[GA4-migrering] Automatisk oprettede GA4-ejendommes indvirkning på din Google Ads-konto

Universal Analytics (UA) er blevet erstattet af Google Analytics 4 (GA4). Fra og med den 1. juli 2023 bliver der ikke længere behandlet data på almindelige Universal Analytics-ejendomme. (360 Universal Analytics-ejendomme med en aktuel ordre modtager en engangsforlængelse af behandling, som slutter den 1. juli 2024). Det er vigtigt, at du migrerer din Universal Analytics-ejendom til Google Analytics 4. Se, hvordan du skifter til Google Analytics 4

Universal Analytics er blevet erstattet af Google Analytics 4. Fra og med den 1. juli 2023 bliver der ikke længere behandlet data på almindelige Universal Analytics-ejendomme. 360 Universal Analytics-ejendomme med en aktuel ordre modtager en engangsforlængelse af behandling, som slutter den 1. juli 2024. Få flere oplysninger om udfasningen af Universal Analytics.

I april 2023 blev alle almindelige Universal Analytics-ejendomme, hvor der var modtaget hits inden for de seneste 12 måneder, erstattet af automatisk oprettede Google Analytics 4-ejendomme (GA4-ejendomme) baseret på de aktuelt valgte Universal Analytics-konverteringer eller -målgrupper.

Det er ikke alle Universal Analytics-konfigurationer, der har et indlysende modstykke i Google Analytics 4, og de valg, der træffes i forbindelse med den automatiske proces, er ikke nødvendigvis de samme som dem, du selv ville træffe. Vi anbefaler på det kraftigste, at du migrerer din Universal Analytics-ejendom til Google Analytics 4 manuelt.

Hvis du ikke vil have GA4-konverteringer og -målgrupper anvendt automatisk på din Google Ads-konto, kan du muligvis fravælge dette.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Sådan fravælger du dette

Deadlinen for at fravælge anvendelse af Google Analytics 4-konverteringer og -målgrupper på din Google Ads-konto baseret på din Universal Analytics-ejendom var den 30. april 2023. For visse individuelle ejendommes vedkommende er der dog stadig mulighed for fravalg. Tjek din Universal Analytics-ejendom for at finde ud af, om der stadig er mulighed for fravalg.

Sådan fungerer automatisk oprettede GA4-ejendomme

Automatisk oprettede Google Analytics 4-ejendomme kan lette migreringen fra Universal Analytics. Alle Universal Analytics-ejendomme bliver automatisk migreret til Google Analytics 4. Denne migrering finder sted i to trin:

 1. Der oprettes automatisk en Google Analytics 4-ejendom til dig ud fra indstillingerne på din Universal Analytics-ejendom.

 2. Google kopierer alle de konfigurationer (f.eks. mål og målgrupper) fra din Universal Analytics-ejendom, du ikke har markeret som fuldført på din GA4-ejendom.

Kvalificerede Google Ads-tilknytninger fra din Universal Analytics-ejendom bliver også kopieret til din nye Google Analytics 4-ejendom. Du kan se opdaterede data om Google Ads-konverteringer og -målgrupper, der er blevet importeret på dine Google Ads-konti.

Trin 1: Automatisk konfiguration af en GA4-ejendom

Google opretter automatisk en GA4-ejendom til dig baseret på indstillingerne i din Universal Analytics-ejendom. Hvis du allerede har oprettet en GA4-ejendom, og denne ejendom er knyttet til en Universal Analytics-ejendom, kopierer vi eventuelle konfigurationer (f.eks. mål, målgrupper m.m.) fra din Universal Analytics-ejendom, som du ikke har markeret som gennemført i din GA4-ejendom.

Alle dine kvalificerede Google Ads-tilknytninger fra din nuværende Universal Analytics-ejendom kopieres til din nye Google Analytics 4-ejendom. Du vil se opdaterede Google Ads-konverterings- og målgruppedata, som er importeret til dine Google Ads-konti.

For Google Analytics 360-kunder: Automatisk oprettede Google Analytics 4-ejendomme vil ikke blive konfigureret til at erstatte dine nuværende Universal Analytics 360-ejendomme. Hvis du har Universal Analytics 360-ejendomme, skal du migrerer selv, inden din ejendom stopper med at behandle data den 1. juli 2024. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din Google-repræsentant.

Trin 2: Automatisk skift til GA4-konverteringer og parring med GA4-målgrupper

Automatisk oprettede Google Analytics 4-ejendomme kan lette migreringen fra Universal Analytics.

Gennemgå følgende oplysninger for at forstå, hvordan nyligt oprettede ejendomme kan påvirke din Google Ads-konto. Få flere oplysninger om, hvordan en automatisk oprettet ejendom kan påvirke din Google Analytics-konto.

Opdaterede konverteringer og konverteringsmål

Hvis du importerer konverteringer fra din Universal Analytics-ejendom til Google Ads og bruger dem til budgivning, vil dine konverteringer blive skiftet til den tilsvarende GA4-konvertering, hvis det er muligt. Det betyder, at du skal gøre følgende på din Google Ads-konto:

 1. Importér den tilsvarende GA4-konverteringshændelse.
 2. Vælg "primær" som indstilling for handlingsoptimering for denne konverteringshændelse.
 3. Vælg "sekundær" som indstilling for handlingsoptimering for Universal Analytics-konverteringen.

Du kan muligvis konstatere uoverensstemmelser vedrørende konverteringsrelaterede metrics, da konverteringshændelser måles forskelligt i henholdsvis Universal Analytics og Google Analytics 4. Efter migreringen af dine ejendomme kan der være kortvarige udsving vedrørende kampagneeffektivitet og kampagneudgifter, i takt med at Googles budgivningsmodeller justeres i henhold til de nye konverteringshændelser. Få flere oplysninger om, hvordan du løser problemet med uoverensstemmelser vedrørende konverteringer.

For at mindske disse udsving kan du justere dit budget og dine mål efter behov. Få flere oplysninger om begrænsning af udsving i effektiviteten og ændringer i Google Ads-kampagner.

Hvis du bruger en Universal Analytics-konvertering i et tilpasset mål i Google Ads, vil Universal Analytics-konverteringen blive fjernet og erstattet af en tilsvarende GA4-konvertering, hvis det er muligt.

Hvis der er tale om en Smart-kampagne, beregnes konverteringer ved hjælp af tilskrivningsmodellen Ads-foretrukket sidste klik i Google Analytics, inden de importeres i Google Ads, da det er med til at sikre, at der registreres flere konverteringer.

Få flere oplysninger om mulige årsager til konverteringsforskelle i GA4 vs. UA.

Parrede Universal Analytics-målgrupper

For at lette ændringerne har vi knyttet tilsvarende Google Analytics 4-målgruppesegmenter til kampagner og annoncegrupper, der i øjeblikket bruger UA-målgrupper.

 • Fra og med maj 2023 konfigurerer GA4 Konfigurationsassistent en grundlæggende GA4-ejendom til alle, der stadig bruger Universal Analytics-målgrupper og ikke har fravalgt dette.
 • Den nye Google Analytics 4-ejendom vil blive knyttet til den samme Google Ads-konto som den tilsvarende UA-ejendom. Nye målgrupper eksporteres automatisk fra GA4 til Google Ads.
 • De tilsvarende GA4-baserede segmenter er blevet føjet til respektive kampagner/annoncegrupper, som bruger UA-målgrupper. Du kan muligvis fravælge denne adfærd.
 • Hvis du vil fravælge dette, skal du tilføje individuelle Google Ads-konto-id'er i formularen. Hvis du tilføjer et Google Ads-managerkonto-id, medfører det ikke, at individuelle Google Ads-konti fravælges
 • Bemærk, at Ikke alle målgruppetyper konfigureres automatisk. Vi anbefaler stadig manuel migrering som den bedste metode til at flytte dine kampagner fra UA- til GA4-målgrupper. Få flere oplysninger i [UA -> GA4] Migreringsguiden for målgrupper.

Få flere oplysninger om migrering af målgrupper til Google Analytics 4

Hvis du importerer målgrupper fra din Universal Analytics-ejendom til Google Ads og målretter dem mod eller ekskluderer dem fra dine annoncekampagner, vil disse målgrupper blive parret med den tilsvarende målgruppe i GA4, hvis det er muligt.

Hvis du vil mindske antallet af effektivitetsændringer i målgrupper, kan du få flere oplysninger om kravene til visning af dine annoncer.

Optimer din migreringsoplevelse

Inden du bekræfter, at din GA4-ejendom er knyttet til din Google Ads-konto, skal du fuldføre din konfiguration i Google Analytics.

Hvis du allerede er begyndt at migrere nogle af dine Google-tags, -mål, -målgrupper, Google Ads-tilknytninger og/eller konverteringer, der er brugt i Google Ads, men du ikke har fuldført konfigurationen i starten af 2023, er din ejendom også kvalificeret til en vis grad af automatisk migrering. For at få den bedst mulige migreringsoplevelse skal du sørge for at knytte en Google Analytics 4-ejendom til Google Ads og gennemgå de tilknyttede ejendomme på en managerkonto.

Du kan få oplysninger om, hvordan du får mere retvisende GA4-konverteringsdata, og hvordan du løser eventuelle uoverensstemmelser vedrørende antal konverteringer.

Hvordan kan jeg se, om jeg i øjeblikket bruger Universal Analytics eller Google Analytics 4?

Hvis du i øjeblikket bruger Universal Analytics, vises der en blå notifikation med teksten "Fra og med den 1. juli 2023 bliver der ikke længere behandlet nye data på almindelige Universal Analytics-ejendomme" øverst på din Google Analytics-konto. Bemærk! Hvis du har lukket denne notifikation tidligere, bliver den muligvis ikke vist længere.

Du kan også se det ud fra dit ejendoms-id:

 • Universal Analytics-ejendoms-id'er starter med UA og slutter med et tal (UA-XXXXXXXXX-1).

 • Google Analytics 4-ejendoms-id'er indeholder kun tal (XXXXXXXXX).

Næste trin

Automatisk oprettede Google Analytics 4-ejendomme indeholder kun grundlæggende funktioner. Hvis du vil øge værdien af din nye ejendom, kan du tjekke, hvordan du gør følgende:

Har du brug for hjælp? 

Deltag i samtalen i Google Ads-forummet

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu