reklamy v Nákupech se vytvářejí automaticky pouze v případě, že je ke kampani připojen zdroj Merchant Center.

Další nastavení

V části Další nastavení můžete nastavit časové rozvrhy reklam, data zahájení a ukončení kampaně a nastavení adresy URL.

Časový rozvrh reklam

Časový rozvrh reklam umožňuje určit, kolik dní a hodin se reklama bude zobrazovat. U některých cílů například chcete reklamu zobrazovat pouze v pracovní době, případně když máte prostor vyřizovat dotazy zákazníků.

Vyloučení návštěvnosti spojené s konkrétní značkou

Poznámka: Seznamy značek jsou v roce 2023 aktivně zaváděny pro potřeby maximálně výkonných kampaní, dosud však nejsou k dispozici pro všechny uživatele.

Pokud chcete předejít tomu, aby se reklamy z maximálně výkonné kampaně zobrazovaly u vyhledávání určité značky nebo značek (včetně vyhledávacích dotazů s pravopisnými chybami), můžete v účtu vytvořit seznam (vyloučených) značek a ten pak v příslušné kampani použít.

Další informace o nastavení značky pro kampaně ve vyhledávání a maximálně výkonné kampaně

Možnosti URL kampaně

Měřicí šablona obsahuje měřicí informace. Maximálně výkonné kampaně podporují pouze měřicí šablony na úrovni účtu nebo kampaně. Měřicí šablony na nižší úrovni, například na úrovni reklamní sestavy nebo skupiny produktů, budou automaticky odstraněny.

Pomocí parametrů adresy URL v šabloně lze cílovou URL přizpůsobovat. Po kliknutí na reklamu je na základě těchto údajů vytvořena adresa vstupní stránky.


Krok 4 ze 7: Nastavení skupiny podkladů a podkladů

Ve výchozím nastavení Google vytváří podklady automaticky za vás, kampaň však můžete publikovat i bez podkladů. Doporučujeme ovšem přidat vlastní podklady, které kampani pomohou dosáhnout maximálního zobrazování na všech platformách a optimálního výkonu.

Pokud ke kampani připojíte zdroj služby Merchant Center, podklady se z něj budou generovat automaticky a vy nebudete muset přidávat další podklady. Doporučujeme však stále nahrávat nadpisy, popisy a obrázky, aby Google AI mohla automaticky vytvářet a optimalizovat kreativy.

Skupiny záznamů jsou povinné a ve výchozím stavu zahrnují všechny produkty v zadaném účtu Merchant Center. Při vytváření reklamy v Nákupech postupujte podle následujících pokynů.

 1. Na stránce Skupina podkladů zadejte jedinečný název skupiny podkladů.
 2. Potvrďte skupiny záznamů pro kampaň. Pomocí skupin zápisů lze vybrat, které produkty se mají v reklamách příslušné kampaně zobrazovat. Ve výchozím nastavení jsou zahrnuty všechny produkty v připojeném účtu Google Merchant Center. Pokud chcete inzerovat jen vybrané produkty, postupujte podle níže uvedených kroků:
  1. Klikněte na ikonu tužky Upravit vedle položky Všechny produkty.
  2. Vyberte možnost Použít vybrané produkty v reklamách.
  3. Produkty lze vybrat z rozbalovací nabídky podle kategorie, značky, ID položky, stavu, typu produktu, kanálu nebo vlastních štítků. Hodnoty můžete také vybrat hromadně zadáním typů produktů oddělených zalomením řádku.
  4. Zaškrtněte produkty, které chcete do reklam v kampani typu Maximální výkon zahrnout. Objeví se ve sloupci vpravo. Pokud chcete produkty odstranit, klikněte na červenou ikonu tečky pro odstranění Red X icon vedle příslušné skupiny produktů.
  5. Nastavení kampaně typu Maximální výkon dokončíte kliknutím na Uložit.
 3. Vytvořte skupinu podkladů podle pokynů níže.
Podklad Doporučené pokyny k podkladům

Obrázek

Přidejte až 15 obrázků.
Loga Přidejte až 5 log.
Videa

Pokud video nenahrajete, Google ho může automaticky vygenerovat z vašich dalších podkladů. Pokud chcete automatické vytváření videí zakázat, nahrajte video při vytváření nebo spouštění kampaně.

V obou případech Google automaticky upraví velikost videoreklam tak, aby se zvýšil jejich výkon a zlepšila síla reklam na různých platformách. Připomínáme, že pokud neplánujete nahrát video, měli byste zvážit, jak by se v automaticky generovaném videu mohly podklady zobrazovat v případě změny velikosti.

Pokud video nemáte, můžete si ho vytvořit pomocí nástroje pro tvorbu videí v Google Ads. Řiďte se přitom těmito pokyny.

 • Přidejte až 5 videí.
 • Vyberte formáty videa na základě toho, kde se budou reklamy zobrazovat. Videa na šířku lze upravit, aby se zobrazovala ve čtvercovém formátu, popř. na výšku.
Další informace o vytváření videí pomocí knihovny podkladů.
Nadpisy (maximálně 30 znaků) Přidejte až 5 nadpisů.
Dlouhé nadpisy (maximálně 90 znaků) Přidejte až 5 dlouhých nadpisů.
Popisy

Krátký popis (maximálně 60 znaků)

 • Přidejte jeden krátký popis.

Dlouhý popis (maximálně 90 znaků)

 • Přidejte až 4 dlouhé popisy.

*Dlouhé popisy nejsou v místních formátech podporovány.

Výzva k akci Vyberte výzvu k akci, která odpovídá vašim cílům, například „Zaregistrujte se“ nebo „Přihlaste se k odběru“.
Název firmy Přidejte název firmy nebo značky, který se zobrazí v textu reklamy.
Možnosti URL reklamy Zadejte cestu viditelné URL a zvolte jinou cílovou URL pro mobily.
Cílová URL Pokud je zapnuté rozšíření cílové URL, může Google cílovou adresu URL nahradit relevantnější vstupní stránkou založenou na vyhledávacích dotazech uživatelů. Google také může generovat dynamické nadpisy, popisy a podklady tak, aby odpovídaly vaší vstupní stránce. Další informace o automaticky vytvářených podkladech
Vlastní štítky

Poznámka: Toto nastavení se zobrazuje pouze u účtů s nastavenými seznamy stránek a seznamem stránek připojeným ke kampani. Další informace o nastavení seznamů stránek

Pokud chcete do reklam v kampani typu Maximální výkon zahrnout určité adresy URL ze seznamů stránek, vyberte ze svého zdroje vlastní štítky. Tím určíte, které adresy URL mají být použity. Když je v maximálně výkonné kampani zapnuto rozšíření cílové URL, seznamy stránek vám pomohou ověřit, zda uvedené adresy URL indexujeme. Vaše kampaň však může zobrazovat jiné vstupní stránky, než jen ty ze seznamu stránek.

Tip: Můžete vytvořit jednu nebo více skupin podkladů s podklady souvisejícími s vybraným motivem nebo publikem. Po vytvoření zkombinujte podklady ze stejné skupiny a vytvoříte tak reklamy, které se budou zobrazovat ve Vyhledávání Google, v Mapách Google, v Obsahové síti, na YouTube, v Gmailu, v kanálu Objevit a na stránkách partnerů Googlu. Další informace o požadavcích zobrazíte tak, že umístíte kurzor na ikonu otazníku .

Před spuštěním maximálně výkonné kampaně můžete vytvořit jednu skupinu podkladů, po spuštění je pak možné přidat další skupiny. Podklady se budou automaticky sestavovat do všech vhodných formátů a zobrazí se vždy ta nejvhodnější reklama.

Signály publika

Signály publika umožňují zadávat návrhy publik, které službě Google Ads pomohou kampaně automaticky optimalizovat se zaměřením na vámi zvolené cíle. Signály publika přidávat nemusíte, ale mohou vám pomoci urychlit a správně navádět Google AI tak, aby kampaň co nejlépe optimalizovala.

Maximálně výkonné kampaně mohou reklamy zobrazovat i relevantním publikům mimo vaše signály, pokud to s velkou pravděpodobností přinese konverze, které vám pomohou dosáhnout výkonových cílů.

Síla reklamy

Síla reklamy je ukazatelem relevance a diverzity kombinací podkladů vaší reklamy. Relevantnější a jedinečný obsah vám pomůže oslovit zákazníky vhodnou reklamou a zlepší její výkon.

Podklady reklam

Podklady rozšiřují reklamy o další informace a uživatelé tak mají více důvodů, proč se na reklamu podívat nebo na ni zareagovat. Podklady přidávají pod reklamu užitečné firemní údaje, například lokalitu, další odkazy, ceny atd. Proto doporučujeme podklady v kampaních typu Maximální výkon využívat co nejvíce. Další informace o podkladech

Podklady reklam v tomto typu kampaní jsou svázány s konkrétními marketingovými cíli a rozsah jejich zobrazování závisí na cílech kampaně. Podklady reklam mohou:

 • Zobrazovat informace, které uživateli umožní získat další informace o vaší firmě.
 • Vyzývat uživatele k více akcím než jen k návštěvě webu. Může se jednat například o telefonát do firmy, odeslání formuláře pro zájemce nebo zobrazení míst.
 • Lépe návštěvníky seznamovat s firmou nebo je vyzývat k dalším interakcím mezi firmou a uživatelem.

Vytváření videí v Google Ads

Při vytváření kampaně můžete buď nahrát vlastní videa, nebo pomocí bezplatného nástroje pro tvorbu videí služby Google Ads vytvořit videa na šířku nebo na šířku. Pokud žádný videosoubor nemáte a nechcete videa ani automaticky generovat, zvažte použití nástroje pro tvorbu videí. Video v Google Ads vytvoříte tak, že vyberete šablonu z knihovny podkladů a nahrajete tyto položky:

 • prvky značky (například logo nebo barvy značky),
 • obrázky, jako jsou obrázky produktů nebo obrázky zachycující požadovaný životní styl,
 • komunikace vhodná pro použití ve videu.

Google při vytváření videa automaticky upraví velikost videoreklam tak, aby se zvýšil jejich výkon a zlepšila síla reklam na různých platformách. Upozorňujeme, že před vytvořením a nahráním videa do příslušného kanálu YouTube za účelem jeho použití v kampani můžete obrázky v Google Ads oříznout, případně změnit jejich zaměření. Další informace o vytváření videokampaní


Krok 5 ze 7: Nastavení rozpočtu

Rozpočet určuje měsíční limit poplatků pro jednu kampaň. Limit poplatků je vámi nastavený průměrný denní rozpočet vynásobený průměrným počtem dní v měsíci. Částky utracené za jednotlivé dny se mohou lišit, celková výše platby za měsíc však nepřekročí měsíční limit poplatků. Další informace o limitech útraty

U maximálně výkonných kampaní provádějte tyto aktivity:

 • Nastavte pro konverzní akce průměrný denní rozpočet nejméně ve výši trojnásobku CPA nebo ceny za konverzi. Svůj rozpočet můžete kdykoli změnit.
 • Každý den účet kontrolujte a sledujte výkon kampaní.
 • Nezapomínejte, že ve dnech, kdy je pravděpodobnější, že reklamy přinesou větší návštěvnost, se denní výdaje mohou vyšplhat až na dvojnásobek průměrného denního rozpočtu. Tento výkyv je pak vyrovnán dny, kdy se výdaje na úroveň průměrného denního rozpočtu ani nedostanou.

Krok 6 ze 7: Kontrola a publikování kampaně

Než v kampani dokončíte nastavení, budete přesměrováni na její podrobný přehled, kde si ji před zveřejněním prohlédnete. Proces dokončíte kliknutím na Publikovat kampaň.


Krok 7 ze 7: Propagace místních produktů v kampani typu Maximální výkon pomocí zdroje dat

Důležité: Tato funkce je k dispozici pouze po vytvoření kampaně, nikoli už během jejího vytváření. To znamená, že zdroj můžete použít po vytvoření nové kampaně typu Maximální výkon nebo na existující kampaň, která už je aktivní.
 1. Přejděte do kampaně a klikněte na Nastavení kampaně.
 2. V části Cíle klikněte na možnost Zdroj místních produktů.
 3. Zaškrtněte políčko vedle možnosti Použít pro tuto kampaň zdroj produktů.
 4. Vyberte název zdroje, který chcete použít.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Přečtěte si další informace o propagaci místních produktů v kampaních typu Maximální výkon s cíli týkajícími se prodejny.

Důležité: V zemích s programem CSS můžete maximálně výkonné kampaně používat s jakýmkoli porovnávačem (CSS), který využíváte. Reklamy se budou zobrazovat na obecných stránkách s výsledky vyhledávání a na všech dalších místech, kde je služba CSS přihlášena. Další informace o inzerování prostřednictvím porovnávače

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
5953965187058253726
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067