Tạo chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất bằng nguồn cấp dữ liệu Merchant Center

Nếu là nhà bán lẻ, bạn có thể sử dụng chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất có nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center để quảng bá kho hàng tại địa phương và kho hàng trực tuyến, nhờ đó tăng lưu lượng truy cập vào trang web hoặc số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế tại địa phương, đồng thời thu hút khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn hơn. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về quảng cáo Mua sắm.

Bài viết này giải thích cách tạo chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất bằng tài khoản Merchant Center và nguồn cấp dữ liệu được liên kết. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về nguồn cấp dữ liệu.

Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của Google để tạo chế độ cài đặt chiến dịch giúp bạn nhận được nhiều giá trị hơn từ hoạt động quảng cáo của mình. Khi tạo chiến dịch, bạn có thể nhận được thông báo về các vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Hãy sử dụng trình đơn thao tác tạo chiến dịch để xem xét và giải quyết các vấn đề này. Tìm hiểu thêm về cách Thiết lập chiến dịch để thành công.

Mẹo: Nếu các mục tiêu trong bài viết này không khớp với mục tiêu của chiến dịch mà bạn đã thiết lập trong Google Ads, thì Google sẽ cung cấp các lựa chọn khác trong quy trình tạo chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất. Tìm hiểu thêm về những cách khác để Tạo chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Trên trang này

Trước khi bắt đầu

 • Nhớ thiết lập tài khoản Merchant Center cùng với thông tin bắt buộc về sản phẩm, như thông tin doanh nghiệp, thông tin thuế (chỉ ở Hoa Kỳ), trang web đã xác minh và được xác nhận quyền sở hữu, thông tin vận chuyển và nguồn cấp dữ liệu có tất cả thông tin sản phẩm của bạn.
 • Đảm bảo tài khoản Google Ads của bạn được liên kết với tài khoản Merchant Center.
 • Bạn không thể áp dụng thành phần được tạo tự động cho quảng cáo Mua sắm.

Hướng dẫn

Nếu bạn đang sử dụng nguồn cấp dữ liệu Merchant Center, hãy làm theo các bước bên dưới để tạo chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất. Nếu bạn chưa hiểu rõ về tính năng theo dõi lượt chuyển đổi, hãy xem bài viết Thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho trang web trước khi thiết lập mục tiêu.

Bước 1/6: Tạo chiến dịch và chọn một mục tiêu

 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào nút tạo Create Button, rồi chọn Chiến dịch.
 2. Chọn "Doanh số bán hàng", "Khách hàng tiềm năng", "Lưu lượng truy cập trang web", "Chương trình khuyến mãi và lượt ghé thăm cửa hàng thực tế tại địa phương" hoặc "Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu" làm mục tiêu của chiến dịch.
 3. Sau khi xác nhận mục tiêu lượt chuyển đổi và chọn loại chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, bạn có thể nhấp vào Tiếp tục.
  • Lưu ý: Hệ thống sẽ tự động điền mục tiêu của tài khoản, nhưng bạn có thể xoá các mục tiêu mặc định hoặc thêm các mục tiêu mới dựa vào kết quả mà bạn mong muốn.
 1. Chọn tài khoản Merchant Center và quốc gia hoặc nhãn nguồn cấp dữ liệu nơi bạn bán sản phẩm.
 2. Nhập tên chiến dịch.
 3. Chọn Tiếp tục.

Lưu ý

 • Cập nhật hoặc xoá các mục tiêu không liên quan hoặc không còn phù hợp: Bạn nên cập nhật các mục tiêu lượt chuyển đổi để nâng cao hiệu suất và tránh liên tục xoá các mục tiêu đó khỏi mục tiêu mà bạn nhắm đến. Hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot icon để chỉnh sửa hoặc xoá các mục tiêu không liên quan, hoặc chuyển đến mục "Lượt chuyển đổi" để cập nhật các mục tiêu lượt chuyển đổi ở cấp tài khoản.
 • Đặt giá trị lượt chuyển đổi: Đặt giá trị lượt chuyển đổi cho các mục tiêu khác nhau hoặc khi mỗi lượt chuyển đổi có giá trị khác nhau đối với doanh nghiệp của bạn. Ví dụ: nếu chiến dịch của bạn được tối ưu hoá nhằm thu hút cả cuộc gọi điện thoại và hành động trên trang web, thì bạn có thể đặt giá trị cho cuộc gọi điện thoại làm giá trị trung bình của đơn đặt hàng. Công nghệ AI của Google sẽ tối ưu hoá để đạt được các mục tiêu có lợi tức trên chi tiêu quảng cáo cao nhất.

Bước 2/6: Đặt chiến lược đặt giá thầu ưu tiên

 1. Trong mục "Đặt giá thầu", hãy chọn một chiến lược giá thầu.
  • Lượt chuyển đổi: Nếu bạn đánh dấu vào ô "Đặt chi phí mục tiêu trên mỗi hành động", thì chiến dịch đó sẽ cố gắng đạt được mức CPA mục tiêu mà bạn nhập.
  • Giá trị lượt chuyển đổi: Nếu bạn đánh dấu vào ô "Đặt lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo", thì chiến dịch đó sẽ cố gắng đạt được mức ROAS mục tiêu mà bạn nhập.
 2. Trong mục "Thu nạp khách hàng", hãy đánh dấu vào ô "Điều chỉnh chiến lược đặt giá thầu để giúp bạn có được khách hàng mới" nếu bạn muốn tinh chỉnh đối tượng mục tiêu, cho dù bạn chọn chiến lược giá thầu nào. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về mục tiêu thu nạp khách hàng mới.
  • Lưu ý: Để đặt giá thầu cho khách hàng mới, bạn cần thêm một phân khúc đối tượng có ít nhất 1.000 thành viên đang hoạt động vào ít nhất một mạng.
 1. Nếu bạn chọn tối ưu hoá chiến dịch có mục tiêu tại cửa hàng thực tế để thu nạp khách hàng mới, xin lưu ý rằng chiến dịch này sẽ được phân phát cho khách hàng mới dựa trên:
  • Các lượt chuyển đổi giao dịch mua trực tuyến trước đây.
  • Danh sách khách hàng hiện tại đã được chia sẻ thông qua tính năng "So khớp khách hàng".

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về hoạt động thu nạp khách hàng mới trong bảng "Thông tin tóm tắt về lượt chuyển đổi". Xin lưu ý rằng chế độ duy nhất tương thích với mục tiêu tại cửa hàng thực tế là chế độ "Chỉ khách hàng mới". Nếu bạn chọn "Giá trị khách hàng mới", chiến dịch sẽ không tối ưu hoá để thu nạp khách hàng mới và sẽ chạy dưới dạng chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất chuẩn.

Đặt chiến lược giá thầu

Dựa trên mục tiêu của bạn, chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất sẽ giúp bạn đặt giá thầu phù hợp cho mỗi phiên đấu giá để tối ưu hoá chiến dịch.

 • Nếu đang theo dõi giá trị cùng với lượt chuyển đổi, bạn nên sử dụng chiến lược giá thầu "Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi".
 • Nếu hiện không theo dõi các giá trị và quan tâm đến tất cả lượt chuyển đổi như nhau, bạn nên sử dụng chiến lược giá thầu "Tối đa hoá lượt chuyển đổi".

Tìm hiểu cách Chọn giá thầu và ngân sách.


Bước 3/6: Đặt chế độ cài đặt chiến dịch

 1. Trên trang "Cài đặt chiến dịch", hãy chọn vị trí để nhắm đến trong mục "Vị trí".
 2. Để nhắm đến một vị trí không được liệt kê, hãy chọn Nhập một vị trí khác, rồi nhập tên của địa điểm mà bạn muốn nhắm đến, sau đó chọn Nhắm mục tiêu hoặc Loại trừ.
  • Nếu bạn muốn nhắm đến những địa điểm cụ thể trong một vị trí, hãy chọn Các vị trí lân cận, rồi chọn lại Nhắm mục tiêu hoặc Loại trừ vị trí.
 3. Trong trình đơn thả xuống "Ngôn ngữ", hãy chọn những ngôn ngữ mà khách hàng của bạn sử dụng. Bạn có thể chọn nhiều ngôn ngữ để quảng cáo của mình xuất hiện cho những nhóm khách hàng cụ thể.
  • Lưu ý: Để có thêm tiêu chí nhắm mục tiêu theo vị trí, hãy sử dụng tính năng "Tìm kiếm nâng cao". Bạn có thể thêm nhiều vị trí cùng lúc hoặc nhập một vị trí và bán kính xung quanh vị trí cụ thể mà bạn muốn nhắm mục tiêu.
 4. Hoàn tất mọi chế độ cài đặt bổ sung mà bạn muốn thiết lập trong mục "Chế độ cài đặt khác". Nhấp vào Tiếp theo.
Lưu ý: Thành phần của quảng cáo Mua sắm chỉ được tạo tự động nếu một nguồn cấp dữ liệu Merchant Center được đính kèm với chiến dịch.

Bật thành phần được tạo tự động

Nếu bạn tiếp tục chọn thành phần được tạo tự động, thì chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất có thể sẽ tự động tạo các thành phần nếu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của Google dự đoán rằng hiệu suất của chiến dịch có thể được cải thiện. AI của Google tuyển chọn văn bản và hình ảnh từ các trang đích của bạn, rồi hiển thị văn bản và hình ảnh đó trong quảng cáo khi quảng cáo được dự đoán sẽ nâng cao hiệu suất. Sau đó, bạn có thể thêm thông tin (như màu thương hiệu) để giúp chiến dịch được cá nhân hoá nhiều hơn.

Nếu bạn đã kiểm tra và bật chế độ cài đặt thành phần được tạo tự động (thành phần văn bản và URL cuối cùng) trong Google Ads cho chiến dịch, thì URL cuối cùng có thể được thay thế bằng một miền phù hợp hơn dựa trên ý định của khách hàng, sử dụng dòng tiêu đề linh động, nội dung mô tả và thành phần mẫu quảng cáo từ nội dung trên trang đích của bạn. Bằng cách bật tính năng này, bạn có thể tăng khả năng phân phát của chiến dịch.

Lưu ý: Nếu bạn chỉ thêm mục tiêu tại cửa hàng thực tế (chẳng hạn như lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, lượt liên hệ và lượt nhấp để xem đường đi) vào một chiến dịch, thì tính năng Mở rộng URL cuối cùng sẽ không được hỗ trợ.

Chế độ cài đặt khác

Bạn có thể thiết lập tính năng lập lịch quảng cáo, ngày bắt đầu và ngày kết thúc chiến dịch cũng như các chế độ cài đặt URL trong mục "Chế độ cài đặt khác".

Lập lịch quảng cáo

Sử dụng tính năng lập lịch quảng cáo để xác định số ngày và giờ mà quảng cáo của bạn sẽ hiển thị. Đối với một số mục tiêu, bạn có thể muốn quảng cáo của mình chỉ xuất hiện trong giờ làm việc hoặc khi bạn có thể xử lý các yêu cầu của khách hàng.

Loại trừ lưu lượng dựa trên thương hiệu

Lưu ý: Tính năng danh sách thương hiệu sẽ dần ra mắt trong năm 2023 để được sử dụng trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất. Tuy nhiên, hiện chỉ một số người dùng có thể sử dụng tính năng này.

Bạn có thể ngăn chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất phân phát quảng cáo cho các lượt tìm kiếm theo thương hiệu cụ thể (kể cả từ sai chính tả) bằng cách tạo một Danh sách thương hiệu trong tài khoản của bạn và áp dụng danh sách đó vào chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về chế độ cài đặt thương hiệu cho chiến dịch Tìm kiếm và chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Các tuỳ chọn URL của chiến dịch

Mẫu theo dõi là nơi bạn đặt thông tin theo dõi. Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất chỉ hỗ trợ mẫu theo dõi ở cấp tài khoản hoặc cấp chiến dịch. Mọi mẫu theo dõi ở cấp thấp hơn (chẳng hạn như cấp nhóm quảng cáo hoặc cấp nhóm sản phẩm) sẽ tự động bị xoá.

Bạn có thể sử dụng các tham số URL trong mẫu này để tuỳ chỉnh URL cuối cùng của mình. Khi người dùng nhấp vào một quảng cáo, thông tin này được dùng để tạo URL trang đích.

Nguồn cấp dữ liệu trang

Nguồn cấp dữ liệu trang cho phép bạn cung cấp một nhóm URL sẽ được dùng để phân phát quảng cáo cho chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất của bạn, bao gồm việc tạo nội dung động (như dòng tiêu đề hoặc nội dung mô tả) khi nội dung đó được dự đoán sẽ phù hợp với ý định của người dùng hơn.

Lưu ý: Để sử dụng nguồn cấp dữ liệu trang, bạn phải bật chế độ cài đặt thành phần được tạo tự động. Bạn không thể sử dụng tính năng này trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất được liên kết với Google Merchant Center.

Tìm hiểu thêm về Cách sử dụng nguồn cấp dữ liệu trang trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.


Bước 4/6: Thiết lập nhóm thành phần và thành phần

Chế độ cài đặt mặc định của Google là tự động tạo thành phần thay cho bạn. Tuy nhiên, bạn có thể chạy chiến dịch mà không cần thành phần. Tuy nhiên, bạn nên thêm các thành phần của riêng mình để giúp chiến dịch phân phát tối đa trên các nền tảng và đạt được hiệu suất tối ưu.

Nếu bạn đính kèm nguồn cấp dữ liệu Merchant Center vào chiến dịch, hệ thống sẽ tự động tạo tài sản từ đó và bạn không cần phải cung cấp thêm thành phần. Bạn vẫn nên tải các dòng tiêu đề, nội dung mô tả và hình ảnh lên để giúp AI của Google tự động tạo và tối ưu hoá mẫu quảng cáo của bạn.

Các nhóm trang thông tin là bắt buộc và sẽ được đặt mặc định thành tất cả sản phẩm trong tài khoản Merchant Center được chỉ định. Bạn cũng phải làm theo các bước bên dưới để tải thành phần lên nếu đang tạo quảng cáo Mua sắm.

 1. Trên trang "Nhóm thành phần", hãy nhập một tên riêng biệt cho nhóm thành phần.
 2. Xác nhận Nhóm trang thông tin cho chiến dịch. Nhóm trang thông tin cho phép bạn chọn những sản phẩm sẽ xuất hiện trong quảng cáo của chiến dịch. Theo mặc định, tất cả sản phẩm trong tài khoản Google Merchant Center được liên kết sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ muốn sử dụng một số sản phẩm nhất định, hãy làm theo các bước dưới đây:
  1. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa chế độ cài đặt, biểu tượng bút chì bên cạnh "Tất cả sản phẩm".
  2. Chọn Sử dụng sản phẩm chọn lọc trong quảng cáo của bạn.
  3. Bạn có thể chọn sản phẩm theo Danh mục, Thương hiệu, Mã mặt hàng, Tình trạng, Loại sản phẩm, Kênh hoặc Nhãn tuỳ chỉnh trong trình đơn thả xuống. Bạn cũng có thể chọn nhiều giá trị cùng lúc bằng cách tự nhập các loại sản phẩm được phân tách bằng dấu ngắt dòng.
  4. Kiểm tra những sản phẩm mà bạn muốn đưa vào quảng cáo Tối đa hoá hiệu suất và chúng sẽ xuất hiện trong cột ở bên phải. Để xoá sản phẩm, hãy nhấp vào biểu tượng Red X icon bên cạnh nhóm sản phẩm.
  5. Nhấp vào Lưu để hoàn tất việc thiết lập chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.
 3. Tạo nhóm thành phần theo các nguyên tắc bên dưới.
Thành phần Các nguyên tắc được đề xuất về thành phần

Hình ảnh

Thêm tối đa 15 hình ảnh
Biểu trưng Thêm tối đa 5 biểu tượng
Video

Nếu bạn không tải video lên, thì Google có thể sẽ tự động tạo một video từ các thành phần khác của bạn. Để chọn không sử dụng video được tạo tự động, hãy tải một video lên trong quá trình tạo hoặc chạy chiến dịch.

Trong cả hai trường hợp, Google sẽ tự động đổi kích thước quảng cáo dạng video của bạn để nâng cao hiệu suất và cải thiện độ mạnh của quảng cáo trên các nền tảng. Xin lưu ý rằng nếu không định tải video lên, bạn sẽ phải xem xét cách thành phần mẫu quảng cáo trong video được tạo tự động có thể xuất hiện nếu đã đổi kích thước.

Nếu bạn không có video, hãy sử dụng công cụ tạo video của Google Ads để tạo video theo các nguyên tắc sau.

 • Thêm tối đa 5 video
 • Chọn định dạng video dựa vào vị trí quảng cáo của bạn sẽ chạy. Video ngang có thể được điều chỉnh để phân phát ở định dạng vuông hoặc dọc.
Tìm hiểu thêm về cách Tạo video bằng Thư viện thành phần.
Dòng tiêu đề (tối đa 30 ký tự) Thêm tối đa 5 dòng tiêu đề
Dòng tiêu đề dài (tối đa 90 ký tự) Thêm tối đa 5 dòng tiêu đề dài
Nội dung mô tả

Nội dung mô tả ngắn (tối đa 60 ký tự)

 • Thêm một nội dung mô tả ngắn

Nội dung mô tả dài (tối đa 90 ký tự)

 • Thêm tối đa 4 nội dung mô tả dài

*Chúng tôi không hỗ trợ nội dung mô tả dài ở định dạng quảng cáo địa phương.

Lời kêu gọi hành động Chọn một lời kêu gọi hành động phù hợp với mục tiêu của bạn, chẳng hạn như “đăng ký”.
Tên doanh nghiệp Thêm tên doanh nghiệp hoặc tên thương hiệu xuất hiện trong văn bản quảng cáo của bạn.
Các lựa chọn về URL của quảng cáo Thêm đường dẫn cho URL hiển thị và chọn một URL cuối cùng khác cho thiết bị di động.
URL cuối cùng Khi tính năng Mở rộng URL cuối cùng đang bật, Google có thể thay thế URL cuối cùng bằng một trang đích phù hợp hơn dựa trên các cụm từ tìm kiếm của người dùng. Google cũng có thể tạo dòng tiêu đề, nội dung mô tả và thành phần linh động để khớp với trang đích của bạn. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về thành phần được tạo tự động.
Nhãn tuỳ chỉnh

Lưu ý: Chế độ cài đặt này sẽ chỉ dành cho những tài khoản đã thiết lập nguồn cấp dữ liệu trang và có chiến dịch được đính kèm với một nguồn cấp dữ liệu trang. Tìm hiểu thêm về cách thiết lập nguồn cấp dữ liệu trang.

Để đưa một số URL nhất định từ nguồn cấp dữ liệu trang vào quảng cáo trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, hãy chỉ định nhãn tuỳ chỉnh trong nguồn cấp dữ liệu để cho biết những URL sẽ được sử dụng. Khi tính năng Mở rộng URL cuối cùng được bật trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, nguồn cấp dữ liệu trang sẽ giúp xác minh rằng chúng tôi đang lập chỉ mục các URL được cung cấp, nhưng chiến dịch của bạn có thể phân phát các trang đích khác so với các trang đích trong nguồn cấp dữ liệu trang.

Mẹo: Bạn có thể tạo một hoặc nhiều nhóm thành phần với các thành phần liên quan đến một chủ đề hoặc đối tượng. Sau khi tạo, hãy kết hợp các thành phần trong cùng một nhóm để tạo ra những quảng cáo phân phát trên Google Tìm kiếm, Google Maps, Hiển thị, YouTube, Gmail, Nguồn cấp dữ liệu khám phá và các trang web đối tác của Google. Di chuột qua biểu tượng dấu chấm hỏi để tìm hiểu thêm về các yêu cầu.

Bạn có thể tạo 1 nhóm thành phần trước khi chạy chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất và tạo thêm các nhóm thành phần khác sau khi thiết lập chiến dịch. Hệ thống sẽ tự động kết hợp các thành phần đó thành tất cả định dạng phù hợp và hiển thị mẫu quảng cáo phù hợp nhất.

Tín hiệu về đối tượng

Tín hiệu về đối tượng cho phép bạn thêm những đề xuất về đối tượng giúp tính năng tự động hoá của Google Ads tối ưu hoá cho những mục tiêu mà bạn chọn. Dù không bắt buộc, nhưng bạn nên thêm tín hiệu về đối tượng để công nghệ AI của Google có thể tìm hiểu nhanh hơn và biết cách tối ưu hoá chiến dịch sao cho hiệu quả nhất.

Xin lưu ý rằng để giúp bạn đạt được mục tiêu về hiệu suất, chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất có thể sẽ hiển thị quảng cáo cho những đối tượng phù hợp nhưng không thuộc phạm vi tín hiệu của bạn nếu họ có nhiều khả năng chuyển đổi.

Độ mạnh của quảng cáo

Độ mạnh của quảng cáo là chỉ số cho biết mức độ liên quan và mức độ đa dạng của các kiểu kết hợp mẫu quảng cáo. Khi sử dụng nội dung phù hợp và độc đáo hơn, bạn có thể hiển thị quảng cáo phù hợp cho khách hàng, nhờ đó nâng cao hiệu suất của quảng cáo.

Thành phần quảng cáo

Thành phần quảng cáo giúp mở rộng quảng cáo của bạn và thu hút mọi người xem quảng cáo hoặc thực hiện hành động đối với quảng cáo đó. Các thành phần quảng cáo sẽ bổ sung dữ liệu hữu ích về doanh nghiệp vào bên dưới quảng cáo của bạn, bao gồm cả địa điểm, đường liên kết bổ sung, mức giá và nhiều dữ liệu khác. Do đó, bạn nên sử dụng các thành phần trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về các thành phần.

Trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, thành phần quảng cáo gắn liền với những mục tiêu tiếp thị cụ thể và sẽ xuất hiện nổi bật hơn dựa trên mục tiêu của chiến dịch. Thành phần quảng cáo có thể:

 • Hiển thị thông tin giúp người dùng có cơ hội tìm hiểu thêm về doanh nghiệp của bạn.
 • Hiển thị những hành động để người dùng thực hiện thêm ngoài việc truy cập vào trang web. Một số hành động có thể kể đến như gọi điện cho doanh nghiệp, gửi biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc xem địa điểm.
 • Mời gọi người dùng tìm hiểu thêm thông tin về doanh nghiệp hoặc làm gia tăng mức độ tương tác giữa doanh nghiệp và người dùng.

Tạo video trong Google Ads

Bạn có thể tải video của riêng mình lên trong quá trình tạo chiến dịch hoặc sử dụng dịch vụ tạo video miễn phí của Google Ads để tạo video ngang hoặc dọc cho chiến dịch của mình. Nếu bạn không có thành phần video và không muốn dùng video được tạo tự động, hãy cân nhắc sử dụng công cụ tạo video. Để tạo video trong Google Ads, hãy chọn một mẫu trong Thư viện thành phần rồi tải các mục sau lên:

 • Các thành phần thương hiệu như biểu trưng hay màu sắc của thương hiệu
 • Hình ảnh như ảnh chụp sản phẩm hoặc ảnh phong cách sống
 • Thông điệp phù hợp với video

Khi bạn tạo video, Google sẽ tự động đổi kích thước quảng cáo dạng video của bạn để nâng cao hiệu suất và cải thiện độ mạnh của quảng cáo trên các nền tảng. Xin lưu ý rằng bạn cũng có thể cắt hoặc lấy nét lại hình ảnh trong Google Ads trước khi tạo và tải video lên một kênh YouTube được chỉ định để sử dụng trong chiến dịch. Tìm hiểu thêm về cách Tạo chiến dịch Video.


Bước 5/6: Đặt ngân sách

Ngân sách sẽ đặt ra giới hạn tính phí hằng tháng cho từng chiến dịch. Giới hạn tính phí được tính bằng cách lấy ngân sách trung bình hằng ngày mà bạn đặt nhân với số ngày trung bình trong một tháng. Mặc dù mức chi tiêu có thể thay đổi mỗi ngày, nhưng số tiền bạn phải trả sẽ không vượt quá giới hạn tính phí hằng tháng. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về hạn mức chi tiêu.

Đối với chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, bạn nên:

 • Đặt ngân sách trung bình hằng ngày ít nhất gấp 3 lần CPA hoặc chi phí/lượt chuyển đổi cho những hành động chuyển đổi được chọn cho chiến dịch của bạn. Bạn có thể linh hoạt thay đổi ngân sách của mình bất cứ lúc nào.
 • Kiểm tra tài khoản của bạn hằng ngày để biết hiệu suất của chiến dịch tính đến thời điểm hiện tại.
 • Xin lưu ý rằng vào những ngày quảng cáo của bạn có khả năng mang lại nhiều lưu lượng truy cập hơn, bạn có thể chi tiêu tối đa gấp 2 lần ngân sách trung bình hằng ngày. Số tiền chi tiêu vượt mức này được lấy từ những ngày có mức chi tiêu thấp hơn ngân sách trung bình hằng ngày.

Bước 6/6: Xem lại và xuất bản chiến dịch

Trước khi hoàn tất việc thiết lập chiến dịch, bạn sẽ được chuyển đến phần thông tin tóm tắt để xem lại thông tin chi tiết về chiến dịch mới. Hãy chọn Xuất bản chiến dịch để hoàn tất quy trình này.

Quan trọng: Ở những quốc gia có chương trình CSS, bạn có thể dùng chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất cùng với Dịch vụ so sánh giá (CSS) mà bạn hợp tác. Quảng cáo sẽ xuất hiện trên các trang kết quả tìm kiếm chung và trên mọi nền tảng khác mà CSS đó đã chọn sử dụng. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về hoạt động quảng cáo thông qua Dịch vụ so sánh giá.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính